Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1: 28 Ιουλίου 2009

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 971090 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS09-035. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Για τους χρήστες κατ' οίκον, παρέχεται υποστήριξη χωρίς χρέωση, καλώντας στον αριθμό 1-866-PCSAFETY στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ή επικοινωνώντας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας για ζητήματα υποστήριξης ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, επισκεφθείτε την τοποθεσία διεθνούς υποστήριξης της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Οι πελάτες που ζουν στη Βόρεια Αμερική μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση χωρίς χρέωση σε απεριόριστη υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω προσωπικής συνομιλίας, με μια απλή επίσκεψη στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Για τους εταιρικούς χρήστες, η υποστήριξη για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας είναι διαθέσιμη μέσω των συνηθισμένων επαφών υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες

Προϋποθέσεις για εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Windows Installer 3.1 ή νεότερη έκδοση. Για να πραγματοποιήσετε λήψη της νεότερης έκδοσης του Windows Installer για τον υπολογιστή, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=el&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν αντικαθιστά καμία άλλη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.

Πληροφορίες κατάργησης ενημερωμένης έκδοσης

Αφού εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, μπορείτε να την καταργήσετε χρησιμοποιώντας το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel).

Διακόπτες γραμμής εντολών για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με διάφορους διακόπτες γραμμής εντολών για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση τους οποίους αυτή η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζει στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείαςMS09-035 και στην ακόλουθη τοποθεσία MSDN στο Web:
http://msdn.microsoft.com/el-gr/library/aa367988(VS.85).aspx
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN στο Web:
http://msdn.microsoft.com/el-gr/library/aa367449(VS.85).aspx

Γνωστά θέματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα εγκατάστασης που αφορούν ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Visual Studio 2005 SP1, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
 • 974654 Τα αρχεία συμβόλων (PDB) διαγράφονται από τον φάκελο συστήματος των Windows μετά την κατάργηση της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης 971090 ή της ενημερωμένης έκδοσης 973830 για το Visual Studio 2005 Service Pack 1 (US)
 • 939043 Doch?z? k obnoven? p?edchoz? verze sd?len?ho souboru p?i odinstalaci d??ve nainstalovan? aktualizace pro jednu edici ?i SKU jak?koli verze aplikace Visual Studio v po??ta?i, ve kter?m je nainstalov?no v?ce edic ?i SKU jak?koli verze aplikace Visual Studio
 • 925336 P?i instalaci velk?ho bal??ku nebo opravn?ho bal??ku Instala?n? slu?by syst?mu Windows do syst?mu Windows Server 2003 nebo Windows XP se zobraz? chybov? zpr?va: Chyba 1718. Soubor byl z?sadou digit?ln?ch podpis? odm?tnut
 • 973825 Μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα μεγάλο πακέτο του Windows Installer ή ένα μεγάλο πακέτο ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του Windows Installer στον Windows Server 2003 Service Pack 2: "Σφάλμα 1718. Το αρχείο απορρίφθηκε από την πολιτική ψηφιακής υπογραφής" (Error 1718. File was rejected by digital signature policy) (US)
 • 974054 Τα αρχεία συμβόλων (PDBs) δεν ενημερώνονται μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 971090 ή 973830 για το Visual Studio 2005 Service Pack 1 ή της ενημερωμένης έκδοσης 971089 για το Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1 (US)

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση (Η.Π.Α.) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
File nameFile versionFilesizeDateTime
ATL80.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200919:40
atl80.AMD64.pdb2,519,04011-Jul-200918:14
ATL80.dll8.0.50727.4053113,66411-Jul-200918:14
ATL80.dll8.0.50727.405397,28011-Jul-200919:41
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200919:23
atl80.i386.pdb2,723,84011-Jul-200919:40
atl80.IA64.pdb2,789,37611-Jul-200919:23
8.0.50727.4053.cat7,51612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.cat7,50112-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.cat7,48612-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.cat7,50112-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.cat7,49412-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.cat7,49412-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.cat7,49412-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat7,50912-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.cat7,49412-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.cat7,49412-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.cat7,48612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51012-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51212-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.cat7,48612-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat7,48612-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.cat7,50612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,52712-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,51212-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.cat7,47312-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.cat7,48812-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.cat7,48812-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.cat7,50612-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.cat7,50612-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat7,47312-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.cat7,47312-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat7,47312-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51612-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
