ตั้งค่าคอนฟิก IIS 7.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า World Wide Web Publishing Service ในคลัสเตอร์ล้ม Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970759 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.5 หรือ IIS 7.0 ในคลัสเตอร์ล้ม Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ขั้นตอนในบทความนี้ใช้ได้เฉพาะกับบริการการประกาศเวิลด์ไวด์เว็บนั้น สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าบริการ FTP เผยแพร่ในคลัสเตอร์ล้ม โปรดอ้างถึง:
974603 วิธีการกำหนดค่า FTP 7.5 สำหรับ IIS 7.0 ในคลัสเตอร์ Windows Server 2008 ล้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Microsoft ให้คอมโพเนนต์ของการตรวจสอบทรัพยากรทั่วไปเพื่อสนับสนุนความพร้อมใช้งานสูงการอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์เว็บโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Microsoft Clustering อย่างไรก็ตาม รหัสที่กำหนดเองจำเป็นทั้งหมดทราบถึงศักยภาพของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ สคริปต์ทั่วไปที่ Microsoft ให้ไม่เป็นไปตามความต้องการลูกค้า เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก IIS 7.5 หรือ IIS 7.0 ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server ล้ม clustering คุณต้องใช้รหัส (สคริปต์) ที่กำหนดเองเพื่อเปิดใช้สถานการณ์ดังกล่าวพร้อมใช้งานสูง เมื่อคุณทำเช่นนี้ ผู้ใช้สามารถกำหนด'ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตนเอง ซึ่งทำให้เหล่านั้นรวมความพร้อมใช้งานสูงของโปรแกรมประยุกต์เว็บควบคุมโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ สคริปต์อินเทอร์เฟซสำหรับการจัดการและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ใน IIS 7.5 และ IIS 7.0 ให้สภาพแวดล้อมซึ่งไม่ขึ้นกับสคริปต์ให้ไว้ก่อนหน้านี้

หมายเหตุ แฟ้มการติดตั้ง IIS 7.0 อย่างไม่ถูกต้องรวม Clusweb.vbs และ Clusftp.vbs แฟ้มสคริปต์ที่ใช้ใน IIS 6.0 IIS สำหรับการดูแลของคลัสเตอร์ ใช้สคริปต์เหล่านี้กับ IIS 7.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

Microsoft แนะนำในการดูแลประเมินการใช้ของเครือข่าย Load Balancing (NLB) เป็นวิธีหลัก และที่คุณต้องการสำหรับการปรับปรุงรองรับการขยายและพร้อมใช้งานของโปรแกรมประยุกต์เว็บให้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ IIS 7.5 หรือ IIS 7.0 ตรงกันข้ามกับการใช้ล้ม clustering หลายอย่างระมัดระวัง ประโยชน์ของการร้องหนึ่งคือว่า เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดสามารถได้มีส่วนร่วมในการจัดการการร้องขอ HTTP ขาเข้าพร้อมกัน ประโยชน์อีกข้อหนึ่งคือ ว่า ในสภาพแวดล้อม IIS ร้อง นั้นสามารถเป็นได้ง่ายเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและ rollbacks rolling ในขณะที่ยังคง ให้พร้อมใช้งานสูงของโปรแกรมประยุกต์เว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ IIS 7.5 หรือ IIS 7.0 ในสภาพแวดล้อมร้อง ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://learn.iis.net/page.aspx/213/network-load-balancing
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770558.aspx
สิ่งสำคัญคือการพิจารณาว่า clustering IIS โดยใช้ clustering บริการ IIS ไม่เสมอรับประกันความพร้อมใช้งานสูงแก้ไขปัญหาสำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ ในขณะที่บริการ IIS (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการ WWW) อาจจะใช้ งาน กระบวนการจัดการโฮสต์สำหรับของพูลโปรแกรมประยุกต์เฉพาะไม่สามารถหยุดการทำงานได้ หรือโปรแกรมประยุกต์อาจ throwing ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ HTTP Clustering แอพลิเคชันเว็บ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของพวกเขา โดยใช้สคริปต์กำหนดเองเป็นวิธีถูกต้อง และที่แนะนำเพื่อให้ได้คลัสเตอร์ IIS ความพร้อมใช้งานสูงโดยใช้ clustering ล้ม ข้างล่างนี้เป็นสคริปต์ตัวอย่างที่ตรวจสอบสถานะของพูลโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบถ้าจะเริ่ม หรือไม่

