Windows SharePoint ?????? 3.0 ?????? ??? 2 (SP2) ????????? ?? ???? ??? ?????? ?????

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 970359 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

?????

?? ???? ????? ???? ?? ?? ???????? Windows SharePoint ?????? 3.0 ?? ??? ?????? ???? ??? ?? ?? ?????? ??? 2 (SP2) ???????? ?? ???? ??? ?????? ???????? ?? ???? ????? ???? ?? ?? SP2 ??? ???????? ?????? ????? ?? ??? ????? ????:
  • ????? ?? ????? ???? ?? ?? Microsoft ???????? ???? ?? ??? ????? ???????? ???? ???????? ??? ?? ???????? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ?????? ???? ???
  • ??? ???? ???? ?? ??? Microsoft ??????? ?????? ??? ????? ?? ???? ?????????? ?????? ??????? ?? ???? ????
  • ???? ?????? ?? ???????? ??????, ?? ???????? ??? SP2 ??????? ?????? ?? ????????? ??????? ??? ????? ??? ?? ??????? ??? ???????? ?? Microsoft ??????? (MSPs) ????? ??? ?? ?? ???? ??? ??????? ??????? ?? ?????? ???

    ???:????? ?????? ???? ???? versioned ??????? ?????? ??? 2 ??? ????? ??? ?? ???? ?? ???????? ??????? ????? ???????, ??????? ?? .XML ???????, ???? ???? ????? ?? ?? ????
?? ???? Windows SharePoint ?????? 3.0 ?? ??? ??? SP2 ?????? ?? ????? ???? ??? ?????, ?? ???? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ?? ???? ??? ??????? ?? ??? ?? ??? ??? ???, ?? ????? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ?????? ?? KB ?????? ?? ??? ??? ?? ????? ?????

???? ????????? ???? ?? ?????? ??? ??????? ??

?? ???? ?? ?????? ??? ??????? ?? ?? ????????? ???? ??? ??? ???? ??? 2007 Office ?????? ?? ??????? ??????? ???? ?? ???, ?? ??????? ???? ??? ?? ?? Windows XP ?? Windows Vista ??? ??????? ??????????? ?? ???? ?? ???? ?????

?? 2007 ?? ??? ?? ??????? ?? ???????? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? Office ?????? ??????? ??, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ???? ?????? ?? ????? ????:
9281162007 Office ?????? ?? ??? ?? ??????? ??????? ???? ??? ?? ?? ???????? ???? ????

???? ???????

Windows SharePoint ?????? 3.0 ?????? ??? 2 (SP2)

????????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ???????? ?? ??????? ???? ?? ??? ???? ???????????? ????
wssv3sp2-kb953338-x86-fullfile-en-us.exe??????? ????953338

Microsoft ??? (.msp ?????) ??????? ?? ????? ???????

????? ?????? ?? ???? ????? .MSP ??????? ?? ??. exe ????? ??? ????? ??? ?????? ??? ????? ????? ??? ???????? .MSP ????? ????? ??? ?? ??????? ?? ??? ?????? ??? ????? ????? ????? ?? ??????? ???????? ?? ???? ???? ???? ???
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
MSP ???????? ???????? ?? ???????
wssmuisp2-??-us.mspmssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2-??-us.mspWSETUPUI.DLL12.0.6425.1000
wssmuisp2-??-us.mspMicrosoft.SharePoint.Search.intl.resources.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPATL80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPbpa.common.dll8.0.669.0
stswwsp2.MSPbpa.configcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.MSPbpa.networkcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.MSPbpa.userinterface.dll8.0.669.0
stswwsp2.MSPcustsat.dll9.0.3790.2428
stswwsp2.MSPDBGHELP.DLL6.6.7.5
stswwsp2.MSPDW20.EXE12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPDWDCW20.DLL12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPDWTRIG20.EXE12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.Internal.Mime.dll8.0.685.19
stswwsp2.MSPmsscntrs.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPmssdmn.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.MSPmssearch.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.MSPmssph.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.MSPmssrch.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.MSPNlhtml.dll:2008.1024.6413.1000
stswwsp2.MSPOfffilt.dll:2008.1216.6417.1000
stswwsp2.MSPoffparser.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.MSPOISIMG.DLL12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPoleparser.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPonetnative.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPONETUTIL.DLL12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPOWSSVR.DLL12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPOWSTIMER.EXE12.0.6415.1000
stswwsp2.MSPPRESCAN.EXE12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.SetupConfiguration.Intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPPSCONFIG.EXE12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPpsconfigui.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPQuery.dll:12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.Search.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.MSPSPWRITER.EXE12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPSTSADM.EXE12.0.6418.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.Library.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPSTSMMC.DLL12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPSTSSOAP.DLL12.0.6415.1000
stswwsp2.MSPSTSWEL.DLL12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.WorkflowActions.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPSETUP.EXE12.0.6425.1000
stswwsp2.MSPtquery.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPwsstracing.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPWrapInst.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.Search.intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPWSSADMIN.EXE12.0.6420.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.AdministrationOperation.dll12.0.6420.1000
stswwsp2.MSPWSSSETUP.DLL12.0.6425.1000
stswwsp2.MSPxmlfilter.dll2008.1024.6413.1000
stswwsp2.MSPmfc80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80CHS.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80CHT.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80DEU.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80ENU.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80ESP.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80FRA.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80ITA.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80JPN.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80KOR.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfcm80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmsvcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmsvcp80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmsvcr80.dll8.0.50727.762
wsswwsp2.MSPSETUP.EXE12.0.6425.1000
wsswwsp2.MSPWSSSETUP.DLL12.0.6425.1000

Windows SharePoint ???? 3.0 ?????? ??? 2 (SP2), 64-??? ???????

