การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2009 สิงหาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970653 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญการปรับปรุงนี้แทน แล้วแทนที่การปรับปรุง 955839 ซึ่งถูกออกในเดือน 2008 พฤศจิกายน การปรับปรุงนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเพิ่มเติมที่ถูกเซ็นชื่อในการ law หลังจากที่การปรับปรุง 955839 ถูกสร้างขึ้น

ถ้าคุณได้จัดวางอยู่ อัพเด 955839 อ่านคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเฉพาะที่ระบุในบทความนี้เพื่อกำหนดว่า คุณต้องการปรับปรุงนี้ทันทีใช้ ถ้าระบบไม่ได้รับโดยตรงจาก คุณสามารถกำหนดตารางเวลาการปรับใช้ที่โอกาสที่พร้อมใช้งานถัดไป

เราขอแนะนำให้ คุณปรับใช้การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ล่าสุดในการรับประกันความสอดคล้องกันของฐานข้อมูลโซนเวลาในระบบทั้งหมด

สิ่งสำคัญก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931667วิธีการที่อยู่การเปลี่ยนแปลงของการปรับเวลาตามฤดูกาลใน 2007 โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
สิ่งสำคัญ
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีข้อมูล (IT) คุณต้องนำมาตรการการเพิ่มเติมในการรับประกันการดำเนินงานถูกต้องของ Exchange Serverสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาล Exchange คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  941018วิธีการปรับเวลาตามฤดูกาลของที่อยู่ โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงปฏิทิน Exchange
 • การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง หรือที่มีเพิ่มการรักษาพาริตี้กับรุ่นของระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ดังนั้น ถ้าคีย์โซนเวลาถูกลบไปแล้ว บางค่าเดิมอาจไม่สามารถคืนค่าหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงโซนสะสม

  เราไม่แนะนำว่า คุณลบคีย์รีจิสทรีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ ก่อนคืนคีย์โซนเวลาจากข้อมูลสำรองที่ดีที่ทราบอยู่แล้ว จากนั้น ให้ใช้การปรับปรุง

บทนำ

การปรับปรุงที่บทความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลารองรับการปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาลเปลี่ยนในหลายประเทศ ตาม outlined ในบทความนี้ การปรับปรุงนี้ยังมีเวลาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับโซนเวลาเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ดั้งเดิมได้ถูกนำออกใช้

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้ถูกยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) 928388, 929120, 933360, 942763, 951072 และ 955839

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงเวลาอาจมีผลต่อ Microsoft อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับบันทึกเวลาสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ตามกาล
หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้ได้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ตามการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือที่ใหม่กว่าได้ติดตั้งอยู่บนระบบ
ข้อความนี้บ่งชี้ว่า คุณได้ประยุกต์ใช้การปรับปรุงที่ถูกต้องได้แล้ว หรือที่ปรับปรุงของ Windows หรือ Microsoft Update ได้โดยอัตโนมัติการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไม่มีการกระทำเพิ่มเติมจะต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB970653)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB970653) แพ็คเกจ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 แพคเกจ Edition (KB970653) 64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB970653)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB970653)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 แพคเกจ Edition (KB970653) 64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB970653)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับ x 64-แพ็คเกจตามระบบ (KB970653) ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB970653)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจปรับปรุงสำหรับ Windows XP x 64 Edition (KB970653)

วันวางจำหน่าย: 21 2009 กรกฎาคม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปรับปรุงจากการปรับการก่อนหน้าสะสม Windows ปรุงโซนเวลา

ต่อไปนี้ถูกทำการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีการปรับปรุงโซนเวลาที่สะสม Windows ก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้ถูกอธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 955839:
 • เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก:

  แก้ไขตารางเวลาแบบไดนามิกสำหรับโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตก
 • เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้แปซิฟิก:

  เอา "Rio Branco" จากชื่อที่แสดงของเขตเวลานี้
 • เวลายุโรปตะวันตก SA:

  แสดงชื่อของเขตเวลานี้จากการเปลี่ยนแปลง (GMT-04:00) Paz La ไป (GMT-04:00) Juan San Georgetown, Paz La
 • เวลามาตรฐานของตะวันออกของอเมริกาใต้:

  แสดงชื่อของเขตเวลานี้จากการเปลี่ยนแปลง (GMT-03:00) Georgetown ไป (GMT-03:00) Cayenne
 • เวลามาตรฐานของกรีนแลนด์

  ปรับตารางเวลาแบบไดนามิกสำหรับโซนเวลาของกรีนแลนด์
 • เวลามาตรฐานของโมร็อกโก:

  ปรับเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดวันที่สำหรับโซนเวลาโมร็อกโกสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ได้ถูกสร้าง (2008 ธันวาคม)
 • เวลามาตรฐานของปากีสถาน:

  ปรับเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดวันที่สำหรับโซนเวลาปากีสถานสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ได้ถูกสร้าง (2008 ธันวาคม)
 • เวลามาตรฐานของปารากวัย:

  แนะนำใหม่ปารากวัยโซนเวลา ด้วยวันเริ่มต้นของเวลาและวันสิ้นสุดหลังจากที่การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ได้ถูกสร้าง (2008 ธันวาคม)
 • เวลามาตรฐานของฟิจิ:

  เอา Kamchatka จากชื่อที่แสดงของเขตเวลานี้
 • เวลามาตรฐานของ Kamchatka:

  แนะนำใหม่ Kamchatka โซนเวลา ด้วยวันเริ่มต้นของเวลาและวันสิ้นสุดหลังจากที่การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ได้ถูกสร้าง (2008 ธันวาคม)
 • รูปแบบเวลามาตรฐานสากล:

  แนะนำโซนเวลา UTC ที่ใหม่ โดยไม่มีเวลาหลังจากที่การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ได้ถูกสร้าง (2008 ธันวาคม)
 • เวลามาตรฐานของ Montevideo:

  แก้ไขตารางเวลาแบบไดนามิกสำหรับโซนเวลา Montevideo สำหรับ Windows XP

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงชื่อ daylightชื่อมาตรฐานเวลาการเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของเวลาค่าของคีย์ย่อย TZI
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก(gmt + 08:00) Perthเวลาการปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียตะวันตกเวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตกวันอาทิตย์สุดท้ายของตุลาคมที่ 02:00:00.000วันอาทิตย์สุดท้ายของมีนาคมที่ 03:00:00.000TZI =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้แปซิฟิก(gmt-05:00) Quito Bogota, Limaเวลาตามฤดูกาลของอเมริกาใต้แปซิฟิกเวลามาตรฐานของอเมริกาใต้แปซิฟิกไม่มีเวลาไม่มีเวลาTZI =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันตกของอเมริกาใต้(gmt-04:00) Juan San Georgetown, Paz Laเวลาตามฤดูกาลของยุโรปตะวันตกของอเมริกาใต้เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันตกของอเมริกาใต้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาTZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของตะวันออกของอเมริกาใต้(gmt-03:00) Cayenneอเมริกาใต้ฝั่งต.อ.ตามฤดูกาลเวลามาตรฐานของตะวันออกของอเมริกาใต้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาTZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของกรีนแลนด์(gmt-03:00) ของกรีนแลนด์เวลาตามฤดูกาลของกรีนแลนด์เวลามาตรฐานของกรีนแลนด์วันเสาร์ที่สุดท้ายของมีนาคมที่ 22:00:00.000วันเสาร์ที่ 4 ของตุลาคมที่ 23:00:00.000" TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 16, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของโมร็อกโก(gmt) Casablancaเวลาตามฤดูกาลโมร็อกโกเวลามาตรฐานของโมร็อกโกวันอาทิตย์สุดท้ายของพฤษภาคมที่ 23:59:59.999วันพฤหัสบดีที่ 3 ของวันที่ 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของปากีสถาน(gmt + 05:00) Islamabad, Karachiเวลาตามฤดูกาลปากีสถานเวลามาตรฐานของปากีสถานวันอังคารที่สองของวันที่ 23:59:59.999วันเสาร์ที่สุดท้ายของตุลาคมที่ 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: d4, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของปารากวัย(gmt-04:00) Asuncionเวลาตามฤดูกาลปารากวัยเวลามาตรฐานของปารากวัยวันเสาร์ที่ 3 ของตุลาคมที่ 23:59:59.999วันเสาร์ที่แรกของมีนาคมที่ 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของ Kamchatka(gmt + 12:00) Kamchatsky Petropavlovskเวลาตามฤดูกาล Kamchatkaเวลามาตรฐานของ Kamchatkaวันอาทิตย์สุดท้ายของมีนาคมที่ 02:00:00.000วันอาทิตย์สุดท้ายของตุลาคมที่ 03:00:00.000TZI =ฐานสิบหก: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของฟิจิ(gmt + 12:00) มีฟิจิ มาร์แชลล์เวลาตามฤดูกาลของฟิจิเวลามาตรฐานของฟิจิไม่มีเวลาไม่มีเวลาTZI =ฐานสิบหก: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของ Montevideo(gmt-03:00) Montevideoเวลาตามฤดูกาล Montevideoเวลามาตรฐานของ Montevideoวันอาทิตย์แรกของตุลาคมที่ 02:00:00.000วันอาทิตย์ที่ 2 ของมีนาคมที่ 02:00:00.000TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
รูปแบบเวลามาตรฐานสากล(gmt) รูปแบบเวลามาตรฐานสากลรูปแบบเวลามาตรฐานสากลรูปแบบเวลามาตรฐานสากลไม่มีเวลาไม่มีเวลาTZI =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก

