MS09-038: פגיעויות בעיבוד קבצים של Windows Media עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 971557 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-038. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגרסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Avifil32.dll5.0.2195.731678,60814-Jul-200901:43x86

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגרסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Avifil32.dll5.1.2600.358584,99210-Jun-200914:21x86SP2SP2GDR
Avifil32.dll5.1.2600.358584,99210-Jun-200914:52x86SP2SP2QFE
Avifil32.dll5.1.2600.582784,99210-Jun-200914:13x86SP3SP3GDR
Avifil32.dll5.1.2600.582784,99210-Jun-200914:01x86SP3SP3QFE

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Avifil32.dll5.2.3790.4527129,53611-Jun-200904:09x64SP2SP2GDR
Wavifil32.dll5.2.3790.452786,01611-Jun-200904:09x86SP2SP2GDR\WOW
Avifil32.dll5.2.3790.4527129,53611-Jun-200904:05x64SP2SP2QFE
Wavifil32.dll5.2.3790.452786,01611-Jun-200904:05x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Avifil32.dll5.2.3790.452786,01610-Jun-200914:37x86SP2SP2GDR
Avifil32.dll5.2.3790.452786,01610-Jun-200915:00x86SP2SP2QFE

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Avifil32.dll5.2.3790.4527304,12811-Jun-200904:08IA-64SP2SP2GDR
Wavifil32.dll5.2.3790.452786,01611-Jun-200904:08x86SP2SP2GDR\WOW
Avifil32.dll5.2.3790.4527304,12811-Jun-200904:05IA-64SP2SP2QFE
Wavifil32.dll5.2.3790.452786,01611-Jun-200904:05x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גרסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגרסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגרסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגרסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Avicap32.dll6.0.6000.1686865,02410-Jun-200912:04x86
Avifil32.dll6.0.6000.1686888,57610-Jun-200912:04x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1686882,94410-Jun-200912:07x86
Msrle32.dll6.0.6000.1686812,80010-Jun-200912:09x86
Msvfw32.dll6.0.6000.16868123,90410-Jun-200912:10x86
Msvidc32.dll6.0.6000.1686831,23210-Jun-200912:10x86
Avicap32.dll6.0.6000.2106565,02410-Jun-200911:57x86
Avifil32.dll6.0.6000.2106588,57610-Jun-200911:57x86
Mciavi32.dll6.0.6000.2106582,94410-Jun-200912:00x86
Msrle32.dll6.0.6000.2106512,80010-Jun-200912:03x86
Msvfw32.dll6.0.6000.21065123,90410-Jun-200912:03x86
Msvidc32.dll6.0.6000.2106531,23210-Jun-200912:03x86
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402-Nov-200609:46x86
Avifil32.dll6.0.6001.1827091,13610-Jun-200912:07x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1638682,94402-Nov-200609:46x86
Msrle32.dll6.0.6000.1638612,80002-Nov-200609:46x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18000123,90419-Jan-200807:35x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1800031,23219-Jan-200807:35x86
Avicap32.dll6.0.6001.2244765,02410-Jun-200911:52x86
Avifil32.dll6.0.6001.2244791,13610-Jun-200911:52x86
Mciavi32.dll6.0.6001.2244782,94410-Jun-200911:56x86
Msrle32.dll6.0.6001.2244712,80010-Jun-200911:57x86
Msvfw32.dll6.0.6001.22447123,90410-Jun-200911:58x86
Msvidc32.dll6.0.6001.2244731,23210-Jun-200911:58x86
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402-Nov-200609:46x86
Avifil32.dll6.0.6002.1804991,13610-Jun-200911:38x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1638682,94402-Nov-200609:46x86
Msrle32.dll6.0.6000.1638612,80002-Nov-200609:46x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18000123,90419-Jan-200807:35x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1800031,23219-Jan-200807:35x86
Avicap32.dll6.0.6002.2215065,02410-Jun-200911:42x86
Avifil32.dll6.0.6002.2215091,13610-Jun-200911:42x86
Mciavi32.dll6.0.6002.2215082,94410-Jun-200911:44x86
Msrle32.dll6.0.6002.2215012,80010-Jun-200911:44x86
Msvfw32.dll6.0.6002.22150123,90410-Jun-200911:44x86
Msvidc32.dll6.0.6002.2215031,23210-Jun-200911:44x86

