Автоматично връщане в начално състояние на компонентите на Windows Update

За да върнете автоматично в начално състояние компонентите на Windows Update, щракнете върху Изпълни сега, след което следвайте инструкциите на екрана.
Windows 8.1, Windows 8 и Windows 7
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Програмата за отстраняване на неизправности Автоматична диагностика и коригиране на често срещани проблеми с Windows Update може автоматично да коригира проблема, описан в тази статия.
Този инструмент за отстраняване на неизправности отстранява много проблеми.научете повечеИзпълнете сега
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Windows Vista и Windows XP
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Програмата за отстраняване на неизправности Автоматична диагностика и коригиране на често срещани проблеми с Windows Update може автоматично да коригира проблема, описан в тази статия.
Този инструмент за отстраняване на неизправности отстранява много проблеми.научете повечеИзпълнете сега
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

Ръчно връщане в начално състояние на компонентите на Windows Update

Важно Следвайте внимателно стъпките в този раздел. При неправилна промяна на регистъра е възможно да възникнат сериозни проблеми. Преди да го модифицирате, създайте резервно копие на системния регистър за възстановяване при възникване на проблеми.

За да върнете в начално състояние компонентите на Windows Update, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете командна среда. За да отворите командния прозорец, натиснете клавиша с емблемата на Windows + R, копирайте и поставете (или въведете) следната команда в прозореца Изпълни , след което натиснете клавиша ENTER: 

  cmd
 2. Спрете услугата BITS и услугата Windows Update. За тази цел въведете описаните по-долу команди в командния ред. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда.
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
 3. Изтрийте файловете qmgr*.dat. За тази цел въведете следната команда в командния ред, след което натиснете ENTER:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. Ако това е първият ви опит за отстраняване на проблеми в Windows Update с използване на стъпките в тази статия, отидете на стъпка 5, без да изпълнявате стъпките в стъпка 4. Стъпките в стъпка 4 трябва да се изпълнят на този етап от отстраняването на неизправности само ако не можете да отстраните проблемите в Windows Update след изпълнение на всички стъпки без стъпка 4. Стъпките в стъпка 4 се изпълняват и при режим "агресивен" на решението от Fix it по-горе:
  1. Преименувайте следните папки на *.BAK:
   • %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore
   • %systemroot%\SoftwareDistribution\Download
   • %systemroot%\system32\catroot2
   За тази цел въведете описаните по-долу команди в командния ред. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда.
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore *.bak
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution\Download *.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 *.bak
  2. Възстановете услугата BITS и услугата Windows Update до дескриптора на защитата по подразбиране. За тази цел въведете описаните по-долу команди в командния ред. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда.
   • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. В командния ред въведете следната команда и след това натиснете клавиша ENTER:
  cd /d %windir%\system32
 6. Пререгистрирайте файловете на BITS и Windows Update. За тази цел въведете описаните по-долу команди в командния ред. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Върнете в начално състояние Winsock. За целта въведете следната команда в командния ред и след това натиснете клавиша ENTER:
  netsh winsock reset
 8. Ако изпълнявате Windows XP, трябва да конфигурирате настройките на прокси сървъра. За целта въведете следната команда в командния ред, след което натиснете клавиша ENTER:

  proxycfg.exe -d
  Ако изпълнявате други версии на Windows, въведете следната команда в командния ред, след което натиснете клавиша ENTER:
  netsh winhttp reset proxy
 9. Рестартирайте услугата BITS и услугата Windows Update. За тази цел въведете описаните по-долу команди в командния ред. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда.
  • net start bits
  • net start wuauserv
 10. Ако изпълнявате Windows Vista, изчистете опашката на BITS. За целта въведете следната команда в командния ред и след това натиснете клавиша ENTER:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. Инсталирайте най-новия агент на Windows Update.
 12. Рестартирайте компютъра.

За повече информация

За тази статия

ID на статията: 971058
Последен преглед: 02 април 2014 г.
Важи за:: Microsoft Windows Update, Microsoft Update
Желаете ли да предоставите обратна информация за тази статия?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.