คลา Win32_Process ส่งกลับค่าคุณสมบัติ CreationDate ไม่ถูกต้องในระหว่างสัปดาห์แรกหลังจากการปรับเวลาตามฤดูกาลเริ่มต้น หรือสิ้นสุด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970413 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 1. คุณมีคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าในเขตเวลาปรับบันทึกเวลา (เวลา) ได้รับผลกระทบตามกาล
 2. คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ระหว่างสัปดาห์แรก หลังจากเวลาเริ่มต้น หรือสิ้น สุด เมื่อคุณรันการสอบถาม Windows จัดการ Instrumentation (WMI) กับคลา Win32_Process คุณสมบัติ CreationDate ที่การคืนค่าการสอบถามอยู่หนึ่งชั่วโมงหลังเวลาที่ถูกต้อง ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์ระบบตรวจสอบและการจัดการโปรแกรมที่ใช้สคริปต์ WMI ไม่สามารถใช้งานตามที่คาดไว้

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณรันการสอบถามต่อไปนี้ในกรอบเวลาที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ คุณสมบัติ CreationDate คือ หนึ่งชั่วโมงหลังเวลาที่ถูกต้อง:

เลือก * จาก Win32_Process ที่ชื่อ = "processname"

การแก้ไข

ข้อมูลการแก้ไขด่วนสำหรับ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คติดตั้งบนคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows XP มี Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
framedyn.dll5.1.2600.3563185,85629 2009 Apr21:08x86
windows XP มี Service Pack 3, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
framedyn.dll5.1.2600.5804185,85629 2009 Apr21:16x86

ข้อมูลการแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows Server 2003 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
framedyn.dll5.2.3790.3335178,68829 2009 Apr20:04x86
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
framedyn.dll5.2.3790.4505178,68829 2009 Apr20:07x86
windows Server 2003 Service Pack 1 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
framedyn.dll5.2.3790.3335548,86429 2009 Apr18:03IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wframedyn.dll5.2.3790.3335178,68829 2009 Apr18:03x86SP1WOW
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
framedyn.dll5.2.3790.4505548,86429 2009 Apr18:09IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wframedyn.dll5.2.3790.4505178,68829 2009 Apr18:09x86SP2WOW
windows Server 2003 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
framedyn.dll5.2.3790.3335548,86429 2009 Apr18:03IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wframedyn.dll5.2.3790.3335178,68829 2009 Apr18:03x86SP1WOW
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
framedyn.dll5.2.3790.4505304,64029 2009 Apr18:18x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wframedyn.dll5.2.3790.4505178,68829 2009 Apr18:18x86SP2WOW

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณต้องมี Windows Vista SP1 หรือ Windows Vista SP2 ติดตั้ง

