หมายเลขบทความ (Article ID): 971029 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติใน Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista และ Windows Server 2008 บทความประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังการปรับปรุงในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

ปัญหาที่ทราบ

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ฮาร์ดแวร์'เล่นอัตโนมัติ'แม้ว่าคุณตั้งค่าบริการการตรวจหาฮาร์ดแวร์เชลล์เพื่อปิดการใช้งาน ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ มีการเปลี่ยนแปลงชนิดการเริ่มต้นบริการให้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าบริการการตรวจหาฮาร์ดแวร์เชลล์เพื่อปิดการใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Windows XP, Windows Vista และ Windows Server 2003 รายการทำงานอัตโนมัติถูกบรรจุสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ และมีแฟ้ม AutoRun.inf validly จัดรูปแบบในไดเรกทอรีราก ซึ่งรวมซีดี ดีวีดี USB นิ้วหัวแม่มือไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ภายนอก และไดรฟ์ข้อมูลใด ๆ ที่ใช้เป็นพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ การปรับปรุงนี้ปิดใช้งานรายการรันอัตโนมัติในการเล่นอัตโนมัติ และจัดแสดงเฉพาะรายการที่มีการเติมข้อมูลจากแผ่นซีดีและดีวีดีไดรฟ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งป้องกัน'เล่นอัตโนมัติ'ทำงานกับสื่อของ USB

ผลกระทบต่อผู้ใช้และซอฟต์แวร์

 • อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายในตลาด และอุปกรณ์ที่กำลัง ใช้คุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติด้วยการ 'เล่นอัตโนมัติ' กล่องโต้ตอบการนำเสนอ และการติดตั้งซอฟต์แวร์เมื่อดีวีดี ซีดี และ USB แฟลชไดรฟ์จะถูกแทรก
 • ผู้ใช้ที่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่ได้รับการตั้งค่าข้อความที่พร้อมท์ให้ติดตั้งโปรแกรมที่จัดส่ง โดยใช้ USB แฟลชไดรฟ์ ผู้ใช้จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ผู้ใช้คลิก เปิดโฟลเดอร์ เมื่อต้องดูแฟ้ม เรียกดูโปรแกรมการตั้งค่าของซอฟต์แวร์ และจากนั้น คลิกสองครั้งที่โปรแกรมติดตั้งเมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมด้วยตนเอง
 • USB แฟลชไดรฟ์บางอย่างมีเฟิร์มแวร์ที่นำเสนอ USB แฟลชไดรฟ์เหล่านี้เป็นซีดีไดรฟ์เมื่อคุณแทรกลงในคอมพิวเตอร์ USB แฟลชไดรฟ์เหล่านี้จะไม่มีผลกระทบ โดยการปรับปรุงนี้

ผลต่อลักษณะการทำงานใน Windows

การเปลี่ยนแปลงนี้'เล่นอัตโนมัติ'จะมีผลต่อคุณลักษณะเครือข่ายไร้สายเชื่อมต่อทันที (สำเนาเครือข่ายการตั้งค่า Wizard) ใน Windows คุณลักษณะนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถคัดลอกการตั้งค่าเครือข่ายไปยัง USB แฟลชไดรฟ์ และย้ายการตั้งค่าเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ผู้ใช้จะเห็นกล่องโต้ตอบคัดลอกตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครือข่ายอีกต่อไป ผู้ใช้ต้องการเรียกดูการปฏิบัติการตั้งค่าที่พบบน USB แฟลชไดรฟ์เพื่อเริ่มกระบวนการ "ตั้งค่าเครือข่ายคัดลอก"

ดาวน์โหลดลิงค์

โปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้ได้ยังได้รับการนำเสนอ โดยการปรับปรุงอัตโนมัติของ Microsoft ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2011 แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB971029)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB971029 x86.msu ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB971029)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB971029 ia64.msu ตอนนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x 64 Edition (KB971029)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB971029 x64.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB971029)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB971029 x86.msu ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB971029)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB971029 x64.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 x 64 Edition (KB971029)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003.WindowsXP-KB971029-x 64-ENU.exe เดี๋ยวนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB971029)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB971029-ia64-ENU.exe เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB971029)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB971029-x 86-ENU.exe เดี๋ยวนี้

ปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB971029)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsXP-KB971029-x 86-ENU.exe เดี๋ยวนี้

วันวางจำหน่าย: 25 สิงหาคม 2009

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://blogs.msdn.com/e7/archive/2009/04/27/improvements-to-autoplay.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติใน Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
967715วิธีปิดการใช้งานฟังก์ชัน การเรียกใช้อัตโนมัติ ใน Windows

วิธีการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิตของ Windows

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ารุ่นของ Windows ที่คุณกำลังทำงานอยู่หรือไม่ว่าจะเป็นรุ่น 32 บิตหรือ 64 บิตรุ่นที่ เปิดข้อมูลระบบ (Msinfo32.exe), และค่าที่ระบุไว้สำหรับการตรวจทาน ชนิดของระบบ. ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้หรือคลิก เริ่มการค้นหา.
 2. ชนิด msinfo32.exe จากนั้น กด ENTER
 3. ใน ข้อมูลระบบค่าสำหรับการตรวจทาน ชนิดของระบบ.
  • สำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows การ ชนิดของระบบ ค่าคือ พีซีที่ใช้ x86.
  • สำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows การ ชนิดของระบบ ค่าคือ พีซีที่ใช้ x64.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต หรือ 64 บิต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
827218วิธีการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมปรับปรุงของซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ซึ่งจะปรากฏในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดง ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และ มีความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่ใช้ในการกำหนดเวลาหนึ่ง ๆ (RTM, SPn) และสาขาเซอร์วิส (QFE, GDR) ถูกบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "สาขาเซอร์วิส" คอลัมน์
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง เซอร์วิสของ QFE จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • นอกจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ยังติดแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์หมายเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

สำหรับ Windows XP ทุกรุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Shell32.dll6.0.2900.36068,455,16828 2009 ก.ค.11:35x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR
Shsvcs.dll6.0.2900.3606135,16827 2009 ก.ค.23:05x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR
Shell32.dll6.0.2900.36068,461,82427 2009 ก.ค.เวลา 22:45x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
Shsvcs.dll6.0.2900.3606135,16827 2009 ก.ค.เวลา 22:45x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.3606352,76827 2009 ก.ค.14:55x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
Shell32.dll6.0.2900.58538,461,82427 2009 ก.ค.23:17x 86SP3SP3GDR
Shsvcs.dll6.0.2900.5853135,16827 2009 ก.ค.23:17x 86SP3SP3GDR
Shell32.dll6.0.2900.58538,462,84827 2009 ก.ค.22:13x 86SP3SP3QFE
Shsvcs.dll6.0.2900.5853135,16827 2009 ก.ค.22:13x 86SP3SP3QFE

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนแบบ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 edition

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Shell32.dll6.0.3790.455910,509,31229 2009 ก.ค.16:36x 64ติดตั้ง SP2SP2GDR
Shsvcs.dll6.0.3790.4559199,16829 2009 ก.ค.16:36x 64ติดตั้ง SP2SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.45598,361,47229 2009 ก.ค.16:36x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR\WOW
Wshsvcs.dll6.0.3790.4559135,68029 2009 ก.ค.16:36x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.455910,510,33629 2009 ก.ค.16:33x 64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Shsvcs.dll6.0.3790.4559199,16829 2009 ก.ค.16:33x 64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.45598,361,98429 2009 ก.ค.16:33x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW
Wshsvcs.dll6.0.3790.4559135,68029 2009 ก.ค.16:33x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW

