เมื่อคุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุง Exchange Server 2007 โดยใช้บัญชีผู้ใช้ ที่มีสิทธิ์ไม่มี Exchange Server ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมติดตั้งล้มเหลว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970104 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Exchange Server 2007 โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ไม่มี Exchange Server ผู้ดูแลระบบในการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งไม่ดำเนินการ UpdateOWA.ps1 แฟ้ม หลังจากปัญหานี้เกิดขึ้น Microsoft Outlook Web Access (OWA) ไม่ทำงาน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
971534คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 2

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ Exchange Server 2007 ตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์ใน Exchange Server ผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่โปรแกรมติดตั้งการเรียกใช้ Exchange Server 2007 ดังนั้น หากคุณพยายามติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุง และการตรวจสอบสิทธิ์ล้มเหลว คุณเห็นกล่องโต้ตอบที่มีข้อความต่อไปนี้:
ผู้ใช้ที่ล็อกไว้ในขณะนี้ไม่มีสิทธิ์เพียงพอที่จะติดตั้งการปรับปรุงนี้ คุณจำเป็นอย่างน้อยสิทธิ์ Exchange Server ผู้ดูแลระบบบนเครื่องปัจจุบันการดำเนินการนี้

หมายเหตุ:กระบวนการติดตั้งสิ้นสุดเมื่อคุณคลิกตกลงในกล่องโต้ตอบ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970104 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbmt KB970104 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970104

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com