chkstk.obj1,22511-Jul-200919:39
comsuppd.lib356,49011-Jul-200919:41
Atl.lib16,82811-Jul-200919:40
atl.lib18,59411-Jul-200923:13
atl.lib15,85011-Jul-200923:14
atl80.dll8.0.50727.405397,28011-Jul-200919:10
atl80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200923:14
atl80.dll8.0.50727.4053113,66411-Jul-200923:14
atlassem.h1,84111-Jul-200919:40
atlcom.h172,94911-Jul-200919:40
atlcomcli.h67,95611-Jul-200919:40
atldload.lib394,89611-Jul-200919:40
atldload.lib485,76211-Jul-200923:13
atldload.lib416,61411-Jul-200923:14
atlhost.h77,74011-Jul-200919:40
atlmincrt.lib71,53611-Jul-200919:40
atlmincrt.lib86,97611-Jul-200923:13
atlmincrt.lib56,22411-Jul-200923:14
atlmincrt.pdb774,14411-Jul-200919:40
atlmincrt.pdb782,33611-Jul-200923:14
atlmincrt.pdb774,14411-Jul-200923:14
atls.lib993,49811-Jul-200919:40
atls.lib913,90011-Jul-200923:13
atls.lib668,26011-Jul-200923:14
atls.pdb1,527,80811-Jul-200919:40
atls.pdb1,527,80811-Jul-200923:14
atls.pdb1,527,80811-Jul-200923:14
atlsd.lib1,175,47611-Jul-200919:40
atlsd.lib1,517,06211-Jul-200923:13
atlsd.lib1,082,19011-Jul-200923:14
atlsd.pdb1,527,80811-Jul-200919:40
atlsd.pdb1,536,00011-Jul-200923:14
atlsd.pdb1,544,19211-Jul-200923:14
bardock.cpp24,75611-Jul-200920:32
binmode.obj2,54511-Jul-200919:39
binmode.obj1,37111-Jul-200923:13
binmode.obj1,37911-Jul-200923:14
chkstk.obj2,07311-Jul-200923:13
chkstk.obj1,82211-Jul-200923:14
commode.obj4,74711-Jul-200919:39
commode.obj3,63911-Jul-200923:13
commode.obj3,68311-Jul-200923:14
comsupp.lib347,25211-Jul-200919:41
comsupp.lib373,26011-Jul-200923:13
comsupp.lib357,94611-Jul-200923:14
comsuppd.lib391,46811-Jul-200923:13
comsuppd.lib373,44411-Jul-200923:14
comsuppw.lib346,92211-Jul-200919:41
comsuppw.lib372,94611-Jul-200923:13
comsuppw.lib357,64411-Jul-200923:14
comsuppwd.lib356,17411-Jul-200919:41
comsuppwd.lib391,16811-Jul-200923:13
comsuppwd.lib373,14811-Jul-200923:14
crtassem.h64711-Jul-200919:40
delayimp.lib42,76011-Jul-200919:40
delayimp.lib58,51011-Jul-200923:13
delayimp.lib43,03811-Jul-200923:14
dlgcore.cpp25,96311-Jul-200920:32
eafxis.lib419,66011-Jul-200920:32
EAFXIS.lib613,68411-Jul-200923:13
eafxis.lib469,97211-Jul-200923:14
eafxis.pdb1,126,40011-Jul-200920:32
eafxis.pdb1,069,05611-Jul-200923:14
eafxis.pdb1,069,05611-Jul-200923:14
eafxisd.lib429,80211-Jul-200920:32
EAFXISD.lib675,60011-Jul-200923:13
eafxisd.lib494,13611-Jul-200923:14
eafxisd.pdb921,60011-Jul-200920:32
eafxisd.pdb880,64011-Jul-200923:14
eafxisd.pdb880,64011-Jul-200923:14
fp10.obj6,09711-Jul-200919:39
invalidcontinue.obj6,12311-Jul-200919:39
invalidcontinue.obj5,60111-Jul-200923:13
invalidcontinue.obj5,22211-Jul-200923:14
libcmt.lib7,705,59011-Jul-200919:39
libcmt.lib10,866,77811-Jul-200923:13
libcmt.lib7,889,27811-Jul-200923:14
libcmt.pdb143,36011-Jul-200919:39
libcmt.pdb143,36011-Jul-200923:14
libcmt.pdb143,36011-Jul-200923:14
libcmtd.lib9,749,13611-Jul-200919:39
libcmtd.lib13,866,01411-Jul-200923:13
libcmtd.lib9,865,47611-Jul-200923:14
libcmtd.pdb151,55211-Jul-200919:39
libcmtd.pdb151,55211-Jul-200923:14
libcmtd.pdb151,55211-Jul-200923:14
libcpmt.lib4,983,94611-Jul-200919:39
libcpmt.lib8,210,49011-Jul-200923:13
libcpmt.lib7,225,52011-Jul-200923:14
libcpmt.pdb258,04811-Jul-200919:39
libcpmt.pdb258,04811-Jul-200923:14
libcpmt.pdb258,04811-Jul-200923:14
libcpmtd.lib6,686,24811-Jul-200919:39
libcpmtd.lib11,602,08211-Jul-200923:13
libcpmtd.lib9,305,75011-Jul-200923:14
libcpmtd.pdb282,62411-Jul-200919:39
libcpmtd.pdb282,62411-Jul-200923:14
libcpmtd.pdb282,62411-Jul-200923:14
libsmanifest.res1,64411-Jul-200920:45
libsmanifest.res1,63611-Jul-200920:45
loosefpmath.obj6,36811-Jul-200919:39
loosefpmath.obj6,14511-Jul-200923:13
loosefpmath.obj5,65511-Jul-200923:14
mfc80.lib2,623,05011-Jul-200920:32
mfc80.lib3,370,88611-Jul-200923:13
mfc80.lib2,563,17611-Jul-200923:14
mfc80d.lib3,414,80611-Jul-200920:32
mfc80d.lib4,392,62611-Jul-200923:13
mfc80d.lib3,364,46411-Jul-200923:14
mfc80u.lib3,429,19211-Jul-200920:32
mfc80U.lib4,421,40811-Jul-200923:13
mfc80u.lib3,269,35611-Jul-200923:14
mfc80ud.lib4,401,15811-Jul-200920:32
mfc80Ud.lib5,716,15411-Jul-200923:13
mfc80ud.lib4,254,53011-Jul-200923:14
mfc80.dll8.0.50727.40531,105,92011-Jul-200920:46
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200923:14
mfc80.dll8.0.50727.40531,658,88011-Jul-200923:14
MFC80CHS.dll8.0.50727.405340,96011-Jul-200920:46
MFC80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200923:14
MFC80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200923:14
MFC80CHT.dll8.0.50727.405345,05611-Jul-200920:46
MFC80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200923:14
MFC80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200923:14
mfc80d.dll8.0.50727.40532,404,35211-Jul-200920:46
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200923:14
mfc80d.dll8.0.50727.40533,224,57611-Jul-200923:14
MFC80DEU.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:46
MFC80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200923:14
MFC80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200923:14
MFC80ENU.dll8.0.50727.405357,34411-Jul-200920:46
MFC80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200923:14
MFC80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200923:14