การกำหนดค่าความพร้อมใช้งานสูงสำหรับ IIS 7.0 และ 7.5 เว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ล้ม clustering ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 มีอธิบายอยู่ในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้  ตัวอย่างสคริปต์ต่อไปในบทความนี้สามารถใช้เป็นตัวอย่างสำหรับ IIS 7.0, IIS 7.5 และ IIS 8.0
 1. ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์บนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด สำหรับรายละเอียด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771752.aspx
 2. การติดตั้งคุณลักษณะล้มระบบคลัสเตอร์บนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด และสร้างคลัสเตอร์ สำหรับรายละเอียด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd197477.aspx
 3. ตั้งค่าใช้ร่วมกันแฟ้มที่จะใช้สำหรับการกำหนดค่า IIS ที่ใช้ร่วมกัน
 4. ตั้งค่าคอนฟิกการกำหนดค่า IIS ที่ใช้ร่วมกันบนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด
 5. ตั้งค่าคอนฟิก IIS แฟ้มออฟไลน์สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันบนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด
 6. การตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์ (รวมทั้งการพูลโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง), และระบุตำแหน่งที่ตั้งของเนื้อหาบนโหนดคลัสเตอร์ที่หนึ่ง
 7. ตั้งค่าคอนฟิกการมีพร้อมใช้งานสูงสำหรับเว็บไซต์ของคุณ โดยการสร้างสคริปต์แบบทั่วไปในล้ม clustering

ตั้งค่าใช้ร่วมกันแฟ้มที่จะใช้สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันของ IIS

 1. สร้างผู้ใช้ที่จะเข้าถึงใช้ร่วมกันที่จะใช้สำหรับการกำหนดค่า IIS ที่ใช้ร่วมกัน
 2. สร้างการใช้แฟ้มร่วมกัน ใช้ร่วมกันนี้จะมีใช้ในการเก็บการกำหนดค่า IIS ที่ใช้ร่วมกันที่จะใช้ร่วมกันระหว่าง IIS บนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด มีหลายตัวเลือกดังนี้:
  • บนเซิร์ฟเวอร์แบบสแตนด์อโลนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ใด ๆ ล้ม สร้างการใช้แฟ้มร่วมกัน
  • บนคลัสล้ม Windows Server อื่น สร้างใช้ร่วมกันของแฟ้มพร้อมใช้งานสูง สำหรับรายละเอียด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731844.aspx
  • บนแบบคลัสเตอร์ล้มเดียวกันที่จะโฮสต์เว็บไซต์พร้อมใช้งานสูง สร้างใช้ร่วมกันของแฟ้มพร้อมใช้งานสูง สำหรับรายละเอียด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731844.aspx
 3. การตั้งค่าสิทธิ์บนใช้ร่วมกันที่คุณสร้างในขั้นตอน 2 ให้ผู้ใช้ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 สิทธิ์การควบคุมทั้งหมดเมื่อต้องการใช้แฟ้มร่วมกันและสิทธิ NTFS
 4. ยืนยันว่า โหนดคลัสเตอร์ทั้งหมดจะสามารถเรียกดูเมื่อต้องการใช้แฟ้มร่วมกัน เส้นทางการใช้แฟ้มร่วมกันถูก \\<fileserver>\<share>.</share> </fileserver>

การตั้งค่าคอนฟิกการกำหนดค่า IIS ที่ใช้ร่วมกันบนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด

หมายเหตุ ไม่มีปัญหากับการกำหนด IIS ที่ใช้ร่วมกันค่าบน Windows 2008 Server เนื่องจากสิทธิ์การใช้งานที่ขาดหายไปสำหรับตัวช่วยเหลือบริการโฮสต์แอพลิเคชัน สำหรับการกำหนดค่าที่ใช้ร่วมกันในการทำงาน คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดค่า IIS ที่ใช้ร่วมกันบน Windows 2008 Server
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งสำหรับผู้ดูแล
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  net stop apphostsvc
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  apphostsvc privs sc SeChangeNotifyPrivilege/SeTcbPrivilege/SeImpersonatePrivilege
 4. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  เริ่มต้นสุทธิ apphostsvc
หลังจากทำขั้นตอนเหล่านี้บนแต่ละเซิร์ฟเวอร์ 2008 Windows ในคลัสเตอร์ ดำเนินการตั้งค่าการกำหนดค่า IIS ที่ใช้ร่วมกันตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

ในหนึ่งโหนดคลัสเตอร์ ส่งออกการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันเมื่อต้องการใช้แฟ้มร่วมกัน:
 1. นำทางไปยัง เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก โปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกโหนชื่อเซิร์ฟเวอร์
 3. คลิกสองครั้ง การตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน ไอคอน
 4. บนหน้าการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน คลิก การส่งออกการตั้งค่าคอนฟิก ในการ การดำเนินการ บานหน้าต่าง (บานหน้าต่างด้านขวา) เพื่อส่งออกแฟ้มกำหนดค่าจากคอมพิวเตอร์ไปยังตำแหน่งอื่น
 5. ในการ การส่งออกการตั้งค่าคอนฟิก กล่องโต้ตอบ ให้พิมพ์เส้นทางของแฟ้มใช้ร่วมกัน(\\<fileserver>\<share></share></fileserver>) ในการ เส้นทางที่มีอยู่จริง ที่เหมาะสม
 6. คลิก เชื่อมต่อเป็นและจากนั้น พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงใช้ร่วมกันในที่จัดเก็บการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน และคลิก ตกลง. บัญชีนี้จะมีใช้ในการเข้าถึงใช้ร่วมกัน คุณควรใช้บัญชี Active Directory แบบจำกัดที่ไม่ใช่ผู้ดูแลโดเมน
 7. ในการ การส่งออกการตั้งค่าคอนฟิก กล่องโต้ตอบ พิมพ์รหัสผ่าน ที่จะใช้เพื่อป้องกันการเข้ารหัสลับคีย์ แล้ว คลิก ตกลง.
 8. ในการ การตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน หน้า คลิกเพื่อเลือกแบบ การเปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 9. พิมพ์เส้นทางมีอยู่จริง บัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านที่คุณได้ป้อนก่อนหน้านี้ และจากนั้น คลิก นำไปใช้ ในการ การดำเนินการ ในบานหน้าต่างงาน
 10. ในการ รหัสผ่านของคีย์การเข้ารหัสลับ กล่องโต้ตอบ ชนิดการเข้ารหัสลับคีย์รหัสผ่าน ที่คุณตั้งค่าก่อนหน้านี้ แล้ว คลิก ตกลง.
 11. ในการ การตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน กล่องโต้ตอบ คลิก ตกลง.
 12. คลิก ตกลง.
บนแต่ละโหนดคลัสเตอร์อื่น ใช้การตั้งค่าคอนฟิกที่คุณเพิ่งส่งออกไปใช้ร่วมกันของแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน:
 1. นำทางไปยัง เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก โปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกการโหนชื่อเซิร์ฟเวอร์
 3. คลิกสองครั้ง การตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน ไอคอน
 4. ในการ การตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน หน้า คลิกเพื่อเลือกแบบ การเปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 5. พิมพ์เส้นทางมีอยู่จริงของทาง(ใช้ร่วมกันของแฟ้ม\\<fileserver>\<share></share></fileserver>), บัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านที่คุณป้อนไว้ก่อนหน้านี้ และจากนั้น คลิก นำไปใช้ ในการ การดำเนินการ ในบานหน้าต่างงาน
 6. ในการ รหัสผ่านของคีย์การเข้ารหัสลับ กล่องโต้ตอบ ชนิดการเข้ารหัสลับคีย์รหัสผ่าน ที่คุณตั้งค่าก่อนหน้านี้ แล้ว คลิก ตกลง.
 7. ในการ การตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน กล่องโต้ตอบ คลิก ตกลง.
 8. คลิก ตกลง.
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันใน IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://learn.iis.net/page.aspx/264/shared-configuration

