การแก้ไข: คุณไม่สามารถนำเข้า หรือวางนโยบายกลุ่มบางข้ามโดเมน โดยใช้สแน็ปอิน MMC "จัดการนโยบายกลุ่ม"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969867 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณใช้สแน็ปอิน MMC การจัดการนโยบายกลุ่มเพื่อกำหนด และการตั้งค่าคอนฟิกนโยบายบางอย่างในโดเมน
 • คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • คุณส่งออกบางนโยบายกลุ่ม แล้ว คุณนำเข้าแฟ้มเหล่านั้น เข้ากับโดเมนปัจจุบัน หรือ เข้าใหม่
  • คุณทำการคัดลอกบางนโยบายกลุ่ม และเมื่อคุณวางเหล่านั้น เข้ากับโดเมนปัจจุบัน หรือ เข้าใหม่
ในสถานการณ์สมมตินี้ การนำเข้าหรือการดำเนินการวางรายงานผลลัพธ์ "สำเร็จ" อย่างไรก็ตาม นโยบายกลุ่มแบบสุ่มบางอย่างหายหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการนำเข้า หรือ pasting

ตัวอย่างเช่น คุณกำหนดนโยบายการเข้าถึงเครือข่ายแบบมีสายในโดเมน แล้ว การส่งออก คุณแล้วนำเข้านโยบายในโดเมนใหม่ หลังจากกระบวนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ นโยบายการเข้าถึงเครือข่ายแบบมีสายที่กำหนดไว้ไม่พบในโดเมนใหม่ ปัญหาเดียวกันที่เกิดขึ้นเมื่อคุณทำการสำรองข้อมูล และการนำเข้า'นโยบายกลุ่ม' ด้วยนามสกุลของบริษัทภายนอกที่เก็บการตั้งค่าในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในแผนภูมิของวัตถุนโยบายกลุ่ม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการ dSCorePropagationDataแอตทริบิวต์ถูกส่งออกท่อเมื่อสแน็ปอิน MMC การจัดการนโยบายกลุ่มบางนโยบายกลุ่มสำหรับการสำรองข้อมูลส่งออก หรือคัดลอกบางนโยบายกลุ่ม นอกจากนี้นี้เท่านั้นจะเสร็จสิ้นสำหรับส่วนขยายของนโยบายกลุ่มที่ไม่มีคำแนะนำของการส่งออกเฉพาะภายใน GPMC ซึ่งใช้กับนโยบายการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย และแบบมีสายและส่วนภายนอกของบริษัทกลุ่มนโยบายขยายทั้งหมด

ที่ dSCorePropagationData แอตทริบิวต์มีแอตทริบิวต์ที่ใช้ภายใน ดังนั้น แอตทริบิวต์ไม่สามารถนำเข้า หรือวาง และการดำเนินการนำเข้า หรือ pasting ล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งบนคอมพิวเตอร์:
 • Windows Vista เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
 • Windows Vista เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
บันทึกย่อ
 • สำหรับระบบ Windows Server 2008 และ สำหรับระบบ Windows Server 2008 R2 คุณลักษณะ "จัดการนโยบายกลุ่ม" ต้องถูกติดตั้ง
 • สำหรับระบบ Windows Vista และระบบ Windows 7 ในระยะไกลเซิร์ฟเวอร์การจัดการเครื่องมือ (RSAT) ต้องถูกติดตั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หาก GPMC กำลังทำงานอยู่เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนการแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเป็นเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 0. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นที่วางจำหน่าย ดังนั้น แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM มี 6.0.0000xxxxx หมายเลขรุ่น
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้มรายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 86 ตามรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
Gpmgmt.dll6.0.6001.224691,665,02413-ก.ค.-200911:43x 86SP1
Gprsop.dll6.0.6001.22469452,60813-ก.ค.-200911:43x 86SP1
Gpmgmt.dll6.0.6002.221711,665,02413-ก.ค.-200911:40x 86SP2
Gprsop.dll6.0.6002.22171452,60813-ก.ค.-200911:40x 86SP2
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
Gpmgmt.dll6.0.6001.224692,312,19213-ก.ค.-200912:10x 64SP1
Gprsop.dll6.0.6001.22469481,79213-ก.ค.-200912:10x 64SP1
Gpmgmt.dll6.0.6002.221712,312,19213-ก.ค.-200911:39x 64SP2
Gprsop.dll6.0.6002.22171481,79213-ก.ค.-200911:39x 64SP2
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
Gpmgmt.dll6.0.6001.224693,608,06413-ก.ค.-200913:05IA-64SP1
Gprsop.dll6.0.6001.22469695,80813-ก.ค.-200913:05IA-64SP1
Gpmgmt.dll6.0.6002.221713,608,06413-ก.ค.-200911:34IA-64SP2
Gprsop.dll6.0.6002.22171695,80813-ก.ค.-200911:34IA-64SP2
แฟ้มบันทึกข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้มรายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Gpmgmt.dll6.1.7600.206642,300,41610 2010 มีนาคม09:13x 64
Gpmgmt.dll6.1.7600.206641,664,00010 2010 มีนาคม09:11x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Gpmgmt.dll6.1.7600.206643,613,18410 2010 มีนาคม08:39IA-64
Gpmgmt.dll6.1.7600.206641,664,00010 2010 มีนาคม09:11x 86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หากปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณนำเข้ากลุ่มนโยบาย คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้ โดยการลบข้อมูลแอตทริบิวต์ของ dSCorePropagationData จากการสำรองข้อมูลของ'นโยบายกลุ่ม'ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดแฟ้ม Backup.xml ในตัวแก้ไข XML ที่คุณชื่นชอบ
  หมายเหตุ แฟ้ม Backup.xml อยู่ในโฟลเดอร์ที่แฟ้มสำรองของ'นโยบายกลุ่ม'อยู่
 2. ระบุองค์ประกอบ XML ที่มีแอตทริบิวต์ dSCorePropagationData โดยการค้นหาสายอักขระต่อไปนี้:
  dSCorePropagationData
  หมายเหตุ องค์ประกอบ XML แท็ก DSAttributeMultiString เริ่มต้น และสิ้นสุด ด้วยแท็ก /DSAttributeMultiString นอกจากนี้ แอตทริบิวต์ของ dSCorePropagationData สามารถประกอบด้วยค่าเป็น 5 และแต่ละค่าจะอยู่ในแท็ก DSValue

