MS09-070: פגיעויות במעטפת Active Directory Federation Services עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 971726 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-070. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • שינוי פרמטר Wctx
  עדכון אבטחה זה משנה את התוכן של פרמטר wctx. הפרמטר wctx הוא פרמטר מחרוזת שאילתה אופציונלי עבור שיטות GET ו- POST של HTTP 1.1. זהו ערך מעורפל. לכן, יישומים צריכים להימנע מלהניח ערך מסוים עבורו. יישומים המניחים ערך מסוים עבור הפרמטר wctx עשויים להיות מושפעים מעדכון זה.

  התוכן של פרמטר wctx זמין בקובצי cookie במחשבי לקוח.

  תקן WS-Federation Passive Requestor Profile מגדיר פרמטר זה כדלהלן:
  Wctx: פרמטר אופציונלי זהו הוא ערך מעורפל תלוי הקשר אשר חייב להיות מוחזר עם האסימון שנשלח אם הוא הועבר בבקשה.
 • הפסקת רישום שמות משתמשים
  לאחר התקנת עדכון אבטחה זה במערכות מבוססות Windows Server 2003, יישומי NT Token לא ירשמו עוד שמות משתמש ביומני Microsoft Internet Information Server? (IIS) בשרת האינטרנט.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קובצי Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ifsext.dll5.2.3790.457896,25626-Aug-200903:23x64SP2SP2GDR
Ifsfilt.dll5.2.3790.457828,67226-Aug-200903:23x64SP2SP2GDR
Ifsutils.dll5.2.3790.4578144,89626-Aug-200903:23x64SP2SP2GDR
System.web.security.singlesignon.dll5.2.3790.4578585,72826-Aug-200903:23x86SP2SP2GDR
Adfsreg.exe5.2.3790.45789,21626-Aug-200903:20x64SP2SP2QFE
Ifsext.dll5.2.3790.457896,25626-Aug-200903:20x64SP2SP2QFE
Ifsfilt.dll5.2.3790.457828,67226-Aug-200903:20x64SP2SP2QFE
Ifsutils.dll5.2.3790.4578144,89626-Aug-200903:20x64SP2SP2QFE
System.web.security.singlesignon.dll5.2.3790.4578585,72826-Aug-200903:20x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
System.web.security.singlesignon.dll5.2.3790.4578585,72825-Aug-200914:44x86SP2SP2GDR
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IA
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IA
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IA
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\ID
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\ID
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\ID
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IS
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IS
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IS
Adfsreg.exe5.2.3790.45787,68024-Aug-200911:57x86SP2SP2QFE
System.web.security.singlesignon.dll5.2.3790.4578585,72825-Aug-200914:42x86SP2SP2QFE
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IA
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IA
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IA
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\ID
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\ID
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\ID
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IS
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IS
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IS

