การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณเรียกใช้คำชี้แจงสิทธิ์ในการลบหรือเป็นคำสั่ง UPDATE ในรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2000 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS09-004

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971524 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2000 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2000 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณสามารถติดตั้ง SQL Server 2000 แบบ 64 บิต Itanium สถาปัตยกรรม (IA 64) คอมพิวเตอร์ที่ใช้
  • คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS09-004 ซึ่งอธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของกิโลไบต์:
    960083คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงความปลอดภัย สำหรับ QFE 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 10 กุมภาพันธ์ 2009
  • คุณเรียกใช้คำชี้แจงสิทธิ์ในการลบหรือเป็นคำสั่ง UPDATE ในตารางที่ประกอบด้วยข้อจำกัดคีย์ที่ต่างประเทศ
ในสถานการณ์สมมตินี้ แบบสอบถามล้มเหลว และเกิดการละเมิดการเข้าถึง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2000 Service Pack 4 ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2000 Service Pack 4 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่จำเป็นต่อการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุดโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2000
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Distmdl.ldfไม่สามารถใช้งานได้786,43211 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Distmdl.mdfไม่สามารถใช้งานได้2,359,29611 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Impprov.dll2000.80.2283.0245,24811 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Instdist.sqlไม่สามารถใช้งานได้751,63311 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Isql.exe2000.80.2283.0149,50411 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Msgprox.dll2000.80.2283.0188,41611 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Mssdi98.dll8.11.50523.0758,78411 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Msvcr71.dll7.10.3052.4348,16011 2009 พฤษภาคม20:10x86
Odsole70.dll2000.80.2283.0150,52811 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Procsyst.sqlไม่สามารถใช้งานได้552,06811 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Procsyst.sqlไม่สามารถใช้งานได้552,06811 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Qrdrsvc.exe2000.80.2283.0356,86411 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Replcom.sqlไม่สามารถใช้งานได้1,216,65911 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Replcom.sqlไม่สามารถใช้งานได้1,216,65911 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Replmerg.exe2000.80.2283.0375,29611 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Replmerg.sqlไม่สามารถใช้งานได้1,151,52111 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Replmerg.sqlไม่สามารถใช้งานได้1,151,52111 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Replprov.dll2000.80.2283.0539,13611 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Replrec.dll2000.80.2283.0778,24011 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Replsub.dll2000.80.2283.0641,53611 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Replsys.sqlไม่สามารถใช้งานได้1,096,99011 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Replsys.sqlไม่สามารถใช้งานได้1,096,99011 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Repltran.sqlไม่สามารถใช้งานได้1,000,69111 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Repltran.sqlไม่สามารถใช้งานได้1,000,69111 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Rinitcom.dll2000.80.2283.0655,87211 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Semmapenu.dll2000.80.2283.0162,30411 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Semmapenu.dll2000.80.2283.053,24811 2009 พฤษภาคม20:10x86
Semmapenu.dll2000.80.2283.0162,30411 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Snapshot.exe2000.80.2283.091,13611 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Sqlagent70.exe2000.80.2283.01,061,88811 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Sqldiag.exe2000.80.2283.0334,33611 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Sqldmo.dll2000.80.2283.013,860,35211 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Sqldmo.dll2000.80.2283.04,362,24011 2009 พฤษภาคม20:10x86
Sqldumper.exeไม่สามารถใช้งานได้51,71211 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Sqlevn70.dll2000.80.2283.035,32811 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Sqlfthndlr.dll2000.80.2283.0246,78411 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Sqlservr.exe2000.80.2283.024,744,44811 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Sqlservr.pdbไม่สามารถใช้งานได้21,105,66411 2009 พฤษภาคม20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Sqlsort.dll2000.80.2283.0617,47211 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Sqlsort.dll2000.80.2283.0617,47211 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Sqlvdi.dll2000.85.2101.0122,36811 2009 พฤษภาคม20:10x86
Sqlvdi.dll2000.85.2101.0338,94411 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Svrnetcn.dll2000.80.2283.0427,52011 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Trc_clnt.dll2000.80.2283.01,187,84011 2009 พฤษภาคม20:10IA-64
Trc_clnt.dll2000.80.2283.0430,08011 2009 พฤษภาคม20:10x86
Xpstar.dll2000.80.2283.0873,47211 2009 พฤษภาคม20:10IA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอาข้อจำกัดที่คีย์ภายนอกจากตาราง คุณสามารถใช้ทริกเกอร์การลบหรือทริกเกอร์ข้อ UPDATE จะใช้ข้อจำกัด

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ประกอบด้วยการแก้ไขรหัสใด ๆ ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะก่อนหน้าใช้ Itanium แพ็คเกจที่ทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในส่วนอาการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971524 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 ธันวาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
Keywords: 
kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB971524 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971524

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com