Windows XP:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)

  - หรือ -
 • windows XP Service Pack 3 (SP3)
การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
955839การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2008 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzchange.exe5.1.2600.584546,08014.07.5211:03x86

windows XP, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzchange.exe5.2.3790.455260,92816-ก.ค.-200913:55x64
Wtzchange.exe5.2.3790.455246,08016-ก.ค.-200913:51x86

Windows Server 2003

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 SP2 บนคอมพิวเตอร์การติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
955839การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2008 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzchange.exe5.2.3790.455246,08016-ก.ค.-200914:43x86

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzchange.exe5.2.3790.455260,92816-ก.ค.-200913:55x64
Wtzchange.exe5.2.3790.455246,08016-ก.ค.-200913:51x86

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzchange.exe5.2.3790.455291,64816-ก.ค.-200913:55IA-64
Wtzchange.exe5.2.3790.455246,08016-ก.ค.-200913:51x86


Windows Vista:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
955839การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2008 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

รายการของแฟ้ม (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละการติดตั้งอยู่แสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6000.168732,04822 2009 Jun08:44x86
Tzupd.exe6.0.6000.1687318,94422 2009 Jun10:30x86
Tzres.dll6.0.6000.210702,04822 2009 Jun08:44x86
Tzupd.exe6.0.6000.2107018,94422 2009 Jun10:21x86
Tzres.dll6.0.6001.182752,04822 2009 Jun10:22x86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419 2008 แจ07:33x86
Tzres.dll6.0.6001.224542,04822 2009 Jun10:26x86
Tzupd.exe6.0.6001.2245418,94422 2009 Jun10:26x86
Tzres.dll6.0.6002.180542,04822 2009 Jun10:09x86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419 2008 แจ07:33x86
Tzres.dll6.0.6002.221552,04822 2009 Jun10:13x86
Tzupd.exe6.0.6002.2215518,94422 2009 Jun10:13x86


สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6000.168732,04822 09 Jun08:44x64
Tzupd.exe6.0.6000.1687320,99222 09 Jun10:30x64
Tzres.dll6.0.6000.210702,04822 09 Jun8:44x64
Tzupd.exe6.0.6000.2107020,99222 2009 Jun10:21x64
Tzres.dll6.0.6001.182752,04822 2009 Jun10:22x64
Tzupd.exe6.0.6001.1800020,99219 2008 แจ07:33x64
Tzres.dll6.0.6001.224542,04822 2009 Jun10:26x64
Tzupd.exe6.0.6001.2245420,99222 2009 Jun10:26x64
Tzres.dll6.0.6002.180542,04822 2009 Jun10:09x64
Tzupd.exe6.0.6001.1800020,99219 2008 แจ07:33x64
Tzres.dll6.0.6002.221552,04822 2009 Jun10:13x64
Tzupd.exe6.0.6002.2215520,99222 2009 Jun10:13x64


สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.182752,04822 2009 Jun10:28IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.1800037,37619 2008 แจ08:23IA-64
Tzres.dll6.0.6001.224542,04822 2009 Jun10:21IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.2245437,37622 2009 Jun10:21IA-64
Tzres.dll6.0.6002.180542,04822 2009 Jun10:06IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.1800037,37619 2008 แจ08:23IA-64
Tzres.dll6.0.6002.221552,04822 2009 Jun10:14IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.2215537,37622 2009 Jun10:14IA-64


ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista

สำหรับรายชื่อของแฟ้มเพิ่มเติมที่ให้ไว้ภายในแพคเกจต่าง ๆ เหล่านี้ คลิกบนการเชื่อมโยงด้านล่าง:
http://download.microsoft.com/download/3/A/9/3A92299D-22D1-4E90-984E-C519B395E3F4/KB970653 - รายการแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับเดือน 2009 สิงหาคม Update.xls โซนเวลาสะสม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970653 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbqfe kbmt KB970653 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970653

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com