עבור כל הגרסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Avicap32.dll6.0.6000.1686876,80010-Jun-200912:13x64
Avifil32.dll6.0.6000.16868106,49610-Jun-200912:13x64
Mciavi32.dll6.0.6000.1686893,18410-Jun-200912:18x64
Msrle32.dll6.0.6000.1686815,87210-Jun-200912:20x64
Msvfw32.dll6.0.6000.16868143,36010-Jun-200912:21x64
Msvidc32.dll6.0.6000.1686838,40010-Jun-200912:21x64
Avicap32.dll6.0.6000.2106576,80010-Jun-200912:11x64
Avifil32.dll6.0.6000.21065106,49610-Jun-200912:11x64
Mciavi32.dll6.0.6000.2106593,18410-Jun-200912:17x64
Msrle32.dll6.0.6000.2106515,87210-Jun-200912:19x64
Msvfw32.dll6.0.6000.21065143,36010-Jun-200912:19x64
Msvidc32.dll6.0.6000.2106538,40010-Jun-200912:19x64
Avicap32.dll6.0.6001.1827076,80010-Jun-200912:19x64
Avifil32.dll6.0.6001.18270108,54410-Jun-200912:19x64
Mciavi32.dll6.0.6001.1827093,18410-Jun-200912:21x64
Msrle32.dll6.0.6000.1638615,87202-Nov-200611:18x64
Msvfw32.dll6.0.6001.18000143,36019-Jan-200808:02x64
Msvidc32.dll6.0.6001.1800038,40019-Jan-200808:02x64
Avicap32.dll6.0.6001.2244776,80010-Jun-200912:09x64
Avifil32.dll6.0.6001.22447108,54410-Jun-200912:09x64
Mciavi32.dll6.0.6001.2244793,18410-Jun-200912:11x64
Msrle32.dll6.0.6001.2244715,87210-Jun-200912:12x64
Msvfw32.dll6.0.6001.22447143,36010-Jun-200912:12x64
Msvidc32.dll6.0.6001.2244738,40010-Jun-200912:12x64
Avicap32.dll6.0.6002.1804976,80010-Jun-200911:49x64
Avifil32.dll6.0.6002.18049108,54410-Jun-200911:49x64
Mciavi32.dll6.0.6002.1804993,18410-Jun-200911:51x64
Msrle32.dll6.0.6000.1638615,87202-Nov-200611:18x64
Msvfw32.dll6.0.6001.18000143,36019-Jan-200808:02x64
Msvidc32.dll6.0.6001.1800038,40019-Jan-200808:02x64
Avicap32.dll6.0.6002.2215076,80010-Jun-200911:52x64
Avifil32.dll6.0.6002.22150108,54410-Jun-200911:52x64
Mciavi32.dll6.0.6002.2215093,18410-Jun-200911:54x64
Msrle32.dll6.0.6002.2215015,87210-Jun-200911:55x64
Msvfw32.dll6.0.6002.22150143,36010-Jun-200911:55x64
Msvidc32.dll6.0.6002.2215038,40010-Jun-200911:55x64
Avicap32.dll6.0.6000.1686865,02410-Jun-200912:04x86
Avifil32.dll6.0.6000.1686888,57610-Jun-200912:04x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1686882,94410-Jun-200912:07x86
Msrle32.dll6.0.6000.1686812,80010-Jun-200912:09x86
Msvfw32.dll6.0.6000.16868123,90410-Jun-200912:10x86
Msvidc32.dll6.0.6000.1686831,23210-Jun-200912:10x86
Avicap32.dll6.0.6000.2106565,02410-Jun-200911:57x86
Avifil32.dll6.0.6000.2106588,57610-Jun-200911:57x86
Mciavi32.dll6.0.6000.2106582,94410-Jun-200912:00x86
Msrle32.dll6.0.6000.2106512,80010-Jun-200912:03x86
Msvfw32.dll6.0.6000.21065123,90410-Jun-200912:03x86
Msvidc32.dll6.0.6000.2106531,23210-Jun-200912:03x86
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402-Nov-200609:46x86
Avifil32.dll6.0.6001.1827091,13610-Jun-200912:07x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1638682,94402-Nov-200609:46x86
Msrle32.dll6.0.6000.1638612,80002-Nov-200609:46x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18000123,90419-Jan-200807:35x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1800031,23219-Jan-200807:35x86
Avicap32.dll6.0.6001.2244765,02410-Jun-200911:52x86
Avifil32.dll6.0.6001.2244791,13610-Jun-200911:52x86
Mciavi32.dll6.0.6001.2244782,94410-Jun-200911:56x86
Msrle32.dll6.0.6001.2244712,80010-Jun-200911:57x86
Msvfw32.dll6.0.6001.22447123,90410-Jun-200911:58x86
Msvidc32.dll6.0.6001.2244731,23210-Jun-200911:58x86
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402-Nov-200609:46x86
Avifil32.dll6.0.6002.1804991,13610-Jun-200911:38x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1638682,94402-Nov-200609:46x86
Msrle32.dll6.0.6000.1638612,80002-Nov-200609:46x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18000123,90419-Jan-200807:35x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1800031,23219-Jan-200807:35x86
Avicap32.dll6.0.6002.2215065,02410-Jun-200911:42x86
Avifil32.dll6.0.6002.2215091,13610-Jun-200911:42x86
Mciavi32.dll6.0.6002.2215082,94410-Jun-200911:44x86
Msrle32.dll6.0.6002.2215012,80010-Jun-200911:44x86
Msvfw32.dll6.0.6002.22150123,90410-Jun-200911:44x86
Msvidc32.dll6.0.6002.2215031,23210-Jun-200911:44x86