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01801 2009 Apr19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Esscli.dll6.0.6001.22425263,16804 2009 พฤษภาคม12:18x86
Esscli.tmfไม่สามารถใช้งานได้124,23304 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.0.6001.22425202,75204 2009 พฤษภาคม12:18x86
Framedynos.dll6.0.6001.22425205,31204 2009 พฤษภาคม12:18x86
Mofcomp.exe6.0.6001.2242519,96804 2009 พฤษภาคม10:13x86
Mofcomp.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,29504 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mofd.dll6.0.6001.22425191,48804 2009 พฤษภาคม12:19x86
Mofd.tmfไม่สามารถใช้งานได้69,69204 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้
Ncprov.dll6.0.6001.2242557,85604 2009 พฤษภาคม12:20x86
Ncprov.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,97804 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้
Unsecapp.exe6.0.6001.2242537,88804 2009 พฤษภาคม10:13x86
Wbemprox.dll6.0.6001.2242530,20804 2009 พฤษภาคม12:21x86
Wbemprox.tmfไม่สามารถใช้งานได้15,22004 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemsvc.dll6.0.6001.2242549,15204 2009 พฤษภาคม12:21x86
Winmgmtr.dll6.0.6001.224256,14404 2009 พฤษภาคม10:12x86
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35601 2009 Apr19:13ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiadap.exe6.0.6001.22425117,24804 2009 พฤษภาคม10:13x86
Wmiadap.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,07704 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiapres.dll6.0.6001.224252,04804 2009 พฤษภาคม10:13x86
Wmiapsrv.exe6.0.6001.22425137,72804 2009 พฤษภาคม10:13x86
Wmicookr.dll6.0.6001.2242574,75204 2009 พฤษภาคม12:21x86
Wmimigrationplugin.dll6.0.6001.22425372,22404 2009 พฤษภาคม12:21x86
Wmiutils.dll6.0.6001.2242583,96804 2009 พฤษภาคม12:21x86
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01803 2009 Apr21:49ไม่สามารถใช้งานได้
Esscli.dll6.0.6002.22128265,72804 2009 พฤษภาคม12:19x86
Esscli.tmfไม่สามารถใช้งานได้124,21804 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.0.6002.22128202,75204 2009 พฤษภาคม12:19x86
Framedynos.dll6.0.6002.22128205,31204 2009 พฤษภาคม10:01x86
Mofcomp.exe6.0.6002.2212819,96804 2009 พฤษภาคม10:00x86
Mofcomp.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,29304 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้
Mofd.dll6.0.6002.22128189,44004 2009 พฤษภาคม10:00x86
Mofd.tmfไม่สามารถใช้งานได้69,67904 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้
Ncprov.dll6.0.6002.2212857,85604 2009 พฤษภาคม12:20x86
Ncprov.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,97804 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้
Unsecapp.exe6.0.6002.2212837,88804 2009 พฤษภาคม10:00x86
Wbemprox.dll6.0.6002.2212830,20804 2009 พฤษภาคม12:22x86
Wbemprox.tmfไม่สามารถใช้งานได้15,22004 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemsvc.dll6.0.6002.2212849,15204 2009 พฤษภาคม12:22x86
Winmgmtr.dll6.0.6002.221286,14404 2009 พฤษภาคม10:00x86
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35603 2009 Apr21:49ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiadap.exe6.0.6002.22128117,24804 2009 พฤษภาคม10:01x86
Wmiadap.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,07504 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiapres.dll6.0.6002.221282,04804 2009 พฤษภาคม10:01x86
Wmiapsrv.exe6.0.6002.22128137,72804 2009 พฤษภาคม10:01x86
Wmicookr.dll6.0.6002.2212874,75204 2009 พฤษภาคม10:00x86
Wmimigrationplugin.dll6.0.6002.22128372,22404 2009 พฤษภาคม12:21x86
Wmiutils.dll6.0.6002.2212883,96804 2009 พฤษภาคม12:22x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01801 2009 Apr16:42ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Esscli.dll6.0.6001.22425428,03204 2009 พฤษภาคม12:37x64ไม่สามารถใช้งานได้
Esscli.tmfไม่สามารถใช้งานได้223,52804 2009 พฤษภาคม10:32ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.0.6001.22425279,04004 2009 พฤษภาคม12:37x64ไม่สามารถใช้งานได้
Framedynos.dll6.0.6001.22425282,11204 2009 พฤษภาคม12:37x64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofcomp.exe6.0.6001.2242522,52804 2009 พฤษภาคม10:32x64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofcomp.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,33304 2009 พฤษภาคม10:32ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Mofd.dll6.0.6001.22425272,89604 2009 พฤษภาคม12:38x64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofd.tmfไม่สามารถใช้งานได้82,18004 2009 พฤษภาคม10:32ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Ncprov.dll6.0.6001.2242579,36004 2009 พฤษภาคม12:39x64ไม่สามารถใช้งานได้
Ncprov.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,15304 2009 พฤษภาคม10:32ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Unsecapp.exe6.0.6001.2242546,59204 2009 พฤษภาคม10:32x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemprox.dll6.0.6001.2242543,52004 2009 พฤษภาคม12:40x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemprox.tmfไม่สามารถใช้งานได้13,68704 2009 พฤษภาคม10:32ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemsvc.dll6.0.6001.22425123,90404 2009 พฤษภาคม12:40x64ไม่สามารถใช้งานได้
Winmgmtr.dll6.0.6001.224256,14404 2009 พฤษภาคม10:32x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35601 2009 Apr16:42ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiadap.exe6.0.6001.22425186,88004 2009 พฤษภาคม10:32x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiadap.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,22204 2009 พฤษภาคม10:32ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiapres.dll6.0.6001.224252,04804 2009 พฤษภาคม10:32x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiapsrv.exe6.0.6001.22425209,92004 2009 พฤษภาคม10:33x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmicookr.dll6.0.6001.2242596,76804 2009 พฤษภาคม12:41x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.0.6001.22425427,52004 2009 พฤษภาคม12:40x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiutils.dll6.0.6001.22425131,58404 2009 พฤษภาคม12:41x64ไม่สามารถใช้งานได้
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01803 2009 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Esscli.dll6.0.6002.22128428,03204 2009 พฤษภาคม12:16x64ไม่สามารถใช้งานได้
Esscli.tmfไม่สามารถใช้งานได้223,66604 2009 พฤษภาคม10:12ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.0.6002.22128279,04004 2009 พฤษภาคม12:16x64ไม่สามารถใช้งานได้