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างขององค์ประกอบ XML ที่มีแอตทริบิวต์ของ dSCorePropagationData:
  <dsattributemultistring bkp:dsattrname="dSCorePropagationData"><dsvalue><![CDATA[16010101000000.0Z]]></dsvalue></dsattributemultistring>
  ในตัวอย่างนี้ แอตทริบิวต์ของ dSCorePropagationData ประกอบด้วยค่าที่อยู่ภายในแท็ก DSValue 1
 3. ลบองค์ประกอบ XML นี้
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 3 จนกระทั่งพบทั้งหมดขององค์ประกอบ XML นี้จะถูกเอาออก

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 86 รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Package_for_kb969867_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43413-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,52913-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,71213-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,41613-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,52913-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,71313-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft-windows-g ..admintools-gpmc-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22469_none_c702daf8589c224a.manifestไม่เกี่ยวข้อง149,96713-ก.ค.-200913:22ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft-windows-g ..admintools-gpmc-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22171_none_c8d67aa455d1c8a7.manifestไม่เกี่ยวข้อง149,96713-ก.ค.-200912:59ไม่เกี่ยวข้อง

แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ia64_microsoft-windows-g ..admintools-gpmc-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22469_none_c7047eee589a2b46.manifestไม่เกี่ยวข้อง149,99813-ก.ค.-200914:29ไม่เกี่ยวข้อง
Ia64_microsoft-windows-g ..admintools-gpmc-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22171_none_c8d81e9a55cfd1a3.manifestไม่เกี่ยวข้อง149,99813-ก.ค.-200912:41ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42013-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,37113-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,71613-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 64 รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Amd64_microsoft-windows-g ..admintools-gpmc-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22469_none_2321767c10f99380.manifestไม่เกี่ยวข้อง150,02913-ก.ค.-200913:47ไม่เกี่ยวข้อง
Amd64_microsoft-windows-g ..admintools-gpmc-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22171_none_24f516280e2f39dd.manifestไม่เกี่ยวข้อง150,02913-ก.ค.-200912:56ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,44213-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,53913-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,72213-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42413-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,53913-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb969867_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,72313-ก.ค.-200917:48ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_7c4419d7a16fdc452fb78e8abf9293a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20664_none_f5e7170b23fd2d7d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,098
วัน (UTC)11 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-g ..admintools-gpmc-api_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20664_none_2344473572154edc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม69,229
วัน (UTC)11 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb969867 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,313
วัน (UTC)11 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb969867_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,678
วัน (UTC)11 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-g ..admintools-gpmc-api_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20664_none_c725abb1b9b7dda6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม69,223
วัน (UTC)11 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_91ac8a3145ef1c6819cf69beae8dc7af_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20664_none_ca26dbcbb5d14d4a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,096
วัน (UTC)11 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-g ..admintools-gpmc-api_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20664_none_c7274fa7b9b5e6a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม69,226
วัน (UTC)11 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb969867 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,087
วัน (UTC)11 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb969867_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,453
วัน (UTC)11 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-g ..admintools-gpmc-api_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20664_none_c725abb1b9b7dda6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม69,223
วัน (UTC)11 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ DS-หลักเผยแพร่ข้อมูล คุณลักษณะ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms675655 (VS.85)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969867 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbhotfixserver kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew kbmt KB969867 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969867

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com