สำหรับ Windows Server 2003 ทุกรุ่นที่รองรับ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Shell32.dll6.0.3790.45598,361,47228 2009 ก.ค.16:15x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR
Shsvcs.dll6.0.3790.4559135,68028 2009 ก.ค.16:15x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR
Shell32.dll6.0.3790.45598,361,98428 2009 ก.ค.16:47x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
Shsvcs.dll6.0.3790.4559135,68028 2009 ก.ค.16:47x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Shell32.dll6.0.3790.455913,246,97629 2009 ก.ค.16:34IA-64ติดตั้ง SP2SP2GDR
Shsvcs.dll6.0.3790.4559364,03229 2009 ก.ค.16:34IA-64ติดตั้ง SP2SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.45598,361,47229 2009 ก.ค.16:34x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR\WOW
Wshsvcs.dll6.0.3790.4559135,68029 2009 ก.ค.16:34x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.455913,248,51229 2009 ก.ค.16:32IA-64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Shsvcs.dll6.0.3790.4559364,03229 2009 ก.ค.16:32IA-64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.45598,361,98429 2009 ก.ค.16:32x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW
Wshsvcs.dll6.0.3790.4559135,68029 2009 ก.ค.16:32x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW

ข้อมูลแฟ้มของ Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น แฟ้มการกำหนดเวลา RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM มี 6.0.0000 xxxxxx หมายเลขรุ่น
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) เป็นส่วนสำคัญในการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย (คุณลักษณะที่ไม่อยู่ในรายการ) จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097536,57631 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097569,34431 2009 ก.ค.05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097602,11231 2009 ก.ค.05:27ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097589,82431 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097663,55230 2009 ก.ค.23:09ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097864,25631 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097557,05630 2009 ก.ค.23:09ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097655,36031 2009 ก.ค.05:13ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097569,34431 2009 ก.ค.05:12ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097688,12831 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.210971,097,72830 2009 ก.ค.23:09ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097606,20831 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097614,40031 2009 ก.ค.05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097806,91231 2009 ก.ค.05:27ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097638,97631 2009 ก.ค.05:27ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097385,02430 2009 ก.ค.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097348,16030 2009 ก.ค.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097643,07231 2009 ก.ค.05:12ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097602,11231 2009 ก.ค.05:12ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097753,66431 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097835,58431 2009 ก.ค.05:26ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097643,07231 2009 ก.ค.05:27ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097622,59231 2009 ก.ค.05:13ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097618,49631 2009 ก.ค.05:26ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097626,68831 2009 ก.ค.05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097655,36031 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097626,68831 2009 ก.ค.05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097618,49631 2009 ก.ค.05:14ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097630,78431 2009 ก.ค.05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097737,28031 2009 ก.ค.05:26ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097577,53631 2009 ก.ค.05:18ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097598,01631 2009 ก.ค.05:26ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097614,40031 2009 ก.ค.05:14ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097425,98430 2009 ก.ค.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097442,36830 2009 ก.ค.23:09ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097442,36830 2009 ก.ค.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32-ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,15010 2009 ก.ค.12:08ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.0.6000.1688311,316,22410 2009 ก.ค.12:17x 86
Shell32-ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,15010 2009 ก.ค.12:01ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.0.6000.2108111,321,85610 2009 ก.ค.12:06x 86
