Advisory การรักษาความปลอดภัยของ Microsoft: Rollup การปรับปรุงสำหรับบิตการทำลาย ActiveX

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969898 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้ออก Microsoft Security Advisory เกี่ยวกับปัญหานี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คำแนะนำความปลอดภัยมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม หากต้องการอ่านคำแนะนำความปลอดภัย ให้แวะไปที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/969898.mspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแพคเกจ

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

windows Server 2008 สำหรับรุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 32 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows บิต

windows Server 2008 สำหรับรุ่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2008 แพคเกจ 64

windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Itanium 2008 ของเซิร์ฟเวอร์

windows Vista และ Windows Vista Service Pack 1

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Vista

windows Vista และ Windows Vista Service Pack 1 เวอร์ชัน 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Edition ของ Windows Vista x 64

บริการของ windows Server 2003 Pack 1 และ Windows Server 2003 Service Pack 2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Server 2003

windows Server 2003 และ Windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2003 แพคเกจ Edition 64

windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจที่ใช้ Itanium 2003 Server ของ Windows

windows XP Service Pack 2 และ Service Pack 3

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP

windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP Professional x64 Edition

Microsoft Windows 2000 กับ Service Pack 4

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows 2000

วันวางจำหน่าย: เดือน 9 มิถุนายน 2009

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย

windows 2000 (รุ่นทั้งหมด)

ตารางข้อมูลอ้างอิง
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ข้อมูลจัดวาง"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้อาจรวมอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุงในอนาคต
การปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้windows 2000 กับ Service Pack 4:
Windows2000 KB969898 x 86-ENU/quiet
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่windows 2000 กับ Service Pack 4:
Windows2000 KB969898 x 86-ENU/norestart
การปรับปรุงแฟ้มบันทึกwindows 2000 กับ Service Pack 4:
KB969898.log
ข้อมูลเพิ่มเติมดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ"
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
รีสตาร์จำเป็นหรือไม่ในบางกรณี ปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท ถ้ามีการรีสตาร์ทจำเป็น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ advises คุณรีสตาร์ต
Hotpatchingไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลการลบwindows 2000 กับ Service Pack 4:
ใช้แบบเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม' หรือการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Spuninst.exe ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\$NTUninstallKB969898$\Spuninst
การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีwindows 2000 กับ Service Pack 4:
2000\SP5\KB969898\Filelist HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows

ข้อมูลการติดตั้ง

การติดตั้งการปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ได้รับการสนับสนุนสวิตช์การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) มีไว้สำหรับใช้กับสวิตช์ quiet/ใน หรือสวิตช์ passive/ใน
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/overwriteoemเขียนทับแฟ้ม OEM โดยไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบ
/nobackupไม่ไม่สำรองแฟ้มที่จำเป็นสำหรับการถอนการติดตั้ง
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
/ แยก [:เส้นทาง]แยกแฟ้ม และโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน
/erเปิดใช้งานการรายงานข้อผิดพลาดแบบขยาย
/ verboseการเปิดการใช้งานการบันทึก verbose ในระหว่างการติดตั้ง สร้าง% Windir%\CabBuild.log แฟ้มบันทึกนี้แสดงรายละเอียดแฟ้มที่จะถูกคัดลอก โดยใช้สวิตช์นี้ การติดตั้งอาจทำงานช้าลง
หมายเหตุ:คุณสามารถรวมสวิตช์เหล่านี้เป็นคำสั่งหนึ่ง สำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลัง ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยยังสนับสนุนสวิตช์การติดตั้งที่ใช้โปรแกรมติดตั้งรุ่นก่อนหน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์การติดตั้งที่ได้รับการสนับสนุน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
เอาการปรับปรุง
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์ Spuninst.exe ที่ได้รับการสนับสนุน
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) มีไว้สำหรับใช้กับการ /quiet สวิตช์หรือ /passive สลับกัน
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
การตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกนำไปใช้
 • ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถูกนำไปใช้กับระบบที่เจาะ คุณอาจสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรี

  คุณอาจยังสามารถตรวจสอบแฟ้มที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โดยการตรวจทานคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ระบุไว้ในตารางข้อมูลอ้างอิงในส่วนนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่ประกอบด้วยรายการที่สมบูรณ์ของแฟ้มที่มีการติดตั้ง นอกจากนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่สามารถสร้างได้อย่างถูกต้องเมื่อผู้ดูแลหรือ OEM การรวม หรือ slipstreams การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows

windows XP (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางข้อมูลอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ข้อมูลจัดวาง"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้จะถูกรวมในอนาคตเซอร์วิสแพ็ค หรือยกเลิกการปรับปรุง
การปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3:
Windowsxp KB969898 x 86-enu/quiet
windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64:
WindowsServer2003.WindowsXP KB969898 x 64-enu/quiet
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3:
Windowsxp KB969898 x 86-enu/norestart
windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64:
WindowsServer2003.WindowsXP KB969898 x 64-enu/norestart
การปรับปรุงแฟ้มบันทึกเวอร์ชันทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows XP และ Windows XP Professional:
KB969898.log
ข้อมูลเพิ่มเติมดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ"
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
รีสตาร์จำเป็นหรือไม่ในบางกรณี ปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท ถ้ามีการรีสตาร์ทจำเป็น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ advises คุณรีสตาร์ต
Hotpatchingไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลการลบเวอร์ชันทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows XP และ Windows XP Professional:
ใช้แบบเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม' หรือการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Spuninst.exe ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\$NTUninstallKB969898$\Spuninst
การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีwindows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3:
XP\SP4\KB969898\Filelist HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows
windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB969898\Filelist
หมายเหตุ:The security update for supported versions of Windows XP Professional x64 Edition is the same as the security update for supported versions of Windows Server 2003 x64 Edition.

ข้อมูลการติดตั้ง

การติดตั้งการปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) Intended for use with the /quiet switch or the /passive switch.
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/overwriteoemเขียนทับแฟ้ม OEM โดยไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบ
/nobackupไม่ไม่สำรองแฟ้มที่จำเป็นสำหรับการถอนการติดตั้ง
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
/integrate:เส้นทางIntegrates the update into the Windows source files. These files are located by using the path that is specified in the switch.
/ แยก [:เส้นทาง]แยกแฟ้ม และโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน
/erเปิดใช้งานการรายงานข้อผิดพลาดแบบขยาย
/ verboseการเปิดการใช้งานการบันทึก verbose ในระหว่างการติดตั้ง สร้าง% Windir%\CabBuild.log แฟ้มบันทึกนี้แสดงรายละเอียดแฟ้มที่จะถูกคัดลอก โดยใช้สวิตช์นี้ การติดตั้งอาจทำงานช้าลง
หมายเหตุ:คุณสามารถรวมสวิตช์เหล่านี้เป็นคำสั่งหนึ่ง For backward compatibility, the security update also supports many of the setup switches that the earlier version of the Setup program uses.For more information about the supported installation switches, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
Removing the update
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) Intended for use with the /quiet switch or the /passive switch.
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
การตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกนำไปใช้
 • ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถูกนำไปใช้กับระบบที่เจาะ คุณอาจสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรี

  คุณอาจยังสามารถตรวจสอบแฟ้มที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โดยการตรวจทานคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่แสดงอยู่ในตารางข้อมูลอ้างอิงในส่วนนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่ประกอบด้วยรายการของแฟ้มที่มีการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่สามารถสร้างได้อย่างถูกต้องเมื่อผู้ดูแลหรือ OEM การรวม หรือ slipstreams การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows

