MS09-033: ช่องโหว่ในพีซีแบบเสมือนจริงและเซิร์ฟเวอร์เสมือนให้ยกระดับสิทธิ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969856 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 033 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ปัญหาที่ทราบที่ส่งผลต่อการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ปฏิเสธการเข้าใช้งาน
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ โดยใช้การ "ยกระดับพร้อมท์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ดาวน์โหลดแฟ้มการปรับปรุงไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว เช่นโฟลเดอร์ "การดาวน์โหลด"
  2. คลิกขวาที่การปรับปรุง และจากนั้น คลิก "รันเป็นผู้ดูแล

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
  เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้มในฐานะผู้ดูแล การอัพเดควรติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 สำหรับ 2007 พีซีแบบเคลื่อนที่เสมือนหรือ SP1 2007 พีซีแบบเสมือนจากศูนย์ดาวน์โหลด คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความที่ระบุชื่อของซอฟต์แวร์เป็น "Microsoft เสมือนพีซี 2004 SP1 Patcher ชุด" ปัญหานี้เกิดขึ้นสำหรับทั้ง x 86 และ x 64 รุ่นของโปรแกรมปรับปรุง ข้อความนี้ไม่ถูกต้อง และสามารถถูกละเว้น ไบนารีไม่ถูกต้องสำหรับแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบ โดยตรวจดูชื่อของแฟ้ม
 • เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 969856 รุ่น 64 บิตบนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ติดตั้งอาจล้มเหลว ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้ม Advpack.dll ประสบข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างกระบวนการสำหรับการปรับปรุง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า การปรับปรุงไม่ได้ติดตั้ง
 • วันของแฟ้มของแฟ้ม VMM.sys ซึ่งมีการติดตั้ง โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ตรง กับวันที่ของการติดตั้ง และไม่ เป็นวันที่แฟ้มถูกผลิต โดย Microsoft การตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุง เราขอแนะนำให้ คุณตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการบันทึกไว้ในส่วน "ข้อมูลแฟ้ม"
 • การติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Microsoft เสมือนพีซี 2007 RTM ในการติดตั้งของเสมือนพีซี 2007 Service Pack 1 ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณดาวน์โหลดโดยไม่ได้ตั้งใจ และติดตั้งการปรับปรุงรุ่นไม่ถูกต้อง ไบนารีที่มีการติดตั้ง โดยโปรแกรมปรับปรุงทั้งสองจะเหมือนกัน และจะไม่ได้ปัญหาความเข้ากันได้ของสาเหตุหรือผู้ใช้ไม่ประสบปัญหา ช่องโหว่การรักษาความปลอดภัยจะช่วยป้องกันระบบในขณะที่วัตถุประสงค์ในสถานการณ์นี้ อย่างไรก็ตาม รุ่นของ VMM.sys จะเป็น 1.1.598.0 แม้ว่าซึ่งอยู่ก่อนหน้ารุ่นก่อนที่จะติดตั้ง การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยมีการติดตั้ง และป้องกันระบบ อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยรุ่น RTM บนระบบที่ใช้ Service Pack 1
 • ไม่ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จะสร้างแฟ้มบันทึกในระหว่างการติดตั้ง
 • ถอนการติดการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถตั้งหลังจากที่คุณติดตั้ง ถ้าคุณต้องการย้อนกลับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เราขอแนะนำว่า คุณถอนการติดตั้ง และการติดตั้งใหม่พีซีแบบเสมือนหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือน คุณสามารถทำเช่นนี้โดยไม่สูญเสียข้อมูลภายในเครื่องเสมือน
 • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ออกจากรายการในเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 • เมื่อต้องการใช้รายการรีจิสทรีเพื่อตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คุณต้องกำหนดค่าของคีย์รีจิสทรีที่แสดงไว้ในบูเลทีนการเป็น "VSPatcher2" หรือไม่ These entries are already present on an installation that does not have the security update installed. However, the entry will have a different value.
 • This security update does not force a restart after installation when it is downloaded and installed from the Microsoft Download Center. However, you must restart the system for the updated kernel VMM driver to take effect.

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

For 32-bit editions of Virtual PC 2007

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
VMM.sys1.1.598.0Date of update installationTime of update installation229,224

For x64-based editions of Virtual PC 2007

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
VMM.sys1.1.598.0Date of update installationTime of update installation294,232

For 32-bit editions of Virtual PC 2007 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation229,224

For x64-based editions of Virtual PC 2007 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation294,232

For 32-bit editions of Virtual Server 2005 R2 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation229,224

For x64-based editions of Virtual Server 2005 R2 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
VMM.sys1.1.656.0Date of update installationTime of update installation294,232

For Virtual Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
VMM.sys1.1.465.16Date of update installationTime of update installation1,51,552

For 32-bit editions of Virtual PC 2004 Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
VMM.sys1.1.465.15Date of update installationTime of update installation145,408

ข้อมูลเพิ่มเติม

How to determine whether you are running a 32-bit or 64-bit edition of Windows

If you are not sure which version of Windows that you are running, or whether it is a 32-bit version or a 64-bit version, open System Information (Msinfo32.exe) to review the value that is listed forชนิดของระบบ. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้หรือคลิกเริ่มการค้นหา.
 2. ประเภท:msinfo32.exeแล้ว กด ENTER
 3. ในข้อมูลระบบค่าสำหรับการตรวจทานชนิดของระบบ.
  • สำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows การชนิดของระบบค่าx พีซีที่ใช้ x86.
  • สำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows การชนิดของระบบค่าx พีซีที่ใช้ x64.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
827218วิธีตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969856 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Virtual PC 2007 Service Pack 1
 • Microsoft Virtual PC 2007
 • Microsoft Virtual Server 2005 R2 Service Pack 1
 • Microsoft Virtual Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft Virtual Server 2005 Standard Edition
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB969856 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969856

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com