מידע על קובצי Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6001.18xxxWindows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6001.18311589,82414-Aug-200917:41x86
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6001.22498589,82417-Aug-200913:46x86
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6002.18091589,82414-Aug-200916:56x86
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6002.22201589,82417-Aug-200913:04x86
Adfsgc.exe6.0.6001.18000117,24819-Jan-200807:33x86
Adfsmig.dll6.0.6001.18000150,01619-Jan-200807:33x86
Adfsres.dll6.0.6001.1800058,36819-Jan-200805:42x86
Ifsutils.dll6.0.6001.18311110,08014-Aug-200916:28x86
Adfsgc.exe6.0.6001.22498117,24817-Aug-200910:10x86
Adfsmig.dll6.0.6001.22498150,01617-Aug-200912:27x86
Adfsres.dll6.0.6001.2249858,36817-Aug-200910:10x86
Ifsutils.dll6.0.6001.22498110,08017-Aug-200912:29x86
Adfsgc.exe6.0.6002.18005117,24811-Apr-200906:27x86
Adfsmig.dll6.0.6002.18005150,01611-Apr-200906:28x86
Adfsres.dll6.0.6002.1800558,36811-Apr-200904:30x86
Ifsutils.dll6.0.6002.18091110,08014-Aug-200913:34x86
Adfsgc.exe6.0.6002.22201117,24817-Aug-200909:44x86
Adfsmig.dll6.0.6002.22201150,01617-Aug-200911:58x86
Adfsres.dll6.0.6002.2220158,36817-Aug-200909:43x86
Ifsutils.dll6.0.6002.22201110,08017-Aug-200909:43x86
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61605-Jan-200811:34Not Applicable
Ifsext.dll6.0.6001.1831196,25614-Aug-200916:28x86
Ifsfilt.dll6.0.6001.1831120,48014-Aug-200916:28x86
Ifssvc.exe6.0.6001.1800054,27219-Jan-200807:33x86
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61601-Apr-200919:09Not Applicable
Ifsext.dll6.0.6001.2249896,25617-Aug-200912:29x86
Ifsfilt.dll6.0.6001.2249820,48017-Aug-200912:29x86
Ifssvc.exe6.0.6001.2249854,27217-Aug-200910:10x86
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61616-Apr-200800:45Not Applicable
Ifsext.dll6.0.6002.1809196,25614-Aug-200913:34x86
Ifsfilt.dll6.0.6002.1809120,48014-Aug-200913:34x86
Ifssvc.exe6.0.6002.1800554,27211-Apr-200906:27x86
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61603-Apr-200921:31Not Applicable
Ifsext.dll6.0.6002.2220196,25617-Aug-200909:43x86
Ifsfilt.dll6.0.6002.2220120,48017-Aug-200909:43x86
Ifssvc.exe6.0.6002.2220154,27217-Aug-200909:44x86
Package.cabNot Applicable291,93218-Aug-200918:57Not Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Adfsgc.exe6.0.6001.18000141,82419-Jan-200808:00x64Not Applicable
Adfsmig.dll6.0.6001.18000165,88819-Jan-200808:00x64Not Applicable
Adfsres.dll6.0.6001.1800058,36819-Jan-200806:17x64Not Applicable
Ifsutils.dll6.0.6001.18311125,95214-Aug-200917:27x64Not Applicable
Adfsgc.exe6.0.6001.22498141,82417-Aug-200910:11x64Not Applicable
Adfsmig.dll6.0.6001.22498165,88817-Aug-200912:11x64Not Applicable
Adfsres.dll6.0.6001.2249858,36817-Aug-200910:11x64Not Applicable
Ifsutils.dll6.0.6001.22498125,95217-Aug-200912:12x64Not Applicable
Adfsgc.exe6.0.6002.18005141,82411-Apr-200907:09x64Not Applicable
Adfsmig.dll6.0.6002.18005165,88811-Apr-200907:11x64Not Applicable
Adfsres.dll6.0.6002.1800558,36811-Apr-200905:23x64Not Applicable
Ifsutils.dll6.0.6002.18091125,95214-Aug-200916:03x64Not Applicable
Adfsgc.exe6.0.6002.22201141,82417-Aug-200910:06x64Not Applicable
Adfsmig.dll6.0.6002.22201165,88817-Aug-200912:17x64Not Applicable
Adfsres.dll6.0.6002.2220158,36817-Aug-200910:06x64Not Applicable
Ifsutils.dll6.0.6002.22201125,95217-Aug-200912:19x64Not Applicable
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61605-Jan-200811:34Not ApplicableNot Applicable
Ifsext.dll6.0.6001.18311107,52014-Aug-200917:27x64Not Applicable
Ifsfilt.dll6.0.6001.1831124,57614-Aug-200917:27x64Not Applicable
Ifssvc.exe6.0.6001.1800061,95219-Jan-200808:00x64Not Applicable
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61601-Apr-200916:29Not ApplicableNot Applicable
Ifsext.dll6.0.6001.22498107,52017-Aug-200912:12x64Not Applicable
Ifsfilt.dll6.0.6001.2249824,57617-Aug-200912:12x64Not Applicable
Ifssvc.exe6.0.6001.2249861,95217-Aug-200910:11x64Not Applicable
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61603-Sep-200818:54Not ApplicableNot Applicable
Ifsext.dll6.0.6002.18091107,52014-Aug-200916:03x64Not Applicable
Ifsfilt.dll6.0.6002.1809124,57614-Aug-200916:03x64Not Applicable
Ifssvc.exe6.0.6002.1800561,95211-Apr-200907:10x64Not Applicable
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61603-Apr-200921:01Not ApplicableNot Applicable
Ifsext.dll6.0.6002.22201107,52017-Aug-200912:19x64Not Applicable
Ifsfilt.dll6.0.6002.2220124,57617-Aug-200912:19x64Not Applicable
Ifssvc.exe6.0.6002.2220161,95217-Aug-200910:07x64Not Applicable
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6001.18311589,82414-Aug-200918:39x86Not Applicable
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6001.22498589,82417-Aug-200913:27x86Not Applicable
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6002.18091589,82414-Aug-200917:07x86Not Applicable
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6002.22201589,82417-Aug-200913:24x86Not Applicable
Ifsutils.dll6.0.6001.18311110,08014-Aug-200916:28x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-ADFS-COMMONTOALL-FILES_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18311_NONE_D694B989B8588CAA
Ifsutils.dll6.0.6001.22498110,08017-Aug-200912:29x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-ADFS-COMMONTOALL-FILES_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22498_NONE_D6CED8FAD1B0BD5D
Ifsutils.dll6.0.6002.18091110,08014-Aug-200913:34x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-ADFS-COMMONTOALL-FILES_31BF3856AD364E35_6.0.6002.18091_NONE_D824AC11B5BFC156
Ifsutils.dll6.0.6002.22201110,08017-Aug-200909:43x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-ADFS-COMMONTOALL-FILES_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22201_NONE_D90F9A0ECE9462CE