การตั้งค่าคอนฟิก IIS แฟ้มออฟไลน์สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันบนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด

บนแต่ละโหนดคลัสเตอร์ เปิดใช้งานแฟ้มออฟไลน์:
 1. การติดตั้งกับประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป
  1. นำทางไปยัง เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก ลักษณะการทำงาน.
  3. คลิก เพิ่มลักษณะการทำงาน ในบานหน้าต่างด้านขวา
  4. คลิกเพื่อเลือกแบบ ประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  5. คลิก ติดตั้ง เมื่อต้องการติดตั้งประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป
  6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 2. ใน'แผงควบคุม' เปิด แฟ้มออฟไลน์.
 3. คลิก เปิดใช้งานแฟ้มออฟไลน์. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะนี้
 4. ให้แน่ใจว่า แคถูกตั้งค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างยกระดับคำสั่ง:
  REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CSC\Parameters" /v ReadOnlyCache /t REG_DWORD /d 1 /f 
  
 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 6. เรียกดูไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มจากคอมพิวเตอร์ คลิกขวาใช้ร่วมกันที่ประกอบด้วยการกำหนดค่า IIS ที่ใช้ร่วมกัน และจากนั้น คลิก ทุกครั้งที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์.
  หมายเหตุว่า ถ้าคุณตั้งค่าการใช้แฟ้มร่วมกันพร้อมใช้งานอย่างยิ่งในคลัสเตอร์ล้มเดียวกัน ที่โฮสต์ IIS โหน ตัวเลือกใช้เสมองานแบบออฟไลน์จะไม่ปรากฏเมื่อคุณคลิกขวาบนใช้ร่วมกันถ้าคุณอยู่บนโหนดคลัสเตอร์โฮสต์เซิร์ฟเวอร์แฟ้มพร้อมใช้งานสูงขึ้น คุณจะต้องย้ายโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์แฟ้มพร้อมใช้งานสูงไปยังโหนดอื่น
 7. ใน'แผงควบคุม' เปิด แฟ้มออฟไลน์. คลิก เปิดศูนย์การซิงค์แล้ว คลิก ตารางเวลา.
 8. คุณสามารถกำหนดตารางเวลาการซิงค์แฟ้มออฟไลน์ สำหรับทุกวัน หรือ ตามความต้องการ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดค่าข้อมูลให้ตรงกันแบบออฟไลน์เพื่อรันทุก ๆ สองสามนาที... ถึงแม้ว่าคุณไม่เซ็ตอัพตัวจัดกำหนดการการ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในแฟ้ม Applicationhost.config การเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนให้เห็นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า แฟ้มออฟไลน์สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันใน IIS เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://learn.iis.net/page.aspx/212/offline-files-for-shared-configuration

การตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์ (รวมทั้งการพูลโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง), และระบุตำแหน่งที่ตั้งของเนื้อหาบนโหนดคลัสเตอร์ที่หนึ่ง

