SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970365 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้แสดงรายการ builds Microsoft SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจากการ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้าง 10.00.2821.00 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายบน 16 พฤษภาคม 2011

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2816

สำหรับโปรดที่เพิ่มเติมนี้สร้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2527187 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 14 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

สร้าง 10.00.2816.00 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 21 มีนาคม 2011

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2808

สำหรับโปรดที่เพิ่มเติมนี้สร้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2497673 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

สร้าง 10.00.2808 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 17 มกราคม 2011

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2804

สำหรับโปรดที่เพิ่มเติมนี้สร้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2467236 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

สร้าง 10.00.2804 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 15 พฤศจิกายน 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2799

สำหรับโปรดที่เพิ่มเติมนี้สร้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2413738 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 11 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

สร้าง 10.00.2799 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 21 กันยายน 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2789

สำหรับโปรดที่เพิ่มเติมนี้สร้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2279604 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

สร้าง 10.00.2789 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 19 กรกฎาคม 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2781

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2083921 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

Build 10.00.2781

Build นี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 10 มิถุนายน 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2775

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
412292980832การแก้ไข: "ตรวจสอบเงื่อนไขในการระบบตรวจล้มเหลว" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามของธุรกรรม SQL ใน Microsoft SQL Server 2008

สร้าง 10.00.2775 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายบน 17 พฤษภาคม 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2773

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
981702แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

Build 10.00.2773

Build นี้ถูกนำออกใช้ใน 8 พฤษภาคม 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2770

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
465350การแก้ไข: ผลลัพธ์ของแบบสอบถามประกอบด้วยแถวที่ว่างเปล่าเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามนิพจน์หลายมิติ (MDX) ใน Microsoft SQL Server 2008 บริการการวิเคราะห์

Build 10.00.2770

Build นี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 6 เมษายน 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2769

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
430276 คุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมแผนภูมิในแบบ tablix DynamicHeight และ DynamicWidth ถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องสำหรับแผนภูมิอื่น ๆ ในหน้าเดียวกันในรายงานรายงาน 2008 บริการ SQL Server

Build 10.00.2769

Build นี้ถูกนำออกใช้ใน 30 มีนาคม 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2766

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
427778ข้อยกเว้นเกิดขึ้นเมื่อคุณส่งออกรายงานรายงาน 2008 บริการ SQL Server ที่ประกอบด้วยรูปภาพหรือแผนภูมิไปยังแฟ้ม Excel

สร้าง 10.00.2766 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ใน 15 มีนาคม 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2763

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
979065แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

Build 10.00.2763

Build นี้ถูกนำออกใช้ใน 11 มีนาคม 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2760

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
421581ตัวแบ่งบรรทัดถูกผนวกเข้ากับกล่องข้อความเมื่อคุณส่งออกรายงานรายงาน 2008 บริการ SQL Server ไปยังแฟ้ม Word

Build 10.00.2760

Build นี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 23 มกราคม 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2758

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
402420978839การแก้ไข: การดำเนินการสำรองข้อมูลบนฐานข้อมูล SQL Server 2008 ไม่ถ้าคุณเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในฐานข้อมูลนี้

Build 10.00.2758

นำออก build นี้ถูกใช้บน Febury 4, 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2757

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
399076
399071
978791การแก้ไข: ข้อมูลสูญหายอาจเกิดขึ้นหากเธรดที่ทำมิเรอร์แบบฐานข้อมูลหยุดการตอบสนองเป็นเวลานานในระหว่างขั้นตอนการเข้าแทนที่โดยอัตโนมัติ ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
399074 978947ปัญหาที่ไม่ใช่ผลลัพธ์อาจทำให้ฐานข้อมูลแบบมิเรอร์ล้มเหลว ใน SQL Server 2005 และ SQL Server 2008

สร้าง 10.00.2757 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 18 มกราคม 2010

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2749

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
977443แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

Build 10.00.2749

Build นี้ถูกนำออกใช้ใน 8 ธันวาคม 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2748

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
380970978070การแก้ไข: มาตรการ<x>.Dim โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ไม่ใช่ admin เพื่อเรียกดู cube ในบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2008</x>

Build 10.00.2748

Build นี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 27 พฤศจิกายน 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2746

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
376397975991การแก้ไข: คำสั่ง DBCC CHECKFILEGROUP ไม่ได้ตรวจสอบวัตถุที่ partitioned ถ้าพาร์ติชันอย่างน้อยหนึ่งถูกนำเสนอในกลุ่มแฟ้มของตัวระบบจะตรวจสอบใน SQL Server 2008

สร้าง 10.00.2746 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 16 พฤศจิกายน 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2734

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
975977แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

Build 10.00.2740

Build นี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 4 พฤศจิกายน 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2734

