ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดผู้สำนักช่วย Office ใน Outlook 2007: "ออกการตั้งค่า Office ไม่สามารถแสดง เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในภายหลัง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970123 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ คุณกำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Windows Internet Explorer และคุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAS) ลงในรายการข้อยกเว้น คุณเรียกใช้ Microsoft Office Outlook 2007 โดยใช้โพรไฟล์สำหรับกล่องจดหมายที่มีข้อมูลประจำตัวที่แตกต่างจากข้อมูลประจำตัวที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ Windows ในกรณีนี้ เมื่อคุณพยายามเปิดผู้สำนักช่วย Office ใน Outlook 2007 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถแสดงการตั้งค่าของสำนักงานได้ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ ลองอีกครั้งในภายหลัง
หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้น สำหรับผู้ใช้โดเมนเท่านั้น และเฉพาะ เมื่อคุณระบุเซิร์ฟเวอร์ CAS ของคุณในรายการข้อยกเว้น คุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณล็อกออนเข้าสู่ Windows โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ภายใน
 • คุณเข้าสู่ระบบ Windows ในฐานะผู้ใช้โดเมน แต่คุณไม่ได้ระบุของเซิร์ฟเวอร์ CAS ในรายการข้อยกเว้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลประจำตัวที่จะถูกส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ cas ของ ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบของ Windows แทนข้อมูลประจำตัวที่คุณใช้เข้าสู่ระบบกล่องจดหมายใน Outlook 2007 เนื่องจากข้อมูลประจำตัวของ Windows ไม่ตรงกับข้อมูลประจำตัวสำหรับกล่องจดหมาย เซิร์ฟเวอร์ CAS ส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด 500 รหัสข้อผิดพลาด 500 จะไม่มีข้อผิดพลาดในการรับรองความถูกต้อง ตัวอย่างเช่น รหัสข้อผิดพลาด 401 จะมีข้อผิดพลาดในการรับรองความถูกต้อง ดังนั้น จึง ไม่มีวิธีการรับรองความถูกต้องอื่น ๆ จะพยายาม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2007 ซึ่งก็คือวัน 30 เมษายน 2009 และจากนั้น ตั้งค่าสำหรับรายการรีจิสทรี WinhttpAuth ต้องการให้เราตั้งค่านี้ให้คุณโดยอัตโนมัติ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน หากคุณต้องการตั้งค่าด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องการตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ การแก้ไขปัญหานี้ เชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ในการ ดาวน์โหลดแฟ้ม โต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50484
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

หมายเหตุตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น

หมายเหตุถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดีเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการตั้งค่าด้วยตัวคุณเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2007 ที่เป็นวัน 30 เมษายน 2009

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  968858 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2007 (Outlook.msp): 30 เมษายน 2009
 2. ตั้งค่าสำหรับการ
  WinhttpAuth
  รายการรีจิสทรี ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
   • ใน Windows Vista คลิก Start
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่มเริ่ม
    ชนิด regedit ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด ENTER

    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    การควบคุมบัญชีผู้ใช้
    หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
   • ใน Windows XP คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
  3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง และจากนั้น คลิก ค่า DWORD
  4. ชนิด WinhttpAuthแล้ว กด ENTER
  5. คลิกขวาที่WinhttpAuthและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  6. ในกล่องValue dataพิมพ์ 1แล้ว คลิกตกลง
  7. ออกจาก Registry Editor

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดียวกันนี้เกิดขึ้นในรุ่นก่อนหน้านี้ของ Outlook 2007 เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่แตกต่างจากข้อมูลประจำตัวที่คุณใช้เข้าสู่ระบบกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server มีแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ในแพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2007 ต่อไปนี้คือวันที่ 20 มิถุนายน 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
954574 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2007:20 มิถุนายน 2008
หมายเหตุ เมื่อคุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนจากบทความ 970123 คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนจากบทความ 954574 เป็นเช่นนี้ เพราะแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนเป็นแบบสะสม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970123 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kbexpertiseinter kbqfe kbsurveynew kbprb kbmsifixme kbfixme kbmt KB970123 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970123

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com