Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: Ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft DirectShow θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 971778 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Εισαγωγή

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής για αυτό το ζήτημα. Το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για να προβάλετε το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/971778.mspx


Για να επιλυθεί αυτό το ζήτημα που αναφέρεται στο συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για να εφαρμόσετε τη λύση που απενεργοποιεί αυτόματα την ανάλυση QuickTime σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί με Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος που βρίσκεται κάτω από την επιλογή Ενεργοποίηση λύσης. Για να αναιρέσετε τη λύση, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος που βρίσκεται κάτω από την επιλογή Απενεργοποίηση λύσης. Σε κάθε περίπτωση, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού επίλυσης.


Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ενεργοποίηση λύσηςΑπενεργοποίηση λύσης
Επίλυση του προβλήματος
Αυτόματη επίλυση της Microsoft 50256
Επίλυση του προβλήματος
Αυτόματη επίλυση της Microsoft 50257


Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε CD και εκτελέστε την αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Επίλυση από το χρήστη

Για να εφαρμόσετε μόνοι σας τη λύση που απενεργοποιεί την ανάλυση QuickTime, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP και στον Windows Server 2003

Χρήση της αλληλεπιδραστικής μεθόδου

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:
  • Για συστήματα των Windows 32-bit:
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}
  • Για συστήματα των Windows 64-bit:
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}

   HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}
 3. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή (Export).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή αρχείου μητρώου (Export Registry File), πληκτρολογήστε Quicktime_Parser_Backup.reg και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

  Σημείωση Από προεπιλογή, έτσι δημιουργείται ένα αντίγραφο ασφαλείας αυτού του κλειδιού μητρώου στο φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents).
 5. Πατήστε το πλήκτρο DELETE στο πληκτρολόγιο για να διαγράψετε το κλειδί μητρώου. Όταν σας ζητηθεί να διαγράψετε το κλειδί μητρώου στο παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση διαγραφής κλειδιού (Confirm Key Delete), κάντε κλικ στο κουμπί Yes (Ναι).
 6. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).

Χρήση διαχειριζόμενης δέσμης ενεργειών ανάπτυξης

 1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των κλειδιών μητρώου χρησιμοποιώντας μια διαχειριζόμενη δέσμη ενεργειών ανάπτυξης που περιέχει το ακόλουθο κείμενο:
  • Για συστήματα των Windows 32-bit:
   Regedit.exe /e Quicktime_Decoder_Backup.reg
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}
  • Για συστήματα των Windows 64-bit:
   Regedit.exe /e Quicktime_Decoder_Backup.reg
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A} 
   HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}
 2. Αντιγράψτε το ακόλουθο κείμενο σε ένα αρχείο κειμένου και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο χρησιμοποιώντας την επέκταση .REG. Για παράδειγμα, αποθηκεύστε το αρχείο ως "Disable_Quicktime_Parser.reg":
  • Για συστήματα των Windows 32-bit:
   Windows Registry Editor Version 5.00
   [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}]
  • Για συστήματα των Windows 64-bit:
   Windows Registry Editor Version 5.00
   [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}]
   [-HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{D51BD5A0-7548-11CF-A520-0080C77EF58A}]
 3. Στον υπολογιστή προορισμού, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα, για εκτέλεση της δέσμης ενεργειών μητρώου:
  Regedit.exe /s Disable_Quicktime_Parser.reg

Επίπτωση της λύσης

Η αναπαραγωγή του περιεχομένου QuickTime θα απενεργοποιηθεί.

Τρόπος αναίρεσης των λύσεων

Τρόπος αναίρεσης της αλληλεπιδραστικής μεθόδου
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή (Import).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου μητρώου (Import Registry File), επιλέξτε Quicktime_Parser_Backup.reg και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open).
 4. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Τρόπος αναίρεσης της διαχειριζόμενης δέσμης ενεργειών ανάπτυξης
Στον υπολογιστή προορισμού, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα, για επαναφορά στην αρχική κατάσταση:
Regedit.exe /s Quicktime_Parser_Backup.reg

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ελέγξτε κατά πόσο το κλειδί μητρώου έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί. Αν το κλειδί μητρώου έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Αν το κλειδί μητρώου δεν έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 971778 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Λέξεις-κλειδιά: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbregistry KB971778

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com