Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 28 lipca 2009

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 971092 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń podczas próby wdrożenia niewielkiego uaktualnienia dla aplikacji oprogramowania Visual C++ 2008 z dodatkiem SP1 może zostać zwrócony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  SELMGR: ComponentId <GUID> is registered to feature <nazwa funkcji>, but is not present in the Component table. Removal of components from a feature is not supported! (Identyfikator <GUID> we właściwości ComponentId jest zarejestrowany dla funkcji <nazwa funkcji >, ale nie ma go w tabeli Component. Usuwanie składników z funkcji nie jest obsługiwane).
  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 982062. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  982062 Komunikat o błędzie podczas próby wdrożenia niewielkiego uaktualnienia dla aplikacji oprogramowania Visual C++ 2008 z dodatkiem SP1 (j. ang.)

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w następującej witrynie MSDN w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367988(VS.85).aspx
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367449(VS.85).aspx

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalowaniem aktualizacji oprogramowania Microsoft Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 974479 Błąd kompilacji w projekcie ATL po zainstalowaniu zestawu Windows SDK 6.1 obok platformy programistycznej Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1
 • 925336 Podczas próby zainstalowania pakietu Instalatora Windows lub pakietu poprawki Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 lub Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisów cyfrowych”
 • 973825 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dużego pakietu lub pakietu poprawek Instalatora Windows w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2: „Błąd 1718. Plik został odrzucony przez zasady podpisu cyfrowego” (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTime
chkstk.obj1,37312-Jul-200922:09
array16,41712-Jul-200922:09
array16,41712-Jul-200922:09
atl90.amd64.pdb3,870,72012-Jul-200922:09
atl90.i386.pdb4,009,98412-Jul-200922:07
atl90.ia64.pdb4,231,16812-Jul-200922:09
mfc90.amd64.pdb20,828,16012-Jul-200922:09
mfc90.i386.pdb19,820,54412-Jul-200922:07
mfc90d.amd64.pdb27,045,88812-Jul-200922:09
mfc90d.i386.pdb25,825,28012-Jul-200922:07
mfc90u.amd64.pdb20,893,69612-Jul-200922:09
mfc90u.i386.pdb19,894,27212-Jul-200922:07
mfc90ud.amd64.pdb27,209,72812-Jul-200922:09
mfc90ud.i386.pdb25,964,54412-Jul-200922:07
mfcm90.amd64.pdb3,010,56012-Jul-200922:09
mfcm90.i386.pdb3,092,48012-Jul-200922:07
mfcm90d.amd64.pdb3,100,67212-Jul-200922:09
mfcm90d.i386.pdb3,117,05612-Jul-200922:07
mfcm90u.amd64.pdb3,010,56012-Jul-200922:09
mfcm90u.i386.pdb3,108,86412-Jul-200922:07
mfcm90ud.amd64.pdb3,108,86412-Jul-200922:09
mfcm90ud.i386.pdb3,125,24812-Jul-200922:07
msvcm90.amd64.pdb1,838,08012-Jul-200922:09
msvcm90.i386.pdb1,805,31212-Jul-200922:07
msvcm90.ia64.pdb1,944,57612-Jul-200922:09
msvcm90d.amd64.pdb2,255,87212-Jul-200922:09
msvcm90d.i386.pdb2,223,10412-Jul-200922:07
msvcm90d.ia64.pdb2,354,17612-Jul-200922:09
msvcp90.amd64.pdb3,943,42412-Jul-200922:09
msvcp90.i386.pdb3,582,97612-Jul-200922:07
msvcp90.ia64.pdb4,754,43212-Jul-200922:09
msvcp90d.amd64.pdb4,918,27212-Jul-200922:09
msvcp90d.i386.pdb4,336,64012-Jul-200922:07
msvcp90d.ia64.pdb5,671,93612-Jul-200922:09