Framedynos.dll6.0.6002.22128282,11204 2009 พฤษภาคม12:16x64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofcomp.exe6.0.6002.2212822,52804 2009 พฤษภาคม10:12x64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofcomp.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,33304 2009 พฤษภาคม10:12ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Mofd.dll6.0.6002.22128272,89604 2009 พฤษภาคม12:17x64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofd.tmfไม่สามารถใช้งานได้82,20404 2009 พฤษภาคม10:12ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Ncprov.dll6.0.6002.2212879,36004 2009 พฤษภาคม12:17x64ไม่สามารถใช้งานได้
Ncprov.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,20204 2009 พฤษภาคม10:12ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Unsecapp.exe6.0.6002.2212846,59204 2009 พฤษภาคม10:12x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemprox.dll6.0.6002.2212843,52004 2009 พฤษภาคม12:19x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemprox.tmfไม่สามารถใช้งานได้13,64904 2009 พฤษภาคม10:12ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemsvc.dll6.0.6002.22128123,90404 2009 พฤษภาคม12:19x64ไม่สามารถใช้งานได้
Winmgmtr.dll6.0.6002.221286,14404 2009 พฤษภาคม10:12x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35603 2009 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiadap.exe6.0.6002.22128186,88004 2009 พฤษภาคม10:12x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiadap.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,22404 2009 พฤษภาคม10:12ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiapres.dll6.0.6002.221282,04804 2009 พฤษภาคม10:13x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiapsrv.exe6.0.6002.22128209,92004 2009 พฤษภาคม10:13x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmicookr.dll6.0.6002.2212896,76804 2009 พฤษภาคม12:19x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.0.6002.22128427,52004 2009 พฤษภาคม12:18x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiutils.dll6.0.6002.22128131,58404 2009 พฤษภาคม12:19x64ไม่สามารถใช้งานได้
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01801 2009 Apr19:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Esscli.dll6.0.6001.22425263,16804 2009 พฤษภาคม12:18x86WOW
Esscli.tmfไม่สามารถใช้งานได้124,23304 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
framedyn.dll6.0.6001.22425202,75204 2009 พฤษภาคม12:18x86WOW
Framedynos.dll6.0.6001.22425205,31204 2009 พฤษภาคม12:18x86WOW
Mofcomp.exe6.0.6001.2242519,96804 2009 พฤษภาคม10:13x86WOW
Mofcomp.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,29504 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Mofd.dll6.0.6001.22425191,48804 2009 พฤษภาคม12:19x86WOW
Mofd.tmfไม่สามารถใช้งานได้69,69204 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Ncprov.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,97804 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wbemprox.dll6.0.6001.2242530,20804 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Wbemprox.tmfไม่สามารถใช้งานได้15,22004 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wbemsvc.dll6.0.6001.2242549,15204 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35601 2009 Apr19:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wmiadap.exe6.0.6001.22425117,24804 2009 พฤษภาคม10:13x86WOW
Wmiadap.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,07704 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wmicookr.dll6.0.6001.2242574,75204 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Wmimigrationplugin.dll6.0.6001.22425372,22404 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Wmiutils.dll6.0.6001.2242583,96804 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01803 2009 Apr21:49ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Esscli.dll6.0.6002.22128265,72804 2009 พฤษภาคม12:19x86WOW
Esscli.tmfไม่สามารถใช้งานได้124,21804 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
framedyn.dll6.0.6002.22128202,75204 2009 พฤษภาคม12:19x86WOW
Framedynos.dll6.0.6002.22128205,31204 2009 พฤษภาคม10:01x86WOW
Mofcomp.exe6.0.6002.2212819,96804 2009 พฤษภาคม10:00x86WOW
Mofcomp.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,29304 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Mofd.dll6.0.6002.22128189,44004 2009 พฤษภาคม10:00x86WOW
Mofd.tmfไม่สามารถใช้งานได้69,67904 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Ncprov.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,97804 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wbemprox.dll6.0.6002.2212830,20804 2009 พฤษภาคม12:22x86WOW
Wbemprox.tmfไม่สามารถใช้งานได้15,22004 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wbemsvc.dll6.0.6002.2212849,15204 2009 พฤษภาคม12:22x86WOW
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35603 2009 Apr21:49ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wmiadap.exe6.0.6002.22128117,24804 2009 พฤษภาคม10:01x86WOW
Wmiadap.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,07504 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wmicookr.dll6.0.6002.2212874,75204 2009 พฤษภาคม10:00x86WOW
Wmimigrationplugin.dll6.0.6002.22128372,22404 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Wmiutils.dll6.0.6002.2212883,96804 2009 พฤษภาคม12:22x86WOW
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01801 2009 Apr16:42ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Esscli.dll6.0.6001.224251,000,44804 2009 พฤษภาคม12:25IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Esscli.tmfไม่สามารถใช้งานได้124,31304 2009 พฤษภาคม10:27ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.0.6001.22425550,91204 2009 พฤษภาคม12:25IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Framedynos.dll6.0.6001.22425560,64004 2009 พฤษภาคม12:25IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofcomp.exe6.0.6001.2242547,10404 2009 พฤษภาคม10:27IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofcomp.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,32904 2009 พฤษภาคม10:27ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Mofd.dll6.0.6001.22425637,95204 2009 พฤษภาคม12:27IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofd.tmfไม่สามารถใช้งานได้71,24004 2009 พฤษภาคม10:27ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Ncprov.dll6.0.6001.22425175,10404 2009 พฤษภาคม12:28IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Ncprov.