รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับรุ่นของ Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (SP2)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970359 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับแต่ละการปรับปรุง Service Pack 2 (SP2) ที่ถูกนำออกใช้สำหรับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint บทความนี้กล่าวถึงต่อไปนี้สำหรับแต่ละแฟ้มการปรับปรุงใน SP2:
  • การเชื่อมโยงไปยังบทความใน Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายในแพคเกจ บทความฐานความรู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขที่ประกอบด้วยแพคเกจแต่ละชุดของบริการ
  • เชื่อมโยงไปยังหน้าที่เว็บศูนย์กลางการดาวน์โหลด Microsoft ที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแพคเกจนี้
  • ตารางที่แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละโปรแกรม Microsoft แก้ไข (MSPs) ที่มีอยู่ในการปรับปรุงแต่ละ และแฟ้มที่มีอยู่ในแต่ละแฟ้มการปรับปรุงใน SP2 รุ่นภาษาอังกฤษ

    หมายเหตุ:ตารางเหล่านี้แสดงรายการแฟ้ม versioned ที่รวมอยู่ใน Service Pack 2 เท่านั้น แฟ้มเพิ่มเติมที่ไม่มีรุ่น เช่นรูปภาพหรือแฟ้ม.xml ที่ประกอบ ถูกแยกออกจากรายการนี้
บทความนี้อธิบายการปรับปรุงการติดตั้ง SP2 ทั้งหมดสำหรับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ดังนั้น บทความนี้เป็น lengthy ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจเฉพาะ โปรดใช้ตารางของเนื้อหา หรือการค้นหาสำหรับชื่อเรื่องของการปรับปรุงหรือจำนวนกิโลไบต์

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

บทความนี้ช่วยคุณในการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค การตรวจสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ office 2007 รุ่นที่ติดตั้ง เราขอแนะนำให้ คุณตรวจสอบรายชื่อโปรแกรมที่ติดตั้งใน Windows XP หรือ Windows Vista

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของ 2007 มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
928116วิธีการตรวจสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ office 2007 รุ่นที่มีการติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (SP2)

ข้อมูลเบื้องหลัง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีการขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
wssv3sp2-kb953338-x86-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด953338

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไข (แฟ้ม.msp) ของ Microsoft และข้อมูลของแฟ้ม

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม.msp ที่รวมอยู่ในแฟ้ม.exe นี้ทั้งหมด คอลัมน์ที่สองแสดงแฟ้มที่มีอยู่ในแต่ละแฟ้ม.msp ทั้งหมด คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
wssmuisp2 สั้น us.mspmssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2 สั้น us.mspwsetupui.dll12.0.6425.1000
wssmuisp2 สั้น us.mspmicrosoft.sharepoint.search.intl.resources.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspATL80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspbpa.common.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.configcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.networkcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.userinterface.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspcustsat.dll9.0.3790.2428
stswwsp2.mspdbghelp.dll6.6.7.5
stswwsp2.mspdw20.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspdwdcw20.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspdwtrig20.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.Internal.Mime.dll8.0.685.19
stswwsp2.mspmsscntrs.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspmssdmn.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.mspmssearch.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.mspmssph.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspmssrch.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspnlhtml.dll2008.1024.6413.1000
stswwsp2.mspofffilt.dll2008.1216.6417.1000
stswwsp2.mspoffparser.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspoisimg.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspoleparser.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.msponetnative.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspOnetutil.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspOwssvr.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspOwstimer.exe12.0.6415.1000
stswwsp2.mspprescan.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.SetupConfiguration.Intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.msppsconfig.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.msppsconfigui.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspquery.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.Search.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspspwriter.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspStsadm.exe12.0.6418.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.Library.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspstsmmc.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspStssoap.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspStswel.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspmicrosoft.sharepoint.WorkflowActions.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspsetup.exe12.0.6425.1000
stswwsp2.msptquery.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspwsstracing.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspWrapInst.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspmicrosoft.sharepoint.search.intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspwssadmin.exe12.0.6420.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.AdministrationOperation.dll12.0.6420.1000
stswwsp2.mspwsssetup.dll12.0.6425.1000
stswwsp2.mspxmlfilter.dll2008.1024.6413.1000
stswwsp2.mspmfc80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80CHS.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80CHT.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80DEU.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80ENU.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80ESP.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80FRA.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80ITA.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80JPN.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80KOR.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfcm80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmsvcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmsvcp80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmsvcr80.dll8.0.50727.762
wsswwsp2.mspsetup.exe12.0.6425.1000
wsswwsp2.mspwsssetup.dll12.0.6425.1000

windows SharePoint บริการ 3.0 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2), Edition 64-บิต

