คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1: 28 กรกฎาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971089 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 035 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4&displaylang=en

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย KB927696 (MS07-012)

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

ถอนการติดหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถตั้ง โดยใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่รองรับการปรับปรุงนี้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยms09 035และไซต์บนเว็บของ MSDN ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367988 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367449 (VS.85)

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งโดยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
 • 939043แฟ้มที่ใช้ร่วมกันถูกโรกลับเมื่อคุณถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้สำหรับรุ่น หรือ SKU บนคอมพิวเตอร์ที่มีมากกว่าหนึ่งรุ่น หนึ่ง SKU ของการติดตั้ง Visual Studio รุ่นใด ๆ
 • 939400แฟ้มที่ใช้ร่วมกัน ด้วยรุ่นที่สอง ของ Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1 หรือ Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1 จะถูกลบเมื่อคุณถอนการติดตั้งรุ่นของ service pack ที่คุณติดตั้งครั้งแรก
 • 938244รุ่นของแฟ้มถูกยกเลิกไปเป็นรุ่นที่ถูกติดตั้ง ด้วยเซอร์วิสแพ็คล่าสุดเมื่อคุณเอาการปรับปรุงสำหรับ 1.0 กรอบงานการ.NET ใน.NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 หรือ Visual Studio .NET 2003
 • 944298เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง สำหรับ Visual Studio 2005, 2003 .NET Studio Visual หรือ Visual Studio .NET 2002: "คุณลักษณะคุณกำลังพยายามใช้อยู่บนทรัพยากรเครือข่ายที่ไม่พร้อมใช้งาน"
 • 942380เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุง: "ข้อผิดพลาด 9002 ไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) เนื่องจากคุณมีฮอตฟิกซ์อย่าง น้อยหนึ่งการติดตั้ง เอาออก แล้วลองอีกครั้ง"
 • 974054แฟ้มสัญลักษณ์ (PDBs) จะไม่ได้รับการปรับปรุงหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่ 971090 หรือ 973830 สำหรับ Visual Studio 2005 Service Pack 1 หรือการปรับปรุง 971089 สำหรับ Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
array_s.cpp9,80114 2005 Jun17:25
Atl.lib14,54612-ก.ค.-200900:07
atl71.dll7.10.6101.0106,49612-ก.ค.-200900:07
atl71.dll7.10.6101.090,11212-ก.ค.-200900:07
atl71.dll7.10.6101.090,11212-ก.ค.-200900:07
atl71.dll7.10.6101.0106,49612-ก.ค.-200900:07
atl71.dll7.10.6101.090,11212-ก.ค.-200900:07
atl71.pdb2,076,67212-ก.ค.-200900:07
atl71.pdb2,076,67212-ก.ค.-200900:07
atlcom.h167,81911-ก.ค.-200906:41
atlcomcli.h60,05022-ก.ค.-200901:22
ATLComTime.inl17,74222-ก.ค.-200418:10
atldload.lib51,93612-ก.ค.-200900:31
atlevent.h13,01422 2004 แจ20:05
atlhost.h76,374พฤษภาคม-04-200419:11
atlmincrt.lib61,93012-ก.ค.-200900:07
atlmincrt.pdb667,64812-ก.ค.-200900:07
atls.lib1,282,96412-ก.ค.-200900:07
atls.pdb1,323,00812-ก.ค.-200900:07
atlsd.lib1,326,98212-ก.ค.-200900:07
atlsd.pdb1,323,00812-ก.ค.-200900:07
atltime.h10,64729-Aug-200323:16
atltime.inl14,77329-Aug-200323:18
bardock.cpp24,69913-ก.ค.-200200:45
