หมายเลขบทความ (Article ID): 970162 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายปัญหาที่แก้ไขในการปรับปรุงสะสม 9 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุงสะสม 9 ดูตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การปรับปรุงวันนำออกใช้ดาวน์โหลดลิงค์
การปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ Exchange 2007 SP ที่ 116 กรกฎาคม 2009การปรับปรุงสะสม 9 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 1
อย่างไรก็ตาม Microsoft ขอแนะนำว่า คุณมีโปรแกรมปรับปรุงรุ่นล่าสุดติดตั้งยกเว้นว่ามีข้อควรพิจารณาเฉพาะในสภาพแวดล้อมของคุณ เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2007 ดูตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การปรับปรุงวันนำออกใช้ดาวน์โหลดลิงค์
Service Pack 3เดือน 2010 มิถุนายนการแลกเปลี่ยน Server 2007 Service Pack ที่ 3
อัพเดต Rollup 1 สำหรับ Exchange server 2007 SP 39 กันยายน 2010การปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 3 (KB2279665)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Update Rollup 9 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

 • 943073 สิ่งที่แนบมารูปภาพปรากฏเป็น "X" สีแดงเมื่อคุณส่งข้อความอีเมล RTF จากองค์กร Exchange Server 2007 ไปยังผู้รับภายนอก
 • 945877 คำสั่ง "eseutil /k" ใช้เวลานานในการตรวจสอบ checksum ของธุรกรรมบันทึกล็อกใน Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 1
 • 947662 กฎการขนส่ง "เมื่อฟิลด์ชื่อเรื่องหรือเนื้อความของข้อความประกอบด้วยรูปแบบข้อความ" ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 954739 การเลียนแบบแลกเปลี่ยนลักษณะการทำงานไม่ทำงานถ้าโทโพโลยีแบบข้ามฟอเรสต์มีเฉพาะสัมพันธ์ความน่าเชื่อถือแบบทางเดียวระหว่างฟอเรสต์ใน Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 1
 • 957137 กระบวนการ reseed ไม่สำเร็จบน CCR แพสซิฟโหนดหลังจากที่คุณคืนค่าการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบหนึ่งและสอง หรือมากกว่าสองการสำรองข้อมูลส่วนที่แตกต่างให้กับโปรแกรมที่ใช้งานอยู่โหน CCR ใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 957374 บริการการจำลองแบบ Exchange Microsoft บนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายจำลองแบบต่อเนื่องของการสแตนด์บาย (SCR) อย่างต่อเนื่องผิดพลาดเมื่อคุณเปิดใช้งาน SCR สำหรับกลุ่มการจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 959559 แฟ้มบันทึกธุรกรรมขยายโดยไม่คาดคิดในการเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของ Exchange Server 2007 Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008
 • 961124 ข้อความบางอย่างจะติดอยู่ในโฟลเดอร์กล่องขาออกหรือโฟลเดอร์แบบร่างบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 961544 ผู้ใช้โมบายที่มีตำแหน่งที่ตั้งถูกตั้งค่าเป็นนิวซีแลนด์ไม่ซิงโครไนส์เหตุการณ์ยกเว้นหลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ที่อธิบายไว้ใน KB 951072 บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 Service Pack 1 Client Access (CAS)
 • 961551 ส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง Get-ผู้รับในเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยนที่ใช้ตัวควบคุมโดเมนของ Windows 7
 • 963679 คำสั่งปรับปรุงผู้รับไม่ได้ปรับปรุงพารามิเตอร์ของตัวควบคุมโดเมนที่ระบุเมื่อคุณใช้ข้อมูลเฉพาะตัววัฏจักร Manager (ILM) 2007 ในการโยกย้ายผู้ใช้จดหมายไปยังผู้ใช้กล่องจดหมายใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967479 ไคลเอ็นต์ entourage ไม่ตรงกันกับกล่องจดหมายที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange 1 Service Pack ของ 2007 และ Windows Server 2008