????????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ???????? ?? ??????? ???? ?? ??? ???? ???????????? ????
wssv3sp2-kb953338-x64-fullfile-en-us.exe??????? ????953338

Microsoft ??? (.msp ?????) ??????? ?? ????? ???????

????? ?????? ?? ???? ????? .MSP ??????? ?? ??. exe ????? ??? ????? ??? ?????? ??? ????? ????? ??? ???????? .MSP ????? ????? ??? ?? ??????? ?? ??? ?????? ??? ????? ????? ????? ?? ??????? ???????? ?? ???? ???? ???? ???
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
MSP ???????? ???????? ?? ???????
wssmuisp2-??-us.mspmssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2-??-us.mspWSETUPUI.DLL12.0.6425.1000
wssmuisp2-??-us.mspMicrosoft.SharePoint.Search.intl.resources.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPATL80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPbpa.common.dll8.0.669.0
stswwsp2.MSPbpa.configcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.MSPbpa.networkcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.MSPbpa.userinterface.dll8.0.669.0
stswwsp2.MSPcustsat.dll9.0.3790.2428
stswwsp2.MSPDBGHELP.DLL6.6.7.5
stswwsp2.MSPDW20.EXE12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPDWDCW20.DLL12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPDWTRIG20.EXE12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.Internal.Mime.dll8.0.685.19
stswwsp2.MSPmsscntrs.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPmssdmn.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.MSPmssearch.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.MSPmssph.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.MSPmssrch.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.MSPNlhtml.dll:2008.1024.6413.1000
stswwsp2.MSPOfffilt.dll:2008.1216.6417.1000
stswwsp2.MSPoffparser.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.MSPOISIMG.DLL12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPoleparser.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPonetnative.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPONETUTIL.DLL12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPOWSSVR.DLL12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPOWSTIMER.EXE12.0.6415.1000
stswwsp2.MSPPRESCAN.EXE12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.SetupConfiguration.Intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPPSCONFIG.EXE12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPpsconfigui.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPQuery.dll:12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.Search.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.MSPSPWRITER.EXE12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPSTSADM.EXE12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.Library.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPSTSMMC.DLL12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPSTSSOAP.DLL12.0.6415.1000
stswwsp2.MSPSTSWEL.DLL12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.WorkflowActions.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPSETUP.EXE12.0.6425.1000
stswwsp2.MSPtquery.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.MSPwsstracing.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPWrapInst.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.Search.intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.MSPWSSADMIN.EXE12.0.6420.1000
stswwsp2.MSPMicrosoft.SharePoint.AdministrationOperation.dll12.0.6420.1000
stswwsp2.MSPWSSSETUP.DLL12.0.6425.1000
stswwsp2.MSPxmlfilter.dll2008.1024.6413.1000
stswwsp2.MSPmfc80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80CHS.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80CHT.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80DEU.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80ENU.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80ESP.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80FRA.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80ITA.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80JPN.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80KOR.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfc80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmfcm80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmsvcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmsvcp80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.MSPmsvcr80.dll8.0.50727.762
wsswwsp2.MSPSETUP.EXE12.0.6425.1000
wsswwsp2.MSPWSSSETUP.DLL12.0.6425.1000

Windows SharePoint ???? 3.0 ???? ??? ?????? ??? 2 (SP2)

????????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ???????? ?? ??????? ???? ?? ??? ???? ???????????? ????
wssv3lpsp2-kb953338-x86-fullfile-en-us.exe??????? ????953338

Microsoft ??? (.msp ?????) ??????? ?? ????? ???????

????? ?????? ?? ???? ????? .MSP ??????? ?? ??. exe ????? ??? ????? ??? ?????? ??? ????? ????? ??? ???????? .MSP ????? ????? ??? ?? ??????? ?? ??? ?????? ??? ????? ????? ????? ?? ??????? ???????? ?? ???? ???? ???? ???
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
MSP ???????? ???????? ?? ???????
wsslpksp2-??-us.mspSETUP.EXE12.0.6425.1000
wsslpksp2-??-us.mspWSSSETUP.DLL12.0.6425.1000
wssmuisp2-??-us.mspmssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2-??-us.mspWSETUPUI.DLL12.0.6425.1000
wssmuisp2-??-us.mspMicrosoft.SharePoint.Search.intl.resources.dll12.0.6413.1000

Windows SharePoint ???? 3.0 ???? ??? ?????? ??? 2 (SP2), 64-??? ???????

????????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ???????? ?? ??????? ???? ?? ??? ???? ???????????? ????
wssv3lpsp2-kb953338-x64-fullfile-en-us.exe??????? ????953338

Microsoft ??? (.msp ?????) ??????? ?? ????? ???????

????? ?????? ?? ???? ????? .MSP ??????? ?? ??. exe ????? ??? ????? ??? ?????? ??? ????? ????? ??? ???????? .MSP ????? ????? ??? ?? ??????? ?? ??? ?????? ??? ????? ????? ????? ?? ??????? ???????? ?? ???? ???? ???? ???
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
MSP ???????? ???????? ?? ???????
wsslpksp2-??-us.mspSETUP.EXE12.0.6425.1000
wsslpksp2-??-us.mspWSSSETUP.DLL12.0.6425.1000
wssmuisp2-??-us.mspmssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2-??-us.mspWSETUPUI.DLL12.0.6425.1000
wssmuisp2-??-us.mspMicrosoft.SharePoint.Search.intl.resources.dll12.0.6413.1000

???

???? ID: 970359 - ????? ???????: 07 ?????? 2010 - ??????: 2.0
???? ???? ???? ??:
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
??????: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB970359 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:970359

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com