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Avicap32.dll6.0.6001.18000279,55219-Jan-200808:24IA-64
Avifil32.dll6.0.6001.18270304,64010-Jun-200911:57IA-64
Mciavi32.dll6.0.6001.18000252,41619-Jan-200808:28IA-64
Msrle32.dll6.0.6001.1800038,40019-Jan-200808:28IA-64
Msvfw32.dll6.0.6001.18000321,02419-Jan-200808:28IA-64
Msvidc32.dll6.0.6001.1800083,45619-Jan-200808:28IA-64
Avicap32.dll6.0.6001.22447279,55210-Jun-200911:40IA-64
Avifil32.dll6.0.6001.22447304,64010-Jun-200911:40IA-64
Mciavi32.dll6.0.6001.22447252,41610-Jun-200911:42IA-64
Msrle32.dll6.0.6001.2244738,40010-Jun-200911:43IA-64
Msvfw32.dll6.0.6001.22447321,02410-Jun-200911:43IA-64
Msvidc32.dll6.0.6001.2244783,45610-Jun-200911:43IA-64
Avicap32.dll6.0.6001.18000279,55219-Jan-200808:24IA-64
Avifil32.dll6.0.6002.18049304,64010-Jun-200911:27IA-64
Mciavi32.dll6.0.6001.18000252,41619-Jan-200808:28IA-64
Msrle32.dll6.0.6001.1800038,40019-Jan-200808:28IA-64
Msvfw32.dll6.0.6001.18000321,02419-Jan-200808:28IA-64
Msvidc32.dll6.0.6001.1800083,45619-Jan-200808:28IA-64
Avicap32.dll6.0.6002.22150279,55210-Jun-200911:37IA-64
Avifil32.dll6.0.6002.22150304,64010-Jun-200911:37IA-64
Mciavi32.dll6.0.6002.22150252,41610-Jun-200911:40IA-64
Msrle32.dll6.0.6002.2215038,40010-Jun-200911:40IA-64
Msvfw32.dll6.0.6002.22150321,02410-Jun-200911:40IA-64
Msvidc32.dll6.0.6002.2215083,45610-Jun-200911:40IA-64
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402-Nov-200609:46x86
Avifil32.dll6.0.6001.1827091,13610-Jun-200912:07x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1638682,94402-Nov-200609:46x86
Msrle32.dll6.0.6000.1638612,80002-Nov-200609:46x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18000123,90419-Jan-200807:35x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1800031,23219-Jan-200807:35x86
Avicap32.dll6.0.6001.2244765,02410-Jun-200911:52x86
Avifil32.dll6.0.6001.2244791,13610-Jun-200911:52x86
Mciavi32.dll6.0.6001.2244782,94410-Jun-200911:56x86
Msrle32.dll6.0.6001.2244712,80010-Jun-200911:57x86
Msvfw32.dll6.0.6001.22447123,90410-Jun-200911:58x86
Msvidc32.dll6.0.6001.2244731,23210-Jun-200911:58x86
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402-Nov-200609:46x86
Avifil32.dll6.0.6002.1804991,13610-Jun-200911:38x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1638682,94402-Nov-200609:46x86
Msrle32.dll6.0.6000.1638612,80002-Nov-200609:46x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18000123,90419-Jan-200807:35x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1800031,23219-Jan-200807:35x86
Avicap32.dll6.0.6002.2215065,02410-Jun-200911:42x86
Avifil32.dll6.0.6002.2215091,13610-Jun-200911:42x86
Mciavi32.dll6.0.6002.2215082,94410-Jun-200911:44x86
Msrle32.dll6.0.6002.2215012,80010-Jun-200911:44x86
Msvfw32.dll6.0.6002.22150123,90410-Jun-200911:44x86
Msvidc32.dll6.0.6002.2215031,23210-Jun-200911:44x86