พบโหนดคลัสเตอร์ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรคลัสเตอร์ดิสก์ที่จะไปอยู่เว็บไซต์เนื้อหาแฟ้ม:
 1. นำทางไปยัง เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก ผู้จัดการของคลัสเตอร์ล้ม.
 2. เชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ ถ้าคุณอยู่บนโหนดคลัสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง คลัสเตอร์คุณจะแสดงในรายการโดยอัตโนมัติ
 3. ภายใต้ เก็บข้อมูลการค้นหาทรัพยากรบนดิสก์ซึ่งเนื้อหาของเว็บเพจจะอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขยายแผนภูมิการจัดเก็บสำหรับทรัพยากรบนดิสก์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่เก็บข้อมูลไม่ได้ใช้ โดยโปรแกรมใด ๆ พร้อมใช้งานสูงประยุกต์อื่นในคลัสเตอร์ คุณจะพบเก็บข้อมูลที่อยู่ภายใต้ การจัดเก็บที่พร้อมใช้งาน.
 4. หมายเหตุการโหนดคลัสเตอร์ที่ทรัพยากรนี้อยู่ในสถานะออนไลน์ คุณจะกำหนดค่า IIS บนโหนดคลัสเตอร์นั้น
 5. หมายเหตุชื่อทรัพยากรคลัสเตอร์ดิสก์ คุณจะใช้รหัสผ่านนี้สำหรับแฟ้มของเนื้อหา
บนโหนดคลัสเตอร์ที่ทรัพยากรอยู่ในสถานะออนไลน์ ตั้งค่าคอนฟิกเว็บเซิร์ฟเวอร์จะใช้ดิสก์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเนื้อหาเว็บไซต์:
 1. นำทางไปยัง เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก โปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายโหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์
 3. ขยาย ไซต์และจากนั้นภายใต้ ไซต์คลิกไซต์ที่คุณกำลังกำหนดค่า
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา เลือก ตั้งค่าขั้นสูง ภายใต้ จัดการเว็บไซต์.
 5. หาตำแหน่งที่ตั้ง เส้นทางที่มีอยู่จริง คุณสมบัติภายใต้ ทั่วไป การตั้งค่า และชนิดที่แล้วในตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่เว็บไซต์เนื้อหาแฟ้ม ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพยากรคลัสเตอร์ดิสก์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน 5 ของขั้นตอนก่อนหน้า นี้ได้
 6. คลิก ตกลง.

การตั้งค่าคอนฟิกการมีพร้อมใช้งานสูงสำหรับเว็บไซต์ของคุณ โดยการสร้างสคริปต์แบบทั่วไปในตัวจัดการการคลัสเตอร์ล้ม