msvcr90.amd64.pdb4,770,81612-Jul-200922:09
msvcr90.i386.pdb4,762,62412-Jul-200922:07
msvcr90.ia64.pdb5,344,25612-Jul-200922:09
msvcr90d.amd64.pdb5,860,35212-Jul-200922:09
msvcr90d.i386.pdb5,639,16812-Jul-200922:07
msvcr90d.ia64.pdb5,835,77612-Jul-200922:09
random83,27312-Jul-200922:09
random83,27312-Jul-200922:09
tuple12,37112-Jul-200922:09
tuple12,37112-Jul-200922:09
vcomp90.amd64.pdb1,519,61612-Jul-200922:09
vcomp90.i386.pdb1,585,15212-Jul-200922:07
vcomp90.ia64.pdb1,568,76812-Jul-200922:09
vcomp90d.amd64.pdb1,699,84012-Jul-200922:09
vcomp90d.i386.pdb1,724,41612-Jul-200922:07
vcomp90d.ia64.pdb1,708,03212-Jul-200922:09
xxfunction9,84512-Jul-200922:09
xxfunction9,84512-Jul-200922:09
afxframeimpl.cpp56,20412-Jul-200922:07
afxglobals.cpp34,15612-Jul-200922:07
afxglobals.h10,14412-Jul-200922:07
almapdll.lib18,73612-Jul-200922:09
almap.lib17,80812-Jul-200922:09
Atl.lib20,01212-Jul-200922:07
atl.lib21,88212-Jul-200922:09
atl.lib19,25612-Jul-200922:09
atl90.dll9.0.30729.4148176,45612-Jul-200914:30
atl90.dll9.0.30729.4148416,05612-Jul-200914:47
atl90.dll9.0.30729.4148159,03212-Jul-200919:08
atlassem.h2,03712-Jul-200922:07
atlbuild.h57212-Jul-200922:07
atlcom.h173,18612-Jul-200922:07
atlcomcli.h68,58912-Jul-200922:07
atldload.lib396,14812-Jul-200922:07
atldload.lib493,48012-Jul-200922:09
atldload.lib429,02212-Jul-200922:09
atlhost.h77,91312-Jul-200922:07
atls.lib1,413,00612-Jul-200922:07
atls.lib1,354,52612-Jul-200922:09
atls.lib1,114,53612-Jul-200922:09
atls.pdb1,880,06412-Jul-200922:07
atls.pdb1,888,25612-Jul-200922:09
atls.pdb1,888,25612-Jul-200922:09
atlsd.lib1,784,14412-Jul-200922:07
atlsd.lib2,031,79812-Jul-200922:09
atlsd.lib1,606,28812-Jul-200922:09
atlsd.pdb1,888,25612-Jul-200922:07
atlsd.pdb1,888,25612-Jul-200922:09
binmode.obj3,77712-Jul-200922:09
commode.obj10,61512-Jul-200922:09
crtassem.h95112-Jul-200922:09
crtassem.h1,29812-Jul-200922:09
fp10.obj12,06512-Jul-200922:09
invalidcontinue.obj12,05112-Jul-200922:09
libcmt.lib9,217,23212-Jul-200922:09
libcmt.lib12,760,76212-Jul-200922:09
libcmt.lib10,006,92012-Jul-200922:09
libcmt.pdb167,93612-Jul-200922:07
libcmt.pdb167,93612-Jul-200922:09
libcmt.pdb167,93612-Jul-200922:09
libcmtd.lib11,365,49212-Jul-200922:09
libcmtd.lib16,473,87012-Jul-200922:09
libcmtd.lib12,787,82612-Jul-200922:09
libcmtd.pdb176,12812-Jul-200922:07
libcmtd.pdb176,12812-Jul-200922:09
libcmtd.pdb176,12812-Jul-200922:09
libcpmt.lib5,349,93412-Jul-200922:09
libcpmt.lib8,755,30412-Jul-200922:09
libcpmt.lib6,963,46212-Jul-200922:09
libcpmt.pdb331,77612-Jul-200922:07
libcpmt.pdb339,96812-Jul-200922:09
libcpmt.pdb339,96812-Jul-200922:09
libcpmtd.lib6,781,27012-Jul-200922:09
libcpmtd.lib11,713,79412-Jul-200922:09
libcpmtd.lib9,301,87412-Jul-200922:09
libcpmtd.pdb356,35212-Jul-200922:07
libcpmtd.pdb356,35212-Jul-200922:09
libcpmtd.pdb356,35212-Jul-200922:09
loosefpmath.obj12,35212-Jul-200922:09
mfc.bsc18,705,40812-Jul-200922:07
microsoft.VC90.MFCLOC.man5,88212-Jul-200919:08
mfc90.dll9.0.30729.41485,083,44812-Jul-200914:30
mfc90.dll9.0.30729.41483,765,04812-Jul-200919:08
mfc90.lib5,196,14812-Jul-200922:09
mfc90.lib5,197,22412-Jul-200922:08
mFC90CHS.dll9.0.30729.414835,66412-Jul-200914:30
mFC90CHS.dll9.0.30729.414835,64812-Jul-200919:08
mFC90CHT.dll9.0.30729.414836,67212-Jul-200914:30
mFC90CHT.dll9.0.30729.414836,68812-Jul-200919:08
mfc90d.dll9.0.30729.41487,418,18412-Jul-200920:10
mfc90d.dll9.0.30729.41485,933,89612-Jul-200920:11
mfc90d.lib6,026,79212-Jul-200922:09
