MS09-026: פגיעות ב- RPC עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 970238 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-026. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rpcrt4.dll5.0.2195.7281437,00823-Apr-200902:08x86

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rpcrt4.dll5.1.2600.3555584,19215-Apr-200915:11x86SP2SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.3555351,74415-Apr-200909:24x86SP2SP2GDR
Rpcrt4.dll5.1.2600.3555583,16815-Apr-200915:26x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.3555351,74415-Apr-200909:24x86SP2SP2QFE
Rpcrt4.dll5.1.2600.5795585,21615-Apr-200914:51x86SP3SP3GDR
Rpcrt4.dll5.1.2600.5795585,21615-Apr-200915:24x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rpcrt4.dll5.2.3790.45021,653,24827-Apr-200923:52x64SP2SP2GDR
Wrpcrt4.dll5.2.3790.4502629,24827-Apr-200923:52x86SP2SP2GDR\WOW
Rpcrt4.dll5.2.3790.45021,679,87227-Apr-200923:45x64SP2SP2QFE
Wrpcrt4.dll5.2.3790.4502629,24827-Apr-200923:45x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rpcrt4.dll5.2.3790.4502642,04827-Apr-200910:27x86SP2SP2GDR
Rpcrt4.dll5.2.3790.4502642,04827-Apr-200910:45x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rpcrt4.dll5.2.3790.45022,470,91227-Apr-200923:48IA-64SP2SP2GDR
Wrpcrt4.dll5.2.3790.4502629,24827-Apr-200923:48x86SP2SP2GDR\WOW
Rpcrt4.dll5.2.3790.45022,710,52827-Apr-200923:44IA-64SP2SP2QFE
Wrpcrt4.dll5.2.3790.4502629,24827-Apr-200923:44x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rpcrt4.dll6.0.6000.16850788,99223-Apr-200913:01x86
Rpcrt4.dll6.0.6000.21045788,99223-Apr-200912:33x86
Rpcrt4.dll6.0.6001.18247784,89623-Apr-200912:43x86
Rpcrt4.dll6.0.6001.22417784,89623-Apr-200912:39x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.18024784,89623-Apr-200912:15x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.22120784,89623-Apr-200912:24x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rpcrt4.dll6.0.6000.168501,260,54423-Apr-200913:11x64
Rpcrt4.dll6.0.6000.210451,287,16823-Apr-200913:07x64
Rpcrt4.dll6.0.6001.182471,280,51223-Apr-200913:18x64
Rpcrt4.dll6.0.6001.224171,320,44823-Apr-200912:49x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.180241,305,60023-Apr-200912:25x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.221201,305,60023-Apr-200912:24x64
Rpcrt4.dll6.0.6000.16850672,25623-Apr-200913:03x86
Rpcrt4.dll6.0.6000.21045672,25623-Apr-200912:35x86
Rpcrt4.dll6.0.6001.18247677,37623-Apr-200912:44x86
Rpcrt4.dll6.0.6001.22417677,37623-Apr-200912:40x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.18024677,37623-Apr-200912:15x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.22120677,37623-Apr-200912:25x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rpcrt4.dll6.0.6001.182473,072,51223-Apr-200912:39IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6001.224173,307,52023-Apr-200912:36IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.180243,307,52023-Apr-200912:06IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.221203,307,52023-Apr-200912:17IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6001.18247677,37623-Apr-200912:44x86
Rpcrt4.dll6.0.6001.22417677,37623-Apr-200912:40x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.18024677,37623-Apr-200912:15x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.22120677,37623-Apr-200912:25x86