פרטי קובץ נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista


קבצים נוספים עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971557~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971557~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971557~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,634
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971557~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971557~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,373
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,054
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_4f39a304fa2e9c5abbde46b732028f9e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_548570b14ff3144c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_5573d433192d48e6f5dde7f2d0a8d2b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_073c23622f3e92d4.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_9030221bcfb2a26e3f2cbb7698e3b995_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_4c1d51fec5c177fa.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_981a40f6d6b557a4a55d0b1d3d7a9272_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_4ff5ddd539648503.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_c3a7fef7a6287c6ee50cdbbe4930b288_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b5e15b62ad88b056.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_fdc767b652ad7043373950c338f7e64c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_58693c90e0bb980c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_9012d8998bc4efa4.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_90994ca8a4e576ab.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_91e6450388fad1ce.manifest
File versionNot Applicable
File size36,516
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_9297557ea1f9cc4d.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_93f62b2f8600b455.manifest
File versionNot Applicable
File size36,516
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:51
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_946bf5749f2e8c01.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:29
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגרסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_0ff313ca6a094103b2d6e3798f4b2786_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_cf4194b3a3d435e4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3d5b7c52eac2b8de7f08cbea926fa595_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_9c3cdb1fe23e7f2f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7764c5a218beb1c666c8bddd1966b758_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_0053ed6f0d79578d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_895187b2a820d8b75693e74fa4a753eb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_31ba2b6d7b0a5f0e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ee0dba445986d1bc3266f63dd80f1b00_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_4dde1ea1679d94b1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f087174dcf8004b7ac9bfce54775a1e4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_563d8f31aea87c57.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_ec31741d442260da.manifest
File versionNot Applicable
File size34,065
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_ecb7e82c5d42e7e1.manifest
File versionNot Applicable
File size34,065
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_ee04e08741584304.manifest
File versionNot Applicable
File size36,544
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)09:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_eeb5f1025a573d83.manifest
File versionNot Applicable
File size34,065
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_f014c6b33e5e258b.manifest
File versionNot Applicable
File size36,544
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)09:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_f08a90f8578bfd37.manifest
File versionNot Applicable
File size34,065
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971557~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,092
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971557~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,928
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971557~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,096
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971557~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,934
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971557~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,381
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,068
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_9012d8998bc4efa4.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_90994ca8a4e576ab.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_91e6450388fad1ce.manifest
File versionNot Applicable
File size36,516
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)09:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_9297557ea1f9cc4d.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_93f62b2f8600b455.manifest
File versionNot Applicable
File size36,516
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)09:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_946bf5749f2e8c01.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:29
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_04b8c3d30756624ed324f53658eda081_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b1079ec71baa2d5d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2f1000af107d51980c80ad0454df0051_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_8b9eb92d1ee183ab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3a269b4c182c1a33f017c39b04c1ac2e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_df06e6a81119561d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e0c1eb7ebb6f2337ad1046e36c4a1836_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_a39e6cb26196db44.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_91e7e8f988f8daca.manifest
File versionNot Applicable
File size36,530
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_9298f974a1f7d549.manifest
File versionNot Applicable
File size34,051
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_93f7cf2585febd51.manifest
File versionNot Applicable
File size36,530
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_946d996a9f2c94fd.manifest
File versionNot Applicable
File size34,051
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)12:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971557~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,921
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971557_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971557~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,377
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971557_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,725
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_91e6450388fad1ce.manifest
File versionNot Applicable
File size36,516
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_9297557ea1f9cc4d.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_93f62b2f8600b455.manifest
File versionNot Applicable
File size36,516
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)08:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_946bf5749f2e8c01.manifest
File versionNot Applicable
File size34,037
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:29
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 971557 - Last Review: יום שלישי 18 אוגוסט 2009 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB971557

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com