คำอธิบาย MS09-062: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 GDR: 13 ตุลาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970892 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 062 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้ระบุ โดยเหล่านี้ปัญหาที่ทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ภายในของ Microsoft สำหรับการตัดสินค้าจากคลังของสนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การสากลบริการเว็บไซต์:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
ลูกค้าองค์กรสามารถรับการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยผ่านของผู้ติดต่อการสนับสนุนปกติ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความ
953739sql Server 2005 installers ไม่ปรับปรุงอินสแตนซ์ของบริการ SQL Server ที่อยู่ในสถานะที่ถูกปิดใช้งาน
953741sql Server 2005 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
955250เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Edition ด่วนของ SQL Server 2005:"1731 แพ็คเกจการติดตั้งเป็นแหล่งที่มาสำหรับผลิตภัณฑ์ [2] ไม่เกิดเสียของซิงค์กับแพคเกจของไคลเอ็นต์"
957008sql Server 2005 Service Pack 2 จะไม่สำเร็จอัพเดตเมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Microsoft SQL Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
sqlaccess.dll2005.90.4053.034698427-พฤษภาคม-093:27x86
sqlservr.exe2005.90.4053.02926268027-พฤษภาคม-093:27x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ SQL Server 2005 Analysis Services

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
msmdsrv.exe9.0.4053.01495023227-พฤษภาคม-093:26x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นบริการรายงานของ SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มlcid
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4053.080061627-พฤษภาคม-093:26x860
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04285627-พฤษภาคม-093:27x861028
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.05104827-พฤษภาคม-093:25x861031
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.05103227-พฤษภาคม-093:25x861036
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04695227-พฤษภาคม-093:26x861040
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.05104827-พฤษภาคม-093:26x861041
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04695227-พฤษภาคม-093:26x861042
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.05922427-พฤษภาคม-093:26x861049
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04284027-พฤษภาคม-093:27x862052
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04695227-พฤษภาคม-093:25x863082
reportingservicesservice.exe9.0.4053.01367227-พฤษภาคม-093:26x860
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007227-พฤษภาคม-093:27x861028
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01008827-พฤษภาคม-093:25x861031
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01058427-พฤษภาคม-093:25x861036
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01008827-พฤษภาคม-093:26x861040
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007227-พฤษภาคม-093:26x861041
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007227-พฤษภาคม-093:26x861042
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007227-พฤษภาคม-093:26x861049
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01008827-พฤษภาคม-093:27x862052
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01058427-พฤษภาคม-093:25x863082
reportingserviceswebserver.dll9.0.4053.0172220027-พฤษภาคม-093:26x860
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025175227-พฤษภาคม-093:27x861028
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173627-พฤษภาคม-093:25x861031
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025175227-พฤษภาคม-093:25x861036
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173627-พฤษภาคม-093:26x861040
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025584827-พฤษภาคม-093:26x861041
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025175227-พฤษภาคม-093:26x861042
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025994427-พฤษภาคม-093:27x861049
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.024765627-พฤษภาคม-093:27x862052
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173627-พฤษภาคม-093:25x863082
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4053.0132898427-พฤษภาคม-093:26x860
rsclientprint.cabN/A23648727-พฤษภาคม-093:29N/AN/A

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของบริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
nsservice.exe9.0.4053.01828027-พฤษภาคม-093:26x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของบริการการรวม SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
msdtssrvr.exe9.0.4053.020258427-พฤษภาคม-093:26x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของเครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4053.080061627-พฤษภาคม-093:26x86
sqlwb.exe2005.90.4053.082263227-พฤษภาคม-093:27x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่นโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
sqlaccess.dll2005.90.4053.035464826 09 พฤษภาคม21:29x86
sqlservr.exe2005.90.4053.03965986426 09 พฤษภาคม21:29x64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ SQL Server 2005 Analysis Services

