Cikk azonosítója: 970162 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

Összefoglaló

Az Exchange Server 2007 SP1 rendszer 9. összegző frissítőcsomagja 2009. július 16-án jelent meg. A frissítés a Microsoft letöltőközpontjából szerezhető be: Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszer 9. összegző frissítőcsomagja

Az összegző frissítőcsomagok és a szervizcsomagok telepítése előtt tanulmányozza Az Exchange 2007 legfrissebb összegző frissítőcsomagjának vagy szervizcsomagjának telepítési módja című cikket, melyben tájékozódhat az előfeltételekről és az ismert problémákról, továbbá megtekintheti a telepítési útmutatót. Az összegző frissítések fürtözött postaláda-kiszolgálókon végzett telepítése előtt tanulmányozza Az Exchange 2007 összegző frissítéseinek telepítése fürtözött postaláda-kiszolgálókon című cikket.

További információ

Az Exchange Server 2007 SP1 rendszer 9. összegző frissítőcsomagja a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben ismertetett problémákat szünteti meg:

 • 943073 A képmellékletek helyett piros X szimbólum jelenik meg az Exchange Server 2007 rendszeren keresztül szervezeten kívüli címzetteknek küldött RTF formátumú üzenetekben
 • 945877 Az „eseutil /k” parancs sok időt tölt az Exchange Server 2007 Service Pack 1 tranzakciós naplóihoz tartozó ellenőrzőösszegek vizsgálatával
 • 947662 A tárgymezőben vagy az üzenettörzsben adott szövegminta jelenlétét vizsgáló átviteli szabályok pontatlanul működnek az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben
 • 954739 Többerdős topológiában üzemelő Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben nem működik az Exchange megszemélyesítési szolgáltatása, ha az erdők között csak egyirányú megbízhatósági kapcsolatok vannak
 • 957137 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben sikertelen az ismételt beültetés a folyamatos fürtreplikálás (CCR) passzív csomópontján, miután visszaállítja az aktív CCR-csomópontot egy teljes és legalább két különbségi biztonsági másolatból
 • 957374 A Microsoft Exchange SCR-célkiszolgálón üzemelő replikációs szolgáltatása minden alkalommal összeomlik, amikor megpróbálja engedélyezni a folyamatos készenléti replikálást egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszert futtató számítógépen
 • 959559 A Windows Server 2008 rendszeren üzemelő Exchange Server 2007 Service Pack 1 postaláda-kiszolgáló tranzakciós naplókat tároló fájljainak mérete váratlan mértékben növekszik
 • 961124 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszert futtató számítógépeken üzenetek ragadnak be a Postázandó üzenetek és a Piszkozatok mappába
 • 961544 Az új-zélandi helyszínt beállító mobilfelhasználók egy kivételes alkalommal nem tudnak szinkronizálni, miután a téli-nyári időszámítással kapcsolatos KB951072 jelű frissítést telepítették az Exchange 2007 Service Pack 1 ügyfélelérési kiszolgálóján (CAS)
 • 961551 Az Exchange Management Shell felügyeleti rendszerhéjban kiadott Get-Recipient parancs hibaüzenettel tér vissza Windows 7 rendszerű tartományvezérlő esetén
 • 963679 Az Update-Recipient parancs nem frissíti a megadott tartományvezérlő paramétereit, amikor az Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 eszközzel levelezési felhasználókat telepít át postaláda-felhasználókká az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben
 • 967479 Az Entourage-ügyfelek nem tudnak szinkronizálást végezni a Windows Server 2008 operációs rendszeren futó Exchange 2007 Service Pack 1 által üzemeltetett postaládákkal
 • 967525 A partnertulajdonságok támogatott listájának Exchange ActiveSync protokoll szerinti szinkronizálási kísérlete Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszer esetén egy 4-es azonosítójú hibába ütközik
 • 967605 A feladó sikertelen kézbesítési visszajelzést kap, ha olyan X.400 rendszerű címre küld e-mailt az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszeren keresztül, melyben perjel a mezőelválasztó
 • 967676 A névjegyeknek az Exchange Web Services (EWS) alkalmazásban módosított, e-mail címekkel kapcsolatos tulajdonságai nem frissülnek az Outlook vagy az Outlook Web Access (OWA) alkalmazásban Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszer esetén
 • 967739 Ha a feladó kézbesítési visszaigazolást kér egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszeren keresztül küldött e-mail üzenethez, a kézbesítés állapotáról értesítő üzenet törzsében az eredeti tárgysor üres, bár az eredeti üzenet tárgya nem az
 • 968081 Ha az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben engedélyezve van az értekezletek ütemezését a munkaidőre korlátozó beállítás, a rendszer visszautasítja a rendszeres havi értekezleteket
 • 968106 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 nem a megfelelő tartományból írányítja a globális katalógushoz az Outlook-ügyfeleket, ha felosztott munkamenetes konfigurációval teszi lehetővé számukra a postaládák RPC/HTTP proxykiszolgálón keresztüli elérését
 • 968111 Ha egy rendszergazda töröl egy postaláda-tárolót egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 kiszolgálón, egy 4999-es azonosítójú esemény jelenik meg az eseménynaplóban
 • 968205 A Microsoft Exchange információtárolói szolgáltatása rendszeresen összeomlik, ha egy adott adatbázist egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszert futtató számítógépen próbál csatlakoztatni
