โปรแกรมต่าง ๆ ที่ทราบว่าเป็นฟังก์ชันการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack 2 สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969707 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

service Pack 2 (SP2) สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 ประกอบด้วยหลายความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และคุณลักษณะการปรับปรุง สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรแกรมอาจสูญหาย ของฟังก์ชันการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows Vista SP2 หรือ Windows Server 2008 อย่างไรก็ตาม โปรแกรมส่วนใหญ่ยังคงทำงานอย่างที่คาดไว้หลังจากที่คุณติดตั้ง SP2

บทความนี้แสดงรายการโปรแกรมที่มีการรายงานประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อติดตั้งใน Windows Vista ใช้ SP2 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 SP2

หมายเหตุ
 • บทความนี้จะไม่ถูกจัดเป็นรายการที่ครอบคลุมของโปรแกรมต่าง ๆ ที่พบการทำงานลดลงเมื่อเรียกใช้ในการ Windows Vista ใช้ SP2 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 SP2
 • หากคุณกำลังใช้งานโปรแกรมที่ปรากฏอยู่ในบทความนี้ คุณอาจต้องติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทราบว่าเป็นฟังก์ชันการทำงานเมื่อทำงานกับ Windows Vista ใช้ SP2 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 SP2

ถ้าโปรแกรมประยุกต์ที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้มีการเปลี่ยนแปลง ในฟังก์ชันการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ทำการดำเนินการต่อไปนี้:
 • เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากที่คุณพบว่าโปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง การทำเช่นนี้อาจช่วยให้บริการหรือฟังก์ชันที่ค้างการทำงานอยู่สามารถสิ้นสุดลงเพื่อแก้ไขปัญหา
 • โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น เยี่ยมชมส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ คุณอาจไม่สามารถค้นหาการปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ที่ mentions Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 หรือคุณอาจพบโปรแกรมที่ถูกนำออกใช้หลังจาก Service Pack 2 รุ่นที่ใหม่กว่า
 • ให้รายงานปัญหาไปยังบริษัทผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ คุณอาจจะใช้การเชื่อมโยงสำหรับติดต่อบนเว็บเพจของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ เพื่อรายงานปัญหาและร้องขอโปรแกรมประยุกต์รุ่นที่ปรับปรุงแล้ว

โปรแกรมที่ถูกบล็อกไม่ให้เริ่มการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack 2

โปรแกรมในตารางต่อไปนี้ได้ทราบปัญหาความเข้ากันได้ กับการติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 เพื่อเหตุผลของความน่าเชื่อถือ Microsoft บล็อคโปรแกรมเหล่านี้ได้เริ่มการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

หมายเหตุ:โปรแกรมเหล่านี้ถูกบล็อกไม่ให้เริ่มการทำงานกับการอนุมัติของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมรุ่นของโปรแกรมผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม
Eusing ว่างรีจิสทรี Cleaner2.0Eusinghttp://www.eusing.com/free_registry_cleaner/registry_cleaner.htmติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การจำลองเสมือนโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft4 *Microsofthttp://support.microsoft.com/kb/960782
spy Sweeper5.3.1.2344WebRoothttp://www.webroot.com/vistaติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมที่ไม่ทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack 2

โปรแกรมในตารางต่อไปนี้จะไม่ทำงานหลัง จากที่คุณติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมรุ่นของโปรแกรมผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม
Arcsoft Totalmedia2.1.6.126ArcSoft, Inc.http://www.arcsoft.com/products/totalmediatheatre/
Trad_Chinese Pro Dr.eye8.1Inventec Corporationhttp://www.dreye.com/tw/service/qa.php?pid=7
การปรับปรุงระบบ LenovoLenovohttp://www.lenovo.com
mac OS Xvista OS Xhttp://www.vistaosx.net/

โปรแกรมที่มีการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack 2

โปรแกรมในตารางต่อไปนี้มีการหลัก หรือรองแพ้ ของฟังก์ชันการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำไว้หรือการปรับปรุงโปรแกรม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมรุ่นของโปรแกรมผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ปัญหาหรืออาการเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม
trend Buster ไวรัส & ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต Micro2008Trend Micro, Inc.แนวโน้ม Micro บริการไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลไม่สามารถเริ่มการทำงานภาษาอังกฤษ:
http://esupport.trendmicro.com/Pages/I-receive-the-notification-This-program-has-known-compatibility-issues.aspx

เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับตำแหน่งที่ตั้งภาษาอื่น ๆ:
ภาษาญี่ปุ่น,เยอรมัน,ฝรั่งเศส,อิตาลี,สเปน,ดัทช์,นอรเวย์,เดนมาร์ก,สวีเดน,cn ประยุกต์จีน,TW จีนดั้งเดิม,ออสเตรเลียและภาษาอังกฤษของนิวซีแลนด์
Avira AntiVir8 *Avira'ศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ windows 'รายงานข้อความแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ไม่ได้ใช้งานhttp://www.avira.com/en/download/
สปายแวร์แพทย์5.5.0.*เครื่องมือพีซีhttp://www.pctools.com/spyware-doctor/upgrade/
องค์กร Holodeck Edition2.8.0ความปลอดภัย Innovationความล้มรูปถ่าย windows หน้าต่างและการเก็บสื่อโปรแกรมเล่นเหลวหลังจากที่คุณเริ่มโปรแกรมประยุกต์จาก Holodeck องค์กร Editionhttp://www.securityinnovation.com/holodeck/index.shtml
935796ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ ที่ทราบว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเมื่อเรียกใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Service Pack 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจป้องกันไม่ให้โปรแกรมติดตั้งอย่างถูกต้อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931361วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ติดตั้งโปรแกรมอย่างไม่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ คลิกที่หมายเลขบทความในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
65416ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K

60781ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P

60782ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร Q-Z
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969707 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbinfo kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbmt KB969707 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969707

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com