โฟลเดอร์ที่ถูกสร้างภายใต้รากของไดรฟ์ระบบ ไม่มีรายการในตัวบอก การรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลวบางโปรแกรมประยุกต์ใน Windows 7 นำออกใช้ Candidate 32 บิต Ultimate รุ่นภาษาอังกฤษ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970789 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในรุ่นภาษาอังกฤษของ Windows 7 นำออกใช้ที่ Candidate (สร้าง 7100) รุ่น 32 บิต Ultimate โฟลเดอร์ที่มีสร้างเป็นโฟลเดอร์รากของ(ไดรฟ์ของระบบ% SystemDrive %) ไม่มีรายการของตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัย ลักษณะพิเศษที่หนึ่งของปัญหานี้จะให้ผู้ใช้มาตรฐานเช่นไม่ใช่ผู้ดูแลระบบไม่สามารถทำการดำเนินงานทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ย่อยที่ถูกสร้างภายใต้รากโดยตรง ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์ที่อ้างอิงโฟลเดอร์ภายใต้รากอาจติดตั้งไม่สำเร็จ หรือถอนการติดอาจไม่ตั้งเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ การดำเนินงานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่อ้างอิงโฟลเดอร์เหล่านี้อาจล้มเหลว

รับตัวอย่างเช่น ถ้าโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างภายใต้รากของไดรฟ์ระบบจากพร้อมท์คำสั่งการยกระดับ โฟลเดอร์นี้จะไม่ได้อย่างถูกต้องเอาสิทธิ์จากรากของไดรฟ์ ดังนั้น เฉพาะดำเนินการบางอย่าง เช่นการลบโฟลเดอร์ จะล้มเหลวเมื่อพวกเขาทำได้จากพรอมต์คำสั่งไม่ elevated นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏเมื่อการดำเนินการล้มเหลว:
ปฏิเสธการเข้าใช้งาน
นอกจากนี้ รายการตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ขาดหายไปป้องกันการดำเนินการแฟ้มไม่ใช่ผู้ดูแลระบบภายใต้รากโดยตรง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows 7 นำออกใช้ Candidate 32 บิต Ultimate รุ่นภาษาอังกฤษอย่างไม่ถูกต้องกำหนดเข้าถึงรายการการควบคุม (acl) บนราก

การแก้ไข

สำหรับที่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ การแก้ไขจะพร้อมใช้งานผ่านทาง Windows Update:
http://update.microsoft.com/windowsupdate

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Ultimate Windows 7 นำออกใช้ Candidate 32 บิตที่ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cleanwin7rcroot.exe6.1.7100.1515,94404 2009 พฤษภาคม06:33x86
โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำออกใช้ผ่านทาง Windows Update

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

 • ปัญหาที่มีอยู่เฉพาะใน x 86 รุ่น Windows 7 นำออกใช้ Candidate Ultimate สร้างเฉพาะอิน x 86 รุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วน โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะมีการติดตั้งบน Windows 7 นำออกใช้ที่ Candidate (สร้าง 7100) รุ่น 32 บิต Ultimate เท่านั้น เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการ เติมเสนอ complications โปรแกรมแก้ไขด่วนจะติดตั้งในทุกภาษาห้าเวอร์ชันของโปรแกรม
 • หากคุณติดสำเร็จตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับปรุงที่อ้างอิงหมายเลขนี้ฐานความรู้ของ Microsoft (970789) จะปรากฏขึ้นในการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คุณสามารถตรวจทานรายชื่อโปรแกรมปรับปรุงใน Add or Remove Programs เพื่อยืนยันว่า การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้สำเร็จ
 • คุณสามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และติดตั้งใหม่ได้ ถ้าการถอนการติดคุณตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน acl กลับไปเป็นสถานะก่อนหน้านี้ไม่ นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงที่โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ทำให้การ acl จะไม่กลับเมื่อคุณถอนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

