Kaip pa?alinti ?Office 2003?, ?Office 2007? arba ?Office 2010? program? paketus, jei to nepavyksta padaryti naudojant Valdymo Skyd??

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 971179 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??anga

?iame straipsnyje paai?kinama, kaip pa?alinti 2003 m., 2007 m. arba 2010 m. ?Microsoft Office? program? paketus naudojant ?Pataisyti?, jei to nepavyksta padaryti naudojant funkcij? Prid?ti arba ?alinti programas arba Programos ir funkcijos, esan?i? Valdymo skydas.
Per?i?r?kite skyri? Pa?alinti naudojant ?Pataisyti?, kuriame paai?kinama, kaip pa?alinti 2003 m., 2007 m. arba 2010 m. ?Microsoft Office? program? paketus.
?r. toliau esant? skyri?, jei norite su?inoti s?lygas, kada negalima pa?alinti naudojant funkcij? Prid?ti arba ?alinti programas arba Programos ir Funkcijos, esan?i? Valdymo skydas, arba jei norite bandyti dar kart? ?alinti ?Office? i? Valdymo skydas.

Daugiau informacijos

Pa?alinkite ?Office? naudodami ?Pataisyti?

Pastaba. Toliau esantys sprendimai ?Pataisyti? nepa?alina jokios ?Office? programos, kuri buvo ?diegta atskirai nuo ?Office? program? paketo. Pavyzd?iui, jei kompiuteryje ?diegtos programos ?Microsoft Office Professional 2007? ir ?Microsoft Office Visio 2007?, ?is sprendimas ?Pataisyti? i? jo pa?alins tik ?Microsoft Office Professional 2007?. ?Visio 2007? nebus pa?alintas. Be to, jei naudojat?s vienu i? toliau pateikiam? sprendim? ?Pataisyti?, kompiuter? turite paleisti i? naujo.

?Office 2010? program? paketai

Nor?dami pa?alinti ?2010 Microsoft Office? program? paket? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Spr?sti ?i? problem? arba sait?. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Pataisyti? nurodymus.

Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 20055
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 arba Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50450
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

?Office 2007? program? paketai

Nor?dami pa?alinti ?2007 Microsoft Office? program? paket? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Spr?sti ?i? problem?. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Pataisyti? nurodymus.

Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 20052
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 arba Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50154
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

?Office 2003? program? paketai

Nor?dami pa?alinti ?2003 Microsoft Office? program? paket? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Spr?sti ?i? problem?. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.

Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 20054
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 arba Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50416
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

S?lygos, kada negalima pa?alinti ?Office? i? valdymo skydo

Gali nepavykti pa?alinti kompiuteryje esam? 2003 m., 2007 m. arba 2010 m. ?Microsoft Office? program? paket? naudojant funkcijas Prid?ti arba ?alinti programas arba Programos ir funkcijos, esan?ias srityje Valdymo skydas, jei yra viena i? toliau nurodyt? s?lyg?.
 • Diegimo procesas nebuvo u?baigtas, kai band?te ?diegti nauj? program?. Tod?l programa buvo ?diegta i? dalies. Bandant ?diegti program? dar kart? to padaryti nepavyksta.
 • Anks?iau ?diegtos programos nepavyksta pa?alinti, nes diegimo failai yra sugadinti.
 • Jei anks?iau jums kilo problem? diegiant ?Office 2010?.

Kaip pa?alinti ?Office? i? valdymo skydo

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

?Windows 7?


 1. Spustel?kite Prad?ti, ?veskite programs and features lauke Ie?koti program? ir fail? ir tada paspauskite ENTER.
 2. Spustel?kite pasirinkdami produkt?, kur? norite i?diegti i? ?diegt? produkt? s?ra?o, tada spustel?kite ?alinti / keisti stulpelyje, kuriame rodomos galimos u?duotys.

?Windows Vista? sistemoje


 1. Spustel?kite Prad?ti, ?veskite programs and features lauke Ie?koti ir tada paspauskite ENTER.
 2. Spustel?dami pasirinkite produkt?, kur? norite pa?alinti i? ?diegt? produkt? s?ra?o, tada juostoje, kurioje rodomos galimos u?duotys, spustel?kite Pa?alinti / keisti.

?Windows XP? arba ?Windows Server 2003? sistemose


 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite control appwiz.cpl lauke Atidaryti ir tada paspauskite ENTER.
 2. Spustel?dami pasirinkite ?Office? sistemos produkt? i? program? s?ra?o, tada spustel?kite ?alinti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 971179 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 12 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbci kbcip KB971179

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com