MFC80ESP.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:46
MFC80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200923:14
MFC80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200923:14
MFC80FRA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:46
MFC80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200923:14
MFC80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200923:14
MFC80ITA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:46
MFC80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200923:14
MFC80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200923:14
MFC80JPN.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:46
MFC80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200923:14
MFC80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200923:14
MFC80KOR.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:46
MFC80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200923:14
MFC80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200923:14
mfc80u.dll8.0.50727.40531,093,12011-Jul-200920:46
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200923:14
mfc80u.dll8.0.50727.40531,655,29611-Jul-200923:14
mfc80ud.dll8.0.50727.40532,407,93611-Jul-200920:46
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200923:14
mfc80ud.dll8.0.50727.40533,231,74411-Jul-200923:14
MFCassem.h3,05511-Jul-200920:32
mfcdload.lib744,65011-Jul-200920:32
mfcdload.lib851,86411-Jul-200923:13
mfcdload.lib733,97011-Jul-200923:14
mfcm80.dll8.0.50727.405369,63212-Jul-200901:50
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:47
mfcm80.dll8.0.50727.405365,02412-Jul-200901:31
mfcm80.lib39,10811-Jul-200920:33
MFCM80.lib51,93211-Jul-200923:13
MFCM80.lib37,27011-Jul-200923:14
mfcm80d.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:33
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:31
mfcm80d.dll8.0.50727.4053123,90412-Jul-200901:44
mfcm80d.lib42,63211-Jul-200920:33
MFCM80D.lib51,95211-Jul-200923:13
MFCM80D.lib40,30611-Jul-200923:14
mfcm80u.dll8.0.50727.405357,85612-Jul-200901:34
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:49
mfcm80u.dll8.0.50727.405363,48812-Jul-200901:46
mfcm80u.lib40,43211-Jul-200920:33
MFCM80U.lib53,94611-Jul-200923:13
MFCM80U.lib38,61411-Jul-200923:14
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053102,91212-Jul-200901:37
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:49
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053122,88012-Jul-200901:43
mfcm80ud.lib43,96611-Jul-200920:33
MFCM80UD.lib53,96211-Jul-200923:13
MFCM80UD.lib41,66211-Jul-200923:14
mfcmifc80.dll8.0.50727.40537,16812-Jul-200901:32
mfcmifc80.dll8.0.50727.40537,68011-Jul-200923:13
mfcmifc80.dll8.0.50727.40537,16811-Jul-200923:14
mfcs80.lib798,00011-Jul-200920:32
mfcs80.lib934,50411-Jul-200923:13
mfcs80.lib825,80211-Jul-200923:14
mfcs80.pdb2,322,43211-Jul-200920:32
mfcs80.pdb2,248,70411-Jul-200923:14
mfcs80.pdb2,248,70411-Jul-200923:14
mfcs80d.lib847,70411-Jul-200920:32
mfcs80d.lib1,047,97611-Jul-200923:13
mfcs80d.lib892,11411-Jul-200923:14
mfcs80d.pdb2,330,62411-Jul-200920:32
mfcs80d.pdb2,256,89611-Jul-200923:14
mfcs80d.pdb2,256,89611-Jul-200923:14
mfcs80u.lib661,58211-Jul-200920:32
mfcs80U.lib693,38611-Jul-200923:13
mfcs80u.lib653,73811-Jul-200923:14
mfcs80u.pdb2,322,43211-Jul-200920:32
mfcs80u.pdb2,256,89611-Jul-200923:14
mfcs80u.pdb2,248,70411-Jul-200923:14
mfcs80ud.lib692,72011-Jul-200920:32
mfcs80Ud.lib742,33611-Jul-200923:13
mfcs80ud.lib695,96811-Jul-200923:14
mfcs80ud.pdb2,330,62411-Jul-200920:32
mfcs80ud.pdb2,256,89611-Jul-200923:14
mfcs80ud.pdb2,256,89611-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.ATL.manifest46611-Jul-200919:10
Microsoft.VC80.ATL.manifest46711-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.ATL.manifest46811-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_ATL_x86_ia64.msm189,95212-Jul-200901:56
Microsoft_VC80_ATL_x86.msm168,44812-Jul-200901:56
Microsoft_VC80_ATL_x86_x64.msm147,45612-Jul-200901:56
Microsoft.VC80.CRT.manifest1,87011-Jul-200919:10
Microsoft.VC80.CRT.manifest1,87111-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.CRT.manifest1,87211-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_CRT_x86_ia64.msm2,476,03212-Jul-200901:56
Microsoft_VC80_CRT_x86.msm654,84812-Jul-200901:56
Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm1,799,68012-Jul-200901:56
Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest1,87811-Jul-200919:10
Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest1,87911-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest1,88011-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_ia64.msm3,983,87212-Jul-200901:57
Microsoft_VC80_DebugCRT_x86.msm2,185,21612-Jul-200901:57
Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_x64.msm2,287,10412-Jul-200901:57
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2,38111-Jul-200920:46
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2,38211-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2,38311-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_ia64.msm9,189,88812-Jul-200901:57
Microsoft_VC80_DebugMFC_x86.msm4,339,71212-Jul-200901:57
Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_x64.msm4,863,48812-Jul-200901:57
Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest47511-Jul-200920:54
Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest47611-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest47711-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_ia64.msm175,10412-Jul-200901:58
Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86.msm136,70412-Jul-200901:58
Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_x64.msm133,63212-Jul-200901:58
