Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος από το Windows Update, δοκιμάστε τις Λύσεις για συνήθη προβλήματα του Windows Update.

Αυτόματη επαναφορά των στοιχείων του Windows Update

Για να επαναφέρετε αυτόματα τα στοιχεία του Windows Update, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση τώρα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Windows 8.1, Windows 8 και Windows 7
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση των συνήθων προβλημάτων με το Windows Update ενδέχεται να επιδιορθώσει αυτόματα το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.
Αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων επιλύει πολλά προβλήματα.Μάθετε περισσότεραΆμεση εκτέλεση
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Windows Vista και Windows XP
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση των συνήθων προβλημάτων με το Windows Update ενδέχεται να επιδιορθώσει αυτόματα το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.
Αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων επιλύει πολλά προβλήματα.Μάθετε περισσότεραΆμεση εκτέλεση
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Μη αυτόματη επαναφορά των στοιχείων του Windows Update

Σημαντικό Ακολουθήστε τα βήματα αυτής της ενότητας προσεκτικά. Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα, εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Πριν το τροποποιήσετε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου για επαναφορά σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.

Για επαναφέρετε τα στοιχεία του Windows Update, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την έκδοση των Windows:
  • Windows 8.1 και Windows 8: Από την οθόνη έναρξης, σύρετε από τη δεξιά πλευρά για να εμφανιστούν τα σύμβολα, επιλέξτε Αναζήτηση (Search) και, στη συνέχεια αναζητήστε το cmd. (Διαφορετικά, αν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο και ποντίκι, πληκτρολογήστε cmd στην οθόνη έναρξης.) Στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Γραμμή εντολών (Command Prompt) και κατόπιν επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).
  • Windows 7 και παλαιότερες εκδόσεις: Πατήστε το πλήκτρο του λογότυπου των Windows + R, πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο cmd και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as Administrator).
 2. Διακόψτε την υπηρεσία BITS, την υπηρεσία Windows Update και την υπηρεσία κρυπτογράφησης. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές σε μια γραμμή εντολών. Αφού πληκτρολογήσετε κάθε εντολή, πατήστε Enter.
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
  • net stop appidsvc
  • net stop cryptsvc
 3. Διαγράψτε τα αρχεία qmgr*.dat. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. Αν αυτή είναι η πρώτη σας προσπάθεια επίλυσης των ζητημάτων με το Windows Update ακολουθώντας τα βήματα σε αυτό το άρθρο, θα πρέπει να παρακάμψετε το βήμα 4 και να προχωρήσετε στο βήμα 5. Θα πρέπει να ακολουθήσετε το βήμα 4 σε αυτό το σημείο στην αντιμετώπιση προβλημάτων μόνο αν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα ζητήματα με το Windows Update, αφού ακολουθήσετε όλα τα βήματα εκτός από το βήμα 4. (Το βήμα 4 εκτελείται από την "Επιθετική" λειτουργία της επίλυσης (Fix it) που αναφέρθηκε προηγούμενα.)
  1. Μετονομάστε τα αντίγραφα ασφαλείας των φακέλων διανομής λογισμικού. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές σε μια γραμμή εντολών. Αφού πληκτρολογήσετε κάθε εντολή, πατήστε Enter.
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
  2. Πραγματοποιήστε επαναφορά της υπηρεσίας BITS και της υπηρεσίας Windows Update στην προεπιλεγμένη περιγραφή ασφαλείας. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές σε μια γραμμή εντολών. Αφού πληκτρολογήσετε κάθε εντολή, πατήστε Enter.
   • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στην γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε Enter:
  cd /d %windir%\system32
 6. Καταχωρήστε ξανά τα αρχεία της υπηρεσίας BITS και τα αρχεία της υπηρεσίας Windows Update. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές σε μια γραμμή εντολών. Αφού πληκτρολογήσετε κάθε εντολή, πατήστε Enter.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Επαναφορά Winsock. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την εξής εντολή σε μια γραμμή εντολών και κατόπιν πατήστε Enter:
  netsh winsock reset
 8. Εάν εκτελείτε τα Windows XP, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή μεσολάβησης. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την εξής εντολή σε μια γραμμή εντολών και κατόπιν πατήστε Enter:

  proxycfg.exe -d
  Αν εκτελείτε άλλες εκδόσεις των Windows, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε Enter:
  netsh winhttp reset proxy
 9. Επανεκκινήστε την υπηρεσία BITS, την υπηρεσία Windows Update και την υπηρεσία κρυπτογράφησης. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές σε μια γραμμή εντολών. Αφού πληκτρολογήσετε κάθε εντολή, πατήστε Enter.
  • net start bits
  • net start wuauserv
  • net start appidsvc
  • net start cryptsvc
 10. Μόνο για Windows Vista: Εκκαθαρίστε την ουρά BITS. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την εξής εντολή σε μια γραμμή εντολών και κατόπιν πατήστε Enter:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows Update Agent.
 12. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Αναγν. άρθρου: 971058
Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:: Microsoft Windows Update, Microsoft Update
Θέλετε να κάνετε σχόλια για αυτό το άρθρο;
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.