คำอธิบายของชุด Windows SharePoint Services 3.0 สะสมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนรวม (Sts.msp): เดือน 30 มิถุนายน 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970946 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ที่ 30 มิถุนายน 2009

บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

 • เมื่อคุณใช้ reusable เนื้อหา และทำการปรับใช้เนื้อหา เนื้อหา reusable รุ่นเดียวเท่านั้นถูกรักษาไว้บนเว็บไซต์ปลายทาง เสมอดังกล่าวจะเป็นรุ่นล่าสุดบนเว็บไซต์ต้นทางคำนึงถึงว่าอนุมัติเวอร์ชันล่าสุด หรือไม่
 • คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโซนเวลาอื่นนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้แอพลิเคชันเว็บของ SharePoint If you submit content for approval, or if you check in a shared draft, the start date of the SharePoint document changes.
 • The row count of theAllLinkstable in a destination Web application database grows 2 rows after each deployment. However, the row count should not grow.
 • You have a "Business Data" type column in a SharePoint list. You try to edit a list item and then you click BDC Picker to set a value for the column. However, the picker generates a URL that contains non-RFC complaint values. Therefore, you cannot use the picker if the SharePoint server is located behind a proxy or behind a firewall that blocks URLs that contain non-RFC complaint values.
 • You use SharePoint and InfoPath to create Word document templates. You use the DIP (document information panel) in Word with Word documents. You change the data type of one or more than one site columns. When the data type of the site columns is updated, the DIP must also be updated to display the new columns. However, InfoPath fails when it tries to update the DIP.
 • เมื่อคุณคลิกส่งไปยังแล้ว คลิกOther Locationto send a document in a Document Library, you receive the following error message:
  Copying to the destination did not complete successfully.
 • You enable Auditing on a Site Collection for "Editing users and permissions". Then, permissions are changed on an item, for example, breaking inheritance or setting permissions to inherit. In this case, a wrong ScopeID is written to the <scope></scope> area of the EventData column in dbo.AuditData.

  In a scenario where an item has a broken inheritance for its unique permissions the old ScopeIdinherited from its parent list is written to the EventData column ofdbo.AuditDatatable instead of the new unique ScopeId generated for the item.

  In a scenario where an item is set to inherit permissions, the old ScopeId of the item (which was unique) is written to the EventData column of thedbo.AuditDatatable instead of the ScopeId inherited from its parent list.
 • After you apply this update, you create an alert for a user. Then, theDisplay alert forlist should list the user name and the user account. Before you apply this update, theDisplay alert forlist should list the user account after you create an alert for a user.
 • When you try to do a search in a SharePoint site, the scope "This List: Name of list, doclib etc." for a particular listis missing. This issue occurs because you are using the Extended Web Applications and the Alternative Access Mapping (AAM) settings.
 • In an extranet deployment scenario in SharePoint, the URLs to access SharePoint internally and the URLs to access SharePoint externally are different. You access the SharePoint externally, you visit a page that contains a list view Web part, you edit the list view Web part, and then you click theEdit current viewการเชื่อมโยง However, when you clickยกเลิกto go back to the previous page, you receive a "file not found" error message. Additionally, when you examine the URL in the Internet Explorer address bar, it displays an internal URL.
 • You have a SharePoint list that has more than 500 items. The list has a column of "People and Groups" type with the "Allow multiple selections" setting set to "Yes". If you click Show Filter Choices in this list, you receive the following error message:
  #RENDER FAILED
 • Workflows do not recognize users from the Membership Provider in the SharePoint Designer when Forms-based Authentication (FBA) is enabled.
 • When you try to upload a .mht file generated by a third-party application to a SharePoint document library, you receive the following error message:
  No "boundary" in CGI environment.
  แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services
 • You use the "Site Warning Level" and the "Maximum number of Sites" settings on a content database to control how to create sites in a database. However, when you add a content database by using Central Administration or thestsadm -o addcontentdbcommand, if the value that you specify in WarningSiteCount or the value that you specify in MaximumSiteCount is less than or equal to the current number of sites in the content database, the values that you specified are not used. Instead, the following values are set:
  • WarningSiteCount = CurrentSiteCount + 500
  • MaximumSiteCount = CurrentSiteCount + 1000
  For example., you add a content database that uses 1 site, a site level warning of 0, and a maximum number of sites of 1, by using the followingstsadm -o addcontentdbคำสั่ง:
  stsadm -o addcontentdb -url http://<serverurl> -databasename <database_name> -sitewarning 0 -sitemax 1 
  In this example, the database will be added, but the site level warning will be 501 instead of your specified value (0), and the maximum number of sites will be 1001 instead of your specified value (1). However, when the database is added you can use to Central Admin and edit the values as you want. The values here are only enforced when a content database that already has sites is added. You must do this using through Central Admin because thestsadmcommand cannot edit the settings on a database that has already been added.