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,38504 2009 พฤษภาคม10:27ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Unsecapp.exe6.0.6001.22425106,49604 2009 พฤษภาคม10:27IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemprox.dll6.0.6001.22425104,44804 2009 พฤษภาคม12:30IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemprox.tmfไม่สามารถใช้งานได้13,72304 2009 พฤษภาคม10:26ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemsvc.dll6.0.6001.22425151,04004 2009 พฤษภาคม12:30IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Winmgmtr.dll6.0.6001.224256,14404 2009 พฤษภาคม10:26IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35601 2009 Apr16:42ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiadap.exe6.0.6001.22425357,88804 2009 พฤษภาคม10:27IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiadap.tmfไม่สามารถใช้งานได้3,92504 2009 พฤษภาคม10:27ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiapres.dll6.0.6001.224252,04804 2009 พฤษภาคม10:27IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiapsrv.exe6.0.6001.22425415,23204 2009 พฤษภาคม10:28IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmicookr.dll6.0.6001.22425220,16004 2009 พฤษภาคม12:30IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.0.6001.22425615,93604 2009 พฤษภาคม12:29IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiutils.dll6.0.6001.22425265,72804 2009 พฤษภาคม12:30IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01803 2009 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Esscli.dll6.0.6002.221281,000,44804 2009 พฤษภาคม12:09IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Esscli.tmfไม่สามารถใช้งานได้124,35704 2009 พฤษภาคม10:07ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.0.6002.22128550,91204 2009 พฤษภาคม12:09IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Framedynos.dll6.0.6002.22128560,64004 2009 พฤษภาคม12:09IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofcomp.exe6.0.6002.2212847,10404 2009 พฤษภาคม10:07IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofcomp.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,32704 2009 พฤษภาคม10:07ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Mofd.dll6.0.6002.22128637,95204 2009 พฤษภาคม12:10IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Mofd.tmfไม่สามารถใช้งานได้71,29604 2009 พฤษภาคม10:07ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Ncprov.dll6.0.6002.22128175,10404 2009 พฤษภาคม12:11IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Ncprov.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,38504 2009 พฤษภาคม10:07ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Unsecapp.exe6.0.6002.22128106,49604 2009 พฤษภาคม10:07IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemprox.dll6.0.6002.22128104,44804 2009 พฤษภาคม12:13IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemprox.tmfไม่สามารถใช้งานได้13,71804 2009 พฤษภาคม10:07ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wbemsvc.dll6.0.6002.22128151,04004 2009 พฤษภาคม12:13IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Winmgmtr.dll6.0.6002.221286,14404 2009 พฤษภาคม10:06IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35603 2009 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiadap.exe6.0.6002.22128357,88804 2009 พฤษภาคม10:07IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiadap.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,09104 2009 พฤษภาคม10:07ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiapres.dll6.0.6002.221282,04804 2009 พฤษภาคม10:07IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiapsrv.exe6.0.6002.22128415,23204 2009 พฤษภาคม10:08IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmicookr.dll6.0.6002.22128220,16004 2009 พฤษภาคม12:14IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.0.6002.22128615,93604 2009 พฤษภาคม12:13IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiutils.dll6.0.6002.22128265,72804 2009 พฤษภาคม12:14IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01801 2009 Apr19:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Esscli.dll6.0.6001.22425263,16804 2009 พฤษภาคม12:18x86WOW
Esscli.tmfไม่สามารถใช้งานได้124,23304 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
framedyn.dll6.0.6001.22425202,75204 2009 พฤษภาคม12:18x86WOW
Framedynos.dll6.0.6001.22425205,31204 2009 พฤษภาคม12:18x86WOW
Mofcomp.exe6.0.6001.2242519,96804 2009 พฤษภาคม10:13x86WOW
Mofcomp.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,29504 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Mofd.dll6.0.6001.22425191,48804 2009 พฤษภาคม12:19x86WOW
Mofd.tmfไม่สามารถใช้งานได้69,69204 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Ncprov.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,97804 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wbemprox.dll6.0.6001.2242530,20804 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Wbemprox.tmfไม่สามารถใช้งานได้15,22004 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wbemsvc.dll6.0.6001.2242549,15204 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35601 2009 Apr19:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wmiadap.exe6.0.6001.22425117,24804 2009 พฤษภาคม10:13x86WOW
Wmiadap.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,07704 2009 พฤษภาคม10:13ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wmicookr.dll6.0.6001.2242574,75204 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Wmimigrationplugin.dll6.0.6001.22425372,22404 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Wmiutils.dll6.0.6001.2242583,96804 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01803 2009 Apr21:49ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Esscli.dll6.0.6002.22128265,72804 2009 พฤษภาคม12:19x86WOW
Esscli.tmfไม่สามารถใช้งานได้124,21804 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
framedyn.dll6.0.6002.22128202,75204 2009 พฤษภาคม12:19x86WOW
Framedynos.dll6.0.6002.22128205,31204 2009 พฤษภาคม10:01x86WOW
Mofcomp.exe6.0.6002.2212819,96804 2009 พฤษภาคม10:00x86WOW
Mofcomp.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,29304 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Mofd.dll6.0.6002.22128189,44004 2009 พฤษภาคม10:00x86WOW
Mofd.tmfไม่สามารถใช้งานได้69,67904 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Ncprov.tmfไม่สามารถใช้งานได้5,97804 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wbemprox.dll6.0.6002.2212830,20804 2009 พฤษภาคม12:22x86WOW
Wbemprox.tmfไม่สามารถใช้งานได้15,22004 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wbemsvc.dll6.0.6002.2212849,15204 2009 พฤษภาคม12:22x86WOW
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35603 2009 Apr21:49ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wmiadap.exe6.0.6002.22128117,24804 2009 พฤษภาคม10:01x86WOW
Wmiadap.tmfไม่สามารถใช้งานได้4,07504 2009 พฤษภาคม10:00ไม่สามารถใช้งานได้WOW
Wmicookr.dll6.0.6002.2212874,75204 2009 พฤษภาคม10:00x86WOW
Wmimigrationplugin.dll6.0.6002.22128372,22404 2009 พฤษภาคม12:21x86WOW
Wmiutils.dll6.0.6002.2212883,96804 2009 พฤษภาคม12:22x86WOW