dbcore.cpp118,48120 2008 พฤษภาคม18:33
dlgcore.cpp23,14519-Aug-200219:46
dllinit.cpp22,95602 2004 พฤศจิกายน20:46
eafxis.lib329,68612-ก.ค.-200900:32
eafxis.pdb905,21612-ก.ค.-200900:32
eafxisd.lib321,05212-ก.ค.-200900:32
eafxisd.pdb724,99212-ก.ค.-200900:32
filest.cpp9,12111-Sep-200321:30
mfc71d.dll7.10.6101.02,191,36012-ก.ค.-200900:34
MFC71.dll7.10.6101.01,060,86412-ก.ค.-200900:35
mfc71.lib2,580,01012-ก.ค.-200900:35
mfc71.pdb7,220,22412-ก.ค.-200900:35
mfc71chs.dll7.10.6101.040,96012-ก.ค.-200900:40
mfc71cht.dll7.10.6101.045,05612-ก.ค.-200900:40
mfc71d.lib3,361,06212-ก.ค.-200900:34
mfc71d.map2,187,48912-ก.ค.-200900:34
MFC71d.pdb8,473,60012-ก.ค.-200900:34
mfc71deu.dll7.10.6101.065,53612-ก.ค.-200900:40
mfc71enu.dll7.10.6101.057,34412-ก.ค.-200900:40
mfc71esp.dll7.10.6101.061,44012-ก.ค.-200900:40
mfc71fra.dll7.10.6101.061,44012-ก.ค.-200900:40
mfc71ita.dll7.10.6101.061,44012-ก.ค.-200900:40
mfc71jpn.dll7.10.6101.049,15212-ก.ค.-200900:40
mfc71kor.dll7.10.6101.049,15212-ก.ค.-200900:40
MFC71u.dll7.10.6101.01,053,69612-ก.ค.-200900:51
mfc71u.lib3,348,14012-ก.ค.-200900:37
mfc71u.map1,192,90012-ก.ค.-200900:51
mfc71u.pdb10,554,36812-ก.ค.-200900:51
mfc71ud.dll7.10.6101.02,184,70412-ก.ค.-200900:35
mfc71ud.lib4,287,96012-ก.ค.-200900:36
mfc71ud.map2,235,78312-ก.ค.-200900:35
mfc71ud.pdb8,514,56012-ก.ค.-200900:35
mfcdload.lib96,24412-ก.ค.-200900:31
mfcs71.lib566,07012-ก.ค.-200900:35
mfcs71.pdb1,929,21612-ก.ค.-200900:35
mfcs71d.lib586,50012-ก.ค.-200900:34
mfcs71d.pdb1,937,40812-ก.ค.-200900:34
mfcs71u.lib492,07012-ก.ค.-200900:43
mfcs71u.pdb1,937,40812-ก.ค.-200900:43
mfcs71ud.lib509,59612-ก.ค.-200900:36
mfcs71ud.pdb1,945,60012-ก.ค.-200900:35
nafxcw.lib17,308,13012-ก.ค.-200900:32
nafxcw.pdb2,125,82412-ก.ค.-200900:32
nafxcwd.lib17,391,73012-ก.ค.-200900:32
nafxcwd.pdb2,142,20812-ก.ค.-200900:32
nafxis.lib143,59812-ก.ค.-200900:32
nafxis.pdb118,78412-ก.ค.-200900:32
nafxisd.lib147,53612-ก.ค.-200900:32
nafxisd.pdb118,78412-ก.ค.-200900:32
objcore.cpp6,07317-ก.ค.-200323:19
occcont.cpp24,32318-ก.ค.-200300:21
occdlg.cpp20,90116-ก.ค.-200422:33
oledlgs1.cpp39,08905 2004 Aug23:07
oledobj2.cpp21,66101 2005 Feb21:37
olefact.cpp16,80120 2004 แจ21:31
olepset.cpp40,43125 2004 มีนาคม07:32
olestrm.cpp14,141พฤษภาคม-05-200416:48
oleui2.cpp4,15705 2008 Aug21:20
statreg.h34,21414-ก.ค.-200420:สีกัน
uafxcw.lib17,599,15412-ก.ค.-200900:34
uafxcw.pdb2,125,82412-ก.ค.-200900:33
uafxcwd.lib17,788,98812-ก.ค.-200900:33
uafxcwd.pdb2,142,20812-ก.ค.-200900:33
VC_User_ATL71_RTL_X86_---.msm102,40012-ก.ค.-200908:18
VC_User_MFC71_Loc_RTL_X86_---.msm100,86412-ก.ค.-200908:18
VC_User_MFC71_RTL_X86_---.msm894,46412-ก.ค.-200908:18
winfrm.cpp65,43715 2004 Oct16:26
winocc.cpp23,62323 2005 Feb00:04

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971089 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
  • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbsurveynew kbfix kbbug atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB971089 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971089

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com