Jak zainstalować program Internet Explorer 8

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 970310 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko
Źródło:Pomoc techniczna firmy Microsoft

SZYBKIE PUBLIKOWANIE

SZYBKIE PUBLIKOWANIE INFORMACJI BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST TWORZONY W ODPOWIEDZI NOWYCH LUB UNIKATOWYCH TEMATY, LUB JEST UZUPEŁNIENIEM INNYCH INFORMACJI Z BAZY WIEDZY.

ObjawyW tym artykule opisano sposób instalowania programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i systemów operacyjnych Windows Server 2008. Ten artykuł zawiera także dodatkowe informacje i łącza do lokalizacji, zainstaluj zainstalować Opcje, wymagania wstępne, funkcje programu Internet Explorer 8 i dodatkowe IE 8 instalacji informacje dotyczące rozwiązywania problemów.

Więcej informacjiZainstaluj program Internet Explorer 8 na komputerach z systemem Windows Server 2008 i Windows Vista

Aby pobrać i zainstalować program Internet Explorer 8, wykonaj kroki opisane poniżej:

1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Program Windows Internet Explorer 8 dla systemu Windows Vista 

2. Kliknij przycisk Pobierz na stronie, aby rozpocząć pobieranie, lub wybierz inny język z listy Zmień język , a następnie kliknij przycisk Przejdź

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby natychmiast rozpocząć instalację, kliknij polecenie Uruchom

Aby zapisać pobrany do komputera do instalacji później, kliknij przycisk Zapisz i przejdź do lokalizacji, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij dwukrotnie zapisany plik, gdy jest gotowy do zainstalowania

Ważne: Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.

 

Ważne: Jeśli instalacja programu Internet Explorer 8.0 w systemie Windows Vista RTM (Non-SP1 lub większa zainstalowanego dodatku Service Pack), zobacz sekcję instalacji programu Internet Explorer 8 na komputerach systemu Windows Vista (bez SP1) w dalszej części tego artykułu

 

Zainstaluj program Internet Explorer 8 na komputerach z systemem Windows Server 2003 i Windows XP

Aby pobrać i zainstalować program Internet Explorer 8, wykonaj kroki opisane poniżej:

1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Program Windows Internet Explorer 8 dla systemu Windows XP 

 

2. Kliknij przycisk Pobierz na stronie, aby rozpocząć pobieranie, lub wybierz inny język z listy Zmień język , a następnie kliknij przycisk Przejdź

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby natychmiast rozpocząć instalację, kliknij polecenie Uruchom

Aby zapisać pobrany do komputera do instalacji później, kliknij przycisk Zapisz i przejdź do lokalizacji, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij dwukrotnie zapisany plik, gdy jest gotowy do zainstalowania

Ważne: Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.

 

Instalowanie programu Internet Explorer 8 na komputerach systemu Windows Vista (bez SP1)

Aby zainstalować program Internet Explorer na Vista RTM najpierw upewnij się, że komputer ma aktualne oprogramowanie. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz usługę Windows Update klikając przycisk Start , klikając polecenie Wszystkie programy , a następnie klikając Witryny Windows Update

2. W lewym okienku kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla komputera

3. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek aktualizacje, kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź

Uwaga: Zainstaluj wszystkie aktualizacje teraz, aby upewnić się, że program Internet Explorer ma wszystkie składniki wymagane do prawidłowej instalacji.

4. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu instalacji

 

Wymagania wstępne dotyczące instalacji programu Internet Explorer 8

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji wymagane do zainstalowania programu Internet Explorer 8.0, kliknij następujące łącze w celu wyświetlenia tego artykułu w witrynie firmy Microsoft w sieci web.

956586 Wymagane aktualizacje oprogramowania dla programu Internet Explorer 8.0 w systemie Windows Vista RTM

Lub

Instalowanie przy użyciu witryny Windows Update systemu Windows Vista Service Pack 1 (SP1) lub kliknij łącze poniżej, aby zainstalować dodatek SP1 z witryny pobierania firmy Microsoft:

32-bitowe wersje systemu Windows Vista

Jeśli używasz wersji 32-bitowe usługi Windows Update, kliknij następujące łącze:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B0C7136D-5EBB-413B-89C9-CB3D06D12674

Windows Vista, wersje 64-bitowe

Jeśli używasz wersji 32-bitowe usługi Windows Update, kliknij następujące łącze:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=874A414B-32B2-41CC-BD8B-D71EDA5EC07C

 

Uwaga: Aby zobaczyć, jeśli na komputerze działa 32-bitowy lub 64-bitowe systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i konserwacja, a następnie kliknij System

2. W ramach systemuzobacz Typ systemu , aby zobaczyć typu systemu

 

Informacje dotyczące pobierania programu Internet Explorer 8

Aby pobrać program Internet Explorer 8, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/Windows/Internet-Explorer/default.aspx

Jeśli używasz wersji wstępnej programu Internet Explorer 8 można również zainstalować program Internet Explorer 8 , za pomocą funkcji Aktualizacje automatyczne, witryny Windows Update lub Microsoft Update.

 

Internet Explorer 8 Rozwiązywanie

Jeśli wystąpią problemy podczas instalowania programu Internet Explorer 8, kliknij następujące łącze w celu wyświetlenia tego artykułu rozwiązywania problemów w witrynie firmy Microsoft w sieci web.

949220 Jak rozwiązać problemy z instalacją programu Internet Explorer 8

 

Wymagania systemowe

Internet Explorer 8 działa na dowolnym z następujących systemów operacyjnych:

  • 32-bitowe wersje systemu Windows Vista

  • Windows Vista, wersje 64-bitowe

  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP 1) lub nowszy

  • Windows XP, wersje 32-bitowe z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym

  • Windows XP Professional, wersja 64-bitowa

  • Windows Server 2003, wersje 32-bitowe z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszy

  • Windows Server 2003, wersje 64-bitowym z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszy

  • Windows Server 2008, 32-bitowy, lub nowsza wersja

  • Windows Server 2008 64-bitowych lub nowszy


 

Internet Explorer 8 funkcji

Aby uzyskać listę funkcji programu Internet Explorer 8 odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/Windows/Internet-Explorer/Features/overview.aspx?tabid=1&CatID=1

 

Aby uzyskać listę minimalnych wymagań, które komputer musi mieć do uruchomienia programu Internet Explorer 8 odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/Windows/Internet-Explorer/support/system-requirements.aspx

 

Aby przeczytać informacje o wersji programu Internet Explorer 8, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/en-us/dd441788.aspx

 

 

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O PRZYDATNOŚCI, WIARYGODNOŚCI I RZETELNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W JAKIMKOLWIEK CELU. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOŻE BYĆ ZMIENIANY W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDZENIA.

ABY W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW UCHYLANIA I WYKLUCZYĆ OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI CZY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI TYTUŁU BEZ NARUSZENIA, ZADOWALAJĄCYM STANIE LUB JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 970310 - Ostatnia weryfikacja: 29 marca 2013 - Weryfikacja: 6.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Windows Internet Explorer 8
Słowa kluczowe: 
kbrapidpub kbnomt kbmt KB970310 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 970310

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com