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
msmdsrv.exe9.0.4053.03164757626 09 พฤษภาคม21:29x64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้บริการรายงานของ SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มlcid
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4053.080060026 09 พฤษภาคม21:29x860
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04284026 09 พฤษภาคม21:30x861028
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.05103226 09 พฤษภาคม21:28x861031
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.05103226 09 พฤษภาคม21:28x861036
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04693626 09 พฤษภาคม21:29x861040
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.05103226 09 พฤษภาคม21:29x861041
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04693626 09 พฤษภาคม21:29x861042
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.05922426 09 พฤษภาคม21:29x861049
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04284026 09 พฤษภาคม21:29x862052
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04693626 09 พฤษภาคม21:28x863082
reportingservicesservice.exe9.0.4053.01365626 09 พฤษภาคม21:29x860
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007226 09 พฤษภาคม21:30x861028
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007226 09 พฤษภาคม21:28x861031
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01058426 09 พฤษภาคม21:28x861036
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007226 09 พฤษภาคม21:29x861040
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007226 09 พฤษภาคม21:29x861041
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007226 09 พฤษภาคม21:29x861042
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007226 09 พฤษภาคม21:29x861049
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007226 09 พฤษภาคม21:30x862052
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01058426 09 พฤษภาคม21:28x863082
reportingserviceswebserver.dll9.0.4053.0172220026 09 พฤษภาคม21:29x860
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173626 09 พฤษภาคม21:30x861028
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173626 09 พฤษภาคม21:28x861031
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173626 09 พฤษภาคม21:28x861036
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173626 09 พฤษภาคม21:29x861040
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025583226 09 พฤษภาคม21:29x861041
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173626 09 พฤษภาคม21:29x861042
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025992826 09 พฤษภาคม21:29x861049
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.024764026 09 พฤษภาคม21:30x862052
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173626 09 พฤษภาคม21:28x863082
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4053.0132898426 09 พฤษภาคม21:29x860
rsclientprint.cabN/A23648727-พฤษภาคม-093:29N/AN/A

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้บริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
nsservice.exe9.0.4053.01826426 09 พฤษภาคม21:29x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้บริการการรวม SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
msdtssrvr.exe9.0.4053.019848826 09 พฤษภาคม21:29x64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้เครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4053.080061627-พฤษภาคม-093:26x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.18261587222-Apr-080:07x86
sqlwb.exe2005.90.4053.082263227-พฤษภาคม-093:27x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
sqlaccess.dll2005.90.4053.034901626 09 พฤษภาคม23:43x86
sqlservr.exe2005.90.4053.07275504826 09 พฤษภาคม23:44ia64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2005 Analysis Services

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
msmdsrv.exe9.0.4053.04897725626 09 พฤษภาคม23:43ia64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของบริการรายงานของ SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มlcid
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4053.080060026 09 พฤษภาคม23:43x860
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04285626 09 พฤษภาคม23:44x861028
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.05104826 09 พฤษภาคม23:42x861031
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.05103226 09 พฤษภาคม23:42x861036
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04693626 09 พฤษภาคม23:43x861040
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.05104826 09 พฤษภาคม23:43x861041
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04695226 09 พฤษภาคม23:43x861042
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04284026 09 พฤษภาคม23:44x862052
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4053.04695226 09 พฤษภาคม23:42x863082
reportingservicesservice.exe9.0.4053.01367226 09 พฤษภาคม23:43x860
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007226 09 พฤษภาคม23:44x861028
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01008826 09 พฤษภาคม23:42x861031
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01060026 09 พฤษภาคม23:42x861036
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01008826 09 พฤษภาคม23:43x861040
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01007226 09 พฤษภาคม23:43x861041
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01008826 09 พฤษภาคม23:43x861042
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01008826 09 พฤษภาคม23:44x862052
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4053.01058426 09 พฤษภาคม23:42x863082
reportingserviceswebserver.dll9.0.4053.0172221626 09 พฤษภาคม23:43x860
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173626 09 พฤษภาคม23:44x861028
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025175226 09 พฤษภาคม23:42x861031
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025175226 09 พฤษภาคม23:42x861036
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173626 09 พฤษภาคม23:43x861040
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025583226 09 พฤษภาคม23:43x861041
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173626 09 พฤษภาคม23:43x861042
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.024765626 09 พฤษภาคม23:44x862052
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4053.025173626 09 พฤษภาคม23:42x863082
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4053.0132898426 09 พฤษภาคม23:43x860
rsclientprint.cabN/A23648727-พฤษภาคม-093:29N/AN/A

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของบริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
nsservice.exe9.0.4053.01828026 09 พฤษภาคม23:43x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของบริการการรวม SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
msdtssrvr.exe9.0.4053.019848826 09 พฤษภาคม23:43ia64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของเครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4053.080061627-พฤษภาคม-093:26x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.18261587222-Apr-080:07x86
sqlwb.exe2005.90.4053.082263227-พฤษภาคม-093:27x86

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970892 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB970892 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970892

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com