mfc90d.lib6,017,75612-Jul-200922:08
mFC90DEU.dll9.0.30729.414863,31212-Jul-200914:30
mFC90DEU.dll9.0.30729.414863,29612-Jul-200919:08
mFC90ENU.dll9.0.30729.414853,58412-Jul-200914:30
mFC90ENU.dll9.0.30729.414853,56812-Jul-200919:08
mFC90ESN.dll9.0.30729.414861,77612-Jul-200914:30
mFC90ESN.dll9.0.30729.414861,77612-Jul-200919:08
mFC90ESP.dll9.0.30729.414861,77612-Jul-200914:30
mFC90ESP.dll9.0.30729.414861,76012-Jul-200919:08
mFC90FRA.dll9.0.30729.414862,80012-Jul-200914:30
mFC90FRA.dll9.0.30729.414862,80012-Jul-200919:08
mFC90ITA.dll9.0.30729.414861,26412-Jul-200914:30
mFC90ITA.dll9.0.30729.414861,26412-Jul-200919:08
mFC90JPN.dll9.0.30729.414843,32812-Jul-200914:30
mFC90JPN.dll9.0.30729.414843,34412-Jul-200919:08
mFC90KOR.dll9.0.30729.414842,83212-Jul-200914:30
mFC90KOR.dll9.0.30729.414842,83212-Jul-200919:08
mfc90u.dll9.0.30729.41485,102,40012-Jul-200914:30
mfc90u.dll9.0.30729.41483,780,42412-Jul-200919:08
mfc90u.lib6,501,18612-Jul-200922:09
mfc90u.lib6,595,79212-Jul-200922:08
mfc90ud.dll9.0.30729.41487,463,24812-Jul-200920:10
mfc90ud.dll9.0.30729.41485,979,45612-Jul-200920:11
mfc90ud.lib7,541,86212-Jul-200922:09
mfc90ud.lib7,622,20612-Jul-200922:08
MFCassem.h3,14312-Jul-200922:07
mfcdload.lib780,35412-Jul-200922:09
mfcdload.lib768,27212-Jul-200922:08
mfcm90.dll9.0.30729.414867,07212-Jul-200914:30
mfcm90.dll9.0.30729.414859,90412-Jul-200919:08
MFCM90.lib43,10412-Jul-200922:09
mfcm90.lib41,05212-Jul-200922:08
mfcm90d.dll9.0.30729.414893,18412-Jul-200920:10
mfcm90d.dll9.0.30729.414880,89612-Jul-200920:11
MFCM90D.lib46,18212-Jul-200922:09
mfcm90d.lib44,59612-Jul-200922:08
mfcm90u.dll9.0.30729.414867,07212-Jul-200914:30
mfcm90u.dll9.0.30729.414859,90412-Jul-200919:08
MFCM90U.lib44,54812-Jul-200922:09
mfcm90u.lib42,46012-Jul-200922:08
mfcm90ud.dll9.0.30729.414893,69612-Jul-200920:10
mfcm90ud.dll9.0.30729.414880,89612-Jul-200920:11
MFCM90UD.lib47,64012-Jul-200922:09
mfcm90ud.lib46,01412-Jul-200922:08
mfcmifc80.dll9.0.30729.41487,16814-Jul-200912:21
mfcs90.lib1,054,70612-Jul-200922:09
mfcs90.lib1,048,94412-Jul-200922:08
mfcs90.pdb1,347,58412-Jul-200922:07
mfcs90.pdb1,290,24012-Jul-200922:09
mfcs90d.lib1,049,99212-Jul-200922:09
mfcs90d.lib1,020,31212-Jul-200922:08
mfcs90d.pdb1,069,05612-Jul-200922:09
mfcs90d.pdb1,101,82412-Jul-200922:07
mfcs90u.lib1,068,31012-Jul-200922:09
mfcs90u.lib1,063,03012-Jul-200922:08
mfcs90u.pdb1,355,77612-Jul-200922:07
mfcs90u.pdb1,298,43212-Jul-200922:09
mfcs90ud.lib1,066,38012-Jul-200922:09
mfcs90ud.lib1,035,73012-Jul-200922:08
mfcs90ud.pdb1,118,20812-Jul-200922:07
mfcs90ud.pdb1,085,44012-Jul-200922:09
Microsoft.VC90.ATL.man85812-Jul-200914:30
Microsoft.VC90.ATL.man85712-Jul-200914:47
Microsoft.VC90.ATL.man85612-Jul-200919:08
microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm214,01612-Jul-200920:23
microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm134,65612-Jul-200920:14
microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm135,68012-Jul-200920:20
Microsoft.VC90.CRT.man1,86212-Jul-200914:30
Microsoft.VC90.CRT.man1,86112-Jul-200914:47
Microsoft.VC90.CRT.man1,86012-Jul-200919:08
microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm1,026,04812-Jul-200920:23
microsoft.vcxx.crt.x86_msm.msm599,55212-Jul-200920:12
microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm632,83212-Jul-200920:19
Microsoft.VC90.DebugCRT.man1,87012-Jul-200920:10
Microsoft.VC90.DebugCRT.man1,86912-Jul-200920:10
Microsoft.VC90.DebugCRT.man1,86812-Jul-200920:11
microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm1,796,60812-Jul-200920:23
microsoft.vcxx.debugcrt.x86_msm.msm824,32012-Jul-200920:12
microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm828,92812-Jul-200920:18
Microsoft.VC90.DebugMFC.man2,36812-Jul-200920:10
Microsoft.VC90.DebugMFC.man2,36612-Jul-200920:11
microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm4,759,04012-Jul-200922:09
microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm5,553,66412-Jul-200920:13
microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm5,970,94412-Jul-200920:18
Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man86712-Jul-200920:11
Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man86812-Jul-200920:10
Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man86912-Jul-200920:10
microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm141,82412-Jul-200920:21
microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm92,67212-Jul-200920:12
microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm91,64812-Jul-200920:17
Microsoft.VC90.MFC.man2,35912-Jul-200914:30
Microsoft.VC90.MFC.man2,35712-Jul-200919:08
microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm2,600,96012-Jul-200922:09
microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm4,173,31212-Jul-200920:13
microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm4,867,58412-Jul-200920:18
microsoft.VC90.MFCLOC.man5,88412-Jul-200914:30
microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm242,17612-Jul-200922:09
microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm243,71212-Jul-200920:13
microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm241,66412-Jul-200920:18
Microsoft.VC90.OpenMP.man86112-Jul-200919:08
Microsoft.VC90.OpenMP.man86212-Jul-200914:47
Microsoft.VC90.OpenMP.man86312-Jul-200914:30
microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm108,54412-Jul-200920:21
microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm82,43212-Jul-200920:12
microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm82,94412-Jul-200920:17
Microsoft.VisualC.STLCLR.dll9.0.30729.414841,98414-Jul-200912:21
msvcm90d.dll9.0.30729.4148429,56812-Jul-200920:10
msvcm90d.dll9.0.30729.4148312,83212-Jul-200920:11
msvcm90.dll9.0.30729.4148245,76012-Jul-200914:30
msvcm90.dll9.0.30729.4148324,09612-Jul-200914:47
msvcm90.dll9.0.30729.4148225,28012-Jul-200919:08
msvcm90d.dll9.0.30729.4148333,31212-Jul-200920:10
msvcmrt.lib1,529,80812-Jul-200922:09
msvcmrt.lib1,697,61212-Jul-200922:09
msvcmrt.lib1,846,52612-Jul-200922:09
msvcmrtd.lib1,625,96012-Jul-200922:09
msvcmrtd.lib1,804,92612-Jul-200922:09
msvcmrtd.lib1,956,84812-Jul-200922:09
msvcp90d.dll9.0.30729.41482,513,74412-Jul-200920:10
msvcp90d.dll9.0.30729.4148872,25612-Jul-200920:11
msvcp90.dll9.0.30729.4148853,31212-Jul-200914:30
msvcp90.dll9.0.30729.41481,466,19212-Jul-200914:47
msvcp90.dll9.0.30729.4148569,66412-Jul-200919:08
msvcp90d.dll9.0.30729.41481,120,57612-Jul-200920:10
msvcprt.lib1,654,51612-Jul-200922:09
msvcprt.lib2,140,98612-Jul-200922:09
msvcprt.lib1,686,81812-Jul-200922:09
msvcprtd.lib1,827,18612-Jul-200922:09
msvcprtd.lib2,369,33212-Jul-200922:09
msvcprtd.lib1,860,04012-Jul-200922:09
msvcr90d.dll9.0.30729.41483,603,77612-Jul-200920:10
msvcr90d.dll9.0.30729.41481,178,96012-Jul-200920:11
msvcr90.dll9.0.30729.4148624,44812-Jul-200914:30
msvcr90.dll9.0.30729.41481,505,60012-Jul-200914:47
msvcr90.dll9.0.30729.4148653,12012-Jul-200919:08
