คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Visual Studio 2008: 28 กรกฎาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971091 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 035 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4&displaylang=en

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้แทนใด ๆ ทการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

ถอนการติดหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถตั้ง โดยใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่รองรับการปรับปรุงนี้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยms09 035และไซต์บนเว็บของ MSDN ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367988 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367449 (VS.85)

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งโดยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Visual Studio 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  • 959417เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะซ่อมแซม ถอนการติดตั้ง หรือติดตั้ง Visual Studio Team System 2008 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่เพิ่มคุณลักษณะ Windows Installer ใหม่: "ปัญหาที่พบในขณะโหลดคอมโพเนนต์ติดตั้ง"
  • 974055แฟ้มบางแฟ้ม DLL ไม่ได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 971091 สำหรับ Visual Studio 2008

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
atl90.amd64.pdb3,870,72012-ก.ค.-200911:40
atl90.i386.pdb4,009,98412-ก.ค.-200911:38
atl90.ia64.pdb4,231,16812-ก.ค.-200911:39
Atl.lib17,19012-ก.ค.-200911:38
atl.lib19,02612-ก.ค.-200911:39
atl.lib16,35812-ก.ค.-200911:40
atl90.dll9.0.21022.218176,45612-ก.ค.-200907:43
atl90.dll9.0.21022.218416,07212-ก.ค.-200907:39
atl90.dll9.0.21022.218159,03212-ก.ค.-200907:35
atlbuild.h57012-ก.ค.-200911:38
atlcom.h173,18612-ก.ค.-200911:38
atlcomcli.h68,58912-ก.ค.-200911:38
atldload.lib396,18412-ก.ค.-200911:38
atldload.lib493,56812-ก.ค.-200911:39
atldload.lib429,09412-ก.ค.-200911:40
atls.lib1,413,15012-ก.ค.-200911:38
atls.lib1,354,68212-ก.ค.-200911:39
atls.lib1,114,73612-ก.ค.-200911:40
atls.pdb1,880,06412-ก.ค.-200911:38
atls.pdb1,888,25612-ก.ค.-200911:39
atls.pdb1,888,25612-ก.ค.-200911:40
atlsd.lib1,784,31412-ก.ค.-200911:38
atlsd.lib2,031,99412-ก.ค.-200911:39
atlsd.lib1,606,44412-ก.ค.-200911:40
atlsd.pdb1,888,25612-ก.ค.-200911:38
atlsd.pdb1,888,25612-ก.ค.-200911:40
microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm214,01612-ก.ค.-200907:39
microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm134,65612-ก.ค.-200907:35
microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm135,68012-ก.ค.-200907:43
microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm1,046,01617-ก.ค.-200907:14
microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm656,89617-ก.ค.-200906:17
microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm1,808,89617-ก.ค.-200907:14
microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm845,31217-ก.ค.-200906:43
microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm4,759,04017-ก.ค.-200907:14
microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm1,961,47217-ก.ค.-200906:43
microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm2,114,04817-ก.ค.-200906:43
microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm162,30417-ก.ค.-200907:14
microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm112,12817-ก.ค.-200906:43
microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm112,64017-ก.ค.-200906:43
microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm2,600,96017-ก.ค.-200907:14
microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm1,190,40017-ก.ค.-200906:43
microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm1,435,64817-ก.ค.-200906:43
microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm242,17617-ก.ค.-200907:14
microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm238,59217-ก.ค.-200906:43
microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm241,15217-ก.ค.-200906:43
microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm128,51217-ก.ค.-200907:14
microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm102,40017-ก.ค.-200906:43
microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm103,42417-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm75,77617-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm55,29612-ก.ค.-200907:41
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm55,29612-ก.ค.-200907:37
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm55,29612-ก.ค.-200907:44
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm75,26417-ก.ค.-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm74,75217-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm74,75217-ก.ค.-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm74,75217-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm75,26417-ก.ค.-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm75,77617-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm74,75217-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm74,75217-ก.ค.-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm74,75217-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm74,75217-ก.ค.-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm75,26417-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm75,26417-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm74,75217-ก.ค.-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm75,26417-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm74,75217-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm75,26417-ก.ค.-200907:14
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm74,75217-ก.ค.-200906:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm75,26417-ก.ค.-200906:43
product.xml1,75212-ก.ค.-200911:38
product.xml1,62012-ก.ค.-200911:39
product.xml1,61712-ก.ค.-200911:40
vcredist_IA64.exe9.0.21022.2184,202,31218 2009 ก.ค.09:24
Vcredist_x86.exe9.0.21022.2181,843,54418 2009 ก.ค.09:13
Vcredist_x64.exe9.0.21022.2182,394,45618 2009 ก.ค.09:35

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971091 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
Keywords: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbsurveynew kbfix kbbug atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB971091 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971091

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com