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.1.7600.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญมาก สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01810 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.1.7600.16428202,75225 Sep 200905:53x86
Framedynos.dll6.1.7600.16428205,82425 Sep 200905:53x86
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35610 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.1.7600.16428388,09625 Sep 200905:53x86
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01810 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.1.7600.20535202,75225 Sep 200906:05x86
Framedynos.dll6.1.7600.20535205,82425 Sep 200906:05x86
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35610 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.1.7600.20535388,09625 Sep 200906:06x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01810 2009 Jun21:00ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.1.7600.16428279,04025 Sep 200906:27x64
Framedynos.dll6.1.7600.16428294,40025 Sep 200906:27x64
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35610 2009 Jun21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.1.7600.16428445,44025 Sep 200906:28x64
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01810 2009 Jun21:00ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.1.7600.20535279,04025 Sep 200906:34x64
Framedynos.dll6.1.7600.20535294,40025 Sep 200906:34x64
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35610 2009 Jun21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.1.7600.20535445,44025 Sep 200906:34x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ IA64 Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01810 2009 Jun21:06ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.1.7600.16428555,52025 Sep 200905:02IA-64
Framedynos.dll6.1.7600.16428565,24825 Sep 200905:02IA-64
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35610 2009 Jun21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.1.7600.16428633,85625 Sep 200905:03IA-64
Cim20.dtdไม่สามารถใช้งานได้9,01810 2009 Jun21:06ไม่สามารถใช้งานได้
framedyn.dll6.1.7600.20535555,52025 Sep 200905:07IA-64
Framedynos.dll6.1.7600.20535565,24825 Sep 200905:07IA-64
Wmi20.dtdไม่สามารถใช้งานได้12,35610 2009 Jun21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Wmimigrationplugin.dll6.1.7600.20535633,85625 Sep 200905:10IA-64