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
366638976761การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการปรับรุ่น rolling ในคลัสเตอร์ของ SQL Server 2008:"18401 ล็อกอินของเหลวสำหรับผู้ใช้ SQLTEST\AgentService เหตุผล: เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในโหมดการปรับรุ่นของสคริปต์ เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถเชื่อมต่อในขณะนี้[SQLState 42000]"

สร้าง 10.00.2734 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 21 กันยายน 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2728

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
973602แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

Build 10.00.2728

Build นี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 6 กันยายน 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2727

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
350151974766การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบขนานใน SQL Server 2008: "พยายามใช้ธุรกรรมในขณะที่มี xacts อยู่ซ้อนกันแบบขนาน 1 ที่ค้างชำระ"

Build 10.00.2727

Build นี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 14 สิงหาคม 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2723

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
340874972687การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูล SQL Server 2000 โดยใช้ SQL Server 2005 บริหาร Studio หรือ SQL Server 2008 บริหาร Studio: "ไม่สามารถแสดงการโต้ตอบที่ร้องขอได้ ล้มเหลวในการเรียกข้อมูลสำหรับการร้องขอนี้ (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"
340872974231การแก้ไข: แฟ้มบางแฟ้มจะไม่ย้อนไปรุ่นของแฟ้มต้นฉบับหลังจากที่คุณถอนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ที่ถูกนำมาใช้เมื่อคุณใช้การติดตั้งแบบ slipstream

สร้าง 10.00.2723 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 20 กรกฎาคม 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2721

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
971491แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

Build 10.00.2721

Build นี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 25 มิถุนายน 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2718

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
325091971136การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณซิงโครไนส์กับฐานข้อมูลหรือ sp_replcmds ที่รันด้วยตนเองหลังจากที่คุณทำการปรับปรุงที่เป็นบางส่วนบนคอลัมน์ varbinary(max) ใน SQL Server 2008: "rowset ไม่ประกอบด้วยคอลัมน์ใด ๆ กับออฟเซต -1 ต่อไป"
325086971985การแก้ไข: Drillthrough การกระทำที่อยู่ภายในตารางกลุ่มผ่านค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องในบริการรายงานของ SQL Server 2008

Build 10.00.2718

Build นี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 12 มิถุนายน 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2714

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
320616การแก้ไข: พารามิเตอร์รายงาน cascading จะไม่สอดคล้องกันในรายงานบริการรายงานของ SQL Server 2008 ที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยสามระดับของ cascading พารามิเตอร์ของรายงาน
320925971049การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้รายงานบริการรายงานของ SQL Server 2008 ใน Studio การพัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจ: "สินค้า ด้วยคีย์เดียวกันได้เรียบร้อย"
320925970349การแก้ไข: แบบสอบถามจากการแจ้งเตือนแบบสอบถามที่มีการบอกรับสมาชิกที่ทำงานช้าลงเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือกปิดอัตโนมัติเป็น False ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008 เป็นจำนวนมาก
320925971068การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างแบบบอกรับสมาชิกของ SharePoint บนรายงานบริการรายงานของ SQL Server 2008 ที่ใช้พารามิเตอร์ cascading: "รายงานนี้ต้องใช้เป็นค่าเริ่มต้นหรือค่าที่ผู้ใช้กำหนดเองสำหรับพารามิเตอร์รายงาน '<parameter>' "</parameter>

สร้าง 10.00.2714 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายบน 19 พฤษภาคม 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2712

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
970315แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

Build 10.00.2712

Build นี้ถูกนำออกใช้ใน 19 พฤษภาคม 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2710

Build นี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขข้อบกพร่องของ SQL VSTSหมายเลขของบทความฐานความรู้คำอธิบาย
311109970507แก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน SQL Server 2008 เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง'ตัวเลือกการแทรกบนตาราง: "การละเมิดของข้อจำกัดคีย์หลัก '<primarykey>' ไม่สามารถแทรกคีย์ซ้ำในวัตถุ '<tablename>' "</tablename></primarykey>

สร้าง 10.00.2710 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกวางจำหน่ายในเดือน 15 เมษายน 2009

โครงสร้างหลักของโครงสร้างนี้เป็น 10.00.2531

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
969099แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

สร้าง 10.00.2531 (SQL Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 1)

นี่คือโครงสร้างของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ที่ออกวางจำหน่ายในเดือน 7 เมษายน 2009

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ใน service pack นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968369รายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2008 Service Pack 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง สำหรับ SQL Server 2005 และ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
957826ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server 2008 และรุ่นที่เกี่ยวกับ SQL Server 2005 มีที่ วางจำหน่ายหลัง จาก SQL Server 2005 Service Pack 3 และหลัง จาก SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970365 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsqlsetup kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB970365 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970365

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com