Shell32.dll6.0.6001.1828711,581,44010 2009 ก.ค.12:20x 86
Shell32.dll6.0.6001.2246711,584,51210 2009 ก.ค.11:59x 86
Shell32.dll6.0.6002.1806311,584,51210 2009 ก.ค.11:47x 86
Shell32.dll6.0.6002.2216911,584,51210 2009 ก.ค.11:49x 86
Shsvcs.dll6.0.6000.16883245,76010 2009 ก.ค.12:17x 86
Shsvcs.dll6.0.6000.21081245,76010 2009 ก.ค.12:06x 86
Shsvcs.dll6.0.6001.18287247,80810 2009 ก.ค.12:21x 86
Shsvcs.dll6.0.6001.22467247,80810 2009 ก.ค.11:59x 86
Shsvcs.dll6.0.6002.18063247,80810 2009 ก.ค.11:47x 86
Shsvcs.dll6.0.6002.22169247,80810 2009 ก.ค.11:49x 86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097526,33631 2009 ก.ค.06:13ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097561,66431 2009 ก.ค.06:08ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097593,40831 2009 ก.ค.07:40ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097579,58431 2009 ก.ค.06:13ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097654,84830 2009 ก.ค.23:43ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097855,04031 2009 ก.ค.06:13ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097549,37631 2009 ก.ค.05:20ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097646,14431 2009 ก.ค.06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097561,66431 2009 ก.ค.06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097679,42431 2009 ก.ค.06:13ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.210971,088,51230 2009 ก.ค.23:43ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097594,94431 2009 ก.ค.06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097605,18431 2009 ก.ค.06:08ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097797,18431 2009 ก.ค.07:40ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097631,29631 2009 ก.ค.07:40ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097375,80831 2009 ก.ค.00:26ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097337,40831 2009 ก.ค.00:25ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097632,32031 2009 ก.ค.06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097591,36031 2009 ก.ค.06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097744,44831 2009 ก.ค.06:13ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097826,36831 2009 ก.ค.07:40ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097631,80831 2009 ก.ค.07:40ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097614,40031 2009 ก.ค.06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097608,76831 2009 ก.ค.07:39ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097616,96031 2009 ก.ค.06:07ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097647,68031 2009 ก.ค.06:13ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097616,44831 2009 ก.ค.06:08ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097609,28031 2009 ก.ค.06:08ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097622,59231 2009 ก.ค.06:08ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097728,06431 2009 ก.ค.07:40ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097567,80831 2009 ก.ค.06:06ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097589,31231 2009 ก.ค.07:40ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097606,20831 2009 ก.ค.06:08ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097415,74431 2009 ก.ค.00:25ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097433,15230 2009 ก.ค.23:43ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097433,15231 2009 ก.ค.00:25ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32-ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,15010 2009 ก.ค.12:10ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.0.6000.1688312,784,12810 2009 ก.ค.12:24x 64
Shell32-ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,15010 2009 ก.ค.12:20ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.0.6000.2108112,791,29610 2009 ก.ค.12:35x 64
Shell32.dll6.0.6001.1828712,897,79210 2009 ก.ค.12:37x 64
Shell32.dll6.0.6001.2246712,901,88810 2009 ก.ค.12:26x 64
Shell32.dll6.0.6002.1806312,899,32810 2009 ก.ค.11:51x 64
Shell32.dll6.0.6002.2216912,898,30410 2009 ก.ค.11:56x 64
Shsvcs.dll6.0.6000.16883299,52010 2009 ก.ค.12:24x 64
Shsvcs.dll6.0.6000.21081300,03210 2009 ก.ค.12:35x 64
Shsvcs.dll6.0.6001.18287301,56810 2009 ก.ค.12:37x 64
Shsvcs.dll6.0.6001.22467302,08010 2009 ก.ค.12:27x 64
Shsvcs.dll6.0.6002.18063302,08010 2009 ก.ค.11:51x 64
Shsvcs.dll6.0.6002.22169302,08010 2009 ก.ค.11:56x 64
Shell32.dll6.0.6000.1688311,316,22410 2009 ก.ค.12:17x 86
Shell32.dll6.0.6000.2108111,321,85610 2009 ก.ค.12:06x 86
Shell32.dll6.0.6001.1828711,581,44010 2009 ก.ค.12:20x 86
Shell32.dll6.0.6001.2246711,584,51210 2009 ก.ค.11:59x 86
Shell32.dll6.0.6002.1806311,584,51210 2009 ก.ค.11:47x 86
Shell32.dll6.0.6002.2216911,584,51210 2009 ก.ค.11:49x 86