windows Server 2003 (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางข้อมูลอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ข้อมูลจัดวาง"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้จะถูกรวมในอนาคตเซอร์วิสแพ็ค หรือยกเลิกการปรับปรุง
การปรับใช้
การติดตั้ง ด้วยการใช้การขัดจังหวะโดยผู้ใช้บริการของ windows Server 2003 Pack 1 และ Windows Server 2003 Service Pack 2:
/quiet Windowsserver2003 KB969898 x 86-enu
windows Server 2003 และ Windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64:
/quiet WindowsServer2003.WindowsXP KB969898 x 64-enu
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium:
Windowsserver2003-KB969898-ia64-enu/เงียบ
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่บริการของ windows Server 2003 Pack 1 และ Windows Server 2003 Service Pack 2:
/norestart Windowsserver2003 KB969898 x 86-enu
windows Server 2003 และ Windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64:
/norestart WindowsServer2003.WindowsXP KB969898 x 64-enu
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium:
/norestart Windowsserver2003-KB969898-ia64-enu
การปรับปรุงแฟ้มบันทึกรุ่นของ Windows Server 2003 x 86 -ตามรุ่น x 64 - ใช้ และรุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003 สนับสนุนทั้งหมด:
KB969898.log
ข้อมูลเพิ่มเติมดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ"
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
รีสตาร์จำเป็นหรือไม่ในบางกรณี ปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท ถ้ามีการรีสตาร์ทจำเป็น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ advises คุณรีสตาร์ต
Hotpatchingการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สนับสนุนการ HotPatching สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HotPatching ดู 897341 บทความฐานความรู้ของ Microsoft
ข้อมูลการลบการ 86 x ที่สนับสนุนทั้งหมด -ตามรุ่น x 64 - ใช้เวอร์ชัน และรุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003:
ใช้แบบเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม' หรือการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Spuninst.exe ที่อยู่ในยูทิลิตี้ Spuninst.exe ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\$NTUninstallKB969898$\Spuninst
การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีเวอร์ชันทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2003:
2003\SP3\KB969898\Filelist Server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows

ข้อมูลการติดตั้ง

การติดตั้งการปรับปรุง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) มีไว้สำหรับใช้กับการ /quiet สวิตช์หรือ /passive สลับกัน
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/overwriteoemเขียนทับแฟ้ม OEM โดยไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบ
/nobackupไม่ไม่สำรองแฟ้มที่จำเป็นสำหรับการถอนการติดตั้ง
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
/ รวม:เส้นทางรวมการปรับปรุงลงในแฟ้มต้นฉบับของ Windows แฟ้มเหล่านี้จะอยู่ โดยใช้เส้นทางที่ระบุในสวิตช์
/ แยก [:เส้นทาง]แยกแฟ้ม และโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน
/erเปิดใช้งานการรายงานข้อผิดพลาดแบบขยาย
/ verboseการเปิดการใช้งานการบันทึก verbose ในระหว่างการติดตั้ง สร้าง% Windir%\CabBuild.log แฟ้มบันทึกนี้แสดงรายละเอียดแฟ้มที่จะถูกคัดลอก โดยใช้สวิตช์นี้ การติดตั้งอาจทำงานช้าลง
หมายเหตุ:คุณสามารถรวมสวิตช์เหล่านี้เป็นคำสั่งหนึ่ง สำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลัง ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยยังสนับสนุนจำนวนมากสวิตช์การติดตั้งที่ใช้โปรแกรมติดตั้งรุ่นก่อนหน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์การติดตั้งการสนับสนุน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
เอาการปรับปรุง
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย:
/helpแสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
โหมดการติดตั้ง
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้าต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้งในการรีสตาร์ท กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้ โดยใช้ตัวจับเวลาเตือน คำเตือนนี้บอกว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาที
/ เงียบโหมดเงียบ ซึ่งจะเหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะแสดง
ตัวเลือกการเริ่มระบบใหม่
/norestartเริ่มไม่ระบบใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/forcerestartเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ เปิดแฟ้มจะไม่ถูกบันทึกเมื่อปิดโปรแกรมประยุกต์
/warnrestart [:x]แสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้พร้อมกับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ในตัวจับเวลาxวินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) มีไว้สำหรับใช้กับการ /quiet สวิตช์หรือ /passive สลับกัน
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ภายในการอนุญาตสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ตัวเลือกพิเศษ
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ
/log:เส้นทางอนุญาตให้การเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกการติดตั้ง
การตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกนำไปใช้
 • ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถูกนำไปใช้กับระบบที่เจาะ คุณอาจสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรี

  คุณอาจยังสามารถตรวจสอบแฟ้มที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โดยการตรวจทานคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ระบุไว้ในตารางข้อมูลอ้างอิงในส่วนนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่ประกอบด้วยรายการของแฟ้มที่มีการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อาจไม่สามารถสร้างได้อย่างถูกต้องเมื่อผู้ดูแลหรือ OEM การรวม หรือ slipstreams การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows

windows Vista (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางข้อมูลอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ข้อมูลจัดวาง"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้จะถูกรวมในอนาคตเซอร์วิสแพ็ค หรือยกเลิกการปรับปรุง
การปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้ทั้งหมดสนับสนุน Windows Vista รุ่น 32 บิต:
86/quiet Windows6.0 KB969898 x
ทั้งหมดสนับสนุน Windows Vista รุ่น 64 บิต:
Windows6.0 KB969898 x 64/quiet
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่ทั้งหมดสนับสนุน Windows Vista รุ่น 32 บิต:
Windows6.0-KB969898-x86/quiet/norestart
ทั้งหมดสนับสนุน Windows Vista รุ่น 64 บิต:
Windows6.0-KB969898-x64/quiet/norestart
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
รีสตาร์จำเป็นหรือไม่ในบางกรณี ปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท ถ้ามีการรีสตาร์ทจำเป็น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ advises คุณรีสตาร์ต
Hotpatchingไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลการลบWUSA.exe ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่มีการติดตั้ง โดย WUSA เปิด'แผงควบคุม' และคลิกการรักษาความปลอดภัย. ภายใต้Windows Updateคลิกมุมมองที่ติดตั้งการปรับปรุงแล้ว เลือกจากรายการของการปรับปรุง
การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีไม่มีคีย์ย่อยของรีจิสทรีเพื่อตรวจสอบปัจจุบันของโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการติดตั้ง

การติดตั้งการปรับปรุง
เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โปรแกรมติดตั้งตรวจสอบว่า อย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงในระบบได้ก่อนหน้านี้ถูกปรับปรุง โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoftสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สนับสนุนสวิทช์การติดตั้งต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ได้รับการสนับสนุนสวิตช์การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย
สวิตช์คำอธิบาย:
/ ?, /h, /helpแสดงวิธีใช้บนสวิทช์ที่ได้รับการสนับสนุน
/ เงียบไม่ใส่จอแสดงผลของข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาด
/norestartเมื่อรวมสวิตช์นี้กับ /quiet สลับ ระบบจะไม่เริ่มใหม่หลังจากการติดตั้งถ้าจำเป็นต้องใช้เพื่อทำการติดตั้งการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมติดตั้ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934307คำอธิบาย ของ Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) และ.msu แฟ้ม ใน Windows Vista และ Windows Server 2008
การตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกนำไปใช้
ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถูกนำไปใช้กับระบบที่เจาะ คุณอาจสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