Microsoft.VC80.MFC.manifest2,37211-Jul-200920:46
Microsoft.VC80.MFC.manifest2,37311-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.MFC.manifest2,37411-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_MFC_x86_ia64.msm5,818,88012-Jul-200901:58
Microsoft_VC80_MFC_x86.msm1,639,93612-Jul-200901:58
Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm1,920,51212-Jul-200901:58
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1,24011-Jul-200920:46
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1,24111-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1,24211-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_ia64.msm158,72012-Jul-200901:59
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86.msm163,32812-Jul-200901:59
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64.msm158,72012-Jul-200901:59
Microsoft.VC80.OpenMP.manifest46911-Jul-200920:54
Microsoft.VC80.OpenMP.manifest47011-Jul-200923:14
Microsoft.VC80.OpenMP.manifest47111-Jul-200923:14
Microsoft_VC80_OpenMP_x86_ia64.msm152,06412-Jul-200901:59
Microsoft_VC80_OpenMP_x86.msm124,92812-Jul-200901:59
Microsoft_VC80_OpenMP_x86_x64.msm131,58412-Jul-200901:59
msvcm80.dll8.0.50727.4053479,23212-Jul-200901:38
msvcm80.dll8.0.50727.4053574,46412-Jul-200901:31
msvcm80.dll8.0.50727.4053515,07212-Jul-200901:49
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,015,80812-Jul-200901:34
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,650,17612-Jul-200901:46
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,347,07212-Jul-200901:40
msvcmrt.lib948,04611-Jul-200919:39
msvcmrt.lib1,066,75811-Jul-200923:14
msvcmrt.lib1,215,08811-Jul-200923:13
msvcmrtd.lib988,87811-Jul-200919:39
msvcmrtd.lib1,110,97011-Jul-200923:14
msvcmrtd.lib1,256,26211-Jul-200923:13
msvcp80.dll8.0.50727.4053554,83212-Jul-200901:38
msvcp80.dll8.0.50727.40531,404,75212-Jul-200901:31
msvcp80.dll8.0.50727.40531,068,36812-Jul-200901:49
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,036,28811-Jul-200919:10
msvcp80d.dll8.0.50727.40533,240,44811-Jul-200923:14
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,402,36811-Jul-200923:14
msvcprt.lib1,482,86611-Jul-200919:39
msvcprt.lib1,960,63011-Jul-200923:13
msvcprt.lib1,512,94011-Jul-200923:14
msvcprtd.lib1,632,57611-Jul-200919:39
msvcprtd.lib2,162,82011-Jul-200923:13
msvcprtd.lib1,663,91411-Jul-200923:14
msvcr80.dll8.0.50727.4053632,65612-Jul-200901:45
msvcr80.dll8.0.50727.40531,495,88812-Jul-200901:38
msvcr80.dll8.0.50727.4053802,64012-Jul-200901:34
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,175,55211-Jul-200919:10
msvcr80d.dll8.0.50727.40533,725,82411-Jul-200923:14
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,334,78411-Jul-200923:14
msvcrt.lib960,89411-Jul-200919:39
msvcrt.lib1,197,28811-Jul-200923:13
msvcrt.lib961,01211-Jul-200923:14
msvcrtd.lib992,03011-Jul-200919:39
msvcrtd.lib1,230,84811-Jul-200923:13
msvcrtd.lib994,06811-Jul-200923:14
msvcurt.lib5,968,95811-Jul-200919:39
msvcurt.lib6,142,66211-Jul-200923:14
msvcurt.lib6,303,98611-Jul-200923:13
msvcurtd.lib6,644,09011-Jul-200919:39
msvcurtd.lib6,803,73011-Jul-200923:14
msvcurtd.lib6,982,00411-Jul-200923:13
nafxcw.lib19,135,72811-Jul-200920:32
Nafxcw.lib32,185,21211-Jul-200923:13
nafxcw.lib22,207,79411-Jul-200923:14
nafxcw.pdb2,584,57611-Jul-200920:32
nafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200923:14
nafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200923:14
nafxcwd.lib21,840,56211-Jul-200920:32
Nafxcwd.lib36,334,94611-Jul-200923:13
nafxcwd.lib25,716,42411-Jul-200923:14
nafxcwd.pdb2,600,96011-Jul-200920:32
nafxcwd.pdb2,535,42411-Jul-200923:14
nafxcwd.pdb2,535,42411-Jul-200923:14
nafxis.lib189,52611-Jul-200920:32
NAFXIS.lib285,39811-Jul-200923:13
nafxis.lib192,39811-Jul-200923:14
nafxis.pdb126,97611-Jul-200920:32
nafxis.pdb135,16811-Jul-200923:14
nafxis.pdb135,16811-Jul-200923:14
nafxisd.lib219,22611-Jul-200920:32
NAFXISD.lib346,25611-Jul-200923:13
nafxisd.lib230,46411-Jul-200923:14
nafxisd.pdb135,16811-Jul-200920:32
nafxisd.pdb135,16811-Jul-200923:14
nafxisd.pdb135,16811-Jul-200923:14
newmode.obj4,67911-Jul-200919:39
newmode.obj3,56711-Jul-200923:13
newmode.obj3,60711-Jul-200923:14
noarg.obj4,17111-Jul-200919:39
noarg.obj3,31811-Jul-200923:13
noarg.obj2,69611-Jul-200923:14
nochkclr.obj2,58211-Jul-200919:39
nochkclr.obj82911-Jul-200923:13
nochkclr.obj83311-Jul-200923:14
noenv.obj4,14211-Jul-200919:39
noenv.obj3,31611-Jul-200923:13
noenv.obj2,65911-Jul-200923:14
nothrownew.obj9,03611-Jul-200923:13
nothrownew.obj8,37611-Jul-200923:14
nothrownew.obj8,16711-Jul-200919:39
oldnames.lib89,09411-Jul-200919:39
oldnames.lib130,22211-Jul-200923:13
oldnames.lib88,31611-Jul-200923:14
pbinmode.obj6,59011-Jul-200919:39
pbinmode.obj5,34711-Jul-200923:13
pbinmode.obj5,36011-Jul-200923:14
pcommode.obj12,99211-Jul-200919:39
pcommode.obj13,05711-Jul-200923:13
pcommode.obj12,84211-Jul-200923:14
pgobootrun.lib2,50011-Jul-200919:41
pgobootrun.lib2,71611-Jul-200923:13
pgobootrun.lib2,29411-Jul-200923:14
pgort.lib20,45611-Jul-200919:41
pgort.lib36,37211-Jul-200923:13
pgort.lib19,45811-Jul-200923:14
pinvalidcontinue.obj17,50811-Jul-200919:39
pinvalidcontinue.obj17,60811-Jul-200923:13
pinvalidcontinue.obj17,42911-Jul-200923:14
pnewmode.obj12,91611-Jul-200919:39
pnewmode.obj12,97711-Jul-200923:13
pnewmode.obj12,76211-Jul-200923:14
pnoarg.obj7,44611-Jul-200919:39
pnoarg.obj6,25111-Jul-200923:13
pnoarg.obj6,26011-Jul-200923:14
pnoenv.obj7,42711-Jul-200919:39
pnoenv.obj6,18411-Jul-200923:13
pnoenv.obj6,19311-Jul-200923:14
pnothrownew.obj16,73211-Jul-200919:39
pnothrownew.obj16,84211-Jul-200923:13
pnothrownew.obj16,88611-Jul-200923:14
policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:56