  After you install this update, the Site Warning Level will be set to 0 and the Maximum Number of Sites will be set to 1 as specified by running thestsadm -o addcontentdbคำสั่ง
 • You use a computer that is running Windows Vista in a domain that has an "&" in its NetBIOS domain name. When you try to use this computer to checkin a document into a SharePoint document, you receive the following error message:
  This document was checked out to your local drafts folder but the local copy could not be checked in to the site. Close any application that is editing the document and try to check in again, or discard the checkout.
 • Changes to theAllow Unlimited Length in Document Librariessetting are not saved on the site columns. This setting can only be changed on document libraries.
 • If you send recurring appointment E-mail messages from IBM Lotus Notes to an E-mail enabled SharePoint Calendar list, the appointments are created by using an incorrect enddate. Therefore, the duration of the appointments is always incorrect.
 • You move a sub-site to a new location, and then you delete its earlier parent site. In this case, the incremental deployment job fails, and your receive the following error message:
  Error deleting Web site "/ParentSite/SubSite". You can't delete a site that has subsites.
 • The following workflow JavaScript alert is not property translated into French:
  "approve_CancleWorkflow_alert": A content approval workflow is currently running to approve this item.? If you continue this action, you will cancel the workflow.
 • You use theGroup ByตัวเลือกในการPeople and Groupslist, and then you set the group to "Collapsed by default". However, when you try to expand the group, it cannot be expanded.
 • เมื่อคุณคืนค่าคอลเลกชันไซต์ส่วนหัวของโฮสต์จากการสำรองข้อมูลไปยังชุดไซต์ส่วนหัวของโฮสต์ใหม่ ค่าส่วนหัวของโฮสต์ในไซต์ที่คืนค่าคอลเลกชันจะยังคงส่วนหัวของโฮสต์ของไซต์ที่เก่า หลังจากที่คุณคืนค่าคอลเลกชันไซต์ หากคุณแยกออก และ reattach ฐานข้อมูลเนื้อหาของไซต์ที่คืนค่าคอลเลกชัน ไซต์ที่คืนค่าคอลเลกชันไม่มีอยู่ และจะถูกปล่อย orphan
 • เมื่อผู้ใช้ SharePoint สร้างวนแบบวงกลมระหว่างคอลัมน์การค้นหา ถ้าคุณคลิกที่รายการที่ประกอบด้วยคอลัมน์การค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่ง การดำเนินการนี้จะทำให้เกิดการใช้งาน cpu สูง 100% ในเซิร์ฟเวอร์ SharePoint เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องทำข้อ recycle ของกลุ่มแอพลิเคชัน
 • คุณแก้ไขรายการ SharePoint ในมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อคุณวางตัวเมาส์บนสินค้าที่ใช้ในการนำทางในแถบนำทางบน เมนู flyout การนำทางไม่ปรากฏขึ้น
 • เมื่อคุณสร้าง DataFormWebPart แบบในตัวออกแบบของ SharePoint บนไซต์ภาษาเช็ก และจากนั้นคุณเรียงลำดับ และกรองข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์ เรียงลำดับและกรองข้อมูลจะไม่ใช้กับส่วน DataFormWebPart เว็บ
 • หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอธิบายไว้ใน KB 960010 และ 960011 กิโลไบต์ ฟังก์ชันการทำงานไม่ทำสำหรับบัญชี Active Directory ที่มีการแสดงชื่อเขตข้อมูลที่เข้าถึงคำร้องขอประกอบด้วย '{' หรือ' }'
 • คุณพบประสิทธิภาพที่ดีเมื่อคุณใช้การการส่งออก -o stsadmคำสั่งการส่งออกไซต์ที่มีขนาดใหญ่
 • ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็น.doc ในไลบรารีเอกสาร คุณสมบัติไม่ใช่ข้อความแบบกำหนดเองของแฟ้ม.doc เปลี่ยนชนิดของข้อความ และเป็นค่าที่หายไป คุณสมบัติแบบกำหนดเองจะถูกสร้างขึ้นในแฟ้ม.doc เท่านั้น และไม่มีคอลัมน์ที่กำหนดเองสำหรับคุณสมบัติในไลบรารีเอกสารมี