สำหรับขั้นตอนสุดท้ายในการกำหนดค่า IIS เว็บเซิร์ฟเวอร์ เซ็ตอัพทรัพยากรสคริปต์ทั่วไปที่จะถูกใช้เพื่อตรวจสอบเว็บไซต์และพูลโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บไซต์มีอยู่สูง:
 1. บนแต่ละโหนดคลัสเตอร์ คัดลอกสคริปต์ที่ส่วนท้ายของบทความนี้เมื่อต้องการ Windows\System32\inetsrv\Clusweb7.vbs
 2. โดยค่าเริ่มต้น สคริปต์ตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า "เว็บไซต์เริ่มต้น" และพูลโปรแกรมประยุกต์ที่ชื่อ "defaultapppool หรือไม่" ถ้าไม่ถูกต้องของเว็บไซต์และพูลโปรแกรมประยุกต์ เปลี่ยนตัวแปรSITE_NAMEและAPP_POOL_NAME ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเว็บไซต์เดียวกันและพูลโปรแกรมประยุกต์ในสคริปต์ที่อยู่บนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด โปรดสังเกตว่า ชื่อจะเทียบเท่านั้น
 3. นำทางไปยัง เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก ผู้จัดการของคลัสเตอร์ล้ม.
 4. เชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ ถ้าคุณอยู่บนโหนดคลัสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง คลัสเตอร์คุณจะแสดงในรายการโดยอัตโนมัติ
 5. คลิกขวาที่คลัสเตอร์ และจากนั้น คลิก การตั้งค่าคอนฟิกบริการหรือแอพลิเคชัน. ตัวช่วยสร้างสร้างปริมาณงานที่พร้อมใช้งานสูง
 6. คลิก สคริปต์ทั่วไป.
 7. เลือกแฟ้มสคริปต์จากเส้นทางต่อไปนี้: %systemroot%\System32\Inetsrv\clusweb7.vbs
 8. ตั้งชื่อจุดการเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAP) ให้เป็นชื่อของเว็บไซต์ที่ไคลเอนต์จะใช้การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์พร้อมใช้งานสูง ระบุ IPs คงที่จะใช้สำหรับเว็บไซต์ CAP ถ้าคุณกำลังใช้ DHCP ตัวเลือกนี้จะไม่สามารถแสดง
 9. ในการ เลือกการจัดเก็บ ขั้นตอน เลือกดิสก์ที่ใช้ร่วมกันคลัสเตอร์ที่อยู่เว็บไซต์เนื้อหาแฟ้ม เก็บควรเป็นเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ใช้ โดยโปรแกรมใด ๆ พร้อมใช้งานสูงประยุกต์อื่นในคลัสเตอร์ หมายเหตุที่ใช้สำหรับการกำหนดค่า IIS ที่ใช้ร่วมกันถ้าแฟ้มใช้ร่วมกันที่ เป็นโฮสต์ในคลัสเตอร์เดียวกัน ควรจะใช้ทรัพยากรของดิสก์ที่แตกต่างกันที่นี่
 10. หลังจากที่คุณยืนยันการตั้งค่า ตัวช่วยสร้างจะสร้างกลุ่มคลัสเตอร์ ทรัพยากรคลัสเตอร์ และความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากร และจากนั้น นำทรัพยากรแบบออนไลน์
หมายเหตุ เพื่อโฮสต์มีอยู่หลายระดับสูงของเว็บไซต์ในคลัสเตอร์ล้มเดียวกัน ทำตามขั้นตอนเดียวที่ด้านบน อย่างไรก็ตาม ให้ใช้แฟ้มสคริปต์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเว็บไซต์และการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันที่คลัสเตอร์แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ใน% systemroot%\System32\Inetsrv ใช้ clusweb7.vbs สำหรับแรกเว็บไซต์ clweb7-2.vbs สำหรับตัวที่สอง clweb7-3.vbs สำหรับบุคคลที่สาม และอื่น ๆ แต่ละแฟ้มสคริปต์ตรวจสอบเว็บไซต์อื่นและพูลโปรแกรมประยุกต์

สิ่งสำคัญสคริปต์ต่อไปนี้สำหรับวัตถุประสงค์ในตัวอย่างเท่านั้น และไม่ชัดเจนสนับสนุน โดย Microsoft การใช้สคริปต์นี้ในสภาพแวดล้อมคลัสเตอร์ IIS 7.0, IIS 7.5 หรือ IIS 8.0 ที่มีความน่าเชื่อถือ
'<begin script sample>


'This script provides high availability for IIS websites
'By default, it monitors the "Default Web Site" and "DefaultAppPool"
'To monitor another web site, change the SITE_NAME below
'To monitor another application pool, change the APP_POOL_NAME below
'More thorough and application-specific health monitoring logic can be added to the script if needed

Option Explicit

DIM SITE_NAME
DIM APP_POOL_NAME
Dim START_WEB_SITE
Dim START_APP_POOL
Dim SITES_SECTION_NAME
Dim APPLICATION_POOLS_SECTION_NAME
Dim CONFIG_APPHOST_ROOT
Dim STOP_WEB_SITE


'Note:
'Replace this with the site and application pool you want to configure high availability for
'Make sure that the same web site and application pool in the script exist on all cluster nodes. Note that the names are case-sensitive.
SITE_NAME = "Default Web Site"
APP_POOL_NAME = "DefaultAppPool"

START_WEB_SITE = 0
START_APP_POOL = 0
STOP_WEB_SITE = 1
SITES_SECTION_NAME = "system.applicationHost/sites"
APPLICATION_POOLS_SECTION_NAME = "system.applicationHost/applicationPools"
CONFIG_APPHOST_ROOT = "MACHINE/WEBROOT/APPHOST"

'Helper script functions


'Find the index of the website on this node
Function FindSiteIndex(collection, siteName)

  Dim i

  FindSiteIndex = -1  

  For i = 0 To (CInt(collection.Count) - 1)
    If collection.Item(i).GetPropertyByName("name").Value = siteName Then
      FindSiteIndex = i
      Exit For
    End If		 
  Next