windows Server 2008 (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางข้อมูลอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ข้อมูลจัดวาง"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชุดบริการรวมในอนาคตการปรับปรุงสำหรับปัญหานี้จะถูกรวมในอนาคตเซอร์วิสแพ็ค หรือยกเลิกการปรับปรุง
การปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้ทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต:
86/quiet Windows6.0 KB969898 x
ทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต:
Windows6.0 KB969898 x 64/quiet
ทั้งหมดสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008:
Windows6.0-KB969898-ia64/quiet
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่ทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต:
Windows6.0-KB969898-x86/quiet/norestart
ทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต:
Windows6.0-KB969898-x64/quiet/norestart
ทั้งหมดสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008:
Windows6.0-KB969898-ia64/quiet/norestart
ข้อมูลเพิ่มเติมดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ"
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
รีสตาร์จำเป็นหรือไม่ในบางกรณี ปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท ถ้ามีการรีสตาร์ทจำเป็น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ advises คุณรีสตาร์ต
Hotpatchingไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลการลบWUSA.exe ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง To uninstall an update that is installed by WUSA, open Control Panel, and then clickการรักษาความปลอดภัย. ภายใต้Windows Updateคลิกมุมมองที่ติดตั้งการปรับปรุง, and then select from the list of updates.
การตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีA registry subkey does not exist to validate the presence of this update.

ข้อมูลการติดตั้ง

การติดตั้งการปรับปรุง
When you install this security update, the installer checks whether one or more of the files that are being updated on the system have previously been updated by a Microsoft hotfix.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
This security update supports the following setup switches:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย:
/?, /h, /helpDisplays help on supported switches.
/ เงียบSuppresses the display of status or error messages.
/norestartWhen you combine this switch with the /quiet switch, the system is not restarted after installation even if a restart is required to complete installation.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
934307Description of the Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) and of .msu files in Windows Vista and in Windows Server 2008
การตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกนำไปใช้
ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยถูกนำไปใช้กับระบบที่เจาะ คุณอาจสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ดูส่วน "แนะตรวจหาและปรับใช้เครื่องมือและนำ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Detection and Deployment Tools and Guidance

This section describes how to manage the software and security updates that you have to deploy to the servers, to the desktop computers, and to the mobile computers in your organization. For more information, visit the following Microsoft TechNet Update Management Center Web page:
http://technet.microsoft.com/en-us/updatemanagement/default.aspx
For more information about security in Microsoft products, visit the following Microsoft TechNet Security Web page:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/default.aspx
Security updates are available from Microsoft Update, Windows Update, and Office Update. Security updates are also available at the Microsoft Download Center. You can find them most easily by doing a keyword search for "security update."

Finally, security updates can be downloaded from the Microsoft Update Catalog. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx
The Microsoft Update Catalog provides a catalog of content that is searchable and that is available through Windows Update and through Microsoft Update. This content includes security updates, drivers, and service packs. By using a security bulletin number such as "MS08-010" for your search, you can add all the applicable updates to your basket. You can also add different languages for an update to your basket, and you can download the content to any folder that you want. For more information about the Microsoft Update Catalog, visit the following Microsoft Update Catalog FAQ Web page:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/faq.aspx

Detection and Deployment Guidance

Microsoft ได้ให้ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของเดือนนี้ นอกจากนี้คำแนะนำนี้จะช่วยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่เข้าใจวิธีการที่จะสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปรับใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เครื่องมือเหล่านี้รวมถึง Windows Update, Microsoft Update การปรับ ปรุง Office, Microsoft บรรทัดหลัก Security Analyzer (MBSA), เครื่อง มือตรวจหาของ Office เซิร์ฟเวอร์ในการจัดการระบบ Microsoft (SMS), และการเพิ่มความปลอดภัยการปรับปรุงสินค้าคงคลัง Toolสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
910723รายการสรุปของบทความเดือนตรวจหาและการใช้งานคำแนะนำต่าง ๆ

ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ Microsoft

ตัววิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ช่วยให้ผู้ดูแลที่สแกนระบบภายใน และระยะไกลสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ขาดหายไป ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของ Microsoft บรรทัดหลักยังสามารถระบุ misconfigurations การรักษาความปลอดภัยทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าเว็บการวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยการบรรทัดหลัก Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspx
ตารางต่อไปนี้ให้ตรวจสอบ MBSA ที่สรุปสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์mbsa 2.1
windows 2000 ที่ มี Service Pack 4ใช่
windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3ใช่
windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64ใช่
บริการของ windows Server 2003 Pack 1 และ Windows Server 2003 Service Pack 2ใช่
windows Server 2003 และ Windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64ใช่
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itaniumใช่
windows Vista และ Windows Vista Service Pack 1ใช่
windows Vista และ Windows Vista Service Pack 1 เวอร์ชัน 64 บิตใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบ 64 บิตใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itaniumใช่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MBSA 2.1 แวะไปที่เพจต่อไปนี้ของ Microsoft MBSA 2.1 บ่อยเกี่ยวกับคำถามเว็บ:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184922.aspx

