Article ID: 971762 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד להסיר את ההתקנה של Windows 7 ולחזור למערכת ההפעלה הקודמת.

מידע נוסף

כדי להסיר את ההתקנה של Windows 7, עליך לבדוק מהו תרחיש ההתקנה המסוים שלך מבין התרחישים המתוארים בסעיף זה, ואז לבצע את הצעדים המתאימים לאותו תרחיש.

תרחיש 1: התקנת את Windows 7 כהתקנה חדשה על פני גירסה קודמת של Windows

השתמשת במדיית התקנה של Windows 7 כדי להתקין את Windows 7 על אותו כונן קשיח שבו הייתה מותקנת קודם מערכת Windows XP?, Windows Vista, או גירסה אחרת של Windows 7.

הערה תרחיש זה חל בעת שדרוג ל-Windows 7 הן באמצעות מדיית שדרוג והן באמצעות מדיית המוצר המלא.

בתרחיש זה, התקנת Windows 7 יוצרת תיקיית Windows.old שמכילה את מערכת ההפעלה הקודמת שלך יחד עם קבצים אישיים. תיקיית Windows.old זו נמצאת בבסיס של מחיצת Windows. כדי לחזור למערכת הפעלה קודמת זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
971760 כיצד לשחזר מחשב מבוסס Windows 7 להתקנה קודמת של Windows על-ידי שימוש בתיקייה Windows.old
חשוב חזרה למערכת ההפעלה הקודמת באמצעות תיקיית Windows.old לא שומרת על הקבצים או ההגדרות מההתקנה הנוכחית של Windows 7. חזרה למערכת ההפעלה הקודמת תשחזר את המחשב בחזרה להתקנה הקודמת שהייתה בזמן ש-Windows 7 הותקן. לקבלת מידע נוסף על גיבוי הנתונים שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
971759 כיצד לגבות נתונים במחשב מבוסס Windows

תרחיש 2: התקנת את Windows 7 על מחשב שבו לא הייתה מותקנת מערכת הפעלה

בתרחיש זה, השתמשת במדיית ההתקנה כדי להתקין את Windows 7 על כונן קשיח ריק.

בתרחיש זה, אין מערכת הפעלה קודמת שאליה ניתן לחזור. אם ברצונך לגבות את המחשב ולהעביר את הנתונים מהתקנה זו של Windows 7 למערכת ההפעלה הבאה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. גבה את הנתונים למיקום ברשת או לאמצעי אחסון נשלף. לקבלת מידע נוסף על גיבוי הנתונים שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  971759 כיצד לגבות נתונים במחשב מבוסס Windows
 2. הכנס את מדיית ההתקנה של Windows XP או של Windows Vista ולאחר מכן התקן את מערכת ההפעלה Windows.

  לקבלת מידע נוסף על האופן שבו תוכל לבצע התקנה נקייה של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  316941 כיצד להתקין את מערכת Windows XP או לשדרג אליה
  לקבלת מידע נוסף על האופן שבו תוכל לבצע התקנה נקייה של Windows Vista, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  918884 כיצד להתקין את Windows Vista
 3. השלם את תהליך ההתקנה.
 4. שחזור, העברה או העתקה של הנתונים למערכת ההפעלה החדשה לאחר שההתקנה הושלמה

תרחיש 3: שדרגת מ-Windows Vista ל-Windows 7

במחשב מבוסס Windows Vista, הכנסת את מדיית ההתקנה של Windows 7 ובחרת באפשרות השדרוג. לאחר מכן, ביצעת שדרוג מ-Windows Vista ל-Windows 7.

הערה תרחיש זה חל בעת שדרוג ל-Windows 7 הן באמצעות מדיית שדרוג והן באמצעות מדיית המוצר המלא.

בתרחיש זה, אין מערכת הפעלה קודמת שאליה ניתן לחזור. אם ברצונך לגבות את המחשב ולהעביר את הנתונים מהתקנה זו של Windows 7 למערכת ההפעלה הבאה, בצע את הפעולות המפורטות בתרחיש 2.

הערה תרחיש השדרוג היחיד הנתמך על-ידי Microsoft הוא שדרוג מ-Windows Vista ל-Windows 7.

תרחיש 4: יש ברשותך מערכת עם אפשרות לאתחול מרובה שבה מותקנת Windows 7

התקנת את Windows 7 במחיצה נפרדת, ושמרת את הגירסה הקודמת של Windows במחשב שלך. כדי להסיר את ההתקנה של Windows 7 ממערכת זו המאפשרת אתחולים מרובים, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Uninstall-Windows-7-on-a-multiboot-system
למידע נוסף אודות מערכת עם ריבוי אתחולים, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft?:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Install-more-than-one-operating-system-multiboot

http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Can-I-have-more-than-one-operating-system-on-my-computer-multiboot

מידע נוסף

אם דרושה לך עזרה בהתקנה, בהתקנה מחדש או בהסרת התקנה של Windows, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
http://windows.microsoft.com/he-il/windows/help/install-reinstall-uninstall

מאפיינים

Article ID: 971762 - Last Review: שבת 24 ספטמבר 2011 - Revision: 6.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbinfo kbsurveynew kbhowto KB971762

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com