End Function


'Find the index of the application pool on this node
Function FindAppPoolIndex(collection, appPoolName)

  Dim i

  FindAppPoolIndex = -1  

  For i = 0 To (CInt(collection.Count) - 1)
    If collection.Item(i).GetPropertyByName("name").Value = appPoolName Then
      FindAppPoolIndex = i
      Exit For
    End If		 
  Next

End Function

'Get the state of the website
Function GetWebSiteState(adminManager, siteName)

  Dim sitesSection, sitesSectionCollection, siteSection, index, siteMethods, startMethod, executeMethod
  Set sitesSection = adminManager.GetAdminSection(SITES_SECTION_NAME, CONFIG_APPHOST_ROOT)
  Set sitesSectionCollection = sitesSection.Collection

  index = FindSiteIndex(sitesSectionCollection, siteName)
  If index = -1 Then
    GetWebSiteState = -1
  End If	  

  Set siteSection = sitesSectionCollection(index)

  GetWebSiteState = siteSection.GetPropertyByName("state").Value

End Function

'Get the state of the ApplicationPool
Function GetAppPoolState(adminManager, appPool)

  Dim configSection, index, appPoolState

  set configSection = adminManager.GetAdminSection(APPLICATION_POOLS_SECTION_NAME, CONFIG_APPHOST_ROOT)
  index = FindAppPoolIndex(configSection.Collection, appPool)

  If index = -1 Then
    GetAppPoolState = -1
  End If	  

  GetAppPoolState = configSection.Collection.Item(index).GetPropertyByName("state").Value
End Function


'Start the w3svc service on this node
Function StartW3SVC()

  Dim objWmiProvider
  Dim objService
  Dim strServiceState
  Dim response

  'Check to see if the service is running
  set objWmiProvider = GetObject("winmgmts:/root/cimv2")
  set objService = objWmiProvider.get("win32_service='w3svc'")
  strServiceState = objService.state

  If ucase(strServiceState) = "RUNNING" Then
    StartW3SVC = True
  Else
    'If the service is not running, try to start it
    response = objService.StartService()

    'response = 0 or 10 indicates that the request to start was accepted
    If ( response <> 0 ) and ( response <> 10 ) Then
      StartW3SVC = False
    Else
      StartW3SVC = True
    End If
  End If
  
End Function


'Start the application pool for the website
Function StartAppPool()

  Dim ahwriter, appPoolsSection, appPoolsCollection, index, appPool, appPoolMethods, startMethod, callStartMethod
  Set ahwriter = CreateObject("Microsoft.ApplicationHost.WritableAdminManager")

  Set appPoolsSection = ahwriter.GetAdminSection(APPLICATION_POOLS_SECTION_NAME, CONFIG_APPHOST_ROOT)    
  Set appPoolsCollection = appPoolsSection.Collection

  index = FindAppPoolIndex(appPoolsCollection, APP_POOL_NAME)
  Set appPool = appPoolsCollection.Item(index)
  
  'See if it is already started
  If appPool.GetPropertyByName("state").Value = 1 Then
    StartAppPool = True
    Exit Function
  End If

  'Try To start the application pool
  Set appPoolMethods = appPool.Methods
  Set startMethod = appPoolMethods.Item(START_APP_POOL)
  Set callStartMethod = startMethod.CreateInstance()
  callStartMethod.Execute()
  
  'If started return true, otherwise return false
  If appPool.GetPropertyByName("state").Value = 1 Then
    StartAppPool = True
  Else
    StartAppPool = False
  End If

End Function


'Start the website
Function StartWebSite()

  Dim ahwriter, sitesSection, sitesSectionCollection, siteSection, index, siteMethods, startMethod, executeMethod
  Set ahwriter = CreateObject("Microsoft.ApplicationHost.WritableAdminManager")
  Set sitesSection = ahwriter.GetAdminSection(SITES_SECTION_NAME, CONFIG_APPHOST_ROOT)
  Set sitesSectionCollection = sitesSection.Collection

  index = FindSiteIndex(sitesSectionCollection, SITE_NAME)
  Set siteSection = sitesSectionCollection(index)

  if siteSection.GetPropertyByName("state").Value = 1 Then
    'Site is already started
    StartWebSite = True
    Exit Function
  End If

