Automati?kai i? naujo nustatyti ?Windows Update? komponentus

Nor?dami automati?kai i? naujo nustatyti ?Windows Update? komponentus spustel?kite Paleisti dabar ir laikykit?s ekrano nurodym?.
?Windows 8.1?, ?Windows 8? ir ?Windows 7?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Trik?i? diagnostikos priemon? Automati?kai diagnozuoti ir i?spr?sti da?nai pasitaikan?ias ?Windows Update? problemas gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.su?inokite daugiauPaleisti dabar
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?Windows Vista? ir ?Windows XP?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Trik?i? diagnostikos priemon? Automati?kai diagnozuoti ir i?spr?sti da?nai pasitaikan?ias ?Windows Update? problemas gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.su?inokite daugiauPaleisti dabar
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Neautomati?kai i? naujo nustatyti ?Windows Update? komponentus

Svarbu B?kite atid?s atlikdami ?iame skyriuje apra?ytus veiksmus. Jei neteisingai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?, kad gal?tum?te j? atkurti, jei kilt? problem?.

Nor?dami i? naujo nustatyti ?Windows Update? komponentus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite komandin? eilut?. Nor?dami atidaryti komandin? eilut? paspauskite ?Windows? logotipo klavi?? + R, nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) nurodyt? komand? lauke Paleisti, tada paspauskite ENTER: 

  cmd
 2. Sustabdykite BITS ir ?Windows? naujinimo tarnybas. Nor?dami tai padaryti, komand? eilut?je ?ra?ykite ?ias komandas: ?ved? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER.
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
 3. Panaikinkite ?qmgr*.dat? failus. Nor?dami tai padaryti, ?veskite toliau pateikt? komand? ? komandin? eilut?, tada paspauskite ENTER:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. Jei tai pirmasis bandymas i?spr?sti ?Windows? naujinimo problemas naudojantis ?iame straipsnyje pateikiamais veiksmais, pereikite prie 5 veiksmo neatlik? 4. Atliekant trik?i? diagnostik? 4 veiksm? reikia vykdyti tik tuo atveju, jei nepavyksta i?spr?sti ?Windows? naujinimo problem? atlikus visus kitus veiksmus, i?skyrus 4 veiksm?. 4 veiksme esantys veiksmai atliekami ir naudojantis anks?iau pateiktu agresyviuoju ?Pataisyti? sprendimo re?imu:
  1. Pervardykite toliau nurodytus aplankus ? *.BAK:
   • %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore
   • %systemroot%\SoftwareDistribution\Download
   • %systemroot%\system32\catroot2
   Nor?dami tai padaryti, komand? eilut?je ?ra?ykite ?ias komandas: ?ved? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER.
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore *.bak
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution\Download *.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 *.bak
  2. I? naujo nustatykite BITS ir ?Windows? naujinimo tarnybas ir atkurkite numatyt?j? saugos apra??. Nor?dami tai padaryti, komand? eilut?je ?ra?ykite ?ias komandas: ?ved? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER.
   • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. ?veskite toliau nurodyt? komand? ? komandin? eilut?, tada paspauskite ENTER:
  cd /d %windir%\system32
 6. U?registruokite BITS ir ?Windows? naujinimo failus. Nor?dami tai padaryti, komand? eilut?je ?ra?ykite ?ias komandas: ?ved? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. I? naujo nustatykite ?Winsock?. Nor?dami tai padaryti, ?veskite toliau pateikt? komand? ? komandin? eilut? ir paspauskite ENTER:
  netsh winsock reset
 8. Jei naudojate ?Windows XP?, tur?site sukonfig?ruoti tarpinio serverio parametrus. Nor?dami tai padaryti, komand? eilut?je ?veskite toliau pateikt? komand? ir paspauskite ENTER:

  proxycfg.exe -d
  Jei naudojamos kitos ?Windows? versijos, ?veskite nurodyt? komand? komandin?je eilut?je ir paspauskite ENTER:
  netsh winhttp reset proxy
 9. I? naujo paleiskite BITS ir ?Windows? naujinimo tarnybas. Nor?dami tai padaryti, komand? eilut?je ?ra?ykite ?ias komandas: ?ved? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER.
  • net start bits
  • net start wuauserv
 10. Jei naudojate ?Windows Vista?, i?valykite BITS eil?. Nor?dami tai padaryti, ?veskite toliau pateikiam? komand? ? komandin? eilut?, tada paspauskite ENTER:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. ?diekite naujausi? ?Windows Update? agent?.
 12. I? naujo paleiskite kompiuter?.

Daugiau informacijos

Nuorodos

?Windows Update? klaida 80072efe arba 80072f76
?Windows Update? klaida ?0x800A138F: ?iuo metu naujinim? n?ra?
Apsilankykite atsakym? bendruomen?je ir paskelbkite savo klausim? apie ?Windows Update?

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 971058
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. kovo 8 d.
Taikoma:: Microsoft Windows Update (interneto svetain?), Microsoft Update
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.