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,856
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:30
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,891
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:30
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16428_none_b96e3b8480b8d6ea.manifest หน้าต่าง - wmi -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม106,153
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:33
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20535_none_b9ea078599e146a0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม106,153
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:33
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16428_none_158cd70839164820.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม106,177
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20535_none_1608a309523eb7d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม106,177
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:35
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,086
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:30
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,125
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:30
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ IA64 Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16428_none_b96fdf7a80b6dfe6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม106,165
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:30
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20535_none_b9ebab7b99df4f9c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม106,165
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:30
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,660
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:30
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,683
วันที่ (UTC)25 Sep 2009
เวลา (UTC)17:30

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับบันทึกเวลาสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ตามกาล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
955839การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2008 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

CreationDate คือ คุณสมบัติชนิด datetime มันบ่งชี้เวลาที่กระบวนการเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นคลาส Win32_Process WMI แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394372 (VS.85)

ข้อมูลของแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,367
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,693
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,713
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,690
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,701
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,694
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,713
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_b9cd072c38c1edc7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม178,970
วันที่ (UTC)04 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:04
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_bbb679f235e58ef0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม178,970
วันที่ (UTC)04 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:06
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_15eba2aff11f5efd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม179,028
วันที่ (UTC)04 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:23
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_17d51575ee430026.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม179,028
วันที่ (UTC)04 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,375
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,705
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,723
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,702
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,711
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,706
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,723
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_20404d02258020f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม181,938
วันที่ (UTC)04 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:56
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_2229bfc822a3c221.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม181,938
วันที่ (UTC)04 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:57
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_b9ceab2238bff6c3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม178,999
วันที่ (UTC)04 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:55
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_bbb81de835e397ec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม178,999
วันที่ (UTC)04 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:25
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,529
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,706
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,533
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb970413_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,717
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-06-2009
เวลา (UTC)14:33
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_20404d02258020f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม181,938
วันที่ (UTC)04 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:56
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-wmi-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_2229bfc822a3c221.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม181,938
วันที่ (UTC)04 2009 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:57
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970413 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbmt KB970413 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970413

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com