אם תקבל שגיאה של Windows Update, נסה את המאמר פתרונות עבור שגיאות נפוצות של Windows Update.

איפוס אוטומטי של רכיבי Windows Update

כדי לאפס באופן אוטומטי רכיבי Windows Update, לחץ על הפעל כעת, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שבמסך.
Windows 8.1, Windows 8 ו- Windows 7
כווץ את התמונההרחב את התמונה
פותר הבעיות אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות נפוצות ב- Windows Update עשוי לפתור באופן אוטומטי את הבעיה המתוארת במאמר זה.
פותר בעיות זה מתקן בעיות רבות.לפרטים נוספיםהפעל כעת
כווץ את התמונההרחב את התמונה
Windows Vista ו-Windows XP
כווץ את התמונההרחב את התמונה
פותר הבעיות אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות נפוצות ב- Windows Update עשוי לפתור באופן אוטומטי את הבעיה המתוארת במאמר זה.
פותר בעיות זה מתקן בעיות רבות.לפרטים נוספיםהפעל כעת
כווץ את התמונההרחב את התמונה

איפוס ידני של רכיבי Windows Update

חשוב הקפד לפעול בהתאם לשלבים בקטע זה. אם תטעה בשינוי הרישום, עלולות להתרחש בעיות חמורות. לפני שתשנה אותו, גבה את הרישום כדי שתוכל לשחזרו במקרה של בעיה.

כדי לאפס את הרכיבים של Windows Update, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח שורת פקודה. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם לגירסת Windows שברשותך:
  • Windows 8.1 ו- Windows 8: במסך ההתחלה, החלק פנימה מהצד הימני כדי להציג את הצ'ארמס, בחר חיפוש ולאחר מכן חפש את cmd. לחלופין, אם אתה משתמש בלוח מקשים ועכבר, הקלד cmd במסך ההתחלה.) ברשימת תוצאות החיפוש, לחץ והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת פקודה ולאחר מכן בחר הפעל כמנהל.
  • Windows 7 וגירסאות מוקדמות יותר:לחץ על מקש סמל Windows + R, הקלד cmd בתיבה הפעל ולאחר מכן הקש Enter. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על cmd ולאחר מכן בחר הפעלה כמנהל.
 2. עצור את השירות BITS, את השירות Windows Update ואת שירות ההצפנה. לשם, כך, הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה. הקפד להקיש Enter לאחר שתקליד כל פקודה.
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
  • net stop appidsvc
  • net stop cryptsvc
 3. מחק את קובצי qmgr*.dat. לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה, ולאחר מכן הקש Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. אם זהו הניסיון הראשון שלך לפתור בעיות של Windows Update באמצעות השלבים שבמאמר זה, עליך לדלג על שלב 4 ולעבור לשלב 5. עליך לבצע את שלב 4 בנקודה זו בפתרון הבעיות רק אם לא הצלחת לפתור את הבעיות ב- Windows Update לאחר שביצעת את כל השלבים פרט לשלב 4. (שלב 4 מתבצע במצב "אגרסיבי" של פתרון Fix it שצוין מוקדם יותר.)
  1. שנה את השם של עותקי הגיבוי של תיקיות הפצת התוכנה. לשם, כך, הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה. הקפד להקיש Enter לאחר שתקליד כל פקודה.
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
  2. אפס את שירות BITS ואת שירות Windows Update למתאר האבטחה ברירת המחדל. לשם, כך, הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה. הקפד להקיש Enter לאחר שתקליד כל פקודה.
   • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש Enter:
  cd /d %windir%\system32
 6. רשום מחדש את קובצי BITS ואת קובצי Windows Update. לשם, כך, הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה. הקפד להקיש Enter לאחר שתקליד כל פקודה.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. אפס את Winsock. לשם כך' הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש Enter:
  netsh winsock reset
 8. אם אתה מפעיל את Windows XP, עליך לקבוע את הגדרות proxy. לשם כך הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש על Enter:

  proxycfg.exe -d
  אם אתה מפעיל גירסאות אחרות של Windows, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש Enter:
  netsh winhttp reset proxy
 9. הפעל מחדש את השירות BITS, את השירות Windows Update ואת שירות ההצפנה. לשם, כך, הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה. הקפד להקיש Enter לאחר שתקליד כל פקודה.
  • net start bits
  • net start wuauserv
  • net start appidsvc
  • net start cryptsvc
 10. Windows Vista בלבד: נקה את התור של BITS. לשם כך הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש Enter:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. התקן את Windows Update Agent העדכני ביותר.
 12. הפעל מחדש את המחשב.

למידע נוסף

מידע נוסף

Windows Update שגיאה 80072efe או 80072f76
Windows Update שגיאה "0x800A138F: אין עדכונים זמינים בשלב זה"
בקר בקהילת Answers ופרסם את השאלה שלך בנוגע למוצר Windows Update

אודות מאמר זה

מספר מאמר: 971058
הביקורת האחרונה: יום רביעי 09 יולי 2014
המידע במאמר זה חל על:: Microsoft Windows Update, Microsoft Update
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.