คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971534 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้ Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 (SP2) บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
  • ปัญหาที่แก้ไขการยกเลิกการปรับปรุง
  • วิธีการขอรับการยกเลิกการปรับปรุง

บทนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่ยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุง Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2007 SP2 ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
941775ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "Isinteg" บนฐานข้อมูล Exchange 2007 สร้างขึ้นใหม่
958617ข้อความอีเมถูกบล็อคในคิวภายในการจัดส่งในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007 Service Pack 2 ถ้าผู้ใช้ที่มีกฎฝั่งไคลเอ็นต์ Outlook ที่รวมยอดมากกว่า 32 จำนวนกิโลไบต์ (KB)
961856หน้าการเข้าสู่ระบบไม่แสดงตัวเลือก "ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว" อย่างถูกต้องใน Outlook Web Access รุ่นกรีก
967174บัญชีผู้ใช้จะไม่ล็อกใน Event ID 566 หลังจากที่ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังกล่องจดหมาย
969046ข้อความอีเมล์จะถูกจัดคิวเมื่อคุณใช้ DNS round คุณลักษณะ robin บนเซิร์ฟเวอร์ฮับ Exchange Server 2007 หลายตัว
969487ในลำดับชั้นโฟลเดอร์สาธารณะที่จำลองแบบล้มเหลวและข้อผิดพลาดเหตุการณ์ 3079 และ 9669 เกิดขึ้นใน Exchange Server 2007
969606จำลองการนัดหมายที่เกิดซ้ำในโฟลเดอร์สาธารณะของปฏิทินจะไม่แบบอย่างถูกต้องใน Microsoft Exchange Server 2007
970104เมื่อคุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุง Exchange Server 2007 โดยใช้บัญชีผู้ใช้ ที่มีสิทธิ์ไม่มี Exchange Server ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมติดตั้งล้มเหลว
970118IMAP4 ให้บริการ crashes และจากนั้น เหตุการณ์ 4999 เกิดข้อผิดพลาดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007
970893ที่อยู่อีเมล์จะถูกสร้างขึ้นอย่างไม่ถูกต้องถ้ากับกรมธรรม์ที่อยู่อีเมล์ใน Exchange Server 2007 ประกอบด้วยสัญลักษณ์บาง เครื่องหมายทับตัว หรือเครื่องหมายทับแบบ ขวา และสัญลักษณ์เหล่านี้อีก
971010ฐานข้อมูลบางอย่างเป็นระยะ ๆ ไม่มาออนไลน์กลับเมื่อ failover คลัสเตอร์เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม CCR 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange
971053โปรแกรม Edgetransport.exe ขัดข้องเป็นระยะ ๆ ใน Exchange Server 2007
971431IMAP บริการ crashes และเหตุการณ์เกิดข้อผิดพลาด 4999 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007
971641หลังจากที่คุณซิงโครไนส์อุปกรณ์เคลื่อนทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 เวลาซิงโครไนส์และเวลาการร้องขอจะแสดงขึ้นในเวลา UTC
971857การจำกัดการเก็บข้อมูลไม่มีผลกับโฟลเดอร์แบบกำหนดเองที่มีการจัดการถ้าคุณคัดลอกข้อความลงในโฟลเดอร์นี้ โดยใช้ Outlook Web Access (OWA)
972009ข้อความอีเมลที่ไม่สามารถดึง โดยโปรแกรมประยุกต์ใช้ EWS บริการเว็บ Exchange หากมีอักขระตัวควบคุมที่ไม่ถูกต้องในเนื้อหาข้อความของข้อความอีเมล
972103บริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft ขัดข้องในระหว่างการดำเนินการเดินกล่องจดหมายและเหตุการณ์เกิดข้อผิดพลาด 4999 ใน Exchange Server 2007
972115A transport rule is not applied to MDNs in Exchange Server 2007
972172The "Display sender’s name on messages" option in the Exchange Management Console of Exchange Server 2007 does not work for Message Delivery Notifications (MDNs) that are to remote domains
972269The Store.exe process hangs intermittently and all clients accessing the server are blocked in an Exchange 2007 environment
972272A new download method is available for HTTP offline address books on Exchange Server 2007 servers that has the Client Access Server role installed
972278Update of Private status in a meeting request is not reflected in an Exchange Server 2007 environment
972357You cannot view a clear-signed e-mail message in Exchange Server 2007 SP2 when you open the message by using a non-MAPI client
972426Error message when you save a filter as default in the Exchange Management Console (EMC) and then restart the EMC: "The search filter is invalid"
972473Outlook Web Access (OWA) removes the Calendar items for a recurring meeting when you delete the meeting request from the Deleted items folder in Exchange Server 2007
972514Event ID 4011 is logged when you query free/busy data for external contacts in Exchange Server 2007
973190The wrong attendee is removed in Scheduling Assistant when you remove attendees from a meeting request in Outlook Web Access server light version
973253Message delivery times are stamped with the current date and time when Exchange Server 2007 users submit messages by using an IMAP4 client and the APPEND command
973293การส่งผ่านขอบเซิร์ฟเวอร์ขนส่งกระบวนการล้มเหลวในระหว่างอยู่อีเมเขียนใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
973307โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้บริการเว็บ Exchange ส่งกลับค่าข้อยกเว้นบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
973361ข้อความที่ซ่อนไว้ในกล่องจดหมาย Exchange Server 2007 สามารถดาวน์โหลดได้ โดยไคลเอ็นต์ IMAP4 ใด ๆ
973490ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในเชลล์การจัดการการแลกเปลี่ยนใน Microsoft Exchange Server 2007 เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "ใหม่ dynamicdistributiongroup": “ คุณต้องใส่นิพจน์ค่าที่อยู่ทางด้านขวาของแบบ ' - และ ' ตัวดำเนินการ ”
973761ปรากฏเมื่อผู้ใช้ Exchange Server 2007 การส่งการร้องขอการประชุมไปยังผู้รับภายนอกกับจดหมายเตือนชำระเงินที่ปิด หน้าต่างแบบผุดขึ้นจดหมายเตือนชำระเงิน 15 นาทีเริ่มต้นอยู่
973868ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถยกประชุมในปฏิทินของตัวจัดระเบียบ โดยใช้บริการเว็บ Exchange (EWS)
973912เกิดข้อผิดพลาดเมื่อมีผู้ใช้ของ Exchange 2007 คลิก "ลงรายการบัญชี" หรือ "ส่ง" เมื่อต้อง การส่งสินค้าที่ลงรายการบัญชีใหม่ หรือเมื่อต้อง การส่งรายการปฏิทินใหม่สำหรับโฟลเดอร์สาธารณะที่มีการควบคุมใน OWA: "รายการที่คุณพยายามเข้าถึงไม่มี"
974010ผู้รับไม่สามารถดูรายการของผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับทรัพยากรห้อง Domino หลังจากที่ผู้ใช้ Exchange Server 2007 ส่งการร้องขอการประชุมที่มีทรัพยากรห้อง Domino ไปยังผู้รับ
974242ลำดับของตัวย่อไม่ถูกต้องเมื่อมีผู้ใช้ Outlook Light การเข้าถึงเว็บตรวจปฏิทินในมุมมองรายสัปดาห์หลังจากที่ผู้ใช้ตั้งค่าภาษาที่เป็น "บาสก์" ใน Exchange Server 2007 Service Pack 2
974640มุมมองปฏิทินทั้งหมดถูกใช้งานไม่ได้ และมีการส่งคืนการให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณดูเหตุการณ์ข้อยกเว้นของการประชุมที่เกิดประจำส่วนตัวใน OWA

