MS09-021: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2002: 9 czerwca 2009

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 969680 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-021. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Program Excel ulega awarii w wyniku operacji skopiowania komórki zawierającej formułę z jednego wystąpienia programu Excel i wklejenia jej w innym wystąpieniu. W celu obejścia tego problemu należy skorzystać z jednej z następujących metod:
  • Wykonaj operacje kopiowania i wklejania w tym samym wystąpieniu programu Excel.
  • Do wklejenia użyj opcji Wklej specjalnie z opcją Tekst. W tym celu w menu Edycja kliknij polecenie Wklej specjalnie, a następnie kliknij pozycję Tekst.
  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 973471. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  973471 MS09-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2002: 10 listopada 2009
 • Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne zaakceptowanie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft w trakcie uruchamiania programu pakietu Microsoft Office XP. W przypadku niezaakceptowania postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft program pakietu Office XP może nie zostać uruchomiony.
 • Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń program Microsoft Excel 2002 przestaje działać w przypadku wklejenia komórki, której formuła odwołuje się do innego wystąpienia programu Excel 2002. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  973471 MS09-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2002: 10 listopada 2009

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń została wydana po wydaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office XP. Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office XP.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
959988 MS09-009: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2002: 14 kwietnia 2009

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe10.0.6854.09,361,23205-May-200920:53

Właściwości

Numer ID artykułu: 969680 - Ostatnia weryfikacja: 1 lutego 2014 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB969680

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com