พื้นหลังพอร์ Transfer Service (BITS) ไม่ได้เริ่มทำงานใน Windows XP และคุณได้รับข้อความในบันทึกของระบบ: "พื้นหลังการบริการที่ให้บริการการถ่ายโอนพอร์จบการทำงานกับข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของการบริการ 2147500037 (0x80004005)"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969632 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP พื้นหลังของพอร์ Transfer Service (BITS) ไม่เริ่มทำงาน นอกจากนี้ เหตุการณ์ ID 7024 ถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบด้วยข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

บริการเบื้องหลังพอร์โอน Service สิ้นสุดลง ด้วยข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของการบริการ 2147500037 (0x80004005)
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ BITS เพื่อถ่ายโอนแฟ้มระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ที่ ทำงานได้ไม่สำเร็จ

ให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ดูแลระบบของคุณใช้เป็นแพคเกจกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ระบบการจัดการ Server (SMS) อย่างไรก็ตาม BITS ไม่สามารถเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้น คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแพคเกจจากเซิร์ฟเวอร์ชื่อการแจกจ่าย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ BITS ไม่เรียกใช้การSHGetFolderPathฟังก์ชัน สำหรับ BITS เริ่มการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว การSHGetFolderPathฟังก์ชันต้องได้รับเส้นทางสำหรับการcsidl_common_appdataค่า โดยการอ่านรายการรีจิสทรี AppData ทั่วไปจากคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
Folders\ เชลล์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User


อย่างไรก็ตาม เนื่อง จาก BITS ทำงานร่วมกับบริการอื่น ๆ ในกระบวนการ Svchost.exe,SHGetFolderPathฟังก์ชันอาจถูกเรียก โดยบริการอื่น ๆ ดังนั้น ในcsidl_common_appdataค่าถูกแคในกระบวนการ Svchost.exe ในสถานการณ์สมมตินี้ ค่าที่เก็บไว้ชั่วคราวจะผ่านไป BITS ตามกระบวนการ Svchost.exe

อย่างไรก็ตาม ถ้าเรียกสำหรับการSHGetFolderPathฟังก์ชันเรียกคืนค่าที่เก็บไว้ชั่วคราว ไม่มีnullค่าที่ถูกแคชสำหรับcsidl_common_appdataแทน ดังนั้น BITS ไม่เริ่มทำงาน

การแก้ไข

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ BITS จะละเว้นการแคชnullค่า และการเรียกข้อมูลเส้นทางที่ถูกต้อง โดยการเรียกSHGetFolderPathฟังก์ชัน

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คติดตั้งบนคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows XP มี Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Bitsprx2.dll6.7.2600.35568,19219 2009 Apr10:28x86SP2
Bitsprx3.dll6.7.2600.35567,16819 2009 Apr10:28x86SP2
Bitsprx4.dll6.7.2600.35567,16819 2009 Apr10:28x86SP2
Qmgr.dll6.7.2600.3556408,06419 2009 Apr10:28x86SP2
Qmgrprxy.dll6.7.2600.355618,94419 2009 Apr10:28x86SP2
windows XP มี Service Pack 3, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Qmgr.dll6.7.2600.5796408,57619 2009 Apr10:19x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BITS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa362708 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการSHGetFolderPathฟังก์ชัน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb762181 (VS.85)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969632 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbmt KB969632 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969632

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com