MS09-058: ช่องโหว่ในเคอร์เนลของ Windows อาจยอมให้มีการยกระดับสิทธิ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971486 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 058 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการหยุดบนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้ Windows Server 2003 SP2สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
978243มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้เริ่มระบบใหม่ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 อย่างกะทันหันหลังจากโปรแกรมแก้ไขด่วน 971280 หรือการรักษาความปลอดภัยปรับปรุง 971486 (MS09 058)

ติดการแก้ไขปัญหานี้ ใดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 978243 หรือการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 977165 (รับการบันทึกไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10-015) การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 971486 คือ superseded โดยการปรับปรุงความปลอดภัย 977165 ซึ่งรวมถึงฮอตฟิกซ์ 978243สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 977165 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
977165MS10-015: ช่องโหว่ในเคอร์เนลของ Windows อาจยอมให้มีการยกระดับสิทธิ์

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มของ windows 2000

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Mup.sys5.0.2195.700602-ธ.ค.-200400:3789,328
Ntkrnlmp.exe5.0.2195.731903 2009 Aug23:081,714,496
Ntkrnlpa.exe5.0.2195.731903 2009 Aug23:081,713,536
Ntkrpamp.exe5.0.2195.731903 2009 Aug23:091,735,808
Ntoskrnl.exe5.0.2195.731903 2009 Aug23:081,690,880

ข้อมูลของแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับสาขาบริการเฉพาะ (QFE, GDR) ถูกบันทึกไว้ในคอลัมน์ "บริการสาขา"
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาเซอร์วิสของ QFE จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.361004 2009 Aug01:282,136,064SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.361004 2009 Aug00:432,057,728SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.361004 2009 Aug00:432,015,744SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.361004 2009 Aug01:302,180,352SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.361004 2009 Aug00:192,142,720SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.361003 2009 Aug23:322,062,976SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.361003 2009 Aug23:322,020,864SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.361004 2009 Aug00:212,185,984SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.585704 2009 Aug02:432,145,280SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.585704 2009 Aug01:502,066,048SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.585704 2009 Aug01:502,023,936SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.585704 2009 Aug15:142,189,184SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.585704 2009 Aug01:242,145,280SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.585704 2009 Aug13:172,066,176SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.585704 2009 Aug00:สีกัน2,023,936SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.585704 2009 Aug01:262,189,312SP3QFE

สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.456606 2009 Aug13:สีกัน4,587,520x64SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.456606 2009 Aug13:สีกัน4,519,424x64SP2GDR
hal.dll5.2.3790.435406 2009 Aug13:44280,064x64SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.456606 2009 Aug13:444,613,632x64SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.456606 2009 Aug13:444,540,416x64SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.456605 2009 Aug03:092,488,832SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.456605 2009 Aug01:302,300,928SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.456605 2009 Aug01:312,340,352SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.456605 2009 Aug03:072,449,408SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.456605 2009 Aug02:512,499,584SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.456605 2009 Aug01:412,310,656SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.456606 2009 Aug13:422,351,104SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.456605 2009 Aug02:502,458,112SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.456606 2009 Aug13:สีกัน6,554,112IA-64SP2GDR
ntdll.dll5.2.3790.445506 2009 Aug13:451,646,592IA-64SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.456606 2009 Aug13:456,580,736IA-64SP2QFE
wntdll.dll5.2.3790.445506 2009 Aug13:45775,168x86SP2QFE\WOW

ข้อมูลของแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.1690105 2009 Aug01:583,502,152Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16901_none_6a4b28f6b6fb9243
Ntoskrnl.exe6.0.6000.1690105 2009 Aug01:583,467,864Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16901_none_6a4b28f6b6fb9243
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.2110105 2009 Aug01:403,503,688Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21101_none_6ad49de3d019654f
Ntoskrnl.exe6.0.6000.2110105 2009 Aug01:403,469,896Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21101_none_6ad49de3d019654f
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.1830405 2009 Aug01:523,597,896Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18304_none_6c34687ab41f6f39
Ntoskrnl.exe6.0.6001.1830405 2009 Aug01:523,546,184Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18304_none_6c34687ab41f6f39
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.2248905 2009 Aug04:453,599,960Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22489_none_6c6c8757cd796d3e
Ntoskrnl.exe6.0.6001.2248905 2009 Aug04:453,547,736Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22489_none_6c6c8757cd796d3e
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.1808204 2009 Aug00:043,600,456Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18082_none_6dc25a6eb1887137
Ntoskrnl.exe6.0.6002.1808204 2009 Aug00:043,548,216Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18082_none_6dc25a6eb1887137
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.2219105 2009 Aug01:403,599,928Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22191_none_6e402703caaf139b
Ntoskrnl.exe6.0.6002.2219105 2009 Aug01:403,548,216Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22191_none_6e402703caaf139b

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Ntoskrnl.exe6.0.6000.1690105 2009 Aug02:374,425,288x64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16901_none_c669c47a6f590379
Ntoskrnl.exe6.0.6000.2110105 2009 Aug02:444,412,488x64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21101_none_c6f339678876d685
Ntoskrnl.exe6.0.6001.1830405 2009 Aug02:264,691,016x64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18304_none_c85303fe6c7ce06f
Ntoskrnl.exe6.0.6001.2248905 2009 Aug01:424,682,824x64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22489_none_c88b22db85d6de74
Ntoskrnl.exe6.0.6002.1808204 2009 Aug00:174,698,168x64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18082_none_c9e0f5f269e5e26d
Ntoskrnl.exe6.0.6002.2219105 2009 Aug01:394,693,576x64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22191_none_ca5ec287830c84d1

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Ntoskrnl.exe6.0.6001.1830405 2009 Aug01:599,491,544IA-64Windows6.0-KB971486-ia64\ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18304_none_6c360c70b41d7835
Ntoskrnl.exe6.0.6001.2248905 2009 Aug01:สีกัน9,483,848IA-64Windows6.0-KB971486-ia64\ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22489_none_6c6e2b4dcd77763a
Ntoskrnl.exe6.0.6002.1808203 2009 Aug23:579,469,000IA-64Windows6.0-KB971486-ia64\ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18082_none_6dc3fe64b1867a33
Ntoskrnl.exe6.0.6002.2219105 2009 Aug01:299,462,328IA-64Windows6.0-KB971486-ia64\ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22191_none_6e41caf9caad1c97

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971486 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB971486 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971486

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com