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:57
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:57
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86.msm89,60012-Jul-200901:57
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:57
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86.msm89,60012-Jul-200901:57
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_x64.msm90,62412-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_ia64.msm90,11212-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86.msm90,62412-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86.msm89,60012-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:58
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86_ia64.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86.msm89,60012-Jul-200901:59
policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86_x64.msm89,60012-Jul-200901:59
psetargv.obj12,39311-Jul-200919:39
psetargv.obj12,43811-Jul-200923:13
psetargv.obj12,22311-Jul-200923:14
pthreadlocale.obj4,49811-Jul-200919:39
pthreadlocale.obj3,19811-Jul-200923:13
pthreadlocale.obj3,20611-Jul-200923:14
ptrustm.lib510,90811-Jul-200923:13
ptrustm.lib383,02411-Jul-200919:39
ptrustm.lib435,09611-Jul-200923:14
ptrustmd.lib517,70211-Jul-200923:13
ptrustmd.lib389,69411-Jul-200919:39
ptrustmd.lib440,06611-Jul-200923:14
ptrustu.lib263,56211-Jul-200919:39
ptrustu.lib276,07011-Jul-200923:14
ptrustu.lib321,65211-Jul-200923:13
ptrustud.lib268,87811-Jul-200919:39
ptrustud.lib279,34811-Jul-200923:14
ptrustud.lib327,38411-Jul-200923:13
pwsetargv.obj12,40711-Jul-200919:39
pwsetargv.obj12,45211-Jul-200923:13
pwsetargv.obj12,22911-Jul-200923:14
RunTmChk.lib310,89011-Jul-200919:39
RunTmChk.lib331,47811-Jul-200923:13
runtmchk.lib287,73611-Jul-200923:14
setargv.obj5,07311-Jul-200919:39
setargv.obj4,39311-Jul-200923:13
setargv.obj3,86211-Jul-200923:14
smalheap.obj12,64611-Jul-200919:39
smalheap.obj18,45111-Jul-200923:13
smalheap.obj13,80411-Jul-200923:14
threadlocale.obj2,21911-Jul-200919:39
threadlocale.obj1,02011-Jul-200923:13
threadlocale.obj1,02411-Jul-200923:14
uafxcw.lib19,317,28411-Jul-200920:32
Uafxcw.lib32,427,37811-Jul-200923:13
uafxcw.lib22,207,04211-Jul-200923:14
uafxcw.pdb2,576,38411-Jul-200920:32
uafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200923:14
uafxcw.pdb2,510,84811-Jul-200923:14
uafxcwd.lib22,162,35811-Jul-200920:32
Uafxcwd.lib36,812,18411-Jul-200923:13
uafxcwd.lib25,865,18811-Jul-200923:14
uafxcwd.pdb2,600,96011-Jul-200920:32
uafxcwd.pdb2,527,23211-Jul-200923:14
uafxcwd.pdb2,535,42411-Jul-200923:14
vcomp.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:54
vcomp.dll8.0.50727.4053165,37611-Jul-200923:14
vcomp.dll8.0.50727.405387,55211-Jul-200923:14
vcomp.lib26,81211-Jul-200920:54
vcomp.lib26,27011-Jul-200923:14
vcomp.lib31,75811-Jul-200923:13
vcompd.dll8.0.50727.4053102,40011-Jul-200920:54
vcompd.dll8.0.50727.4053378,36811-Jul-200923:14
vcompd.dll8.0.50727.4053116,73611-Jul-200923:14
vcompd.lib26,38411-Jul-200923:14
vcompd.lib26,94611-Jul-200920:54
vcompd.lib31,87211-Jul-200923:13
vcredist_IA64.exe2.0.50727.40536,620,99211-Jul-200922:48
vcredist_x86.exe2.0.50727.40532,705,74412-Jul-200903:12
vcredist_x64.exe2.0.50727.40533,178,32011-Jul-200920:50
wsetargv.obj5,07911-Jul-200919:39
wsetargv.obj4,40611-Jul-200923:13
wsetargv.obj3,87711-Jul-200923:14
8.0.50727.4053.policy81011-Jul-200920:54
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.manifest47111-Jul-200918:56
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.manifest46911-Jul-200920:54
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.manifest47011-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.manifest2,38311-Jul-200920:42
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.manifest1,88011-Jul-200920:42
8.0.50727.4053.policy81811-Jul-200918:14
8.0.50727.4053.policy81811-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:14
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:15
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.manifest2,38112-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest2,38211-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:55
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.manifest1,87812-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.manifest1,87911-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200919:40
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200919:22
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200920:31
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.manifest1,24211-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200919:40
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:22
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200919:41
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:24
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy82411-Jul-200918:56
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.manifest1,24011-Jul-200920:46
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest1,24111-Jul-200920:31
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.manifest47711-Jul-200918:56
8.0.50727.4053.policy82011-Jul-200920:54
8.0.50727.4053.policy82211-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.manifest46811-Jul-200918:15
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.manifest1,87212-Jul-200901:50
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.manifest2,37411-Jul-200920:42
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.manifest47511-Jul-200920:54
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.manifest47611-Jul-200920:33
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.manifest46611-Jul-200919:41