פרטי קובץ נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vistaקבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,907
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,383
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,104
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,226
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,226
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,745
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970238~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,969
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_0b01418e868dffe2f23b77934d212e30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_c27b86d658ad16f2.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_5cf822ae5bf123d9e6ad6f4d1ce79d5c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_f19c3f7827ad7fd7.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_5e5e00136bea061f1cade71760ae330f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_2f51079f36c0d97a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_6254677ee32c0acf001ce1e8073dfd5f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_a02d22e1599cda93.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_92fab8750ca08ab3b62f2f783eab511d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_6092228f6a8654ee.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_f02b23555ede1fdd20968d6d8f7d819e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_332d2b1ea164e71f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_b1de54a148164471.manifest
File versionNot Applicable
File size27,531
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_b2779aec61277a3f.manifest
File versionNot Applicable
File size27,531
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:16
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_b3d66539452e6ad2.manifest
File versionNot Applicable
File size28,463
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_b48073ae5e33b3f0.manifest
File versionNot Applicable
File size28,463
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_b5cf780142473936.manifest
File versionNot Applicable
File size28,463
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_b65513a45b6873a4.manifest
File versionNot Applicable
File size28,463
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:28
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_18d10310f27ed2ad368b275f153068d5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_8d9055a1ebe40a12.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1d55965ae46f696536c0d574aba08360_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_88c242353b2bbaaf.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_250114d8f47fa0e2e3e517bb1e4f86c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_2b9fc7983ccacae0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_63833e98e986fbff37fd36c9b1e88dbd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_ab98c5a3305ea83f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9cba5d04767d9bb93f8a6a4348dc9c83_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_5be6b4165d74d60a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ac67087011868002ed771e9d3ee0aea8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_d826768fa9e1dfd2.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ae7ed187b38e9fb9bdc9374b6ca738ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_3557d4068a2c95d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bc827b1f8832ab42f0941d2fd05283ce_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_e4b6674623f7916c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c50312713d2cd9da9f1b8981af96e330_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_36f3ec9356914571.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d49b5fe80da8abef9df3fd9e0a659bd6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_3228b3dda403214b.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_0dfcf0250073b5a7.manifest
File versionNot Applicable
File size27,571
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)23:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_0e9636701984eb75.manifest
File versionNot Applicable
File size27,571
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)00:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_0ff500bcfd8bdc08.manifest
File versionNot Applicable
File size28,503
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)02:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_109f0f3216912526.manifest
File versionNot Applicable
File size28,503
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)23:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_11ee1384faa4aa6c.manifest
File versionNot Applicable
File size28,503
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)03:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_1273af2813c5e4da.manifest
File versionNot Applicable
File size28,503
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)23:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,130
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,064
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,612
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,560
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,396
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,396
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,971
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970238~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,463
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,001
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16850_none_18519a7734d477a2.manifest
File versionNot Applicable
File size25,157
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:32
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21045_none_18eae0c24de5ad70.manifest
File versionNot Applicable
File size25,157
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_1a49ab0f31ec9e03.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:27
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_1af3b9844af1e721.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:23
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_1c42bdd72f056c67.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_1cc8597a4826a6d5.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)13:45
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_235f20a2c7f7ea2ddd8aed45628d7f0c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_26d4fc59b54c070f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_236cac4e47573d54305183aebae90efe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_74a2fd0855fb5255.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_555b0d489d1c723adf4106ca67619bc3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_ad2cd04770c9263b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9ce417ea1c4531c4b0fe3e958f8fe23b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_c2bf6688843b6018.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d85dbaef74c9082977693a049c94dd1a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_7b80d1f6dea67343.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d8c0e26d3f87a5625bfecaa9a65cdb01_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_76b45665bf05fa62.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_b3d8092f452c73ce.manifest
File versionNot Applicable
File size28,481
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)23:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_b48217a45e31bcec.manifest
File versionNot Applicable
File size28,481
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)23:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_b5d11bf742454232.manifest
File versionNot Applicable
File size28,481
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)03:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_b656b79a5b667ca0.manifest
File versionNot Applicable
File size28,481
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)10:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970238~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970238~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,893
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970238~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,893
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,282
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970238~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,220
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,282
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970238~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,220
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,543
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970238_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)24-Apr-2009
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18247_none_1a49ab0f31ec9e03.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:27
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22417_none_1af3b9844af1e721.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)14:23
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18024_none_1c42bdd72f056c67.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22120_none_1cc8597a4826a6d5.manifest
File versionNot Applicable
File size26,089
Date (UTC)23-Apr-2009
Time (UTC)13:45
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 970238 - Last Review: יום שלישי 11 אוגוסט 2009 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB970238

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com