ส่งกลับค่าขนส่งในตัวแปรเอกสารจะสูญหายไปหลังจากที่คุณบันทึกเอกสาร Word 2003 ในรูปแบบแฟ้ม Open XML (.docx)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970226 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณพัฒนาแมโครเพื่อสร้างเอกสารที่ประกอบด้วยเขตข้อมูล DocVariable ใน Word 2003 ฟิลด์ถูกใช้เพื่อแสดงตัวแปรภายในเอกสาร และค่าตัวแปรประกอบด้วยการส่งกลับค่าขนส่ง เมื่อคุณบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้ม Open XML (.docx) การคืนค่าขนส่งจะสูญหายไป

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
  • 970843คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Word 2003 (Winword.msp): เดือน 30 มิถุนายน 2009
  • 970942คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนการ Word 2007 (Word.msp, Wordconv.msp): เดือน 30 มิถุนายน 2009
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970226 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Word 2003
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbqfe kbsurveynew kbprb kbmt KB970226 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970226

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com