สร้าง หรือการเริ่มการทำงานของเครื่องเสมือน Hyper V อาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 0x80070005 เนื่องจากของโปรแกรมควบคุม IPMI Intel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969556 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
แหล่ง::ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เผยแพร่เร็ว

เผยแพร่เร็วบทความให้ข้อมูลโดยตรงจากภายในการสนับสนุนของ microsoft องค์กร ข้อมูลที่อยู่นี้ถูกสร้างขึ้นในการตอบสนองถึง emerging หรือเฉพาะหัวข้อ หรือเป็น intended supplement ฐานความรู้ข้อมูลอื่น ๆ

อาการเครื่องเสมือนที่โหลดภายใต้การ Microsoft Windows 2008 กับ Hyper V จะกลายเป็นไม่สามารถเข้าถึงหลังจากโปรแกรมควบคุม IPMI Intel ที่รวมอยู่ในหนึ่ง Boot Flash Update (OFU) ยูทิลิตี โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการตั้งค่าคอนฟิกระบบ Intel Active ระบบคอนโซล และ Intel Server Management Pack ติดตั้งอยู่ และมีการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

'computername' ตัว Microsoft Emulated IDE ควบคุม (ตัวอย่างรหัส {83F8638B-8DCA-4152-9EDA-2CA8B33039B4 }): ไม่สามารถเรียกคืนข้อผิดพลาด 'ทั่วไปเข้าปฏิเสธข้อผิดพลาด' (0x80070005) (เครื่องเสมือน D6355DA9-5D3D-4E0A-82E7-7751F8A9BA46)


'computername' IDE/ATAPI: ไม่แนบไม่ ' E:\computername\Snapshots\D6355DA9-5D3D-4E0A-82E7-7751F8A9BA46\computername-HD-OS_24B97990-F7CB-4A59-BE5E-834EFF7CBE4C.avhd ' ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง 0/0 ของตัวควบคุม IDE
ข้อผิดพลาด: 'ทั่วไปในการเข้าถึงปฏิเสธข้อผิดพลาด' (0x80070005) (เครื่องเสมือน D6355DA9-5D3D-4E0A-82E7-7751F8A9BA46)

'computername': แฟ้ม ' E:\computername\Snapshots\D6355DA9-5D3D-4E0A-82E7-7751F8A9BA46\computername-HD-OS_24B97990-F7CB-4A59-BE5E-834EFF7CBE4C.avhd ' ไม่มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นต้อง ข้อผิดพลาด: 'ทั่วไปในการเข้าถึงปฏิเสธข้อผิดพลาด' (0x80070005) เมื่อต้องการแก้ไขการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย ลบอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับแฟ้มนี้ได้จากเครื่องเสมือนแล้ว เพิ่มโปรแกรมดังกล่าวอีกครั้ง (เครื่องเสมือน D6355DA9-5D3D-4E0A-82E7-7751F8A9BA46)

อาการอื่น ๆ อาจรวมถึงการไม่สามารถสร้างเครื่องเสมือนแบบใหม่

การแก้ไข

ปัญหานี้จะได้รับการบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

Intel TA-922: เครื่องเสมือนจะไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมควบคุม IPMI Intel เป็นสาเหตุ
http://support.intel.com/support/motherboards/server/sysmgmt/sb/CS-029944.htm


หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลัง encoutnering ข้อผิดพลาดนี้แต่ปัญหาไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมควบคุมของ Intel IPMI พิจารณาบทความต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/kb/2249906<pending publication=""></pending>


ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ปฏิเสธ

microsoft และ/หรือแทนที่ไม่มีการทำให้ซัพพลายเออร์ หรือของการรับประกันเกี่ยวกับ suitability ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องประกาศบนเว็บไซต์นี้ (“วัสดุ ”) สำหรับวัตถุประสงค์ใด วัสดุและส่วนประกอบอาจรวมทางเทคนิค inaccuracies หรือข้อผิดพลาด typographical และอาจสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ไปยังขอบข่ายสูงสุดที่ได้รับอนุญาต โดยเกี่ยวข้องและ/กฎหมาย microsoft หรือของซัพพลายเออร์ disclaim และรวมทั้งหมดแทน การรับประกัน และเงื่อนไขว่า express ทั้งโดยนัย หรือ statutory การรวมถึงแต่ไม่จำกัดการยืนยัน การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง ไม่ใช่ infringement เงื่อนไข satisfactory หรือคุณภาพ สามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กับการแจ้งเพื่อการใช้วัสดุ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969556 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbhyperv kbrapidpub kbnomt kbmt KB969556 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969556

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com