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest46711-Jul-200919:24
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.manifest1,87012-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.manifest1,87112-Jul-200901:50
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.manifest2,37212-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest2,37311-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy81011-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200918:56
mfc80.AMD64.pdb10,506,24011-Jul-200918:51
mfc80.dll8.0.50727.40531,658,88011-Jul-200918:51
mfc80.dll8.0.50727.40531,105,92011-Jul-200920:46
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200920:23
mfc80.i386.pdb10,358,78411-Jul-200920:31
mfc80.IA64.pdb12,980,22411-Jul-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200918:52
mfc80CHS.dll8.0.50727.405340,96011-Jul-200920:32
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200918:52
mfc80CHT.dll8.0.50727.405345,05611-Jul-200920:32
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200920:25
mfc80d.AMD64.pdb13,529,08811-Jul-200918:50
mfc80d.dll8.0.50727.40533,224,57611-Jul-200918:50
mfc80d.dll8.0.50727.40532,404,35211-Jul-200920:46
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200920:23
mfc80d.i386.pdb13,889,53611-Jul-200920:31
mfc80d.IA64.pdb15,192,06411-Jul-200920:23
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200918:52
mfc80DEU.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:32
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200918:52
mfc80ENU.dll8.0.50727.405357,34411-Jul-200920:32
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200918:52
mfc80ESP.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200918:52
mfc80FRA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200918:52
mfc80ITA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200918:52
mfc80JPN.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200918:52
mfc80KOR.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200920:25
mfc80u.AMD64.pdb10,489,85611-Jul-200918:51
mfc80u.dll8.0.50727.40531,655,29611-Jul-200918:51
mfc80u.dll8.0.50727.40531,093,12011-Jul-200920:46
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200920:25
mfc80u.i386.pdb10,366,97611-Jul-200920:31
mfc80u.IA64.pdb12,963,84011-Jul-200920:25
mfc80ud.AMD64.pdb13,578,24011-Jul-200918:51
mfc80ud.dll8.0.50727.40533,231,74411-Jul-200918:51
mfc80ud.dll8.0.50727.40532,407,93611-Jul-200920:46
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200920:24
mfc80ud.i386.pdb13,914,11211-Jul-200920:31
mfc80ud.IA64.pdb15,224,83211-Jul-200920:24
mfcm80.AMD64.pdb3,125,24811-Jul-200918:53
mfcm80.dll8.0.50727.405365,02412-Jul-200901:03
mfcm80.dll8.0.50727.405369,63212-Jul-200901:19
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:13
mfcm80.i386.pdb3,231,74411-Jul-200920:33
mfcm80.IA64.pdb3,207,16811-Jul-200920:28
mfcm80d.AMD64.pdb3,330,04811-Jul-200918:52
mfcm80d.dll8.0.50727.4053123,90412-Jul-200901:12
mfcm80d.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:19
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:04
mfcm80d.i386.pdb3,428,35211-Jul-200920:33
mfcm80d.IA64.pdb3,411,96811-Jul-200920:27
mfcm80u.AMD64.pdb3,076,09611-Jul-200918:53
mfcm80u.dll8.0.50727.405363,48812-Jul-200901:12
mfcm80u.dll8.0.50727.405357,85612-Jul-200901:07
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:19
mfcm80u.i386.pdb3,198,97611-Jul-200920:33
mfcm80u.IA64.pdb3,166,20811-Jul-200920:28
mfcm80ud.AMD64.pdb3,395,58411-Jul-200918:53
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053122,88012-Jul-200901:10
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053102,91212-Jul-200901:07
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:19
mfcm80ud.i386.pdb3,502,08011-Jul-200920:33
mfcm80ud.IA64.pdb3,477,50411-Jul-200920:28
msvcm80.AMD64.pdb2,108,41611-Jul-200918:12
msvcm80.dll8.0.50727.4053515,07212-Jul-200901:19
msvcm80.dll8.0.50727.4053479,23212-Jul-200901:08
msvcm80.dll8.0.50727.4053574,46412-Jul-200901:04
msvcm80.i386.pdb2,157,56811-Jul-200919:38
msvcm80.IA64.pdb2,305,02411-Jul-200919:18
msvcm80d.AMD64.pdb5,721,08811-Jul-200918:12
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,347,07212-Jul-200901:10
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,015,80812-Jul-200901:04
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,650,17612-Jul-200901:13
msvcm80d.i386.pdb5,336,06411-Jul-200919:38
msvcm80d.IA64.pdb6,343,68011-Jul-200919:18
msvcp80.AMD64.pdb3,902,46411-Jul-200918:13
msvcp80.dll8.0.50727.40531,068,36812-Jul-200901:12
msvcp80.dll8.0.50727.4053554,83212-Jul-200901:09
msvcp80.dll8.0.50727.40531,404,75212-Jul-200901:14
msvcp80.i386.pdb3,206,14411-Jul-200919:39
msvcp80.IA64.pdb4,353,02411-Jul-200919:19
msvcp80d.AMD64.pdb5,336,06411-Jul-200918:12
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,402,36811-Jul-200918:12
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,036,28811-Jul-200919:40
msvcp80d.dll8.0.50727.40533,240,44811-Jul-200919:18
msvcp80d.i386.pdb4,418,56011-Jul-200919:39
msvcp80d.IA64.pdb6,343,68011-Jul-200919:18
msvcr80.AMD64.pdb3,279,87211-Jul-200918:10
msvcr80.dll8.0.50727.4053802,64012-Jul-200901:04
msvcr80.dll8.0.50727.4053632,65612-Jul-200901:12
msvcr80.dll8.0.50727.40531,495,88812-Jul-200901:09
msvcr80.i386.pdb3,271,68011-Jul-200919:37
msvcr80.IA64.pdb3,820,54411-Jul-200919:16
msvcr80d.AMD64.pdb4,271,10411-Jul-200918:10
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,334,78411-Jul-200918:10
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,175,55211-Jul-200919:40
msvcr80d.dll8.0.50727.40533,725,82411-Jul-200919:16
msvcr80d.i386.pdb4,189,18411-Jul-200919:37
msvcr80d.IA64.pdb4,410,36811-Jul-200919:16
