Ak sa zobrazí chyba služby Windows Update, skúste použiť riešenia bežných chýb služby Windows Update.

Automatické obnovenie súčastí služby Windows Update

Ak chcete, aby sa súčasti služby Windows Update obnovili automaticky, kliknite na tlačidlo Spustiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Windows 8.1, Windows 8 a Windows 7
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Poradca pri riešení problémov Automatické diagnostikovanie a oprava najčastejších problémov so službou Windows Update môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.
Pomocou tohto poradcu pri riešení problémov možno opraviť množstvo problémov.Ďalšie informácieSpustiť
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Windows Vista a Windows XP
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Poradca pri riešení problémov Automatické diagnostikovanie a oprava najčastejších problémov so službou Windows Update môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.
Pomocou tohto poradcu pri riešení problémov možno opraviť množstvo problémov.Ďalšie informácieSpustiť
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Manuálne obnovenie súčastí služby Windows Update

Dôležité upozornenie: Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte ju, aby ju bolo možné obnoviť v prípade problémov.

Ak chcete obnoviť súčasti služby Windows Update, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte príkazový riadok. Použite jeden z nasledujúcich postupov podľa toho, ktorú verziu systému Windows používate:
  • Windows 8.1 a Windows 8: Na domovskej obrazovke potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, čím sa zobrazia kľúčové tlačidlá. Vyberte položku Vyhľadávanie a vyhľadajte text cmd. (Ak používate klávesnicu a myš, na domovskej obrazovke zadajte text cmd.) V zozname výsledkov stlačte a podržte položku Príkazový riadok alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Spustiť ako správca.
  • Windows 7 a staršie verzie: Stlačte kombináciu klávesov Windows + R, do poľa Spustiť zadajte text cmd a stlačte kláves Enter. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku cmd a potom vyberte položku Spustiť ako správca.
 2. Zastavte služby BITS, Windows Update a Cryptographic Services. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
  • net stop appidsvc
  • net stop cryptsvc
 3. Odstráňte súbory qmgr*.dat. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúci príkaz a stlačíte kláves Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. Ak sa problémy so službou Windows Update pokúšate riešiť prvýkrát pomocou krokov v tomto článku, mali by ste vynechať krok 4 a prejsť na krok 5. Krok 4 by ste v tejto fáze riešenia problémov mali vykonať len v prípade, ak sa problémy so službou Windows Update nevyriešili po vykonaní všetkých krokov okrem kroku 4. (Krok 4 sa vykonáva v dôraznom režime riešenia Fix it, ktoré je uvedené vyššie v tomto článku.)
  1. Premenujte záložné kópie priečinkov distribúcie softvéru. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
  2. Obnovte služby BITS a Windows Update na predvolený popisovač zabezpečenia. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
   • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:
  cd /d %windir%\system32
 6. Znova zaregistrujte súbory služieb BITS a Windows Update. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Obnovte rozhranie Winsock. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúci príkaz a stlačíte kláves Enter:
  netsh winsock reset
 8. Ak používate systém Windows XP, musíte nakonfigurovať nastavenie servera proxy. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúci príkaz a stlačíte kláves Enter:

  proxycfg.exe -d
  Ak používate inú verziu systému Windows, do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:
  netsh winhttp reset proxy
 9. Znova spustite služby BITS, Windows Update a Cryptographic Services. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
  • net start bits
  • net start wuauserv
  • net start appidsvc
  • net start cryptsvc
 10. Len systém Windows Vista: Vymažte front služby BITS. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúci príkaz a stlačíte kláves Enter:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Windows Update Agent.
 12. Reštartujte počítač.

Ďalšie informácie

Odkazy

Chyba 80072efe alebo 80072f76 služby Windows Update
Chyba 0x800A138F služby Windows Update: Momentálne nie sú k dispozícii žiadne aktualizácie
Návšteva komunity služby Answers a zverejnenie otázky týkajúcej sa služby Windows Update

Informácie o tomto článku

ID článku: 971058
Posledná revízia: 9. júla 2014
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:: Microsoft Windows Update, Microsoft Update
Chcete odoslať pripomienky k tomuto článku?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.