MS09-049: פגיעות ב-Wireless LAN AutoConfig Service עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 970710 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-049. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגרסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
L2sechc.dll6.0.6000.16884123,90411-Jul-200919:26x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33201-Apr-200916:30Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6000.21082124,92811-Jul-200919:18x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33401-Apr-200916:30Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6001.18288127,48811-Jul-200919:29x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33405-Jan-200811:34Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6001.22468127,48811-Jul-200919:14x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33401-Apr-200919:09Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6002.18064127,48811-Jul-200917:03x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33405-Jan-200811:34Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6002.22170127,48811-Jul-200917:07x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33403-Apr-200921:33Not Applicable
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable14,82701-Apr-200916:30Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93301-Apr-200916:30Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62001-Apr-200916:30Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,68001-Apr-200916:30Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,99101-Apr-200916:30Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,87601-Apr-200916:30Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable1,657,35011-Jul-200917:25Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.1688447,10411-Jul-200919:32x86
Wlanhlp.dll6.0.6000.1688467,58411-Jul-200919:32x86
Wlanmsm.dll6.0.6000.16884290,81611-Jul-200919:32x86
Wlansec.dll6.0.6000.16884297,98411-Jul-200919:32x86
Wlansvc.dll6.0.6000.16884502,27211-Jul-200919:32x86
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable14,82701-Apr-200916:30Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93301-Apr-200916:30Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62001-Apr-200916:30Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,68001-Apr-200916:30Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,99101-Apr-200916:30Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88001-Apr-200916:30Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable1,654,48711-Jul-200917:14Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.2108247,10411-Jul-200919:24x86
Wlanhlp.dll6.0.6000.2108267,58411-Jul-200919:24x86
Wlanmsm.dll6.0.6000.21082289,28011-Jul-200919:24x86
Wlansec.dll6.0.6000.21082299,52011-Jul-200919:24x86
Wlansvc.dll6.0.6000.21082502,78411-Jul-200919:24x86
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable15,18105-Jan-200811:34Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93318-Sep-200621:43Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62018-Sep-200621:43Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,45205-Jan-200811:34Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,85705-Jan-200811:34Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88005-Jan-200811:34Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable2,501,92111-Jul-200917:18Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6001.1800064,51219-Jan-200807:36x86
Wlanhlp.dll6.0.6001.1800068,09619-Jan-200807:36x86
Wlanmsm.dll6.0.6001.18288293,37611-Jul-200919:32x86
Wlansec.dll6.0.6001.18288302,59211-Jul-200919:32x86
Wlansvc.dll6.0.6001.18288513,02411-Jul-200919:32x86
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable15,18101-Apr-200919:09Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93301-Apr-200919:09Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62001-Apr-200919:09Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,45201-Apr-200919:09Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,85701-Apr-200919:09Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88001-Apr-200919:09Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable2,501,92111-Jul-200917:19Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6001.2246864,51211-Jul-200919:17x86
Wlanhlp.dll6.0.6001.2246868,09611-Jul-200919:17x86
Wlanmsm.dll6.0.6001.22468293,37611-Jul-200919:17x86
Wlansec.dll6.0.6001.22468302,59211-Jul-200919:17x86
Wlansvc.dll6.0.6001.22468513,53611-Jul-200919:17x86
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable15,18105-Jan-200811:34Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93318-Sep-200621:43Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62018-Sep-200621:43Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,45205-Jan-200811:34Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,85705-Jan-200811:34Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88005-Jan-200811:34Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable2,501,92111-Jul-200917:03Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6002.1806465,02411-Jul-200919:01x86
Wlanhlp.dll6.0.6002.1800568,09611-Apr-200906:28x86
Wlanmsm.dll6.0.6002.18064293,37611-Jul-200919:01x86
Wlansec.dll6.0.6002.18064302,59211-Jul-200919:01x86
Wlansvc.dll6.0.6002.18064513,53611-Jul-200919:01x86
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable15,18103-Apr-200921:33Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93303-Apr-200921:33Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62003-Apr-200921:33Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,45203-Apr-200921:33Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,85703-Apr-200921:33Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88003-Apr-200921:33Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable2,501,92111-Jul-200917:07Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6002.2217065,02411-Jul-200919:10x86
Wlanhlp.dll6.0.6002.2217068,09611-Jul-200919:10x86
Wlanmsm.dll6.0.6002.22170293,37611-Jul-200919:10x86
Wlansec.dll6.0.6002.22170302,59211-Jul-200919:10x86
Wlansvc.dll6.0.6002.22170513,53611-Jul-200919:10x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
L2sechc.dll6.0.6000.16884154,62411-Jul-200919:48x64
L2sechc.mofNot Applicable2,33202-Apr-200919:47Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6000.21082155,64811-Jul-200919:43x64
L2sechc.mofNot Applicable2,33401-Apr-200916:31Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6001.18288157,18411-Jul-200919:46x64
L2sechc.mofNot Applicable2,33405-Jan-200811:33Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6001.22468157,18411-Jul-200919:30x64
L2sechc.mofNot Applicable2,33401-Apr-200916:32Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6002.18064157,18411-Jul-200919:08x64
L2sechc.mofNot Applicable2,33405-Jan-200811:33Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6002.22170157,18411-Jul-200919:06x64
L2sechc.mofNot Applicable2,33403-Apr-200921:02Not Applicable