 • เมื่อคุณแก้ไขหน้า detached ในไลบรารีของหน้า และคลิกการปรับเปลี่ยนการใช้ร่วมกันของ Web Partคุณจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า "หน้านี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนหลังจากที่คุณเปิด"
 • คุณสามารถใช้การค้นหา multi-value ค่าในรายการ SharePoint อย่างไรก็ตาม คุณสังเกตเห็นว่า เอกสารบางอย่างในรายการ SharePoint มี unpublished การค้นหาค่าหลายค่าในการAllUserDataJunctionsตารางจะยังคงอยู่ และมีค่าสถานะเป็นเอกสารรุ่นปัจจุบัน และไม่ได้ทำเครื่องหมายถูกลบ ดังนั้น ค่าในการค้นหาค่าหลายค่ากลายเป็น orphans ในกรณีนี้ ถ้าคุณใช้การการส่งออก -o stsadmคำสั่ง ขั้นตอนการส่งออกการปรับใช้เนื้อหาจะล้มเหลว
 • ในปัญหารายการการติดตาม คุณสามารถเปิด และบันทึกสิ่งที่แนบสำหรับในครั้งแรกที่เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อคุณพยายามบันทึกสิ่งที่แนบอีกครั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  The Internet Address <url> is not valid.</url>
 • In SharePoint document libraries that have versioning enabled, if you upload a new document and enter text in theVersion Commentstext box, the text you entered in theVersion Commentstext box will be lost, and will not be visible when you view the version history of the document.
 • Incremental content deployment from a source Microsoft Office SharePoint Sever (MOSS) 2007 farm to a target MOSS 2007 farm fails intermittently with SQL deadlock errors.
 • You can display pictures from E-mail messages in an E-mail enabled "Discussion board". However, if users reply to your E-mail and insert pictures, the pictures from the replied E-mail message are displayed as "X" in the Discussion Board.
 • You install the Hotfix package described in KB 968850. However, when you click Site Action in a SharePoint site, the menu in the Site Action is expanded to the same width as the Web page.
 • You create immediate alerts and scheduled alerts on document libraries at the library level. You receive an initial E-mail indicates that a message alert is created. However, you cannot receive alerts for all the documents. This issue occurs in Contributor and Reader when major and minor versioning is enabled on the document library.
 • As a site administrator, when you use "Managed checked out files" to take ownership of documents checked out by other users in a Document Library that has 9 or more datetime columns, you receive the following message:
  Some of the files cannot be checked out by you. They have been deleted or checked in by other users.
  If you select more than one file to assume ownership, you notice that the operation succeeds only for the first file.
 • You have a SharePoint document library with theMajor and Minor Version Historyoption enabled. You also set theOnly users who can edit items should see draft itemsoption to "Who should see draft items in this document library?". If you use the "Get document" RPC method to download the drafts programmatically, it does not return the Draft Version.
 • Search query summary results are not rendered correctly when they contain Hexadecimal escaped characters. For example, a hexadecimal escaped character is displayed as "?".
 • Windows SharePoint Services 3.0 supports the Irish and Welsh locales after you install the Hotfix package described in KB969421. However, after you select one of the new locale, you have to manually change the time format to 24 hours to make the new locales work correctly. After you install this update, you do not have to perform this time format change.