เครื่องมือ CleanWin7RCRoot.exe

 • เครื่องมือ CleanWin7RCRoot.exe ตรวจสอบตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในรากของไดรฟ์ระบบที่ไม่ถูก "รู้จักต้อง" ตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัย เครื่องมือแทนตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง ด้วยใบรับรองที่ถูกต้อง หลังจากที่ตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัย จะถูกแทนโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างภายใต้โฟลเดอร์รากของไดรฟ์ระบบ สืบทอด acl ที่ถูกต้อง และโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนไม่ซ่อมแซมโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งอยู่
 • ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยหลัก เครื่องมือ CleanWin7RCRoot.exe ไม่เปลี่ยนแปลง ACL ซึ่งป้องกันไม่ให้ปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์อาจเกิดขึ้น
หมายเหตุ:คุณไม่สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แบบออฟไลน์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้การเปลี่ยนแปลงนี้กับรูปภาพแบบออฟไลน์ ให้ดูที่ส่วน "คำแนะนำออฟไลน์" ในเอกสารนี้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ปัญหานี้มีผลต่อรูปเท่านั้นที่เป็นไปตาม Ultimate 32 บิต Candidate นำออกใช้ 7 Windows (สร้าง 7100) เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับปรุงนี้ไม่มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณทำการดำเนินการต่อไปนี้:
 1. สำรองข้อมูลระบบปัจจุบันของคุณ
 2. เริ่มการทำงานจากดีวีดี
 3. การจัดรูปแบบพาร์ติชันของคุณที่คุณต้องการติดตั้ง Windows 7
 4. หลังจากการติดตั้ง Windows 7 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Windows Update ก่อนที่คุณคืนค่าการสำรองข้อมูลใด ๆ หรือติดตั้งซอฟต์แวร์อื่น
ถ้าคุณอยู่แล้วได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ โดยไม่มีการจัดรูปแบบไดรฟ์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าของคุณถูกต้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่งที่ยกระดับการ:
ซีดี \
Icacls \
เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง ข้อความต่อไปนี้ควรปรากฏขึ้น:
\ BUILTIN\Administrators:(F)
 BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(IO)(F)
 NT AUTHORITY\SYSTEM:(F)
 NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(IO)(F)
 BUILTIN\Users:(OI)(CI)(RX)
 NT AUTHORITY\Authenticated Users:(OI)(CI)(IO)(M)
 NT AUTHORITY\Authenticated Users:(AD)
 Mandatory Label\High Mandatory Level:(OI)(NP)(IO)(NW)
ถ้าข้อความที่ปรากฏแตกต่างจากข้อความนี้ และคุณไม่ไว้ก่อนหน้านี้ทำอื่น ๆ ที่ถูกต้องแปลง คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

If you want to manually apply a fix that replicates the functionality of the hotfix, run the following command from an elevated command prompt:
Cd \
cacls \ /S:D:PAI(A;;FA;;;BA)(A;OICIIO;GA;;;BA)(A;;FA;;;SY)(A;OICIIO;GA;;;SY)(A;OICI;0x1200a9;;;BU)(A;OICIIO;SDGXGWGR;;;AU)(A;;LC;;;AU)
icacls \ /setintegritylevel (OI)(NP)(IO)H
If you have already applied the hotfix that is described this article, but you have existing directories or folders that were created off the root folder of the system drive and want to apply the fix to those directories, run the following command from an elevated command prompt:
Cd \
Cd<directory that="" you="" want="" to="" apply="" changes="" to=""> </directory>
cacls <directory that="" you="" want="" to="" apply="" changes="" to=""> /S:D:AI</directory>
หมายเหตุ:Do not apply theicaclscommand to subdirectories off the root.

This issue affects only images that are based on Windows 7 Release Candidate (build 7100) 32-bit Ultimate.

Offline instructions

The following instructions apply to the technician who modifies images offline before deployment and before installing applications in the image.