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable14,82702-Apr-200919:46Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93302-Apr-200919:46Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62002-Apr-200919:46Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,68002-Apr-200919:46Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,99102-Apr-200919:46Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,87602-Apr-200919:46Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable1,725,45711-Jul-200917:50Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.1688462,97611-Jul-200919:56x64
Wlanhlp.dll6.0.6000.1688497,79211-Jul-200919:56x64
Wlanmsm.dll6.0.6000.16884350,20811-Jul-200919:56x64
Wlansec.dll6.0.6000.16884372,73611-Jul-200919:56x64
Wlansvc.dll6.0.6000.16884603,13611-Jul-200919:56x64
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable14,82701-Apr-200916:31Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93301-Apr-200916:31Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62001-Apr-200916:31Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,68001-Apr-200916:31Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,99101-Apr-200916:31Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88001-Apr-200916:31Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable1,722,59411-Jul-200917:48Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.2108262,97611-Jul-200919:49x64
Wlanhlp.dll6.0.6000.2108297,79211-Jul-200919:49x64
Wlanmsm.dll6.0.6000.21082348,16011-Jul-200919:49x64
Wlansec.dll6.0.6000.21082373,76011-Jul-200919:49x64
Wlansvc.dll6.0.6000.21082603,64811-Jul-200919:49x64
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable15,18105-Jan-200811:33Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93318-Sep-200621:39Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62018-Sep-200621:39Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,45205-Jan-200811:33Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,85705-Jan-200811:33Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88005-Jan-200811:33Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable2,608,80311-Jul-200917:46Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6001.1828886,52811-Jul-200919:50x64
Wlanhlp.dll6.0.6001.1828897,79211-Jul-200919:50x64
Wlanmsm.dll6.0.6001.18288353,28011-Jul-200919:50x64
Wlansec.dll6.0.6001.18288376,83211-Jul-200919:50x64
Wlansvc.dll6.0.6001.18288615,93611-Jul-200919:50x64
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable15,18101-Apr-200916:31Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93301-Apr-200916:31Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62001-Apr-200916:31Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,45201-Apr-200916:31Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,85701-Apr-200916:31Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88001-Apr-200916:31Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable2,609,04311-Jul-200917:47Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6001.2246886,52811-Jul-200919:32x64
Wlanhlp.dll6.0.6001.2246897,79211-Jul-200919:32x64
Wlanmsm.dll6.0.6001.22468353,28011-Jul-200919:32x64
Wlansec.dll6.0.6001.22468376,83211-Jul-200919:32x64
Wlansvc.dll6.0.6001.22468615,93611-Jul-200919:32x64
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable15,18105-Jan-200811:33Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93318-Sep-200621:39Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62018-Sep-200621:39Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,45205-Jan-200811:33Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,85705-Jan-200811:33Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88005-Jan-200811:33Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable2,608,86111-Jul-200917:24Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6002.1806486,52811-Jul-200919:11x64
Wlanhlp.dll6.0.6002.1806497,79211-Jul-200919:11x64
Wlanmsm.dll6.0.6002.18064353,28011-Jul-200919:11x64
Wlansec.dll6.0.6002.18064376,83211-Jul-200919:11x64
Wlansvc.dll6.0.6002.18064615,93611-Jul-200919:11x64
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable15,18103-Apr-200921:02Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93303-Apr-200921:02Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62003-Apr-200921:02Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,45203-Apr-200921:02Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,85703-Apr-200921:02Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88003-Apr-200921:02Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable2,608,54311-Jul-200917:22Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6002.2217086,52811-Jul-200919:08x64
Wlanhlp.dll6.0.6002.2217097,79211-Jul-200919:08x64
Wlanmsm.dll6.0.6002.22170353,28011-Jul-200919:08x64
Wlansec.dll6.0.6002.22170376,83211-Jul-200919:08x64
Wlansvc.dll6.0.6002.22170615,93611-Jul-200919:08x64
Wlan.mofNot Applicable12,87601-Apr-200916:30Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.1688447,10411-Jul-200919:32x86
Wlanhlp.dll6.0.6000.1688467,58411-Jul-200919:32x86
Wlanmsm.dll6.0.6000.16884290,81611-Jul-200919:32x86
Wlansec.dll6.0.6000.16884297,98411-Jul-200919:32x86
Wlan.mofNot Applicable12,88001-Apr-200916:30Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.2108247,10411-Jul-200919:24x86
Wlanhlp.dll6.0.6000.2108267,58411-Jul-200919:24x86
Wlanmsm.dll6.0.6000.21082289,28011-Jul-200919:24x86
Wlansec.dll6.0.6000.21082299,52011-Jul-200919:24x86
Wlan.mofNot Applicable12,88005-Jan-200811:34Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6001.1800064,51219-Jan-200807:36x86
Wlanhlp.dll6.0.6001.1800068,09619-Jan-200807:36x86
Wlanmsm.dll6.0.6001.18288293,37611-Jul-200919:32x86
Wlansec.dll6.0.6001.18288302,59211-Jul-200919:32x86
Wlan.mofNot Applicable12,88001-Apr-200919:09Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6001.2246864,51211-Jul-200919:17x86
Wlanhlp.dll6.0.6001.2246868,09611-Jul-200919:17x86
Wlanmsm.dll6.0.6001.22468293,37611-Jul-200919:17x86
Wlansec.dll6.0.6001.22468302,59211-Jul-200919:17x86
Wlan.mofNot Applicable12,88005-Jan-200811:34Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6002.1806465,02411-Jul-200919:01x86
Wlanhlp.dll6.0.6002.1800568,09611-Apr-200906:28x86
Wlanmsm.dll6.0.6002.18064293,37611-Jul-200919:01x86
Wlansec.dll6.0.6002.18064302,59211-Jul-200919:01x86
Wlan.mofNot Applicable12,88003-Apr-200921:33Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6002.2217065,02411-Jul-200919:10x86
Wlanhlp.dll6.0.6002.2217068,09611-Jul-200919:10x86
Wlanmsm.dll6.0.6002.22170293,37611-Jul-200919:10x86
Wlansec.dll6.0.6002.22170302,59211-Jul-200919:10x86
L2sechc.dll6.0.6000.16884123,90411-Jul-200919:26x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33201-Apr-200916:30Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6000.21082124,92811-Jul-200919:18x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33401-Apr-200916:30Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6001.18288127,48811-Jul-200919:29x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33405-Jan-200811:34Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6001.22468127,48811-Jul-200919:14x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33401-Apr-200919:09Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6002.18064127,48811-Jul-200917:03x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33405-Jan-200811:34Not Applicable