  'Try to start site
  Set siteMethods = siteSection.Methods
  Set startMethod = siteMethods.Item(START_WEB_SITE)
  Set executeMethod = startMethod.CreateInstance()
  executeMethod.Execute()

  'Check to see if the site started, if not return false
  If siteSection.GetPropertyByName("state").Value = 1 Then
    StartWebSite = True
  Else
    StartWebSite = False
  End If

End Function


'Stop the website
Function StopWebSite()

  Dim ahwriter, sitesSection, sitesSectionCollection, siteSection, index, siteMethods, startMethod, executeMethod, autoStartProperty
  Set ahwriter = CreateObject("Microsoft.ApplicationHost.WritableAdminManager")
  Set sitesSection = ahwriter.GetAdminSection(SITES_SECTION_NAME, CONFIG_APPHOST_ROOT)
  Set sitesSectionCollection = sitesSection.Collection

  index = FindSiteIndex(sitesSectionCollection, SITE_NAME)
  Set siteSection = sitesSectionCollection(index)

  'Stop the site
  Set siteMethods = siteSection.Methods
  Set startMethod = siteMethods.Item(STOP_WEB_SITE)
  Set executeMethod = startMethod.CreateInstance()
  executeMethod.Execute()

End Function'Cluster resource entry points. More details here:
'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372846(VS.85).aspx

'Cluster resource Online entry point
'Make sure the website and the application pool are started
Function Online( )

  Dim bOnline
  'Make sure w3svc is started
  bOnline = StartW3SVC()

  If bOnline <> True Then
    Resource.LogInformation "The resource failed to come online because w3svc could not be started."
    Online = False
    Exit Function
  End If


  'Make sure the application pool is started
  bOnline = StartAppPool()
  If bOnline <> True Then
    Resource.LogInformation "The resource failed to come online because the application pool could not be started."
    Online = False
    Exit Function
  End If


  'Make sure the website is started
  bOnline = StartWebSite()
  If bOnline <> True Then
    Resource.LogInformation "The resource failed to come online because the web site could not be started."
    Online = False
    Exit Function
  End If

  Online = true 

End Function

 
'Cluster resource offline entry point
'Stop the website
Function Offline( )

  StopWebSite()
  Offline = true

End Function


'Cluster resource LooksAlive entry point
'Check for the health of the website and the application pool
Function LooksAlive( )

  Dim adminManager, appPoolState, configSection, i, appPoolName, appPool, index

  i = 0
  Set adminManager = CreateObject("Microsoft.ApplicationHost.AdminManager")
  appPoolState = -1

  'Get the state of the website
  if GetWebSiteState(adminManager, SITE_NAME) <> 1 Then
    Resource.LogInformation "The resource failed because the " & SITE_NAME & " web site is not started."
    LooksAlive = false
    Exit Function
  End If


  'Get the state of the Application Pool
   if GetAppPoolState(adminManager, APP_POOL_NAME) <> 1 Then
     Resource.LogInformation "The resource failed because Application Pool " & APP_POOL_NAME & " is not started."
     LooksAlive = false 
	 Exit Function
   end if

   ' Web site and Application Pool state are valid return true
   LooksAlive = true
End Function


'Cluster resource IsAlive entry point
'Do the same health checks as LooksAlive
'If a more thorough than what we do in LooksAlive is required, this should be performed here
Function IsAlive()  

  IsAlive = LooksAlive

End Function


'Cluster resource Open entry point
Function Open()

  Open = true

End Function


'Cluster resource Close entry point
Function Close()

  Close = true

End Function


'Cluster resource Terminate entry point
Function Terminate()

  Terminate = true

End Function
'<end script sample>

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970759 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 8.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
Keywords: 
kbclustering kbhowto kbsurveynew kbmt KB970759 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970759

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com