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameWindows6.0-kb971726-x86.cab
File versionNot Applicable
File size447,047
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:54
File nameWindows6.0-kb971726-x86.xml
File versionNot Applicable
File size442
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:56
File nameWsusscan.cab
File versionNot Applicable
File size163,870
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)19:06
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_796ed3bd75076aba.manifest
File versionNot Applicable
File size4,513
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:23
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_79a8f32e8e5f9b6d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,513
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)14:25
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_7afec645726e9f66.manifest
File versionNot Applicable
File size4,513
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:12
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_7be9b4428b4340de.manifest
File versionNot Applicable
File size4,513
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:40
File namePackage_1_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,801
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_1_for_kb971726~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_2_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_2_for_kb971726~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_3_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,959
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_3_for_kb971726~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,392
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_4_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_4_for_kb971726~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,076
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,115
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,620
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,652
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_1e400ac99e699565ba585f6030199b09_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_cb2a5025cfce8849.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_29a826d1836739f0bc15387af330dd2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_e2ac29a67fcb4521.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_4ade23bdda9ef47d064097847fc9d098_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_2337a06198691f61.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_4b9722d066c3b31025809cde5abccc70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_8b4cbc13093fb950.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_5869e89efda79de62f65737891874a2e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_6c3f1703e4154a77.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_591d691ccfb016883d0d816b920b82de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_085e7ea32c9dcb35.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_60e348fac8995a2566839123a8aabef3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_86aaeb868903b0e8.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_823be3afeaaeb4f6c1a2e42f4d67b977_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_16331516636955f6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_8f34b7aeeb9cee30a29d1bb4274c5b23_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_a4257306c266a885.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_99a19f9baf68b2b8fc8d17454cee59fd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_d83e18123aef65ea.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_d4b287301f52d4f3dc4b6876f02c396c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_ff0c4702f12a40a7.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_d60dc98c55357b851b6da17f07cc68d7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_a1db6a0fbc0783b3.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_702173b3cb9a5979.manifest
File versionNot Applicable
File size16,395
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)06:02
File nameX86_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_705b9324e4f28a2c.manifest
File versionNot Applicable
File size15,309
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)14:25
File nameX86_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_71b1663bc9018e25.manifest
File versionNot Applicable
File size16,395
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)06:02
File nameX86_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_729c5438e1d62f9d.manifest
File versionNot Applicable
File size15,309
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:40
File nameX86_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_bcd7e0df89424c0a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,589
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)06:02
File nameX86_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_bd120050a29a7cbd.manifest
File versionNot Applicable
File size17,602
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)14:20
File nameX86_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_be67d36786a980b6.manifest
File versionNot Applicable
File size18,589
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)06:02
File nameX86_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_bf52c1649f7e222e.manifest
File versionNot Applicable
File size17,602
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:38
File namePackage.cab
File versionNot Applicable
File size291,932
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:57

