Κινητό τηλέφωνο Express για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι διαθέσιμη

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 971874 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κινητό τηλέφωνο Express για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι τώρα διαθέσιμο ως δωρεάν στοιχείο λήψης. Mobile Express επιτρέπει την προβολή σας μετακινούμενους χρήστες, δημιουργήστε και τροποποιήστε τα υπάρχοντα δεδομένα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 χρησιμοποιώντας μια φορητή συσκευή με δυνατότητα web με ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Mobile Express υποστηρίζει όλες τις προσαρμογής και multi-tenant δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 και Mobile Express παρέχει εργαλεία πρόσθετο Προσαρμογή. Mobile Express παρέχει μια εμπειρία που βασίζεται σε ρόλους στην κινητή συσκευή σας, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα ρόλους χρήστη που έχουν εγκατασταθεί στο Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Mobile Express περιλαμβάνεται με την πιο πρόσφατη αθροιστική συλλογή ενημερωμένων για το Microsoft Dynamics CRM 4.0. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
949256Ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft Dynamics CRM 4.0 και τις επείγουσες επιδιορθώσεις


Για να κάνετε λήψη Express κινητών τηλεφώνων για το Microsoft Dynamics 4.0 ξεχωριστά, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=f592ec6c-f412-4fd5-9a80-cd3bcbd26d8b#TM
Αυτό το στοιχείο λήψης περιλαμβάνει επίσης ενημερωμένη έκδοση 5 συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων για το Microsoft Dynamics CRM 4.0. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 5 είναι ένα ελεγμένο, αθροιστικό σύνολο ενημερωμένων εκδόσεων για το Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση 5 συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων για το Microsoft Dynamics CRM 4.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
970141Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 5 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι διαθέσιμη

Περισσότερες πληροφορίες

Αφού εγκαταστήσετε το Mobile Express, ενδέχεται να αντικατασταθούν ορισμένες προσαρμογές όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Έχετε οντότητες, οι οποίες είναι ενεργοποιημένες για φορητές συσκευές Express.
  • Μπορείτε να εισαγάγετε αυτές τις οντότητες από μία εταιρεία σε άλλη εταιρεία.
  • Ή, μπορείτε να εξάγετε αυτές τις οντότητες από μία εταιρεία σε άλλη εταιρεία.
Για παράδειγμα, εάν εισάγετε ή εξάγετε ενεργοποιημένες οντότητα, η οντότητα θα διατηρήσει τύπο φόρμας με κίνηση. Οντότητα με τύπο φόρμας κινητή πάντα θα εισαχθεί και εξάγονται μαζί με τις προσαρμογές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι προσαρμογές για οντότητες, οι οποίες είναι ενεργοποιημένες για το Mobile Express στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 αντικαθιστά όλες τις προσαρμογές για οντότητες που δεν είναι ενεργοποιημένες για το Mobile Express κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή διαδικασία. Για παράδειγμα, εξετάστε τα ακόλουθα σενάρια.

Σενάριο 1

Εξαγωγή των προσαρμογών επαφών και υποψήφιων πελατών από 1 εταιρεία και στη συνέχεια εισαγάγετε αυτές τις προσαρμογές στην εταιρεία 2. Επομένως, η προσαρμογή λογαριασμών, η προσαρμογή επαφών και την προσαρμογή ευκαιριών είναι ενεργοποιημένες για Mobile Express στην εταιρεία 2. Ωστόσο, οι προσαρμογές υποψήφιων πελατών που αντικαθίστανται στο αρχείο προσαρμογής. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή η οντότητα υποψήφιοι πελάτες στην εταιρεία 1 δεν ενεργοποιήθηκε για Express κινητών τηλεφώνων.

Σενάριο 2

Ας υποθέσουμε ότι 1 εταιρεία διαθέτει την οντότητα λογαριασμοί και η οντότητα επαφές ενεργοποιημένη για Express κινητών τηλεφώνων. Επιπλέον, ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία 3 δεν χρειάζεται να Mobile Express εγκατεστημένο. Επομένως, δεν υπάρχουν οντότητες του οργανισμού 3 είναι ενεργοποιημένες για Express κινητών τηλεφώνων. Εξαγωγή των προσαρμογών λογαριασμούς και επαφές από το 1 εταιρεία και στη συνέχεια εισαγάγετε αυτές τις προσαρμογές στην εταιρεία 3. Η διαδικασία εισαγωγής είναι επιτυχής. Σε αυτό το σενάριο, η διαδικασία εισαγωγής δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και των προσαρμογών οντοτήτων λογαριασμούς και επαφές δεν εμφανίζεται στην εταιρεία 3. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή 3 οργανισμός δεν διαθέτει Mobile Express εγκατεστημένο. Επομένως, η οντότητα λογαριασμοί και η οντότητα επαφές δεν είναι ενεργοποιημένες για Express κινητών τηλεφώνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν εγκαταστήσετε αργότερα Mobile Express στην εταιρεία 3, θα εμφανιστούν οι προσαρμογές λογαριασμούς και επαφές που εισαγάγατε προηγουμένως.


Σενάριο 3

Ας υποθέσουμε ότι 1 εταιρεία διαθέτει την οντότητα λογαριασμοί και η οντότητα επαφές ενεργοποιημένη για Express κινητών τηλεφώνων. Επιπλέον, ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία 3 δεν χρειάζεται να Mobile Express εγκατεστημένο. Επομένως, δεν υπάρχουν οντότητες του οργανισμού 3 είναι ενεργοποιημένες για Express κινητών τηλεφώνων. Μπορείτε να εξαγάγετε τις προσαρμογές λογαριασμούς και επαφές από την εταιρεία 3 και, στη συνέχεια, μπορείτε να εισάγετε αυτές τις προσαρμογές στο 1 εταιρείας. Σε αυτό το σενάριο, οι προσαρμογές λογαριασμούς και επαφές στην εταιρεία 1 δεν εμφανίζεται πλέον. This behavior occurs because Organization 3 does not have Mobile Express installed. Therefore, the Accounts entity and the Contacts entity are not enabled for Mobile Express.Γνωστά ζητήματα

When you use the Opera Mini browser, theNext Pagecommand underOpera Menumay be inaccessible.

Workarounds

To work around this issue, clickOpera MenuexpandDISPLAY, and then clear theAutomatic full screenΠλαίσιο ελέγχου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
For more information about Microsoft Business Solutions CRM software hotfix and update package terminology, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
887283Microsoft Business Solutions CRM software hotfix and update package naming standards
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 971874 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
  • Microsoft CRM Mobile
Λέξεις-κλειδιά: 
kbexpertiseinter kbfix kbsurveynew kbmbsmigrate kbqfe kbmt KB971874 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:971874

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com