ข้อมูลเบื้องหลัง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีการขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
wssv3sp2-kb953338-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด953338

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไข (แฟ้ม.msp) ของ Microsoft และข้อมูลของแฟ้ม

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม.msp ที่รวมอยู่ในแฟ้ม.exe นี้ทั้งหมด คอลัมน์ที่สองแสดงแฟ้มที่มีอยู่ในแต่ละแฟ้ม.msp ทั้งหมด คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
wssmuisp2 สั้น us.mspmssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2 สั้น us.mspwsetupui.dll12.0.6425.1000
wssmuisp2 สั้น us.mspmicrosoft.sharepoint.search.intl.resources.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspATL80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspbpa.common.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.configcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.networkcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.userinterface.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspcustsat.dll9.0.3790.2428
stswwsp2.mspdbghelp.dll6.6.7.5
stswwsp2.mspdw20.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspdwdcw20.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspdwtrig20.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.Internal.Mime.dll8.0.685.19
stswwsp2.mspmsscntrs.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspmssdmn.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.mspmssearch.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.mspmssph.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspmssrch.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspnlhtml.dll2008.1024.6413.1000
stswwsp2.mspofffilt.dll2008.1216.6417.1000
stswwsp2.mspoffparser.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspoisimg.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspoleparser.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.msponetnative.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspOnetutil.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspOwssvr.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspOwstimer.exe12.0.6415.1000
stswwsp2.mspprescan.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.SetupConfiguration.Intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.msppsconfig.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.msppsconfigui.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspquery.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.Search.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspspwriter.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspStsadm.exe12.0.6421.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.Library.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspstsmmc.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspStssoap.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspStswel.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspmicrosoft.sharepoint.WorkflowActions.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspsetup.exe12.0.6425.1000
stswwsp2.msptquery.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspwsstracing.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspWrapInst.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspmicrosoft.sharepoint.search.intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspwssadmin.exe12.0.6420.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.AdministrationOperation.dll12.0.6420.1000
stswwsp2.mspwsssetup.dll12.0.6425.1000
stswwsp2.mspxmlfilter.dll2008.1024.6413.1000
stswwsp2.mspmfc80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80CHS.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80CHT.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80DEU.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80ENU.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80ESP.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80FRA.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80ITA.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80JPN.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80KOR.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfc80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmfcm80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmsvcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmsvcp80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspmsvcr80.dll8.0.50727.762
wsswwsp2.mspsetup.exe12.0.6425.1000
wsswwsp2.mspwsssetup.dll12.0.6425.1000

windows SharePoint บริการ 3.0 ภาษา Pack Service Pack 2 (SP2)

ข้อมูลเบื้องหลัง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีการขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
wssv3lpsp2-kb953338-x86-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด953338

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไข (แฟ้ม.msp) ของ Microsoft และข้อมูลของแฟ้ม

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม.msp ที่รวมอยู่ในแฟ้ม.exe นี้ทั้งหมด คอลัมน์ที่สองแสดงแฟ้มที่มีอยู่ในแต่ละแฟ้ม.msp ทั้งหมด คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
wsslpksp2 สั้น us.mspsetup.exe12.0.6425.1000
wsslpksp2 สั้น us.mspwsssetup.dll12.0.6425.1000
wssmuisp2 สั้น us.mspmssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2 สั้น us.mspwsetupui.dll12.0.6425.1000
wssmuisp2 สั้น us.mspmicrosoft.sharepoint.search.intl.resources.dll12.0.6413.1000

windows SharePoint บริการ 3.0 ภาษา Pack Service Pack 2 (SP2), Edition 64-บิต

ข้อมูลเบื้องหลัง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีการขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
wssv3lpsp2-kb953338-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด953338

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไข (แฟ้ม.msp) ของ Microsoft และข้อมูลของแฟ้ม

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม.msp ที่รวมอยู่ในแฟ้ม.exe นี้ทั้งหมด คอลัมน์ที่สองแสดงแฟ้มที่มีอยู่ในแต่ละแฟ้ม.msp ทั้งหมด คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
wsslpksp2 สั้น us.mspsetup.exe12.0.6425.1000
wsslpksp2 สั้น us.mspwsssetup.dll12.0.6425.1000
wssmuisp2 สั้น us.mspmssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2 สั้น us.mspwsetupui.dll12.0.6425.1000
wssmuisp2 สั้น us.mspmicrosoft.sharepoint.search.intl.resources.dll12.0.6413.1000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970359 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB970359 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970359

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com