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

FileManifest-table #2-->
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameWindows6.0-kb971726-x64.cab
File versionNot Applicable
File size517,263
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWindows6.0-kb971726-x64.xml
File versionNot Applicable
File size444
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameWsusscan.cab
File versionNot Applicable
File size164,080
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_28611f67e83cbb9b6e0317e7ffe19c2f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_40063c4456b88721.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_29a826d1836739f0bc15387af330dd2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_3ecac52a3828b657.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60e348fac8995a2566839123a8aabef3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_e2c9870a4161221e.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_70396ddff3b7fd07ab53bc587c32e40e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_39352515bf787644.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_935a86570f446a806d5d4431b489b79f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_91db56eaef456055.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_940feabb27634c5c4dcc6a177b29515b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_1e0d2b558f054fa8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_99a19f9baf68b2b8fc8d17454cee59fd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_345cb395f34cd720.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9e563a026b4ed3aebb49d0bc73b08c0c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_b21e88bc197ab19e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b351688ff22e561ee57637936ef2517f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_8b52e823cec7aed2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b998d476967f6ed2149114a533da7963_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_0a442767221e4ad2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d4b287301f52d4f3dc4b6876f02c396c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_5b2ae286a987b1dd.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe88c1c3dc05f7ad75d6792865f5c704_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_bbb54b7099f2c312.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_cc400f3783f7caaf.manifest
File versionNot Applicable
File size16,445
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_cc7a2ea89d4ffb62.manifest
File versionNot Applicable
File size15,359
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_cdd001bf815eff5b.manifest
File versionNot Applicable
File size16,445
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_cebaefbc9a33a0d3.manifest
File versionNot Applicable
File size15,359
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_18f67c63419fbd40.manifest
File versionNot Applicable
File size18,651
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_19309bd45af7edf3.manifest
File versionNot Applicable
File size17,664
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_1a866eeb3f06f1ec.manifest
File versionNot Applicable
File size18,651
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_1b715ce857db9364.manifest
File versionNot Applicable
File size17,664
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:56
PlatformNot Applicable
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_796ed3bd75076aba.manifest
File versionNot Applicable
File size4,533
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)19:13
PlatformNot Applicable
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_79a8f32e8e5f9b6d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,533
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_7afec645726e9f66.manifest
File versionNot Applicable
File size4,533
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)17:34
PlatformNot Applicable
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_7be9b4428b4340de.manifest
File versionNot Applicable
File size4,533
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,041
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971726~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,709
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971726~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,918
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,202
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971726~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,877
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971726~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,924
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,090
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,631
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,663
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_d694b989b8588caa.manifest
File versionNot Applicable
File size4,232
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_d6ced8fad1b0bd5d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,232
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)14:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_d824ac11b5bfc156.manifest
File versionNot Applicable
File size4,232
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_d90f9a0ece9462ce.manifest
File versionNot Applicable
File size4,232
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:33
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_234b26b576007f3b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,770
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_238546268f58afee.manifest
File versionNot Applicable
File size4,770
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_24db193d7367b3e7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,770
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_25c6073a8c3c555f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,770
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:33
PlatformNot Applicable
File namePackage.cab
File versionNot Applicable
File size292,042
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 971726 - Last Review: יום שלישי 15 דצמבר 2009 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB971726

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com