การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ SQL Server 2005, SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 รวมบริการแพ็คเกจ (SSIS) หลังจากที่คุณติดตั้งตัวNET Framework 2.0 SP2 หรืออยู่NET Framework 3.5 SP1: ADO สุทธิ "ต้นฉบับ" [1424]

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969845 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ให้แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับก่อนหน้านี้ SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 รวมบริการแพ็คเกจ (SSIS) บนคอมพิวเตอร์ที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้การติดตั้งและส่ง:
  • การNET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2)
  • การNET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)
 • แพคเกจ SSIS ใช้โปรแกรมควบคุม ODBC สามที่นำเข้าข้อมูลอักขระ
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจ SSIS คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
[ADO สุทธิแหล่ง [1424]] ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาด SSIS รหัส DTS_E_INDUCEDTRANSFORMFAILUREONERROR ส่วน "ประกอบ"ADO สุทธิ "ต้นฉบับ (1424)" ล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดรหัส 0x80131937 และจัดวางแถวของข้อผิดพลาดบน "ผล("columnname"คอลัมน์หมายเลข) "ระบุความล้มเหลวในการเกิดข้อผิดพลาด มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบนวัตถุที่ระบุของคอมโพเนนต์ที่ระบุ อาจมีข้อผิดพลาดการลงรายการบัญชีก่อนหน้านี้ ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว

ข้อผิดพลาด 0xc0209029: ข้อมูลลำดับงาน: "คอมโพเนนต์"ComponentName"(1)" ล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดรหัส 0x80131937 ...

[ADO สุทธิแหล่ง [1424]] ข้อผิดพลาด: คอมโพเนนต์ "ADO สุทธิ" ต้นฉบับ (1424) ไม่สามารถประมวลผลข้อมูล ไปป์ไลน์ได้ถูกส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด HRESULT 0xC0209029 จากการเรียกเมธอด

[SSISข้อผิดพลาดของไปป์ไลน์]: รหัสข้อผิดพลาด SSIS DTS_E_PRIMEOUTPUTFAILED เมธอด PrimeOutput บนคอมโพเนนต์ "ADO สุทธิ" ข้อผิดพลาดการส่งคืน (1424) รหัสแหล่งที่มา 0xC02090F5 คอมโพเนนต์ถูกส่งกลับรหัสความล้มเหลวเมื่อโปรแกรมขั้นตอนการเรียก PrimeOutput() มีกำหนดความหมายของรหัสความล้มเหลว ด้วยส่วนประกอบ แต่ข้อผิดพลาดไม่ร้ายแรง และไปป์ไลน์ที่หยุดดำเนินการ อาจมีข้อผิดพลาดการลงรายการบัญชีก่อนหน้านี้ ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว
ปัญหานี้มีผลต่อโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ถูกเข้าถึงได้จากผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดการ ODBC เมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ที่ ExecuteReader เรียกฟังก์ชันโดยการ CommandBehavior.SequentialAccess พารามิเตอร์ การเรียกและพารามิเตอร์นี้จะใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อเป็นแพคเกจ SQL Server 2005 SSIS อ่านข้อมูล จากแหล่ง DataReader หรือ เมื่อแพคเกจ SQL Server 2008 SSIS อ่านข้อมูลจาก ADO ได้รับการจัดการสุทธิข้อมูลแหล่งที่มา
  • แหล่งข้อมูลไม่ได้รับการกำหนดค่าการเปลี่ยนเส้นทางค่าข้อผิดพลาดและการตัดคำ
 • ที่ OdbcDataReader.IsDbNull ฟังก์ชันที่ถูกเรียก แพคเกจ SSIS ใช้วิธีนี้เพื่อตรวจสอบว่า ค่าในเขตข้อมูลเป็น NULL หรือไม่
 • หนึ่งในฟังก์ชันต่อไปนี้จะเรียกว่า:
  • ที่ OdbcDataReader.GetBytes มีเรียกฟังก์ชันเพื่อขอรับข้อมูลชนิด เช่น DT_BYTES จากผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดการ ODBC
  • ที่ OdbcDataReader.GetChars มีเรียกฟังก์ชันรับสายอักขระบางชนิดข้อมูล เช่น DT_WSTR จากผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดการ ODBC

สาเหตุ

การNET Framework 2.0 SP2 และอยู่NET Framework 3.5 SP1 แนะนำการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการ ODBC ที่ได้รับการจัดการ โดยที่สายอักขระจะถูกอ่านจากโปรแกรมควบคุม ODBC ดั้งเดิมในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ให้บริการได้รับการจัดการ ODBC ที่ถูกเรียกในโปรแกรมควบคุม ODBC ดั้งเดิมโดยการใช้ SQLGetData ฟังก์ชัน API ใช้บัฟเฟอร์ของขนาด 0 โปรแกรมควบคุม ODBC ที่เข้ากันได้มีปัญหาในการเรียกนี้ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมควบคุม ODBC noncompliant อาจล้มเหลวภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ สำหรับโปรแกรมควบคุม ODBC เข้ากันได้ การ SQLGetData API ฟังก์ชันส่งกลับค่า SUCCESS_WITH_INFO เมื่อตรวจพบการบัฟเฟอร์ของขนาด 0 การเรียกคืนค่า NO_DATA สำหรับโปรแกรมควบคุม ODBC noncompliant

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องได้NET Framework 2.0 Service Pack 2 ติดตั้ง