ATL80.dll8.0.50727.405397,28011-Jul-200919:41
mfc80.dll8.0.50727.40531,105,92011-Jul-200920:46
mfc80CHS.dll8.0.50727.405340,96011-Jul-200920:32
mfc80CHT.dll8.0.50727.405345,05611-Jul-200920:32
mfc80d.dll8.0.50727.40532,404,35211-Jul-200920:46
mfc80DEU.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:32
mfc80ENU.dll8.0.50727.405357,34411-Jul-200920:32
mfc80ESP.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80FRA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80ITA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80JPN.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80KOR.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80u.dll8.0.50727.40531,093,12011-Jul-200920:46
mfc80ud.dll8.0.50727.40532,407,93611-Jul-200920:46
mfcm80.dll8.0.50727.405369,63212-Jul-200901:19
mfcm80d.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:19
mfcm80u.dll8.0.50727.405357,85612-Jul-200901:07
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053102,91212-Jul-200901:07
msvcm80.dll8.0.50727.4053479,23212-Jul-200901:08
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,015,80812-Jul-200901:04
msvcp80.dll8.0.50727.4053554,83212-Jul-200901:09
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,036,28811-Jul-200919:40
msvcr80.dll8.0.50727.4053632,65612-Jul-200901:12
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,175,55211-Jul-200919:40
vcomp.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:54
vcompd.dll8.0.50727.4053102,40011-Jul-200920:54
ATL80.dll8.0.50727.4053113,66411-Jul-200918:14
ATL80.dll8.0.50727.405397,28011-Jul-200919:41
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200919:23
8.0.50727.4053.cat7,51612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.cat7,50112-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.cat7,48612-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.cat7,50112-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.cat7,49412-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.cat7,49412-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.cat7,49412-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.cat7,50912-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.cat7,49412-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.cat7,49412-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50512-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.cat7,48612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51012-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,49512-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51212-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.cat7,48612-Jul-200901:48
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.cat7,48612-Jul-200901:47
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.cat7,50612-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,52712-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,51212-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.cat7,47312-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.cat7,48812-Jul-200901:48
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.cat7,48812-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.cat7,50612-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.cat7,50612-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.cat7,47312-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.cat7,47312-Jul-200901:48
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.cat7,47312-Jul-200901:47
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.cat7,47312-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.cat7,51612-Jul-200901:47
8.0.50727.4053.cat7,50112-Jul-200901:48
8.0.50727.4053.policy81011-Jul-200920:54
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.manifest47111-Jul-200918:56
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.manifest46911-Jul-200920:54
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.manifest47011-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d305190d.manifest2,38311-Jul-200920:42
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_021ea608.manifest1,88011-Jul-200920:42
8.0.50727.4053.policy81811-Jul-200918:14
8.0.50727.4053.policy81811-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:14
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:15
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_a0fb332d.manifest2,38112-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d05619cd.manifest2,38211-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy80811-Jul-200918:55
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_d014c028.manifest1,87812-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_ff6fa6c8.manifest1,87911-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200919:40
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200919:22
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy81611-Jul-200920:31
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.manifest1,24211-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200919:40
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:22
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200919:41
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200919:24
8.0.50727.4053.policy80411-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy80611-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy82411-Jul-200918:56
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.manifest1,24011-Jul-200920:46
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifest1,24111-Jul-200920:31
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_71780da4.manifest47711-Jul-200918:56
8.0.50727.4053.policy82011-Jul-200920:54
8.0.50727.4053.policy82211-Jul-200920:33