 • 967525 ข้อผิดพลาด 4 จะถูกส่งกลับเมื่อคุณซิงโครไนส์รายชื่อคุณสมบัติของผู้ติดต่อได้รับการสนับสนุน โดยใช้ Exchange ActiveSync ใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967605 รายงานไม่สำเร็จ (NDR) จะถูกส่งกลับเมื่อผู้ใช้ส่งข้อความอีเมล์ไปยังที่อยู่ X.400 ที่มีตัวคั่นเขตข้อมูลทับใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967676 ที่อยู่อีเมลที่คุณสมบัติของผู้ติดต่อโดยบริการการเว็บ Exchange (EWS) การเปลี่ยนแปลงจะไม่ปรับใน Outlook หรือ Outlook Web Access (OWA) ใน Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 1
 • 967739 ถ้าผู้ส่งการร้องขอใบตอบรับการจัดส่งในข้อความอีเมล ข้อความแจ้งเตือน (DSN) สถานะการจัดส่งจะถูกส่งกลับที่มีชื่อเรื่องที่ว่างเปล่าในเนื้อความแม้ว่าข้อความต้นฉบับประกอบด้วยชื่อเรื่องใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968081 การประชุมที่เกิดซ้ำรายเดือนจะถูกปฏิเสธถ้าเปิดใช้งานตัวเลือก "จัดกำหนดการในระหว่างชั่วโมงทำงาน" ใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968106 ไคลเอนต์ outlook จะถูกส่งไปยังแค็ตตาล็อกส่วนกลางจากโดเมนไม่ถูกต้องถ้าคุณใช้การกำหนดค่าเซสชันแยกเพื่อทำให้ไคลเอนต์ Outlook เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายของตนเองผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ RPC/HTTP ใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968111 รหัสเหตุการณ์ 4999 ถูกบันทึกไว้เมื่อผู้ดูแลลบเก็บกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968205 ล้มเหลวบริการ Microsoft Exchange ที่เก็บข้อมูลทุกครั้งที่ฐานข้อมูลตัวใดถูกกำหนดใช้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968224 คุณยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง OwaConnectivity ทดสอบหรือคำสั่ง ActiveSyncConnectivity ทดสอบหลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน KB954213 บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ 1 ของ Service Pack 2007 แลกเปลี่ยน
 • 968322 ข้อผิดพลาด HTTP 500 จะถูกส่งกลับเมื่อคุณส่งข้อความที่มีสิ่งที่แนบแบบขนาดใหญ่ โดยใช้ Outlook Web Access (OWA) กับ S/MIME ติดตั้งใน Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 1
 • 968350 เมื่อคุณเปลี่ยนฟิลด์ที่ตั้งของรายการปฏิทินที่เกิดซ้ำเพื่อลบข้อมูลใน Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 1 ฟิลด์ที่ตั้งถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นของชุดข้อมูลที่เกิดซ้ำถ้ามีการซิงโครไนส์สินค้าที่เกิดซ้ำนี้บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile
 • 968621 บริการเก็บข้อมูล Exchange Microsoft ล้มเหลวเมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลป้องกันผู้จัดการ (DPM) 2007 เมื่อต้องการดำเนินการสำรองข้อมูล snapshot สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968626 มีบันทึกรหัสเหตุการณ์ 1009 เมื่อคุณใช้แอพลิเคชันเพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน โดยใช้โพรโทคอล POP3 ใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968651 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 Service Pack 1 ติดต่อตัวควบคุมโดเมนแม้หลังจากที่คุณแยกออก โดยใช้คำสั่ง ExchangeServer ชุดต่อไป
 • 968715 เข้าสู่ระบบสาธารณะและการเข้าสู่ระบบที่เชื่อมต่อกับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (CAS) Client Access ส่วนตัวจะถูกประมวลผลเป็นการเข้าสู่ระบบส่วนตัวบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969054 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่ผู้ใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 1 ข้อความตอบกลับไปยังข้อความที่มีผู้รับมากกว่า 300 ใน Outlook Web Access (OWA): "Microsoft Exchange ออกการตอบสนองที่ไม่คาดคิด (500)"