 • You configure a SharePoint server to accept incoming E-mail messages. You notice that incoming E-mail messages are processed based on their alphabetical order in the Drop folder. However, you want the incoming E-mail messages to be processed according to their order of creation in the Drop folder.
 • SPList.GetItems(SPQuery) fails when the item count reaches the threshold value 2000, and you will receive the following error message:
  Exception occurred. (Exception from HRESULT: 0x80020009 (DISP_E_EXCEPTION))
 • When a list is broken in your site, you cannot start a crawl successfully, and you receive the following error message in the crawler log:
  Crawling fails with "List does not exist" error Indexing and crawling failed with the following error: Crawling failed with an error for this URL: Error 0x81020026 The SharePoint list pointed to by this URL does not exist. Verify that it can be accessed using an internet browser. (List does not exist The page you selected contains a list that does not exist. It may have been deleted by another user.)
  However, you cannot delete the broken list by using thestsadm -o forcedeletelist -url http://servername:port/sites/sitename/listnameคำสั่ง
 • 971890Managed properties return null values when the Microsoft.Office.Server.Search.Query.TrimDuplicates property equals false and the Microsoft.Office.Server.Search.Query.RowLimit property exceeds a certain value in SharePoint Server 2007
 • 971496HTTP crawl, Windows SharePoint Services (WSS) crawl and Exchange crawl do not work correctly in Windows 7
 • 972043If you take some SharePoint files offline, performance is very slow when you perform a full crawl for the remaining online files
 • 970307An index corruption occurs when you crawl the content sources on a Windows Server 2008-based computer or a Windows 7-based computer that is running Windows SharePoint Services 3.0 or Office SharePoint Server 2007, and a power outage occurs on the computer
 • 971532Indexes are corrupted if you configure SharePoint Server 2007 as a query server to crawl content and to serve queries
 • 972456Search results randomly do not show the correct icons for Microsoft Office documents in SharePoint sites
 • 972360ตระเวน http การตระเวน Windows SharePoint Services (WSS) และการตระเวน Exchange ไม่ทำงานอย่างถูกต้องใน Windows 7
 • 972046คุณไม่สามารถสร้างข้อจำกัดแบบสอบถามในคุณสมบัติจัดการ Boolean ที่มี/ไม่ใช่ข้อจำกัด หรือที่มีข้อจำกัด True/เท็จ ในไซต์ SharePoint
 • 972539เพจที่ค้นหาขั้นสูงส่งกลับมีผลลัพธ์เมื่อมีการใช้ศูนย์การค้นหาภายใต้การตั้งค่าภูมิภาคเวียดนามที่อยู่ใน Office SharePoint Server 2007
 • 972479ถ้าคุณส่งข้อความอีเมลที่จัดรูปแบบข้อความ Rich (RTF) ที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบเอกสาร Word ในไลบรารีเอกสารอีเมลที่เปิดใช้งาน สิ่งที่แนบเอกสาร Word ที่ไม่ได้ถูกเพิ่มลงในไลบรารีเอกสารอีเมลที่เปิดใช้งาน
 • 972535คุณไม่สามารถดูไซต์ 3.0 บริการ SharePoint Windows โดยใช้แบบฟอร์มการรับรองความถูกต้องถ้าคุณมี 1.2 ปรับปรุง Live สำนักงานสำหรับพื้นที่ทำ Microsoft Office Live งานการติดตั้ง
 • 971025คอลัมน์ค้นหาที่อยู่ในรายการ SharePoint กลับเขตข้อมูลที่ว่างเปล่าเมื่อมีการตรวจนับสินค้ารายการเกิน 1000 สินค้าในไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows
 • 970946คำอธิบายของชุด Windows SharePoint Services 3.0 สะสมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนรวม (Sts.msp): เดือน 30 มิถุนายน 2009
 • 944267วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 3.0 บริการของ SharePoint หรือ SharePoint Server 2007