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097536,57631 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097569,34431 2009 ก.ค.05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097602,11231 2009 ก.ค.05:27ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097589,82431 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097663,55230 2009 ก.ค.23:09ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097864,25631 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097557,05630 2009 ก.ค.23:09ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097655,36031 2009 ก.ค.05:13ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097569,34431 2009 ก.ค.05:12ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097688,12831 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.210971,097,72830 2009 ก.ค.23:09ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097606,20831 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097614,40031 2009 ก.ค.05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097806,91231 2009 ก.ค.05:27ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097638,97631 2009 ก.ค.05:27ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097385,02430 2009 ก.ค.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097348,16030 2009 ก.ค.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097643,07231 2009 ก.ค.05:12ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097602,11231 2009 ก.ค.05:12ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097753,66431 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097835,58431 2009 ก.ค.05:26ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097643,07231 2009 ก.ค.05:27ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097622,59231 2009 ก.ค.05:13ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097618,49631 2009 ก.ค.05:26ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097626,68831 2009 ก.ค.05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097655,36031 2009 ก.ค.05:19ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097626,68831 2009 ก.ค.05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097618,49631 2009 ก.ค.05:14ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097630,78431 2009 ก.ค.05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097737,28031 2009 ก.ค.05:26ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097577,53631 2009 ก.ค.05:18ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097598,01631 2009 ก.ค.05:26ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097614,40031 2009 ก.ค.05:14ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097425,98430 2009 ก.ค.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097442,36830 2009 ก.ค.23:09ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll.mui6.0.6000.21097442,36830 2009 ก.ค.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Shsvcs.dll6.0.6000.16883245,76010 2009 ก.ค.12:17x 86
Shsvcs.dll6.0.6000.21081245,76010 2009 ก.ค.12:06x 86
Shsvcs.dll6.0.6001.18287247,80810 2009 ก.ค.12:21x 86
Shsvcs.dll6.0.6001.22467247,80810 2009 ก.ค.11:59x 86
Shsvcs.dll6.0.6002.18063247,80810 2009 ก.ค.11:47x 86
Shsvcs.dll6.0.6002.22169247,80810 2009 ก.ค.11:49x 86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Shell32.dll6.0.6001.1830619,075,58410 2009 Aug13:02IA-64
Shell32.dll6.0.6001.2249119,083,77610 2009 Aug12:52IA-64
Shell32.dll6.0.6002.1808519,083,26410 2009 Aug12:31IA-64
Shell32.dll6.0.6002.2219419,083,77610 2009 Aug12:44IA-64
Shsvcs.dll6.0.6001.18306496,64010 2009 Aug13:02IA-64
Shsvcs.dll6.0.6001.22491497,15210 2009 Aug12:52IA-64
Shsvcs.dll6.0.6002.18085496,64010 2009 Aug12:31IA-64
Shsvcs.dll6.0.6002.22194497,15210 2009 Aug12:44IA-64
Shell32.dll6.0.6001.1830611,581,44010 2009 Aug13:04x 86
Shell32.dll6.0.6001.2249111,584,51210 2009 Aug13:02x 86
Shell32.dll6.0.6002.1808511,584,51210 2009 Aug12:34x 86
Shell32.dll6.0.6002.2219411,584,51210 2009 Aug12:38x 86
Shsvcs.dll6.0.6001.18306247,80810 2009 Aug13:04x 86
Shsvcs.dll6.0.6001.22491247,80810 2009 Aug13:02x 86
Shsvcs.dll6.0.6002.18085247,80810 2009 Aug12:34x 86
Shsvcs.dll6.0.6002.22194247,80810 2009 Aug12:38x 86

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista


สำหรับรายการของแฟ้มที่มีอยู่ภายในแพคเกจเหล่านี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
ตาราง http://download.microsoft.com/download/4/5/8/4586101d-80a7-4ee5-880a-53de042288da/file สำหรับ 971029 - การปรับปรุงฟังก์ชัน'เล่นอัตโนมัติ'ใน windows.xls กิโลไบต์

ยัง ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ถ้าบทความนี้ไม่ช่วยตอบคำถามของคุณ คลิกปุ่มนี้เพื่อถามคำถามของคุณให้กับสมาชิกอื่นในชุมชนที่ Microsoft Community:
ถามคำถาม
คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971029 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB971029 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971029

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com