 • 969089 บางฐานข้อมูลจะไม่เมาต์บนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายหลังจากที่คุณใช้คำสั่ง ClusteredMailboxServer ย้ายเพื่อโอนย้ายเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายคลัสเตอร์ (CMS) ไปยังโหนดคลัสเตอร์การแฝงที่พร้อมใช้งานใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969129 อีเมลแบบ HTML ข้อความที่มีแท็ก META charset ที่แตกต่างจากแท็ก charset MIME เป็น garbled เมื่อการประมวลผลผ่านคำปฏิเสธกฎใน Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 1
 • 969324 Outlook ล้มเหลวเมื่อคุณพยายามใช้ Outlook เมื่อต้องการดูข้อความอีเมล์ที่จัดเรียงตามหัวเรื่องใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969436 คุณไม่สามารถล็อกอินไปยังกล่องจดหมายที่ถูกซ่อน โดยใช้การรับรองความถูกต้อง Base64 สำหรับ IMAP4 หรือ POP3 ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969838 ส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการนัดหมายที่เกิดซ้ำใน Office Outlook Web Access ที่ถูกสร้างใน Outlook 2007 ใน Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 1
 • 969911 กล่องจดหมายที่ไม่เป็นไปตามวัฏจักรอีเมล (ELC) เก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าคอนฟิกข้อจำกัดของนโยบายใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969943 หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นในกระบวนการ Powershell.exe เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง Get MailboxStatistics และการ PublicFolderStatistics รับคำสั่งใน Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 1
 • 969969 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามลบรายการปฏิทินใน OWA ผู้ใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 1: "Outlook Web Access พบข้อผิดพลาดในการเรียกดูเว็บ"
 • 970028 กระบวนการ Store.exe ล้มเหลวเมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ WebDAV เพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 970086 Exchange Server 2007 Service Pack 1 เมื่อเก็บรุ่น Extensible เก็บโปรแกรม (ESE) เป็นหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 ที่ล้มเหลว
 • 970277 ทรัพยากรระบบ Attendant (SA) ไม่นำแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ในระหว่างล้มเหลวในสภาพแวดล้อมคลัสเตอร์ 1 ของ Service Pack 2007 แลกเปลี่ยน
 • 970444 การดำเนินการย้ายระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2003 เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 1 ล้มเหลวถ้าแอตทริบิวต์ SimpleDisplayName ของกล่องจดหมายในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2003 ประกอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว
 • 970515 คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะใช้คำสั่ง "สร้างกล่องจดหมาย" เพื่อสร้างผู้ใช้มากกว่า 1000 ที่มีแอตทริบิวต์ "mailNickname" เดียวกัน (นามแฝง) ใน Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 970526 กระบวนการ EdgeTransport.exe บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 1 เมื่อได้รับเหตุการณ์ที่มากกว่า 999 ข้อความ MIME ที่ประกอบด้วยรายการ iCAL สำหรับการประชุมที่เกิดซ้ำที่ล้มเหลว
 • 970725 ข้อความจำลองแบบของโฟลเดอร์สาธารณะที่อยู่ในคิวการจัดส่งภายใน และทำให้ฐานข้อมูล Exchange Server 2007 Service Pack 1 ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • 970993 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้พยายามที่จะทำการค้นหาในสมุดรายชื่อ โดยใช้ Outlook Web Access ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2007 Service Pack 1: "ที่คุณพยายามเข้าถึงสินค้าเสียหาย และไม่สามารถเข้าถึง"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงนี้ ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970162 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbfix kbqfe kbsurveynew kbmt KB970162 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970162

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com