วิธีการแก้ไขปัญหาความเสียหายของการลงทะเบียนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ MSI

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971187 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ การซ่อมแซม หรือถอนการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจล้มเหลว ถ้าคุณมีการเปิดใช้งานการบันทึก MSI บรรทัดต่อไปนี้จะพบในแฟ้มบันทึก:

ไม่สามารถค้นหาโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะ '' ได้ ค้นหาที่แหล่งที่มาของ
…
MainEngineThread ส่งกลับ 1612
หมายเหตุ ถ้าปิดใช้งานการบันทึก MSI ของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการบันทึก Windows Installer:
223300 วิธีการเปิดใช้งานการบันทึก Windows Installer

นอกจากนี้ เมื่อคุณค้นหาในรีจิสทรี คุณอาจพบว่า การลงทะเบียนซอฟต์แวร์ปรับปรุงแคชหายไปจากคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\<SID>\Patches\<SQUID> </SQUID> </SID>


การแก้ไข

วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

ตัวแก้ไขปัญหาการวินิจฉัย และการแก้ไขการติดตั้งโปรแกรม และการถอนการติดตั้งปัญหาโดยอัตโนมัติอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ
ตัวแก้ไขปัญหานี้แก้ไขปัญหาต่าง ๆเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้เดี๋ยวนี้

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง


สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์จะได้รับผลกระทบ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาการลงทะเบียนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ ด้วยการเปิดคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\<SID>\Products\<ProductSQUID>\Patches</ProductSQUID> </SID>


   ภายใต้คีย์ย่อยนี้ จะมีคีย์ย่อยสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์
  2. สำหรับแต่ละคีย์ย่อยที่อยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\<SID>\Products\<ProductSQUID>\Patches\<PatchSQUID> </PatchSQUID> </ProductSQUID> </SID>

   • ตรวจสอบว่า มีคีย์ย่อยต่อไปนี้:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\<SID>\Patches\<PatchSQUID> </PatchSQUID> </SID>


    ถ้าคีย์ย่อยที่หายไป ผลิตภัณฑ์มีผลกระทบ ต่อไปยังขั้นตอนที่ 2

    ถ้าคีย์ย่อยที่มีอยู่ ตรวจสอบว่า ค่าสตริงที่ LocalPackage ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง และว่า แพคเกจที่ถูกอ้างอิง โดยค่าสตริงที่ LocalPackage ยังอยู่หรือไม่
    1. ถ้าค่าสตริงที่ LocalPackage หรือแพคเกจที่ถูกอ้างอิงหายไป ผลิตภัณฑ์ได้รับผลกระทบ ต่อไปยังขั้นตอนที่ 2
    2. ถ้ามีแพคเกจถูกอ้างอิง และไม่มีการกระทำเพิ่มเติมที่จำเป็น
 2. สร้างรายละเอียดรีจิสทรีแคชของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. %Windir%\installer\*.mspสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่คุณพยายามติดตั้งการค้นหา ตรวจสอบว่า การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มี GUID โปรแกรมปรับปรุงที่ถูกต้องในสตรีมข้อมูลสรุปและเป้าหมายผลิตภัณฑ์ Guid ที่ถูกต้อง
   หมายเหตุเนื่องจากไดเรกทอรีนี้ทำหน้าที่เป็นแคชสำหรับการติดตั้งต่อผู้ใช้และการติดตั้งสำหรับแต่ละเครื่องจักร คุณสามารถจำลองการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในไดเรกทอรีนี้ได้ โดยใช้การติดตั้งสำหรับแต่ละผู้ใช้
  2. สร้างคีย์ย่อยต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\<SID>\Patches\<PatchSQUID> </PatchSQUID> </SID>


   หมายเหตุจะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต้องสร้างรีจิสทรีซอฟต์แวร์ปรับปรุงแคช อย่างไรก็ตาม นี่คือวิธีเดียวที่จะซ่อมแซมความเสียหาย คุณสามารถลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้วยการทำให้แน่ใจว่า การปรับปรุงซอฟต์แวร์ การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตรวจสอบ checksum ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์
  3. สร้าง LocalPackage สายอักขระค่าในคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่คุณสร้างขั้นตอนที่ 2, b. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าสตริงที่ LocalPackage ถูกตั้งค่าเป็นเส้นทางของการปรับปรุงซอฟต์แวร์


 3. ลบการอ้างอิงการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่เหลือ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดคีย์ย่อยต่อไปนี้ และเอาออกแล้ว<PatchSQUID>จากค่า "AllPatches" หลาย-sz:<b00> </b00> </PatchSQUID>
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\<SID>\Products\<ProductSQUID>\Patches</ProductSQUID> </SID>
  2. ลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\<SID>\Products\<ProductSQUID>\Patches\<PatchSQUID> </PatchSQUID> </ProductSQUID> </SID>
  3. ลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\<SID>\Patches\<PatchSQUID> </PatchSQUID> </SID>


   หมายเหตุถ้าคีย์ย่อยนี้หายไป ข้ามขั้นตอนนี้
  4. ถ้ามีการติดตั้งผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละเครื่องจักร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. เปิดคีย์ย่อยต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Products\<ProductSQUID>\Patches</ProductSQUID>
    1. ถ้าใน<PatchSQUID>ค่าสายอักขระที่มีอยู่ ลบนั้น</PatchSQUID>
    2. ถ้าค่าสตริ<PatchSQUID>อยู่ในค่าหลายค่า "ซอฟต์แวร์" -sz ลบค่าสายอักขระ<PatchSQUID> </PatchSQUID></PatchSQUID>
   2. ถ้าคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้มีอยู่ ลบ:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Patches\<PatchSQUID></PatchSQUID>
  5. ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกติดตั้งไว้ที่ผู้ใช้ไม่มีจัดการ:
   1. เปิดคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Products\<ProductSQUID>\Patches</ProductSQUID>
    1. ถ้าใน<PatchSQUID>ค่าสายอักขระที่มีอยู่ ลบนั้น</PatchSQUID>
    2. ถ้าการ<PatchSQUID>จาก "ซอฟต์แวร์" ของหลาย-sz ค่ามีอยู่ เอาออกนั้น</PatchSQUID>
   2. ถ้าคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้มีอยู่ ลบ:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Patches\<PatchSQUID></PatchSQUID>
  6. ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกติดตั้งไว้ที่ผู้ใช้ที่มีจัดการ:
   1. เปิดคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Managed\<SID>\Installer\Products\<ProductSQUID>\Patches</ProductSQUID> </SID>
    1. ถ้าใน<PatchSQUID>ค่าสายอักขระที่มีอยู่ ลบนั้น</PatchSQUID>
    2. ถ้าการ<PatchSQUID>จาก "ซอฟต์แวร์" ของหลาย-sz ค่ามีอยู่ เอาออกนั้น</PatchSQUID>
   2. ถ้าคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้มีอยู่ ลบ:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Managed\<SID>\Installer\Patches\<PatchSQUID> </PatchSQUID> </SID>

ข้อมูลอ้างอิง

บทความนี้จะไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา Windows Update หรือ Microsoft Update เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ที่ต่อไปนี้:
971058 ฉันตั้งค่าคอมโพเนนต์ของ Windows Update ได้อย่างไร
906602 วิธีการแก้ไขปัญหา Windows Update, Microsoft Update และ Windows Server Update Services ติดตั้งปัญหาทั่วไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971187 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2556 - Revision: 15.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbsurveynew kbcip kbmatsfixme kbmt KB971187 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971187

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com