 • 968224 A Test-OwaConnectivity és a Test-ActiveSyncConnectivity parancsok azután is váratlan hibát okoznak, miután telepítette a KB954213 jelű gyorsjavítást egy Exchange 2007 Service Pack 1 kiszolgálón
 • 968322 Ha az Outlook Web Access (OWA) alkalmazással nagyméretű mellékletet tartalmazó üzenetet küld Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszeren keresztül, és telepítve van az S/MIME protokoll, 500-as azonosítójú HTTP-hiba keletkezik
 • 968350 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben tárolt ismétlődő naptárbejegyzések helyszínének módosítása után a helyszín visszaáll az eredetileg megadott értékre, ha az ismétlődő bejegyzést egy Windows Mobile rendszerű eszközzel szinkronizálja
 • 968621 A Microsoft Exchange információtárolói szolgáltatása összeomlik, ha a Data Protection Manager (DPM) 2007 adatvédelem-kezelő kiszolgálóval biztonsági másolat céljából pillanatfelvételt készít egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerről
 • 968626 Ha egy alkalmazással POP3 protokollon keresztül próbál hozzáférni egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben üzemeltetett megosztott postaládához, egy 1009-es azonosítójú esemény kerül az eseménynaplóba
 • 968651 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 kiszolgálók továbbra is próbálnak csatlakozni a Set-ExchangeServer paranccsal kizárt tartományvezérlőkhöz
 • 968715 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerű kiszolgálók ügyfélelérési kiszolgálójának proxyja a nyilvános és a nem nyilvános bejelentkezéseket egyaránt nem nyilvános bejelentkezésnek tekinti
 • 969054 „A Microsoft Exchange váratlan választ küldött (500)” hibaüzenet jelenik meg, ha az Exchange Server 2007 Service Pack 1 valamelyik felhasználója egy 300-nál több címzettet tartalmazó levélre próbál válaszolni az Outlook Web Access (OWA) alkalmazásban
 • 969089 Egyes adatbázisokat nem sikerül csatlakoztatni a célkiszolgálón, miután a Move-ClusteredMailboxServer paranccsal egy fürtözött postaláda-kiszolgálót (CMS) áthelyez egy szabad passzív fürtcsomópontra az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben
 • 969129 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszer jognyilatkozati szabályai által feldolgozott HTML formátumú e-mail üzenetek értelmezhetetlenné válnak, ha az üzenet charset META címkéje eltér a címkében megadott MIME-típustól
 • 969324 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerű fiókot használó Outlook összeomlik, ha a felhasználó tárgy szerint rendezve próbálja megtekinteni üzeneteit
 • 969436 Base64 hitelesítéssel IMAP4 és POP3 protokollon keresztül nem lehet bejelentkezni az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben üzemelő rejtett postaládákba
 • 969838 Az Outlook 2007 alkalmazásban létrehozott ismétlődő találkozók Office Outlook Web Access alkalmazásbeli módosítása Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben hibaüzenetet eredményez
 • 969911 A postaládák nem követik az e-mailek életciklus-konfigurációs házirendjeit és a postaláda-korlátozó házirendeket az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben
 • 969943 A Powershell.exe folyamatban memóriavesztés történik, ha Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszeren futtatja a Get-MailboxStatistics vagy a Get-PublicFolderStatistics parancsot
 • 969969 Ha egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszer felhasználói az OWA alkalmazásban naptárt szeretnének törölni, „Az Outlook Web Access böngészési hibával találkozott” hibát kapnak
 • 970028 A Store.exe folyamat összeomlik, ha WebDAV-kompatibilis alkalmazással próbál csatlakozni az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerhez
 • 970086 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 összeomlik Windows Server 2008 rendszeren, ha a Bővíthető tárolóprogram (ESE) verziótárolójának elfogy a memóriája
 • 970277 A rendszersegítő a hiba miatti feladatátvételek során nem kerül online vagy offline állapotba az Exchange 2007 Service Pack 1 rendszerű fürtkörnyezetekben
 • 970444 Az Exchange Server 2003 és Exchange Server 2007 Service Pack 1 kiszolgálók közötti áthelyezési művelet sikertelen, ha az Exchange Server 2003 kiszolgáló valamelyik postaládájának SimpleDisplayName attribútumában aposztróf szerepel
 • 970515 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben hibaüzenet jelenik meg, ha a New-Mailbox paranccsal 1000-nél több felhasználót próbál létrehozni ugyanazon mailNickname attribútummal (alias)
 • 970526 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszert futtató számítógépen összeomlik az EdgeTransport.exe folyamat, ha egy MIME-üzenet egy 999 alkalomnál többször ismétlődő értekezlet iCal-elemeit tartalmazza
 • 970725 A nyilvános mappák replikációs üzenetei a helyi kézbesítési várólistán maradnak, és gyors méretnövekedést okoznak az Exchange Server 2007 Service Pack 1 adatbázisában
 • 970993 Az Outlook Web Access alkalmazásban végzett címjegyzékbeli keresés Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerű fiók esetén „Az elérni próbált elem sérültnek látszik, nem lehet elérni” hibaüzenetet okoz
Az összegző frissítőcsomagról a Microsoft alábbi cikkében talál további információt:

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 970162 - Utolsó ellenőrzés: 2013. január 12. - Verziószám: 2.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1
Kulcsszavak: 
kbbug kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbfix kbqfe kbsurveynew KB970162
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com