ผู้ใช้ไม่สามารถระบุสมาชิกของคอลเลกชันถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 955262 บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969529 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 955262 บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ปัญหา 1
  ผู้ใช้ไม่สามารถระบุสมาชิกของคอลเลกชันถ้าพวกเขาได้อ่านสิทธิ์ บนอินสแตนซ์ที่เรียกเก็บเงิน แต่ไม่ใช่ บนคลาคอลเลกชัน

  นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Smsprov.log:
  CSspQueryForObject::GetColumnName, Unable to find property "XYZ0000D" in class SMS_CM_RES_COLL_XYZ0000D 
  Execute WQL =<SQL statement> 
  Execute SQL =<SQL statement> 
  Results returned: 0 of -1
  
 • ปัญหา 2
  ตัวช่วย Media ลำดับงานภายใต้การปรับใช้ระบบปฏิบัติการไม่แสดงลำดับของงานที่ต้องการใช้รูปแบบเริ่มต้นระบบ
 • ปัญหา 3
  เคาน์เตอร์วัดในหน้าต่างสถานะของคอมโพเนนต์ไม่ถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ตามที่คาดไว้

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft System Center ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 พร้อมใช้งานจากนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขใน service pack นี้ คลิกบนหมายเลขบทความต่อไปนี้ใน Knowledgebase ของ Microsoft:
971348รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่มีอยู่ใน System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 การติดตั้ง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 969529 บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 SP1 ทั้งหมด และ บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีคอนโซลการดูแลระบบ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกของศูนย์การติดตั้ง

หมายเหตุ:คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยังสนับสนุน Microsoft SQL Server 2008 ในสภาพแวดล้อมของระบบ Center Configuration Manager 2007 SP1

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน 955262สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
955262คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณคลิกแล้ว ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมโหนในคอนโซลการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกของไซต์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 1 ที่ใช้ SQL Server 2008 สำหรับฐานข้อมูลของไซต์

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Adminconsole.xmlไม่สามารถใช้งานได้2,272,51630 2008 พฤศจิกายน23:55ไม่สามารถใช้งานได้
Adminui.tasksequencemediawizard.dll4.0.6221.1160272,23230 2008 พฤศจิกายน23:55x86
Smsprov.dll4.0.6221.11604,074,85630 2008 พฤศจิกายน23:55x86
Update.sqlไม่สามารถใช้งานได้7,81830 2008 พฤศจิกายน23:55ไม่สามารถใช้งานได้


หากอินสแตนซ์ SQL ของคุณมีอินสแตนซ์ที่มีชื่อ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 969529:
 1. จากการปรับปรุง SMS ไซต์เซิร์ฟเวอร์ หยุดบริการต่อไปนี้:
  sms_site_component_manager
  sms_executive
 2. เรียกใช้คำสั่งที่พร้อมท์คำสั่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  378757_ENU_i386_zip.exe - x
 3. เรียกใช้คำสั่งที่พร้อมท์คำสั่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  SCCM2007-SP1-KB969529-X ENU.exe 86 - x
  หมายเหตุ:คุณจะได้รับแฟ้ม Update.sql หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งนี้
 4. ที่เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลไซต์ SMS โหลดแฟ้ม Update.sql ในขั้นตอนที่ 3 โดยใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ SQL แบบสอบถามมือ เช่นตัววิเคราะห์ คำถาม หรือ ISQL/W. จากเครื่องมือแบบสอบถาม SQL Server เลือกฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ
 5. เรียกใช้สคริปต์ Update.sql
 6. เริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS ต่อไปนี้:
  sms_site_component_manager
  sms_executive

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
955262คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณคลิกแล้ว ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมโหนในคอนโซลการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกของไซต์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 1 ที่ใช้ SQL Server 2008 สำหรับฐานข้อมูลของไซต์
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969529 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB969529 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969529

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com