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 หรือ Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 การติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949582วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

x86

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
86 Wss-kb970946-fullfile-x-glb.exe12.0.6510.500119,048,69626 2009 Jun07:35x86


ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts.mspไม่สามารถใช้งานได้19,232,76825 2009 Jun11:05ไม่สามารถใช้งานได้


หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใช้สากลนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นถัดมาดังแสดงในตารางต่อไปนี้::

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dwdcw20.dll12.0.6500.5000438,61626 09 Feb8:58x86
Microsoft.internal.mime.dll8.0.685.19564,12814 08 Aug9:16x86
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6500.5000485,24026 09 Feb4:11ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6500.5000268,13626 09 Feb4:11x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6509.5000628,63210 09 Jun15:26x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6510.50019,521,00024 09 Jun17:10ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6510.50019,521,00024 09 Jun17:10x86
Microsoft.sharepoint.intl.dll12.0.6500.5000485,24026 09 Feb4:11x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6507.5000128,88829 09 พฤษภาคม17:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6510.50001,460,09617-Jun-098:27ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.intl.dll12.0.6500.5000198,57626 09 Feb4:43ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6505.5000194,4405 09 พฤษภาคม23:35x86
Msscntrs.dll12.0.6510.500088,40817-Jun-098:27ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6510.5000280,43217-Jun-098:27ไม่สามารถใช้งานได้
Mssearch.exe12.0.6510.5000156,04017-Jun-098:27ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6510.5000700,24017-Jun-098:27ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6510.50002,061,64817-Jun-098:27ไม่สามารถใช้งานได้
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000123,24021 09 Jun20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dll2008.225.6500.5000199,53625 09 Feb14:21ไม่สามารถใช้งานได้
Offparser.dll12.0.6504.50001,133,44822 09 Apr15:26x86
Oisimg.dll12.0.6500.500022,88826 09 Feb4:11x86
Oleparser.dll12.0.6500.500025,48826 09 Feb4:11x86
Onetnative.dll12.0.6500.5000354,69626 09 Feb1:46x86
Onetutil.dll12.0.6510.50011,980,28025 09 Jun6:54x86
Owssvr.dll12.0.6510.50013,020,64824 09 Jun17:10ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6500.500054,62426 09 Feb4:11ไม่สามารถใช้งานได้
Prescan.exe12.0.6500.5000104,27226 09 Feb4:11x86
Psconfig.exe12.0.6500.5000575,40026 09 Feb4:11x86
Psconfigui.exe12.0.6500.5000821,16026 09 Feb4:11x86
Query.dll12.0.6510.500081,21617-Jun-098:27ไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6500.5000439,14426 09 Feb7:24x86
Sigconfigdb.dllไม่สามารถใช้งานได้8,01624 09 Jun17:10x86
Sigsearchdb.dllไม่สามารถใช้งานได้8,03226 09 Feb4:43ไม่สามารถใช้งานได้
Sigstore.dllไม่สามารถใช้งานได้8,00824 09 Jun17:10x86
Spwriter.exe12.0.6500.500034,16826 09 Feb4:11ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6500.5000558,99226 09 Feb4:11x86
Stsmmc.dll12.0.6500.500096,64826 09 Feb4:11x86
Stssoap.dll12.0.6510.5000313,19217-Jun-097:41x86
Stswel.dll12.0.6510.50011,934,18424 09 Jun17:10x86
Tquery.dll12.0.6510.50002,356,56017-Jun-098:27ไม่สามารถใช้งานได้
Wssadmin.exe12.0.6500.500015,25626 09 Feb4:11ไม่สามารถใช้งานได้
Wsssetup.dll12.0.6500.50006,783,84826 09 Feb7:24x86
Wsstracing.exe12.0.6500.500045,41626 09 Feb4:11x86
Xmlfilter.dll2008.225.6500.5000102,24825 09 Feb14:21ไม่สามารถใช้งานได้


x64

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wss-kb970946-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6510.500123,200,19228 2009 Jun17:21x86


ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts.mspไม่สามารถใช้งานได้23,412,73625 2009 Jun22:29ไม่สามารถใช้งานได้


หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใช้สากลนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นถัดมาดังแสดงในตารางต่อไปนี้::

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dwdcw20.dll12.0.6500.50001,093,44826 09 Feb2:02x64
Microsoft.internal.mime.dll8.0.685.19564,13614 08 Aug9:16x86
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6500.5000485,22426 09 Feb2:57ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6500.5000268,13626 09 Feb2:57x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6509.5000628,62410 09 Jun15:08x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6510.50019,521,00024 09 Jun17:12ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6510.50019,521,00024 09 Jun17:12x86
Microsoft.sharepoint.intl.dll12.0.6500.5000485,22426 09 Feb2:57x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6507.5000128,87229 09 พฤษภาคม16:49ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6505.5000194,4565 09 พฤษภาคม23:15x86
Offparser.dll12.0.6504.50001,760,15222 09 Apr15:29x64
Oisimg.dll12.0.6500.500034,66426 09 Feb2:57x64
Oleparser.dll12.0.6500.500035,21626 09 Feb2:57x64
Onetnative.dll12.0.6500.5000953,73626 09 Feb1:39x64
Onetutil.dll12.0.6510.50013,385,20824 09 Jun16:15x64
Owssvr.dll12.0.6510.50015,156,20024 09 Jun17:12ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6500.500089,44026 09 Feb2:57ไม่สามารถใช้งานได้
Prescan.exe12.0.6500.5000104,26426 09 Feb2:57x86
Psconfig.exe12.0.6500.5000575,40026 09 Feb2:57x86
Psconfigui.exe12.0.6500.5000821,16026 09 Feb2:57x86
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6500.5000439,14426 09 Feb7:24x86
Sigconfigdb.dllไม่สามารถใช้งานได้8,01624 09 Jun17:10x86
Sigstore.dllไม่สามารถใช้งานได้8,00824 09 Jun17:10x86
Spwriter.exe12.0.6500.500056,16826 09 Feb2:57ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6504.5000559,00822 09 Apr15:29x86
Stsmmc.dll12.0.6500.5000160,64026 09 Feb2:57x64
Stssoap.dll12.0.6510.5000313,19217-Jun-097:42x86
Stswel.dll12.0.6510.50013,322,74424 09 Jun17:12x64
Wssadmin.exe12.0.6500.500015,25626 09 Feb2:57ไม่สามารถใช้งานได้
Wsssetup.dll12.0.6500.50006,783,84826 09 Feb7:24x86

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970946 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbHotfixServer kbmt KB970946 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970946

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com