เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของเกมสำหรับ Windows, MapPoint หรือเดินทางไปถนน & ทำผลิตภัณฑ์ ซ้ำ ๆ พร (ในวน) เมื่อต้องการเปิดการใช้งานของผลิตภัณฑ์ใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969886 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งในเกมที่ระบุไว้ในส่วน "Applies to" คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานพร้อมท์ให้คุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์แม้ว่าคุณได้เรียกใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อคุณเล่นเที่ยวบิน Simulator X คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
  ขอขอบคุณที่พยายาม Microsoft เที่ยวบิน Simulator X ขีดจำกัดเวลาทดลองใช้ได้หมดอายุแล้ว กรุณาเปิดใช้งาน Simulator เที่ยวบินเพื่อดำเนินการเล่นต่อ
 • คุณลักษณะบางอย่างในผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเข้าถึงได้แม้ว่าคุณได้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกหลายคน Simulator เที่ยวบินที่ไม่มีอยู่ในเกม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ของคุณมีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีข้อมูลประจำตัวในการดูแลบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะไม่ถูกพร้อมท์ให้เรียกใช้งานเกม เมื่อรอบระยะเวลาทดลองหมดอายุ หรือเกมเข้าสู่โหมดการลดฟังก์ชันการทำงาน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลเพื่อเรียกใช้เกม เมื่อต้องการให้บัญชีของคุณสำหรับการจัดการใน Windows Vista ดูส่วน เมื่อต้องการให้บัญชีของคุณสำหรับการจัดการใน Windows XP ดูการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลใน Windows XPส่วน

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลใน Windows Vista

 1. คลิกขวาไอคอนของเกม จากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 2. บนทางลัดแท็บ คลิกขั้นสูง.
 3. คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  รับสิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
  หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแล หรือ การยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
 4. เริ่มต้นเกมจากไอคอนที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลใน Windows XP

 1. คลิกขวาไอคอนของเกม จากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 2. บนทางลัดแท็บ คลิกขั้นสูง.
 3. คลิกเพื่อเลือกเรียกใช้ ด้วยข้อมูลประจำตัวที่แตกต่างกันกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง
 4. คลิกสองครั้งไอคอนของเกม
 5. ในเรียกใช้ในฐานะกล่องโต้ตอบ คลิกผู้ใช้ต่อไปนี้จากนั้น ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลสำหรับคอมพิวเตอร์
 6. คลิกตกลง.

วิธีที่ 2 (สำหรับเที่ยวบิน Simulator X เท่านั้น): เรียกใช้เครื่องมือการตั้งค่าซอฟต์แวร์ให้สิทธิ์ใช้ระบบใหม่

ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ และ ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น การเรียกใช้เครื่องมือการตั้งค่าซอฟต์แวร์ให้สิทธิ์ใช้ระบบใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด ติดตั้ง และเรียกใช้เครื่องมือการตั้งค่าซอฟต์แวร์ให้สิทธิ์ใช้ระบบใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
928080ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "1722" เมื่อคุณพยายามติดตั้งใหม่เที่ยวบิน Simulator X

วิธีที่ 3 (สำหรับผู้ใช้ Norton คนเท่านั้น): เพิ่มโปรแกรมการป้องกันอัตโนมัติทำการสแกน

หมายเหตุขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไปสำหรับโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Norton รุ่นที่แตกต่างกัน
 1. เปิดการรักษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตของ Norton
 2. คลิกความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตของ Nortonแท็บ
 3. คลิกการตั้งค่า.
 4. คลิกฐานข้อมูลไวรัสและสปายแวร์ตัวเลือกการป้องกัน.
 5. ในหน้าต่างอ็อพชัน คลิกการสแกนส่วนขยายบนแถบซ้าย
 6. ภายใต้หัวข้อที่ดิสก์ โฟลเดอร์ หรือแฟ้มที่จะแยกออกจากป้องกันอัตโนมัติทำการสแกนคลิกใหม่.
 7. พิมพ์เส้นทางไปยังโปรแกรมที่คุณกำลังพยายามที่จะใช้ นี่คือเส้นทางของตัวอย่าง (เริ่มต้น):
  เที่ยวบิน Simulator x:C:\Program Files\Microsoft Games\Flight ที่ Simulator X

  เดินทางไปถนน & กลับ:C:\Program Files\Microsoft ถนน & เดิน 2009\Streets.exe
 8. คลิกเพื่อเลือกรวมโฟลเดอร์ย่อย.
 9. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.

วิธีที่ 4: เป็นการชั่วคราวปิดไฟร์วอลล์หรือโปรแกรมป้องกันไวรัส

สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายมีความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์ดี หรือ โดยซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราขอแนะนำกระบวนการที่อธิบายในบทความนี้เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม เพื่อใช้งาน ตามที่พวกเขาออกแบบมา หรือ เพื่อใช้ความสามารถต่าง ๆ ของโปรแกรมเฉพาะ ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้กระบวนการนี้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมเหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณใช้ขั้นตอนนี้ถ้าเป็นต้องใช้กระบวนการนี้จริง ๆ

ซอฟต์แวร์อาจมีปัญหาการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตได้ถ้าคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมไฟร์วอลล์ ยกตัวอย่างเช่น ไฟร์วอลล์ผลิตภัณฑ์เช่นการแจ้ง เตือนของโซน MacAfee Personal Firewall, Norton Internet Security หรือน้ำแข็งสีดำ Defender อาจบล็อคการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยแต่ละโปรแกรมอื่น ๆ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากการมีการรบกวนจากไวรัสหรือซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ ปิดการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ หรือชั่วคราวซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ ไอคอนของโปรแกรมเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นในพื้นที่แจ้งเตือนที่มุมล่างขวาของหน้าจอของคุณ การปิดการใช้งานโปรแกรม คลิกขวาไอคอน แล้ว คลิกปิดการใช้งานหรือจบการทำงาน. (สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
960480อย่างไรสามารถฉันแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับเกมสำหรับ Windows ถนน และเดินทางไปกลับ และ MapPoint

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969886 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbactivation kberrmsg kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB969886 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969886

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com