msvcr90d.dll9.0.30729.41481,350,97612-Jul-200920:10
msvcrt.lib1,360,06812-Jul-200922:09
msvcrt.lib1,585,29612-Jul-200922:09
msvcrt.lib1,357,32212-Jul-200922:09
msvcrtd.lib1,392,99012-Jul-200922:09
msvcrtd.lib1,642,42012-Jul-200922:09
msvcrtd.lib1,401,63412-Jul-200922:09
msvcurt.lib15,375,47412-Jul-200922:09
msvcurt.lib15,737,15612-Jul-200922:09
msvcurt.lib15,882,49012-Jul-200922:09
msvcurtd.lib16,952,23412-Jul-200922:09
msvcurtd.lib17,303,54612-Jul-200922:09
msvcurtd.lib17,454,71012-Jul-200922:09
nafxcw.lib49,963,64012-Jul-200922:07
nafxcw.lib59,306,29412-Jul-200922:09
nafxcw.pdb4,247,55212-Jul-200922:07
nafxcw.pdb4,173,82412-Jul-200922:09
nafxcwd.lib52,949,30612-Jul-200922:07
nafxcwd.lib66,883,99812-Jul-200922:09
nafxcwd.pdb4,280,32012-Jul-200922:07
nafxcwd.pdb4,206,59212-Jul-200922:09
newmode.obj10,54312-Jul-200922:09
noarg.obj6,95512-Jul-200922:09
nochkclr.obj2,99812-Jul-200922:09
noenv.obj5,37812-Jul-200922:09
nothrownew.obj15,82312-Jul-200922:09
ompassem.h95112-Jul-200922:07
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm55,29612-Jul-200920:12
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm55,29612-Jul-200920:23
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm55,29612-Jul-200920:13
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm55,29612-Jul-200920:19
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm55,29612-Jul-200920:23
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.x86_msm.msm55,29612-Jul-200920:12
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm55,29612-Jul-200920:19
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm55,29612-Jul-200920:23
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm55,29612-Jul-200920:18
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.x86_msm.msm55,29612-Jul-200920:12
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm75,26412-Jul-200922:09
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm55,29612-Jul-200920:13
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm55,29612-Jul-200920:18
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm55,29612-Jul-200920:21
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm55,29612-Jul-200920:16
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm74,75212-Jul-200922:09
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm55,29612-Jul-200920:13
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm55,29612-Jul-200920:18
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm74,75212-Jul-200922:09
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm55,29612-Jul-200920:13
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm55,29612-Jul-200920:17
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm55,29612-Jul-200920:21
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm55,29612-Jul-200920:12
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm55,29612-Jul-200920:17
product.xml1,75212-Jul-200922:07
product.xml1,62012-Jul-200922:09
product.xml1,61712-Jul-200922:09
ptrustm.lib426,51812-Jul-200922:09
ptrustmd.lib433,69012-Jul-200922:09
ptrustu.lib426,51812-Jul-200922:09
ptrustud.lib433,69012-Jul-200922:09
sdknames.lib
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 971092 - Ostatnia weryfikacja: 28 czerwca 2010 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers
Słowa kluczowe: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbsurveynew kbfix kbbug atdownload kbexpertisebeginner KB971092

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com