Mount or apply the target image, and then run the following command from an elevated command prompt:
cacls <path to="" root="" dir="" on="" mounted="" wim=""> /S:D:PAI(A;;FA;;;BA)(A;OICIIO;GA;;;BA)(A;;FA;;;SY)(A;OICIIO;GA;;;SY)(A;OICI;0x1200a9;;;BU)(A;OICIIO;SDGXGWGR;;;AU)(A;;LC;;;AU) </path>
icacls <path to="" root="" drive="" on="" mounted="" wim=""> /setintegritylevel (OI)(NP)(IO)H </path>
If you have to apply settings to any user-created folders off the root in the WIM image file, mount or apply the target image, and then run the following command from an elevated command prompt:
Cd<path to="" directory="" in="" the="" wim="" that="" you="" want="" to="" apply="" changes="" to=""> </path>
cacls<path to="" directory="" in="" the="" wim="" that="" you="" want="" to="" apply="" changes=""></path>
หมายเหตุ:Do not apply theicaclscommand to subdirectories off the root.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

This hotfix has two distinct elements to it, the CleanWin7RCRoot.exe details and the package details.

The CleanWin7RCRoot.exe details

การแก้ไข scoped ที่ความพยายามที่แก้ปัญหา ความพยายามที่หลีกเลี่ยงปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ในอนาคต และพยายามที่ไม่มีความเสี่ยงที่เพิ่มเติม โดยความพยายามที่ผสานการตั้งค่าการปรับเปลี่ยนของผู้ใช้ อยู่ ปัญหาที่อยู่การแก้ไข โดยการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้มาตรฐานหรือบัญชี guest กำลังสร้างแฟ้มภายใต้รากของระบบ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา DACL ผลลัพธ์ในรากของระบบจะเหมือนกับที่อยู่ใน sku ที่ถูกต้อง

การแก้ไข

 • ตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในรากของไดรฟ์ระบบที่ไม่ถูก "รู้จักต้อง" ที่มีการตรวจสอบแฟ้มที่ปฏิบัติตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัย
 • หากเครื่องมือ CleanWin7RCRoot.exe ระบุว่า ตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ถูกต้อง นั้นแทนตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัย ด้วยรายการที่ถูกต้อง
  แก้ไข SDDL: D:PAI(A;;FA;;;BA)(A;OICIIO;GA;;;BA)(A;;FA;;;SY)(A;OICIIO;GA;;;SY)(A;OICI;0x1200a9;;;BU)(A;OICIIO;SDGXGWGR;;;AU)(A;;LC;;;AU)S:P(ML;OINPIO;NW;;;HI)
 • เครื่องมือแทนตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง ด้วยใบรับรองที่ถูกต้อง หลังจากที่ตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัย จะถูกแทนโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างภายใต้โฟลเดอร์รากของไดรฟ์ระบบ สืบทอด acl ที่ถูกต้อง และการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ได้สำเร็จ

ปัญหาที่ไม่ได้กล่าวโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีปัญหาเกี่ยวกับหลักที่สองโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่ได้กล่าว:
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนเปลี่ยนค่าเริ่มต้น DACL บนรากของระบบเพื่อให้เป็นที่เดียวกัน ตามที่อยู่ บนคอมพิวเตอร์ที่ Windows 7 RTM ใช้ หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Candidate การนำออกใช้ 7 อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แพร่กระจายจะเปลี่ยนเป็นไดเรกทอรีย่อย
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พยายามแก้ไขรากใด ๆ ตัวบอกความปลอดภัยที่มีการปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้ปลายทางนั้น

ถอนการติดตั้ง

แฟ้มที่ปฏิบัติไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้ง การเปลี่ยนแปลงที่โปรแกรมแก้ไขด่วนทำให้เป็นแบบถาวร แม้ว่าการถอนการติดแพคเกจถูกตั้ง การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ CleanWin7RCRoot.exe จะไม่แปลง

กรณีที่เกิดข้อผิดพลาด

กรณีข้อผิดพลาดสำหรับเครื่องมือมีข้อผิดพลาดเฉพาะเมื่อแฟ้มที่ปฏิบัติระบุปัญหา แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ถ้าแฟ้มที่ปฏิบัติการกำหนดว่า จะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เนื่องจาก ACL ไม่เป็นที่คาดไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องยังคง เครื่องมือนี้จะส่งคืนสำเร็จ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ acl และตัวบอกความปลอดภัย แวะไปที่ Microsoft MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa374872 (VS.85)
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb648648 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970789 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB970789 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970789

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com