H tr cua Microsoft: Cach phn hoach lai ma khng pha huy d liu?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 970639 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Chng ti a nh?n ?c m?t cu?c g?i: H? th?ng ?c ci ?t trn my tnh c?a ti. Nhng ch? c m?t phn hoach. Ti khng mu?n ci ?t l?i h? th?ng ? phn hoach lai. C th? t?o phn hoach khc khng?

y co th la s c gy kh khn cho nhi?u ng?i dung. Ni chung, m?t s? ph?n m?m cua bn th? ba c th? cung c?p cc tnh nng nay. Tuy nhin, hin gi Windows Vista/Windows 7 cho phep ban thc hin iu chinh mt mc nht inh i vi kich thc phn hoach hin tai.

Hay cung xem phn Hng dn:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634194
Chun bi

Yu cu thit yu cua thao tac nay la h thng tp cua ban phai la NTFS. H? th?ng t?p FAT32 khng ho?t ?ng.

Bm chut phai vao ia -> Thuc tinh -> trn tab Chung -> H thng Tp se hin thi h thng tp cua ban.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633974


Nu h thng tp la FAT32, thi co th chuyn i h thng nay sang NTFS.?Canh bao: Chuy?n ?i sang NTFS s? gy ra mt s s c. Vi du: nu co hai h thng c cai t trn may tinh va mt trong hai h thng la h thng cu hn nh Windows 98 hoc Windows ME, thi h thng cu hn se khng th nhn dang tn ia cua NTFS.?
 1. Bt u -> Trong Bt u Tim kim, go cmd, -> ri bm chut phai vao cmd trong danh sach kt qua u trang - >Bm Chay vi t cach quan tri vin.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  UAC
  Nu ban thy thng bao cho bit Windows cn ban cho phep tip tuc, ng ngac nhin. Ch? c?n bm vo ti?p t?c ? xc nh?n.
 2. Go lnh sau ri nhn Enter chay lnh (x biu thi tn ia cua ban va no se c thay bng tn ia cu th cua ban).
  convert x: /fs:ntfs

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633975


 3. Hay ch vai phut va khng ong ca s cho n khi ban thy thng bao xac nhn.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634195
Bt u Thao tac

Ct mt phn phn hoach hin tai lam phn hoach mi

 1. Bt u -> Bm chut phai vao May tinh -> Quan ly.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633976


 2. Tim Quan ly ia trong Lu tr bn trai ri bm chon Quan ly ia.
 3. Bm chut phai vao phn hoach ban mun ct va chon Thu hep ia.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633977


 4. iu chinh kich thc bn phai hp Nhp lng dung lng cn thu hep. Gia tri la gia tri ti a cho phep theo mc inh, sau o nhn Thu hep. (Cho du lng dung lng con trng la bao nhiu, thi dung lng c giai phong se khng c vt qua mt na kich thc cua phn hoach hin tai.?

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633978


 5. B?n s? th?y m?t ph?n dung lng ? ?c giai phong. Sau , b?n c th? t?o m?t phn hoach m?i trong dung lng ny.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633979


 6. Bm chu?t ph?i vo dung lng tr?ng -> ia Mi n gian.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633980


Thm dung lng cha c phn b cho phn hoach hin tai

Di y la meo khac cho ban - Nu co dung lng cha c chi inh ngay sau tn ia trong Trinh quan ly ia, thi dung lng nay co th c kt hp vao tn ia o:
 1. Bm chut phai vao phn hoach ban mun m rng (phn hoach nay phai cha dung lng cha c chi inh ngay sau no) ri nhn M rng ia.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633982


 2. Sau o iu chinh kich thc cho hp Chon lng dung lng. Gi tr? l gi tr? t?i a cho php theo m?c ?nh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633983


Chung ti mong nhn c y kin va xut quy gia cua ban!

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634196
Sau khi a s dung H tr va Tr giup cua Microsoft, nu thun tin, ban co th danh vai giy xp hang bai vit nay trong bang phan hi cui trang web nay, chung ti co th cai thin cng vic cua minh. Nu ban co bt ky xut hoc y tng hay nao, ban cung co th in vao phn "nhn xet khac". ( cac s c cua ban co th c khc phuc nhanh chong, ban co th nu cac s c ky thut trong cac bai ng tng ng cua Cng ng Microsoft Community thao lun)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 970639 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 3.1
p d?ng
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com