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.manifest46811-Jul-200918:15
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.manifest1,87212-Jul-200901:50
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.manifest2,37411-Jul-200920:42
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3f6e27c4.manifest47511-Jul-200920:54
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_6ec90e64.manifest47611-Jul-200920:33
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.manifest46611-Jul-200919:41
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifest46711-Jul-200919:24
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.manifest1,87012-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.manifest1,87112-Jul-200901:50
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.manifest2,37212-Jul-200901:50
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifest2,37311-Jul-200922:38
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policy81011-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policy81211-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policy81411-Jul-200918:56
mfc80.dll8.0.50727.40531,658,88011-Jul-200918:51
mfc80.dll8.0.50727.40531,105,92011-Jul-200920:46
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200918:52
mfc80CHS.dll8.0.50727.405340,96011-Jul-200920:32
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200918:52
mfc80CHT.dll8.0.50727.405345,05611-Jul-200920:32
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200920:25
mfc80d.dll8.0.50727.40533,224,57611-Jul-200918:50
mfc80d.dll8.0.50727.40532,404,35211-Jul-200920:46
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-Jul-200920:23
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200918:52
mfc80DEU.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:32
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200918:52
mfc80ENU.dll8.0.50727.405357,34411-Jul-200920:32
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200918:52
mfc80ESP.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200918:52
mfc80FRA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200918:52
mfc80ITA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200918:52
mfc80JPN.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200918:52
mfc80KOR.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200920:25
mfc80u.dll8.0.50727.40531,655,29611-Jul-200918:51
mfc80u.dll8.0.50727.40531,093,12011-Jul-200920:46
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200920:25
mfc80ud.dll8.0.50727.40533,231,74411-Jul-200918:51
mfc80ud.dll8.0.50727.40532,407,93611-Jul-200920:46
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-Jul-200920:24
mfcm80.dll8.0.50727.405365,02412-Jul-200901:03
mfcm80.dll8.0.50727.405369,63212-Jul-200901:19
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:13
mfcm80d.dll8.0.50727.4053123,90412-Jul-200901:12
mfcm80d.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:19
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:04
mfcm80u.dll8.0.50727.405363,48812-Jul-200901:12
mfcm80u.dll8.0.50727.405357,85612-Jul-200901:07
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68812-Jul-200901:19
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053122,88012-Jul-200901:10
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053102,91212-Jul-200901:07
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04812-Jul-200901:19
msvcm80.dll8.0.50727.4053515,07212-Jul-200901:19
msvcm80.dll8.0.50727.4053479,23212-Jul-200901:08
msvcm80.dll8.0.50727.4053574,46412-Jul-200901:04
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,347,07212-Jul-200901:10
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,015,80812-Jul-200901:04
msvcm80d.dll8.0.50727.40531,650,17612-Jul-200901:13
msvcp80.dll8.0.50727.40531,068,36812-Jul-200901:12
msvcp80.dll8.0.50727.4053554,83212-Jul-200901:09
msvcp80.dll8.0.50727.40531,404,75212-Jul-200901:14
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,402,36811-Jul-200918:12
msvcp80d.dll8.0.50727.40531,036,28811-Jul-200919:40
msvcp80d.dll8.0.50727.40533,240,44811-Jul-200919:18
msvcr80.dll8.0.50727.4053802,64012-Jul-200901:04
msvcr80.dll8.0.50727.4053632,65612-Jul-200901:12
msvcr80.dll8.0.50727.40531,495,88812-Jul-200901:09
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,334,78411-Jul-200918:10
msvcr80d.dll8.0.50727.40531,175,55211-Jul-200919:40
msvcr80d.dll8.0.50727.40533,725,82411-Jul-200919:16
vcomp.dll8.0.50727.405387,55211-Jul-200918:56
vcomp.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:54
vcomp.dll8.0.50727.4053165,37611-Jul-200920:33
vcompd.dll8.0.50727.4053116,73611-Jul-200918:56
vcompd.dll8.0.50727.4053102,40011-Jul-200920:54
vcompd.dll8.0.50727.4053378,36811-Jul-200920:33
vcomp.AMD64.pdb93,18411-Jul-200918:56
vcomp.dll8.0.50727.405387,55211-Jul-200918:56
vcomp.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:54
vcomp.dll8.0.50727.4053165,37611-Jul-200920:33
vcomp.i386.pdb84,99211-Jul-200920:54
vcomp.IA64.pdb101,37611-Jul-200920:33
vcompd.AMD64.pdb117,76011-Jul-200918:56
vcompd.dll8.0.50727.4053116,73611-Jul-200918:56
vcompd.dll8.0.50727.4053102,40011-Jul-200920:54
vcompd.dll8.0.50727.4053378,36811-Jul-200920:33
vcompd.i386.pdb125,95211-Jul-200920:54
vcompd.IA64.pdb183,29611-Jul-200920:33

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 971090 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1
 • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team System Test Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
Λέξεις-κλειδιά: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbsurveynew kbfix kbbug atdownload kbexpertisebeginner KB971090

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com