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก


การดาวน์โหลด และติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2007 SP2 แวะไป Microsoft Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com

หมายเหตุ:Microsoft Update ไม่พบการปรับปรุง rollups สำหรับ Exchange Server 2007 ในระบบ Exchange 2007 คลัสเตอร์
คุณอาจต้องจัดวาง Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2007 SP2 คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่ใช้ Exchange Server 2007 หรือ คุณอาจต้องการปรับใช้ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2007 SP2 ไปยังเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 สามารถยกเลิกการปรับปรุงยังใช้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2007 KB971534 สั้น

วันวางจำหน่าย: 19 พฤศจิกายน 2009

สิ่งสำคัญ

ก่อนที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็คหรือการยกเลิกการปรับปรุง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee221147.aspx

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้น คำแนะนำในการติดตั้ง และปัญหาที่ทราบ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลอง servicing Exchange 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การให้บริการ exchange 2007
This update rollup does not apply to Exchange Server 2007 release to manufacturing (RTM) version or to Exchange 2007 Service Pack 1 (SP1). The series of update rollup packages for Exchange Server 2007 SP2 is independent of the corresponding series of update rollups for Exchange Server 2007 or Exchange Server 2007 SP1.

For a list of update rollups that apply to Exchange Server 2007 or to Exchange Server 2007 SP1, visit the following Microsoft Web site:

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

บริการที่จำเป็นจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้แล้ว

ข้อมูลการลบ

To remove Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 SP2, useเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม' Then, remove update 971534.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971534 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbHotfixRollup atdownload kbfix kbexpertiseinter kbmt KB971534 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971534

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com