L2sechc.dll6.0.6002.22170127,48811-Jul-200917:07x86
L2sechc.mofNot Applicable2,33403-Apr-200921:33Not Applicable

פרטי קובץ נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista


קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_10_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb970710~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,487
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,888
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970710~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,593
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,923
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970710~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,646
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,765
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970710~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,484
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970710~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,435
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,205
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970710~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,920
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,924
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970710~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,652
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970710~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,051
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970710~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,761
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970710~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,433
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,879
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,914
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,777
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,812
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,879
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,916
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_19e0bba59318b51a245569a7cea5f2ef_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22468_none_929afa12bedfe221.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_488872679d84a2bda932b56211cc93a4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16884_none_7833f41f0c6250bd.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_7f225cf8b4285a824711f7659b439791_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18288_none_f195e9832e9cf74b.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_8efed37bb52f1f34c25db436dab8023b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21082_none_d996597c1a28ea54.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_9770a3f2069049fe4f304533b8998a66_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18288_none_dac240f54fc6c6f4.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_b319c94e3af8d5176d0906c05ecc864e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22468_none_9b3b6d3867e86b50.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_bb5379fb432d0ac10234d122d95ff624_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18064_none_728134c50b33f732.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_c67b0661fcd0e5217c21bdc8b92fc82b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21082_none_ffb49f47b5c58c19.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_c91d1bd31ceacd515f2b510557cecac3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18064_none_deaaae3dc1c5aa5e.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_dbf05e911397a1858488dada5b843352_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16884_none_356425346281e7ab.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_e24efac872c74704a80370537dba1ea8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22170_none_f46530e85015857b.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_f9103c5246e89439ff6cdcba5cab8d4b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22170_none_379ba5870c1956a8.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16884_none_83e02be57bf1f0b4.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21082_none_8467a03e95119112.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18288_none_85ca6bb37914e701.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22468_none_8669aa3c92224c10.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18064_none_87c27e31762e9c0e.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22170_none_883d49e88f57f26d.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)20:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16884_none_9a0b894107fccf79.manifest
File versionNot Applicable
File size72,255
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21082_none_9a92fd9a211c6fd7.manifest
File versionNot Applicable
File size72,255
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18288_none_9bf5c90f051fc5c6.manifest
File versionNot Applicable
File size80,188
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22468_none_9c9507981e2d2ad5.manifest
File versionNot Applicable
File size76,282
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18064_none_9deddb8d02397ad3.manifest
File versionNot Applicable
File size80,188
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22170_none_9e68a7441b62d132.manifest
File versionNot Applicable
File size76,282
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)20:39
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_02046ba2e5a3f6121e6e5b2dc727836b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16884_none_3bede53f4b10a0ba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,074
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3a31192e1576c93f51adf89ca8037c44_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18288_none_c526ae0b9f6e7523.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3c1c08f0f5c6552ec90c49b99ad05295_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21082_none_8110e5a704964cb9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,074
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_47689ece20a6363b134ad9f32bf8e9ec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22468_none_a31c80bddac455a9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,074
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5204e32f7409b7cd4587d55592cf0fc0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22468_none_861cd01154ea7057.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a3281a58ffcf8733553f040e7a51427b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22170_none_833ff63a5d57837b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,074