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

รายละเอียดแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่บทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
.2.0 กรอบสุทธิสำหรับ Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.40632,933,76019-05:08x 86
.2.0 กรอบสุทธิสำหรับ Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, x รุ่น 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.40633,008,51218-23:51x 64
System.data.dll2.0.50727.40632,933,76019-05:08x 86
.2.0 กรอบสุทธิสำหรับ Windows 2000, Windows Server 2003 รุ่นของ Windows XP, IA-64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.40632,933,76019-05:08x 86
System.data.dll2.0.50727.40633,234,81619-01:09IA 64
.2.0 กรอบสุทธิสำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows Vista, Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
System.data.dll2.0.50727.44002,933,76010 กันยายน 200911:54
.2.0 กรอบสุทธิสำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, x รุ่น 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
System.data.dll2.0.50727.44003,008,51210 กันยายน 200911:54
.2.0 กรอบสุทธิสำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008 รุ่น IA 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
System.data.dll2.0.50727.44003,234,81610 กันยายน 200911:54

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

แก้ไขชุด SSIS เพื่อกำหนดแหล่งมาของ DataReader หรือ ADO ได้รับการจัดการข้อผิดพลาดและการเปลี่ยนเส้นทางของการตัดคำสุทธิข้อมูลแหล่งที่มา หลังจากที่คุณแก้ไขชุด SSIS เพื่อแสดงผลข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนเส้นทางไปยังปลายทาง แพคเกจจะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะไม่มีแถวจะถูกเขียนไปยังปลายทาง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปนี้สมมติว่า คุณกำลังใช้แพคเกจ SQL Server 2005 SSIS ที่อ่านข้อมูลจากแหล่ง DataReader
 1. เปิดแพคเกจ SSIS ใน SQL Server Business Intelligence พัฒนา Studio
 2. เปิดตัว ตัวแก้ไขขั้นสูงสำหรับแหล่ง DataReader กล่องโต้ตอบในตัวออกแบบการไหลของข้อมูล
 3. คลิก ป้อนข้อมูลและคุณสมบัติการแสดงผล บนแท็บ และขยายตัว ผลผลิต DataReader โหนดในการ ป้อนข้อมูลและช่องสัญญาณขาออก แผนภูมิ
 4. ขยายตัว คอลัมน์ผลลัพธ์ โหน
 5. คลิกที่แต่ละคอลัมน์ภายใต้การ คอลัมน์ผลลัพธ์ โหนด และจากนั้น ตรวจสอบ ชนิดข้อมูล คุณสมบัติ สำหรับแต่ละคอลัมน์ที่มี ชนิดข้อมูล คุณสมบัติคือ DT_WSTR, DT_NTEXT, DT_BYTES หรือ DT_IMAGE แก้ไขคุณสมบัติสองต่อไปนี้:
  • การตั้งค่านี้ ErrorRowDisposition คุณสมบัติการ RD_RedirectRow.
  • การตั้งค่า TruncationRowDisposition คุณสมบัติการ RD_RedirectRow.
 6. คลิก ตกลง เมื่อต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 7. ในตัวออกแบบการไหลของข้อมูล เพิ่มปลายทางใหม่ ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มแบนแฟ้มปลายทางหรือปลายทางของ SQL Server
 8. ใช้ลูกศรสีแดงจากแหล่ง DataReader เพื่อเชื่อมต่อไปยังปลายทางที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป การดำเนินการนี้จะช่วยแถวข้อผิดพลาดและการตัดปลายแถวไปยังปลายทางเมื่อต้องบันทึกข้อผิดพลาดในแถว
 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 สำหรับการไหลของข้อมูลงานทั้งหมดที่เข้าถึง ODBC สายอักขระหรือรูปภาพที่คอลัมน์และล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

วิธีที่ 2

ถอนการติดตั้งNET Framework 2.0 SP2 หรืออยู่ข้อมูลเพิ่มเติม 3.5 SP1 อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ คุณเอาเซอร์วิสแพ็คเนื่องจากนี่ sacrifices ความน่าเชื่อถือ ปรับปรุงคุณลักษณะ และเหมาะประสิทธิภาพการทำงานที่มี service pack

เมื่อต้องการคืนค่าระบบของคุณไปยังสถานะที่เคยเป็นก่อนที่คุณติดตั้งNET Framework 2.0 SP2 หรืออยู่NET Framework 3.5 SP1 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้ง เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 2. ค้นหาตำแหน่งของ MicrosoftNET Framework 3.5 SP1 และถอนการติดตั้งดังกล่าว
 3. ค้นหาตำแหน่งของ MicrosoftNET Framework 3.0 SP2 และถอนการติดตั้งดังกล่าว
 4. ค้นหาตำแหน่งของ MicrosoftNET Framework 2.0 SP2 และถอนการติดตั้งดังกล่าว
 5. การติดตั้งรุ่นต้นฉบับข้อมูลเพิ่มเติม 3.5 ขั้นตอนนี้จะติดตั้งใหม่NET Framework 2.0 SP1 และอยู่ข้อมูลเพิ่มเติม 3.0 SP1 เมื่อต้องรับNET Framework 3.5 เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspxเอาเครื่องมือ = 333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6 & ปรับ =สั้น

วิธีที่ 3

ติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมควบคุม ODBC อื่นเพื่อตรวจสอบว่า ผู้จัดจำหน่ายที่มีการปรับปรุงสำหรับโปรแกรมควบคุมที่จะแก้ไขปัญหานี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969845 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB969845 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969845

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com