บริการการปรับปรุงของ windows Server

โดยการใช้บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS), ผู้ดูแลสามารถปรับใช้ปรับปรุงที่สำคัญล่าสุดและการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า สำหรับ Microsoft Office XP และรุ่นที่ใหม่กว่า สำหรับ Microsoft Exchange Server 2003 และ สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โดยใช้ Windows Server Update Services แวะไปที่เพจต่อไปนี้ของ Microsoft Windows Server Update Services ผลิตภัณฑ์ภาพรวมของเว็บ:
http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/bb466208.aspx

Systems Management Server

ตารางต่อไปนี้ให้ตรวจสอบ SMS และการปรับใช้สรุปสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์sms 2.0sms 2003 ด้วย SUSFPsms 2003 ด้วย ITMUsccm 2007
windows 2000 ที่ มี Service Pack 4ใช่ใช่ใช่ใช่
windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3ใช่ใช่ใช่ใช่
windows XP Professional และ Windows XP Professional Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64ไม่มีไม่มีใช่ใช่
บริการของ windows Server 2003 Pack 1 และ Windows Server 2003 Service Pack 2ใช่ใช่ใช่ใช่
windows Server 2003 และ Windows Server 2003 Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64ไม่มีไม่มีใช่ใช่
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itaniumไม่มีไม่มีใช่ใช่
windows Vista และ Windows Vista Service Pack 1ไม่มีไม่มีดูส่วน "หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008" ในบทความนี้ใช่
windows Vista และ Windows Vista Service Pack 1 เวอร์ชัน 64 บิตไม่มีไม่มีดูส่วน "หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008" ในบทความนี้ใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตไม่มีไม่มีดูส่วน "หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008" ในบทความนี้ใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบ 64 บิตไม่มีไม่มีดูส่วน "หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008" ในบทความนี้ใช่
windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itaniumไม่มีไม่มีดูส่วน "หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008" ในบทความนี้ใช่
สำหรับ SMS 2.0 และ SMS 2003, SMS SUS คุณลักษณะ Pack (SUSFP) ที่มีการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุงสินค้าคงคลังเครื่องมือ (ชุด) สามารถใช้ SMS เพื่อตรวจหาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับการดาวน์โหลดสำหรับ 2.0 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676799.aspx
SMS 2003 เครื่องมือสินค้าคงคลังการ 2003 SMS สำหรับ Microsoft Updates (ITMU) สามารถใช้ SMS เพื่อตรวจหาการปรับปรุงความปลอดภัยที่มีเสนอ โดย Microsoft Update และที่ได้รับการสนับสนุน โดย Windows Server Update Services สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ITMU 2003 ของ SMS แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับเครื่องมือในสินค้าคงคลัง 2003 SMS สำหรับการปรับปรุงของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx
sms 2003 สามารถใช้เครื่องมือการสินค้าคงคลังของ Microsoft Office เพื่อตรวจหาการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:ระบบ Center Configuration Manager (SCCM) 2007 ใช้ WSUS 3.0 สำหรับการตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ 2007 SCCM แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735860.aspx
หมายเหตุ สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

Microsoft ระบบ Management Server 2003 ด้วย Service Pack 3 มีการสนับสนุน สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMS แวะไปที่หน้าเว็บ SMS ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาและบทความคำแนะนำการปรับใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
910723รายการสรุปของบทความเดือนตรวจหาและการใช้งานคำแนะนำต่าง ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969898 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbPubTypeKC kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB969898 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969898

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com