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a32982991db2de2167925c002533ed3b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18064_none_bfd0051e36d45dc9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,074
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_af7dc08f0f8caa012c0bf0b662ae0e33_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18064_none_b119d1a04d0974d5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c4668a34fc5f2a86586d7674adf95f1e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21082_none_a28d3896ead9792a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c4b435b0c2d5b197c232d8339f101447_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18288_none_936bfd140daa68f9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,074
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cc721038982603085951baa2f9c42ef6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16884_none_47b43ecfd5e26d1a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ecd36781ec450add595b437dfe5be4da_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22170_none_fa0f9efc830a66bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16884_none_dffec769344f61ea.manifest
File versionNot Applicable
File size15,855
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21082_none_e0863bc24d6f0248.manifest
File versionNot Applicable
File size15,855
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18288_none_e1e9073731725837.manifest
File versionNot Applicable
File size15,855
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22468_none_e28845c04a7fbd46.manifest
File versionNot Applicable
File size15,855
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)22:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18064_none_e3e119b52e8c0d44.manifest
File versionNot Applicable
File size15,855
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)22:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22170_none_e45be56c47b563a3.manifest
File versionNot Applicable
File size15,855
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)20:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16884_none_f62a24c4c05a40af.manifest
File versionNot Applicable
File size72,327
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21082_none_f6b1991dd979e10d.manifest
File versionNot Applicable
File size72,327
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18288_none_f8146492bd7d36fc.manifest
File versionNot Applicable
File size76,352
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22468_none_f8b3a31bd68a9c0b.manifest
File versionNot Applicable
File size76,352
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18064_none_fa0c7710ba96ec09.manifest
File versionNot Applicable
File size76,352
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)22:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22170_none_fa8742c7d3c04268.manifest
File versionNot Applicable
File size76,352
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)20:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,002
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb970710~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,963
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,109
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb970710~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,039
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,160
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb970710~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,124
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,000
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb970710~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,960
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,952
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb970710~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,879
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,430
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb970710~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,370
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,161
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb970710~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,130
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,001
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb970710~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,966
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,274
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb970710~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,209
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970710_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,950
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb970710~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,877
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,891
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,926
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,824
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,891
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,928
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb970710_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,954
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16884_none_007ecf16f4bb02aa.manifest
File versionNot Applicable
File size61,870
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21082_none_010643700ddaa308.manifest
File versionNot Applicable
File size61,870
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)20:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18288_none_02690ee4f1ddf8f7.manifest
File versionNot Applicable
File size69,589
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22468_none_03084d6e0aeb5e06.manifest
File versionNot Applicable
File size66,190
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)20:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18064_none_04612162eef7ae04.manifest
File versionNot Applicable
File size69,589
Date (UTC)13-Jul-2009
Time (UTC)09:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22170_none_04dbed1a08210463.manifest
File versionNot Applicable
File size66,190
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)20:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16884_none_83e02be57bf1f0b4.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21082_none_8467a03e95119112.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18288_none_85ca6bb37914e701.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22468_none_8669aa3c92224c10.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18064_none_87c27e31762e9c0e.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)21:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..securityhelperclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22170_none_883d49e88f57f26d.manifest
File versionNot Applicable
File size15,823
Date (UTC)11-Jul-2009
Time (UTC)20:39
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 970710 - Last Review: יום חמישי 10 ספטמבר 2009 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB970710

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com