การ SYSVOL ร่วมโยกย้ายจาก FRS ไปยังบริการ DFSR ล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 ถ้ามีการกำหนดค่า namespace ที่ disjoint ในโดเมน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969688 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณใช้เครื่องมือการโยกย้ายบริการการจำลองแบบ DFS (Dfsrmig.exe) เพื่อโยกย้ายในโดเมนระบบเสียง (SYSVOL ร่วม) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
 • คุณพยายามย้าย SYSVOL ใช้ร่วมกันจากแฟ้มจำลองแบบบริการ (FRS) ไปยังบริการการแจกจ่ายแฟ้มระบบจำลองแบบ (DFSR)
 • มีการกำหนดค่า namespace ที่ disjoint ในโดเมน
ในสถานการณ์สมมตินี้ กระบวนการโยกย้าย SYSVOL ร่วมกันไม่ นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดการจำลองแบบ DFS ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ DFSR:

ชื่อแฟ้มบันทึก: การจำลองแบบ DFS
แหล่งที่มา: DFSR
รหัสเหตุการณ์: 8028
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
คำอธิบาย::
การโยกย้าย dfsr ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นสถานะ 'PREPARED' สำหรับตัวควบคุมโดเมน<domain controller="" name=""></domain>. dfsr จะลองอีกครั้งในครั้งถัดไปนั้น polls Active Directory เมื่อต้องการบังคับให้ลองส่งใหม่ในทันที ดำเนินการคำสั่ง 'dfsrdiag /pollad'

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการโยกย้าย SYSVOL ดำเนินจาก FRS เพื่อ DFSR อย่างไม่ถูกต้องการใช้ตัวควบคุมโดเมน DNS ชื่อเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ NTFRS SYSVOL ชี้ชื่อ อย่างไรก็ตาม ชื่อจุดเชื่อมต่อไม่ทำงานใน namespace ที่ disjoint

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • windows Server 2008
 • windows Server 2008 Service Pack 2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Dfsrprovs.mofไม่สามารถใช้งานได้66,51104 2009 พฤษภาคม07:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1
Dfsrress.dll6.0.6001.224252,04804 2009 พฤษภาคม10:00x86SP1
Dfsrs.exe6.0.6001.224252,242,56004 2009 พฤษภาคม10:01x86SP1
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Dfsrprovs.mofไม่สามารถใช้งานได้66,51104 2009 พฤษภาคม07:45ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Dfsrress.dll6.0.6002.221282,04804 2009 พฤษภาคม09:49x86SP2
Dfsrs.exe6.0.6002.221282,244,09604 2009 พฤษภาคม09:50x86SP2
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Dfsrprovs.mofไม่สามารถใช้งานได้66,51104 2009 พฤษภาคม07:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1
Dfsrress.dll6.0.6001.224252,04804 2009 พฤษภาคม10:16x64SP1
Dfsrs.exe6.0.6001.224253,672,57604 2009 พฤษภาคม10:18x64SP1
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Dfsrprovs.mofไม่สามารถใช้งานได้66,51104 2009 พฤษภาคม07:45ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Dfsrress.dll6.0.6002.221282,04804 2009 พฤษภาคม09:56x64SP2
Dfsrs.exe6.0.6002.221283,673,60004 2009 พฤษภาคม09:58x64SP2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

namespace มี disjoint เมื่อส่วนต่อท้าย DNS ของคอมพิวเตอร์ที่พบที่แตกต่างจากส่วนต่อท้าย DNS สำหรับโดเมน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ namespace ที่ disjoint แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/fc16ca97-e86c-417b-a9ed-991e8860969a1033.mspx?mfr=true
http://blogs.technet.com/filecab/archive/2008/02/08/sysvol-migration-series-part-1-introduction-to-the-sysvol-migration-process.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
968733การ SYSVOL ร่วมโยกย้ายจาก FRS ไป DFSR ล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 Beta ถ้ามีการกำหนดค่า namespace ที่ disjoint
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb969688_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,636พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,526พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,701พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,840พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,530พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,712พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_9e04b50dc0f09c49.manifestไม่สามารถใช้งานได้42,65104 2009 พฤษภาคม14:04ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_9fee27d3be143d72.manifestไม่สามารถใช้งานได้42,65104 2009 พฤษภาคม14:06ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_fa235091794e0d7f.manifestไม่สามารถใช้งานได้42,69104 2009 พฤษภาคม14:23ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_fc0cc3577671aea8.manifestไม่สามารถใช้งานได้42,69104 2009 พฤษภาคม13:39ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,646พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,536พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,711พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,852พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,540พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,722พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969688 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB969688 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969688

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com