หลังจากที่มีโปรแกรมการสแกนล้มเหลวในการปรับปรุงใน Forefront Security สำหรับ Exchange Server ข้อความอีเมล์ทั้งหมดถูกเก็บถาวร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971434 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากการไม่สำเร็จสแกนการปรับปรุงโปรแกรม หรือโปรแกรมการย้อนกลับใน Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server ข้อความอีเมล์ทั้งหมดเก็บถาวร นอกจากนี้ Forefront Security สำหรับ Exchange Server อย่างต่อเนื่องล็อกข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้ม ProgramLog.txt:
ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นได้เกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความแสดงข้อยกเว้น = "อยู่ค่าไม่ในภายในช่วงที่คาดไว้"
รายละเอียด: ArchiveMailMessage เรียกเก็บถาวร <drive>: \Forefront\Data\Archive\ <number>.eml</number> </drive>

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server Service Pack 2 (SP2)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960465คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server มี Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971434 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Forefront Security for Exchange Server
  • Microsoft Forefront Security for Exchange Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Forefront Security for Exchange Server
Keywords: 
kbqfe kbExpertiseInter kbsurveynew kbprb kbmt KB971434 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971434

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com